Antifasismi on ympäristöliikkeen itsepuolustusta

Varisverkosto on mukana järjestämässä yhteismatkaa Suomesta Ruotsiin Gotlannin saarelle, jossa järjestetään 25.-27. elokuuta massa-aktio Cementaa vastaan. Tässä tekstissä avaamme lyhyesti, miksi kamppailu ympäristön puolesta on tärkeää antifasisteille.

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus 2021. Osallistujien banderolleissa luki esimerkiksi “Elokapina ekofasismia vastaan” ja “Ympäristöliike fasismia vastaan”.

Antifasismi on itsepuolustusta, kuuluu yksi usein käytetyistä antifasistien iskulauseista. Jotta kiteytyksen voi ymmärtää, on pohdittava minkä itsepuolustusta antifasismi on. Lyhyt vastaus on, että antifasismi on meidän politiikkamme itsepuolustusta fasistien hyökkäyksiltä. Sen avaamiseksi, mitä on antifasistinen politiikka, voisi käydä loputtoman pitkiä keskusteluja, mutta tässä kuitenkin riittää, että todetaan lyhyesti kyseen olevan antikapitalismista, antirasismista ja feminismistä. Tällaisten tavoitteiden ajaminen voi saada monia muotoja, ja näin ollen antifasismin voi hahmottaa koostuvan niin erilaisten ryhmien, järjestöjen, liikkeiden, yhteisöjen kuin yksilöidenkin puolustamisesta. Itsepuolustuksen syyt ja tavat vaihtelevat tilanne-ja tapauskohtaisesti, mutta on hyvä muistaa, että välillä kyse on konkreettisesti oman ja muiden elämän ja olemassaolon suojelemisesta. Suuressa mittakaavassa elinkelpoisen tulevaisuuden puolesta kamppaileminen on selvästi osa tätä itsepuolustusta.

Suoran toiminnan antifasismi kytkeytyy antikapitalistiseen politiikkaan. Ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristökriisien kiihtyessä ja kasautuessa pitäisi kaikille olla viimeistään nyt selvää, että mikään 2000-luvun politiikka ei ole uskottavaa ilman ympäristökysymysten vakavasti ja keskiöönsä ottamista. Kapitalismi vaatii pyöriäkseen jatkuvaa kasvua, jonka edellytyksenä on työvoiman ja luonnon riisto. Teollistumisesta lähtien kapitalismiin on kuulunut fossiilisten energialähteiden laajentuva hyödyntäminen, minkä vuoksi kapitalismi on aina ollut käytännössä fossiilikapitalismia. Paikantaessamme ilmastonmuutoksen juurisyyksi fossiilikapitalismin laajentumispakkoineen huomaamme, että antikapitalismin on oltava ekologista ja ekologian on oltava antikapitalistista.

Vaikka monet antifasistit toimivat ympäristöliikkeessä ja toisin päin, antifasistinen ymmärrys ekologiseen yhteiskuntaan pyrkimisestä on toistaiseksi jäänyt kehittämättä. Yhtälailla ympäristöliikkeessä kaikki eivät tällä hetkellä miellä ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristökriisien liittyvän kapitalismiin ja näin ollen ympäristötuhon vastustamisen olevan luonteeltaan antikapitalistista. Jos lopullisena maalitauluna on ihmis- ja eläinkuntaa sekä planeettaa korventavan fossiilikapitalistisen järjestelmän kaataminen, on niin ympäristöliikkeen kuin antikapitalistien kollektiivisesti kehitettävä analyysi luonnon ja kapitalismin suhteesta. Millaista on antifasistinen ekologia tai ekologinen antifasismi? Entä millainen voisi olla antifasistinen ja antikapitalistinen ympäristöliike Suomessa ja yli sen rajojen?

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus 2021.

Äärioikeistolla ei ole sen enempää käytännön kuin ideoiden tasolla tarjota todellisia ratkaisuja moninaisiin ja toisiinsa nivoutuviiin ympäristökriiseihin. Fasistit vastustavat kaikenlaisia ajatuksia ilmasto-oikeudenmukaisuudesta, puhumattakaan ekologisesta antikapitalismista, koska heidän poliittisena tavoitteenaan on hierarkkinen yhteiskunta, jossa kukaan ei ole vapaa. Tässä äärioikeisto ei irtaannu kapitalismin, kolonialismin ja imperialismin muodostamasta verisestä perinnöstä. Päinvastoin, fasismi pyrkii vahvistamaan entisestään liberaalidemokraattisissa yhteiskunnissa jo olemassa olevia hierarkioita, riistoa ja sortoa äärimmilleen. Esimerkiksi osa äärioikeistoa näkee nykyään ilmastonmuutoksen sinänsä tosiasiaksi, mutta syyllistää tilanteesta ennen kaikkea globaalin etelän asukkaita ja ehdottaa ratkaisuksi pohjoisen vanhojen teollisuusmaiden rajojen sulkemista heiltä.

Äärioikeistolaiset ovat ympäri maailmaa hidastaneet ja vastustaneet toimia ilmaston ja ympäristön puolesta. Vaikka äärioikeiston puheet ympäristöliikkeen “äärivasemmistolaisuudesta” ovat runsaasti liioiteltuja, kohtelevat fasistit silti kaikkia ympäristöaktivisteja jo vihollisinaan. Suomessa on nähty viime vuosina nähty äärioikeiston kiihtyvää häirintään ja väkivaltaan kannustavaa puhetta ympäristöliikettä vastaan. Kynnys ryhtyä sanoista tekoihin on jo alentunut, kun fasistit ovat esimerkiksi häirinneet ympäristöliike Elokapinan mielenosoituksia mölyämällä ja hyökänneet ryhmän mielenosoitukseen Jyväskylässä ampuen osallistujien päälle ulostetta vesipyssyillä.

Turku ilman natseja -mielenosoitus 2020.

Äärioikeiston sisällä on havaittavissa muiden lisäksi kaksi joskus näennäisesti ristiriitaiselta tuntuvaa asemoitumista ympäristökysymykseen, jotka molemmat voivat esiintyä erikseen tai yhdessä: 1) ympäristöliikkeen näkeminen konkreettisena vihollisena ja 2) ympäristönäkökulmien käyttäminen oman väkivaltaan ja alistamiseen pyrkivän ihmisvihamielisen politiikan viherpesuun. Käytännössä ristiriitaa näiden näkemysten välillä ei kuitenkaan ole, sillä fasistit voivat toisaalla hyökätä ympäristöliikettä vastaan ja toisaalla esittää olevansa luonnosta huolestuneita. Onkin olennaista, ettei luontoa suojella sellaisella käsityksellä ekologiasta, johon ei sisälly ajatusta ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Mitä voimakkaammaksi yhteiskunnalliseksi voimaksi ympäristöliike muuttuu, sitä enemmän se tulee kohtamaan vastustusta myös äärioikeiston taholta. Tästä syystä antifasistista analyysia ja käytäntöjä tarvitaan muiden yhteiskunnallisten liikkeiden tavoin ympäristöliikkeen itsepuolustukseen.

Antifasistisella liikkeellä ja ympäristöliikkeellä on runsaasti poliittisia ja käytännöllisiä syitä yhdistyä. Ympäristön tuhoutuminen, paikallinen ja globaali eriarvoisuus ja äärioikeistolainen väkivalta ovat kaikki samaa ongelmaa. Meidän on järjestäytydyttävä yhdessä, jotta voimme kamppailla toisiinsa nivoutuvia ekologisia ja sosiaalisia ongelmia vastaan. Tarvitsemme paikallisesti järjestäytynyttä antifasistista ympäristöliikettä, joka toimii myös globaalilla tasolla fossiilikapitalismia vastaan. Lähtiessämme Gotlantiin tuomme yhteen erilaisia antifasistisia, feministisiä, antirasistisia, antikapitalistisia ja ekologisia näkökulmia ja yhdistämme ne yhteiseksi kamppailuksi.

Antifasismi on ympäristöliikkeen itsepuolustusta!

Katso myös: