Mikä on Sinimusta Liike? – esittelyssä fasistinen puoluehanke

Fasistiryhmä Sinimustan liikkeen logo, joka on suomalaisen fasismin sinimustiin väreihin yhdistetty mukaelma kalevalaisesta merkistä Runonlaulajan kädet.

Sinimusta Liike (tästä lähin SML) on suomalaisten äärioikeistolaisten viimeisen kahden vuoden aikana rakentama järjestö, jonka pyrkimyksenä on perustaa uusi fasistipuolue Suomeen. SML:n perustajien ja aktiivien ydinryhmä koostuu pitkälti aiemmissa poliittisissa hankkeissaan epäonnistuneista äärioikeistolaisista ja natseista. Jäsenistöön kuuluu ennen kaikkea perussuomalaisten lakkauttaman nuoriso- ja opiskelijajärjestön Perussuomalaisten Nuorten entisiä aktiiveja, Perussuomalaiset-puolueesta erotettuja henkilöitä sekä korkeimman oikeuden kieltämän kansallissosialistisen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) pitkäaikaisia jäseniä. Nouseeko epäonnistumisten tuhkasta fasistinen feenikslintu vai onko luvassa jälleen uusi natsipannukakku? Tässä artikkelissa luomme lyhyen katsauksen SML:ään ja siihen, mitä järjestö on tähän mennessä tehnyt.

Fasistiryhmä Sinimustan liikkeen jäseniä Tampereella poseeraamassa 1.5.2022. Takarivissä Toni Jalonen, Venla Kangasniemi, Meri Kartta, Antero Kivisaari, Lauri Hokkanen, Aleksi Veikkola ja tuntematon mies. Eturivissä vasemmalta oikealle Timo Rumpunen, Roni Nieminen, tuntematon mies, Tuukka Kuru, Eemil Virkkunen ja tuntematon mies.

Puoluehankkeen historia

SML:n syntyhistorian ymmärtämiseksi on tunnettava suomalaisen äärioikeiston joiltain osin vastoinkäymisten värittämää lähihistoriaa. Vuosien 2017-2020 aikana perussuomalaisten ja näiden nuorisojärjestön riveissä toimineet fasistit sekä PVL:n kansallissosialistit löysivät toisensa joutuessaan poliittisesti ahtaalle tai jopa vaille poliittista kotia muutaman äärioikeistoa järisyttäneen tapahtuman seurauksena. Ensinnäkin vuoden 2020 aikana perussuomalaiset lakkauttivat liian hallitsemattomaksi ja avoimen fasistiseksi profiloituneen nuorisojärjestönsä. Tämän lisäksi kolme vuotta jatkunut PVL:n kielto-oikeudenkäynti tuli päätökseensä, jonka seurauksena natsijärjestö lakkautettiin viranomaisten toimesta. Perussuomalaisten Nuorten ja PVL:n kohtalon oltua jo pidempään vaakalaudalla olivat niiden jäsenet alkaneet löytää toisiaan äärioikeiston yhteistyöviritelmien puitteissa. SML:ää alettiin suunnitella suurin piirtein vuodenvaihteessa 2019-2020, jolloin mukana olivat ainakin perussuomalaisista erotettu Terhi Kiemunki ja lakkautetuksi tulleeseen Perussuomalaiset Nuoret -järjestöön kuulunut Tuukka Kuru.

Ei siis ollut täysi yllätys, että entiset persunuoret ja PVL:n natsit olivat näkyvästi mukana kun SML-hanke mainittiin ensimmäisen kerran julkisesti syksyllä 2020 äärioikeiston sisäisellä syysleirillä. Kyseessä oli ampumaharjoituksistaan tunnetun äärioikeistolaisia yhteen kokoavan Kansallismielisten liittouman järjestämä viikonloppuleiri, jonka yhteydessä lokakuisena lauantaina uusi puoluehanke esiteltiin. Hankkeesta olivat natsileirillä kertomassa liikkeen johtohahmoista jo aiemmin mainitut Kuru ja Kiemunki sekä Lauri Hokkanen ja Olavi Saarelainen.

Tuukka Kuru, Terhi Kiemunki, Lauri Hokkanen ja Olavi Saarelainen esittelevät uutta puolueprojektiaan Kansallismielisten liittouman natsileirillä 24.10.2020.

Loppuvuoden 2020 aikana tulevaa puolueprojektia mainostettiin ainoastaan kiellettyyn PVL:ään kytkeytyvällä natsipropagandaa levittävällä Partisaani-sivulla otsikolla “Etnonationalistit perustamassa uutta puoluetta”. Lopulta Sinimusta Liike ry rekisteröitiin 29.12.2020 ja sen kotipaikaksi merkittiin Rauma, yhdistyksen ja puoluehankkeen puheenjohtajan Kurun asuinkaupungin mukaan. Tammikuussa 2021 puoluehanke sai ensimmäistä kertaa julkisuutta natsikanavien ulkopuolella, kun tieto Sinimusta Liike ry -nimisen yhdistyksen rekisteröimisestä joulukuun 2020 loppupuolella alkoi levitä mediassa.

Sinimustan liikkeen tiedot yhdistysrekisteristä.

Fasistinen ideologia

Puoluerekisteri-sivuilla SML esittelee itsensä seuraavalla tavalla:

Sinimusta Liike (SML) on radikaali, traditionalistinen ja suomenmielinen puolue, jonka toiminta pohjautuu ihanteelle itsenäisestä, elinvoimaisesta ja riippumattomasta Suomesta, joka on luotu palvelemaan ja puolustamaan suomalaisen kansan kulttuuria, elinympäristöä ja elämäntapaa. Puolue perustaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion periaatteelle, jonka mukaan Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa.

Vaikka yllä olevassa kuvauksessa sanotaan jo suoraan, että kyseessä on itsensä radikaaliksi nimittävä puolue, sekä vinkataan uusfasismin suuntaan puhumalla lisäksi traditionalismista, on puolue todellisuudessa vielä tämänkaltaista virallisten asiakirjojen kuvausta rasistisempi ja äärioikeistolaisempi. Median uutisoitua SML:n rekisteröimisestä Kiemunki kommentoi puoluehanketta tammikuussa 2021 Partisaani-natsilehdelle antamassaan haastattelussa:

Lähdemme keräämään puoluetta varten kannattajakortteja radikaalikansallismielisellä linjalla, joka erottuu selkeästi nykyisestä poliittisesta kentästä muun muassa edistämällä ajatusta etnisesti suomalaisesta kansankokonaisuudesta.

Kiemungin käyttämä käsite kansankokonaisuus (saks. Volksgemeinschaft) on Saksan konservatiivisen vallankumouksen ajattelijoiden kehittämä termi, jonka Adolf Hitlerin kansallissosialistit ottivat muiden oikeistoradikaalien tavoin käyttöönsä 1920-luvulla. Kansankokonaisuuden käsitteeseen liittyvässä ajattelussa yhteiskunta nähdään “elävä organismina” ja kokonaisuutena, jossa yksilöllä ei ole arvoa. Suomessa esimerkiksi Lapuan liikkeen työn jatkaja ja SML:n ihannoima Isänmaallinen kansanliike puhui kansankokonaisuudesta. Kansankokonaisuuden ajatuksella  pyrittiin myös vastaamaan vasemmiston käsitykseen, jossa yhteiskunta nähdään yhtenäisen kokonaisuuden sijaan luokkataistelun tantereena. Nykyfasistit jatkavat samalla luokkaristiriitojen piilottamiseen pyrkivällä linjalla.

Vulgaari pseudobiologinen maailmankatsomus lävistää SML:n ideologian ja tulee ilmi monin paikoin esimerkiksi puolueen johtajien puheissa ja kirjoituksissa. Puolueen ohjelmassa suomalaisuus määritellään “verenperimän” kautta ja korostetaan “sielun ja veren merkitystä kansallisen identiteetin synnyssä”. Tätä retoriikkaa toisti esimerkiksi puolueen sihteeri Kiemunki itsenäisyyspäivänä 2021 pitämässään hurmoshenkisessa puheessa. Kiemunki yritti innostaa mielenosoituksen osallistujia kutsumalla heitä “taisteluun veren puolesta” ja turvamaan “kansallisen kulttuurin ja juurien jatkuvuutta”.

SML:n aatemaailman voidaan sanoa olevan sekoitus erilaisia maailmansotien välisen fasismin sekä uusfasististen liikkeiden poliittisia ideoita ja ajattelua. Tutkijat kommentoivat heti ohjelman julkistamisen jälkeen esimerkiksi Helsingin Sanomissa, että SML “vaikuttaa etnonationalistiselta radikaalilta ääriliikkeeltä” ja “ohjelmaa on helppo kutsua fasistiseksi ja rasistiseksi”.

Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtajan Yaron Nadbornikin mukaan SML ja tämän puheenjohtaja Kurun puheet ja kirjoitukset ovat “ilmiselvästi antisemitistisiä ja synnyttävät mielleyhtymiä natsi-Saksaan”. Samoihin aikoihin joukko Helsingin seurakuntien johtohenkilöitä julkaisi kannanoton, jossa tuomittiin SML:n ideologia.

Kuvakaappaus: SML:n antisemitistisyys on räikeää. Puoluehanke vastustaa antisemitismismin vastustamista.

Tutkija Oula Silvennoinen sanoo Kirkko ja kaupunki -lehden SML:ää käsittelevässä jutussa helmikuussa 2021, että SML voidaan selvästi määritellä fasistiseksi:

Silvennoinen on lukenut sinimustien puolueohjelman ja arvioi, että sitä on valmistelu kauan. Lopputulos on fasismia sanaa mainitsematta.

– Voi sanoa, että kyllä tämä on ihan sitä itseään. Tältä fasismi näyttää, kun sen kirjoittaa paperille, Silvennoinen kiteyttää.

Fasistisen ympäristön tuote ja läheinen suhde PVL:ään

SML:n fasismin valossa ei ole lainkaan yllättävää, että hiljattain julkaistussa äärioikeistoa Pohjoismaissa käsittelevässä Surrounded By Enemies -dokumenttisarjassa dokumentin tekijät sanovat SML:n olevan hyvin lähellä kansallissosialistista PVL:ää. Vuonna 2020 kuvatussa ruotsalaisessa dokumentissa haastatellaan useita suomalaisia kansallissosialisteja. Sarjan kolmannessa jaksossa haastatellaan SML:n perustajia ja johtajia. Kiemunkia haastatellaan tämän kotona, jonka pöydällä on Adolf Hitlerin Taisteluni-kirja. Juontaja tiivistää näkemyksensä SML:stä: “Adolf Hitlerin innoittaman Terhi puoluetovereineen suunnittelee uutta puoluetta Suomeen.”

Kuvakaappaus Surrounded By Enemies -dokumentin kolmannesta osasta. Terhi Kiemunki kertoo SML:n ohjelman olevan radikaali, mutta välttämätön toteuttaa. Kamera zoomaa Kiemungin pöydällä olevaan Adolf Hitlerin manifestiin.

Tavattuaan SML:n johtohahmot ruotsalaisdokumentin juontaja pohtii: “Voiko Sinimusta liike, joka on poliittisesti hyvin lähellä kiellettyä PVL:ää, täyttää järjestön jälkeensä jättämän aukon?” Fasistien uuden puoluehankkeen keskeisten toimijoiden taustojen ja ensimmäisen toimintavuoden perusteella vastaus on ainakin osin myöntävä. PVL:n kieltämisen jälkeen osa sen entisistä jäsenistä on löytänyt uuden poliittisen kodin SML:stä. PVL jatkaa toimintaansa yhä Ruotsissa, ja natsiliikkeen sivuilla kerrotaan SML:n olevan “Vastarintaliikkeen ystäviä idässä”.

Suomessa kielletyn PVL:n englanninkielisellä ja muiden Pohjoismaiden sivuilla SML:lle osoitetaan tukea. SML:n tapahtumasta raportoitiin livenä PVL:n englanninkieliselle sivulle natsijärjestön muiden maiden osastojen joukossa aivan kuin Suomen fasistiryhmä olisi yksi niistä. Banderollia pitämässä Antero Kivisaari, Markus Jansson ja Aleksi Veikkola.

SML:n johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja Tuukka Kuru, varapuheenjohtaja Olavi Saarelainen, sihteeri Terhi Kiemunki ja viestintävastaava Lauri Hokkanen. Kaikki edellämainitut ovat entisiä perussuomalaisia tai näiden nuorisojärjestön jäseniä, sekä toimineet vuosien ajan Suomen Sisussa.

SML:n johtohahmoista monet ovat marinoituneet jo vuosien ajan suomalaisessa fasistisessa ympäristössä. Monet liikkeen jäsenistä ovat toimineet tai toimivat edelleen myös muissa äärioikeistoryhmissä ja -projekteissa. Esimerkiksi SML:n johtohahmoihin kuuluva Kiemunki kertoo näin yhteydestään eri organisaatioihin:

Suomen Sisun jäsen olen ollut vuodesta 2009, olin perustamassa nykyisen mallista piiriorganisaatiota ja olen ollut aktiivisena piiritoimijana siitä saakka. Perussuomalaisista irtaantumisen jälkeen olen ollut mukana Suomalaisapu ry:n toiminnassa sekä perustajana ja aktiivina Kansallismielisten liittoumassa, joka on järjestänyt vuosittain sekä Kukkavirtakulkueen Turussa että kansallismielisten viikonloppuleirin.

(Kirjoitus SML:n sivuilla 14.5.2021, lihavoinnit lisätty, Suomalaisapu ry on kielletyn PVL:n perustama yhdistys)

Kuru taas on ollut Kiemungin tavoin aktiivinen Suomen Sisussa sekä lisäksi perustamassa Radio Monokulttuuria ja Awakening-konferenssia. Monet muutkin puoluehankkeen aktiiveista ovat aiemmin toimineet perussuomalaisissa tai näiden nuorisojärjestössä ja tulleet erotetuiksi. Heitä yhdistää eri äärioikeistolaisissa pyrinnöissä toimimisen lisäksi myös jäsenyys Suomen Sisussa, joka tehnee SML:n suhteesta perussuomalaisiin yhä kuuluviin Suomen Sisun jäseniin vähintäänkin jännitteisen. Kaksoisjäsenyyksiä eri ryhmien kanssa löytyy esimerkiksi Suomen Sisun ja sen nuorisojärjestön Uudenmaan Akselin (esimerkiksi UA:n puheenjohtaja Pyry-Lii Soinio ja Eemil Virkkunen), uusfasistisen Suunta-kollektiivin (Toni Jalonen ja Jasmina Ollikainen) sekä jo mainitun Kansallismielisten liittouman kanssa (Kiemunki ja Saarelainen).

Varsinais-Suomen SML-aktiiveja vasemmalta oikealle: Roni Nieminen, tuntematon, tuntematon, Antero Kivisaari ja Pauli Kaila. Kuvan ottanut luultavasti Timo Rumpunen, joka toimi aiemmin Turun seudun perussuomalaisissa.
Meri Kartta ja Jasmina Ollikainen esiintyivät Ylellä näytetyssä äärioikeistonaisia esittelevässä Suomineidot-dokumentissa. Molemmat ovat aktiivisia SML:ssä.

Merkittävää on myös SML:n ja kielletyn PVL:n suorat yhteydet; useita PVL:n pitkäaikaisia aktiiveja toimii nykyään SML:ssä. SML:n riveissä toimivista natseista esimerkiksi Taru Rekorius, Harri Aurema ja Tapio Rantanen ovat mukana PVL:n tai sen kiellon myötä syntyneiden natsiprojektien, kuten Pohjanvartion tai Partisaanin toiminnassa. Lisäksi SML:n jäseniä on osallistunut Veren laki -ryhmän järjestämiiin natsien väkivaltatreeneihin. PVL-yhteyttä vahvistaa myös se, että natsijärjestön kieltämisen jälkeen perustetuista uusista natsiryhmistä useat antavat julkisesti tukensa tai jopa tekevät yhteistyötä puoluehankkeen kanssa. PVL:n jäsenten pyörittämä Kansallinen Kehitys ry, joka pyörittää natsikirjojen myyntiä nimellä Kielletyt Kirjat, teki julkisesti “runsaan rahalahjoituksen” SML:lle. Pohjanvartio on kertonut keskittyvänsä puolueiden ulkopuoliseen “metapolitiikkaan”, mutta ilmaissut olevansa ideologisesti hyvin lähellä SML:ää.

Kuvakaappaus: SML kiittää äärioikeistolaista kirjallisuutta levittävää Kielletyt kirjat -natsipuljua rahalahjoituksesta.
PVL:n aktiivit ja tunnustukselliset kansallissosialistit Tapio Rantanen (vasemmalla) ja Harri Aurema keräämässä SML:lle kannattajakortteja Seinäjoella elokuussa 2021.

SML vaikuttaa nauttivan kannatusta muussa suomalaisessa äärioikeistossa, koska uuteen puolueprojektiin on suhtauduttu pääasiassa myönteisesti. Äärioikeiston piirissä puoluehanketta on kritisoitu julkisesti lähinnä Sarastus-verkkolehdessä ja perussuomalaisille uskollisten suomensisulaisten toimesta.

Muiden järjestöjen hajottua SML on pyrkinyt ottamaan johtajan roolia suomalaisessa  äärioikeistotoiminnassa. SML:n perustajajäsenet kuuluvat Turussa useana vuonna järjestettyyn natsien 188-mielenosoituksen järjestäjiin. Vuoden 2021 itsenäisyyspäivänä järjestetty Suomi Herää -mielenosoitus oli hyvä esimerkki tämän hetkisen äärioikeiston aktiivikunnan yhteistyöstä, jossa SML:n toimijoilla oli keskeinen rooli.

SML:n tunnukset ja banderollit olivat näkyvästi esillä itsenäisyyspäivän 2021 Suomi Herää -natsimielenosoituksessa, jonka puhujista 3/4 (Kiemunki, Kuru ja Toni Jalonen) oli SML:n jäseniä.
Vuoden 2020 188-natsimarssilla Turussa SML:n perustajajäsenet Olavi Saarelainen (vasemalla) ja Terhi Kiemunki (keskellä) ja Tuukka Kuru johtivat kulkuetta.
SML:n aaktiiveja 188-Kukkavirta-mielenosoituksessa 22.8.2021 Turussa natsi-iskulausetta kantavan banderollin edessä: Olavi Saarelainen, Jasmina Ollikainen ja Tuukka Kuru.

Äärioikeistotoiminnan keskittymisestä SML:n piiriin kertoo myös se, että äärioikeistolaisen Kansalainen-verkkolehden sai joulukuun 2021 alussa haltuunsa uusi yhdistys, jonka hallitus koostuu SML:n aktiiveista: “Kansalainen ry:n puheenjohtajana toimii Terhi Kiemunki, sihteerinä Lauri Hokkanen ja hallituksen jäsenenä Pyry-Lii Soinio. Verkkolehti Kansalaisen vastaavana toimittajana aloittaa Jasmina Ollikainen.” (Kansalainen-lehti 29.11.2021). Kaikki mainitut ovat SML:n jäseniä, joten käytännössä SML:n otti haltuunsa kyseisen äärioikeistomedian. Lisäksi SML:ään kuuluvia PVL:n entisiä jäseniä tuottaa Partisaani-natsilehteä, joten SML pitää hallussaan kahta suomalaista äärioikeistomediaa ja voi levittää itselleen myönteistä propagandaa niiden kautta.

Ensimmäinen julkinen toimintavuosi

SML astui julkisuuteen tammikuussa 2021 ja ilmoitti aloittavansa kannattajakorttien keräyksen suomalaiselle äärioikeistolle symbolisesti merkittävänä Tammisunnuntaina. Fasisteille ominaisen töppäilyn seurauksena keräys aloitettiin vasta kuukausia myöhemmin Suomalaisuuden päivänä. Yltiöpitkäksi venähtänyttä ja sisällöltään äärioikeistolaista puolueohjelmaa jouduttiin karsimaan pitkään ennen sen hyväksymistä oikeusministeriön taholta kannattajakorttien keräämistä varten, mutta siistimisestä huolimatta äärioikeistolaista puoluehanketta ei olisi pitänyt virallisesti hyväksyä.

Sinimusta Liike ry aloitti virallisesti kannattajakorttien keräämisen puolueen perustamiseksi 12.5.2021. Osalla kannattajakortteja keräävistä natseista oli jo aiempaa kokemusta asiasta, koska PVL aloitti kielto-oikeudenkäyntinsä aikana vuonna 2018 kansallissosialistisen puoluehankkeen nimellä Kansan yhtenäisyys joka kuitenkin haudattiin kaikessa hiljaisuudessa keräyksen epäonnistuttua nolosti.

SML viihtyi ensimmäisestä vuodestaan reilut puolet pelkästään verkossa, mutta ryhmä toteutti “kesäkiertueen” kesä-elokuussa 2021. Tämän aikana puoluehankkeelle kerättiin allekirjoituksia useassa eri kaupungeissa. Keräyksien toteutuksessa oli mukana myös aiemmin PVL:n toiminnassa mukana olleita jäseniä, mikä vahvasti epäilyt kielletyn natsijärjestön aktiivien osallistumisesta SML:n puoluehankkeeseen.

Elokuussa 2021 SML osallistui äärioikeiston vuosi vuodelta pienemmäksi käyvään 188-Kukkavirta-mielenosoitukseen Turussa. 188-mielenosoitus on Kansallismielisten liittouman järjestämä, ja koska sen puheenjohtaja Kiemunki on SML:n sihteeri, ei ole yllättävää, että SML osallistuu muiden fasistiryhmien tavoin Turun natsimielenosoitukseen.

Syyskuussa 2021 SML oli ensimmäistä kertaa järjestämässä ryhmänä mielenosoitusta, kun se organisoi Helsingissä yhdessä muiden äärioikeistoryhmien kanssa (Suunta-kollektiivi, Suomen Kansa Ensin, Kansallismielisten liittouma ja Soldiers of Odin) rasistisen mielenosoituksen nimellä Nouse Suomi. Tapahtumassa puhui edellämainittujen ryhmien lisäksi myös Valta kuuluu kansalle (VKK), toinen äärioikeistolaisia riveihinsä kerännyt puoluehanke.

SML:n jäseniä syysleirillä 2021. Kuvassa etualalla toistaiseksi tuntematon mies, Johannes Sipola, tuntematon mies, Lauri Hokkanen. Takana vasemmalla Toni Jalonen, Antero Kivisaari ja Merja Fager (ex-PVL).

Suomen Sisun nuorisojärjestö Uudenmaan akselin puheenjohtaja Pyry-Lii Soinio on myös SML:n jäsen. Soinio SML:n natsileirillä syksyllä 2021.
SML:n jäseniä ryhmän syysleirillä vasemmalta oikealle: Timo Rumpunen, Pauli Kaila, tuntematon mies (kalju), tuntematon mies (pitkät hiukset), tuntematon mies (vaaleat hiukset), Meri Kartta (taustalla), Tuukka Kuru (taustalla) ja Eemil Virkkunen.

SML järjesti lokakuun lopussa jäsenistölleen oman leirin, jonka ohjelma vaikutti hyvin samankaltaiselta verrattuna PVL:n aiemmin jäsenilleen pitämien leirien kanssa. Lipunnoston ja akustisen natsimusiikkikeikan kuuntelun lisäksi leirillä kuvattiin videoita, joista yksi julkaistiin itsenäisyyspäivän Suomi Herää -mielenosoitukselle, jonka järjestäjäkunta tulee pääasiassa SML:n piiristä. Leirillä kamppailuharjoituksia veti Pauli Kaila, joka on aiemmin vetänyt vastaavia treenejä myös PVL:lle.

Pauli Kaila (vasemmalla) ja Juha Kylävainio opettamassa väkivallan käyttöä PVL:n Tulevaisuuspäivät-natsileirillä 2016.
Pauli Kaila ja Tuukka Kuru harjoittelemassa väkivaltaa SML:n leirillä lokakuun 2021 lopulla.

Loppuvuodesta SML kävi vielä osoittamassa tukensa Puolan autoritaariselle johdolle, mutta muuten ryhmän aktiivit vaikuttavat pääasiallisesti keskittyneen vuotta aiemmin perutun itsenäisyyspäivän 2021 Herää Suomi -mielenosoituksen järjestämiseen. Vuoden 2022 alkupuolella SML on keskittynyt pääasiassa sisäisten tapahtumien järjestämiseen, kuten puheiden pitämiseen ja patsasteluun patsaiden edessä, ja kannattajakorttien keräämiseen. Vappuna 2022 SML järjesti Tampereella pienen mielenosoituksen, jonka nimellä “Valkoinen vappu” onnistuttiin viittaamaan samaan aikaan rasistisesti valkoiseen rotuun ja fasistisesti Suojeluskuntien puoleen sisällissodassa ja muuhun sotien välisen ajan äärioikeiston perinteeseen Suomessa. SML:n mielenosoitus oli kuitenkin noin 60 hengen osallistujamäärällään vielä Turun 188-mielenosoitustakin pienempi natsimarssi.

SML:n puoluehankkeen kannattajakorttien keräys päättyi 11.5.2022 ja SML rekisteröitiin puolueeksi 16.6.2022.

Onko sinulla artikkelissa mainitsematonta tietoa Sinimustan Liikkeen jäsenistä tai toiminnasta? Ota yhteyttä varistoimitus[ät]riseup.net.

Edit. 23.6. klo 15:32 Lisätty tieto SML:n rekisteröitymisestä puoleeksi 16.6.2022.

Katso myös: