Mitä tarkoitamme kun sanomme, että antifasismi on aina itsepuolustusta?

malmöKäännös Allt åt Alla Lund -kollektiivin teksistä Vad vi menar när vi säger att antifascism är självförsvar

“Antifasismi on aina itsepuolustusta” on noin kymmenen vuoden ajan ollut Ruotsissa laajalti käytetty iskulause. Se ei kuitenkaan ole vakiintunut naapurimaissa, myöskään niissä joissa on isoja ulkoparlamentaarisia liikkeitä. Eurooppalaista antifasismia monella tavalla määrittävät Saksan vasemmistoliikkeet esimerkiksi käyttävät iskulauseita kuten “antifasismi on hyökkäys” (Antifa heisst Angriff) tai “natsismi ei ole mielipide, se on rikos”.

Kun liberaalit lehdet pyrkivät pelkistämään ja vääristämään fraasimme tarkoittamaan väkivallan ihannointia, ne eivät näe, että se tulee ymmärtää suhteessa saksalaisten fraaseihin ja osana ulkoparlamentaarisen vasemmiston sisäistä keskustelua.

Natsismi ei ole “mielipide” tai “rikos”.

Närkästyneet liberaalit ovat tavallaan oikeassa. Kun sanomme “antifasismi on itsepuolustusta” käännämme heidän ongelmanasettelunsa päälaelleen. Fraasi kritisoi heidän demokratiakäsitystään, jonka mukaan poliisi on ongelmaton ja neutraali toimija. Meidän analyysimme lähtee fasismista käytännöllisenä ja taktisena poliittisena ongelmana. Emme näe natsismia “mielipidepakettina”, jota vastaan voidaan kamppailla valistuksen keinoin. Natsismi ei myöskään ole “mielipidepaketti”, joka vastustamattomana johtaa “rikoksiin”, joista valtion on rangaistava oikeusjärjestelmän puitteissa, jotta “oikeus” toteutuisi.

Meille fasismi on todellinen liike, joka meidän on kohdattava, jotta voimme jatkaa omaa poliittista aktivismiamme. Olemme antifasisteja, jotta meistä ei tulisi uhreja, jotka joutuvat luovuttamaan oikeuksiensa puolustamisen valtiolle. Emme kaipaa hyvityksiä vaan haluamme säilyttää mahdollisuutemme poliittiseen toimintaan ja yhteiskunnan muuttamiseen. Siksi myös puolustaudumme. Joskus lyömme takaisin kun kimppuumme käydään. Joskus lyömme ensin kun tunnistamme käynnistyvän hyökkäyksen. Päätarkoitus on välttää hyökkäyksiä samalla kun vältämme rikosuhreiksi joutumista. Perusajatus on hyökkäysten ja rikoksen kohteeksi joutumisen välttäminen, ei tehdyistä rikoksista kostaminen.

Pyrimme yhdessä puolustamaan liikettämme tavoilla, joista on mahdollisimman vähän haittaa toiminnallemme. Tässä mielessä antifasismi on hyvin konkreettisella tavalla itsepuolustusta. Me emme ole valmiita laittamaan henkeämme sen pantiksi, että liberaalit valistuskampanjat toimivat, poliisi suojelee meitä, tai että oikeusjärjestelmä pysäyttää natsien liikehdinnän.

Antifasismi ei tarkoita hyökkäystä.

Antifasismi itsepuolustuksena sisältää myös merkityksen, joka taktisen toiminnan lisäksi kumpuaa strategisesta ja poliittisesta yhteiskunta-analyysista. Kumouksellisina sosialisteina meillä ei ole mitään harhaluuloja siitä, miksi fasistit haluavat lyödä meitä niin voimakkaasti.

Tietysti he ovat rasisteja siinä missä me olemme antirasisteja. Ja toki heillä on taantumuksellinen näkemys sukupuoleen ja seksuaalisuuteen siinä missä me käymme feminististä kamppailua. Kysymys on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäksi kuitenkin myös kapitalismista ja sen säilyttämisestä.

Natsismi ja fasismi ovat vastareaktioita kamppailulle muutoksesta ja kieltäytymiselle kumartaa auktoriteetteja. Natsismi ja fasismi pyrkivät säilyttämään ja vahvistamaan kaikkia niitä sortavia rakenteita, joita yhteiskunnalliset liikkeemme pyrkivät muuttamaan ja joista eliitin valta on riippuvainen.

Natsit painottavat yhdenmukaisuutta, alistumista ja kuuliaisuutta. He näkevät massojen itsenäiset kamppailut uhkana kansakunnan ja rodun yhtenäisyydelle. Meille nämä kamppailut ovat yhteiskunnallisen toiminnan ja muutoksen perusta.

Fasismi on myös tapa radikalisoida konservatiivisia keskustapositioita ja lyödä kaikkia kamppailuja, jotka eivät alistu niiden rakenteisiin ja kansakunnan yhtenäisyyden rakentamisprojektiin. Natsismi ja fasismi eivät pohjimmiltaan ole muuta kuin yhteiskunnassa jo olemassa olevien ulossulkemismekanismien muuttamista väkivaltaiseksi katuliikkeeksi.

Natsien tarkoitus on lyödä maahan kaikki pyrkimykset muutokseen, kun työväenluokan eri kerrostumat kieltäytyvät alistumasta tai sopeutumasta.

Emme tule pääsemään eroon fasismista niin kauan kuin yhteiskuntamme perustuu riistoon. Yhteiskuntajärjestelmämme luo sekä niitä ulossulkemisen mekanismeja, jotka antavat fasismille voimaa, että niitä kumouksellisia pyrkimyksiä, joita fasismi auktoriteettiuskossaan pyrkii lyömään.

Koska emme voi murskata fasismia kertaheitolla ilman suurempaa yhteiskunnallista mullistusta, meille jää ainoastaan yksi vaihtoehto. Meidän on puolustauduttava, kun organisoimme joukkovoimaa nykyjärjestelmää vastaan!

Vallankumouksellisina meillä on velvollisuus organisoida teoreettisten ja käytännöllisten taitojen vaihtoa ja harjoitusta, sekä tukea kaikkia niitä ryhmiä, jotka kieltäytyvät hyväksymästä nyky-yhteiskunnan jakolinjoja ja siten joutuvat natsiryhmien tulilinjoille.

Puolustamme itseämme järjestäytymällä antifasistisesti, mutta emme näe antifasismia minkään yksittäisen pienryhmän vastuuna. Tarvitaan laaja-alaista antifasistista solidaarisuutta.

Kun kaikki ryhmät, jotka jo itsenäisesti ja itsensä takia kamppailevat antirasismin, feminismin ja monen muun asian puolesta yhdessä organisoivat itsepuolustuksensa, on halu muuttaa yhteiskuntaa voimakkaampi kuin fasistien pelko kapinaa ja oikeudenmukaisuutta kohtaan.

Kun sanomme, että antifasismi on itsepuolustusta, kieltäydymme joutumasta natsiväkivallan uhreiksi.

Kun sanomme, että antifasismi on itsepuolustusta, johtuu se siitä, että oma politiikkamme pakottaa meidät siihen. Samalla kehotamme kaikkia muita kieltäytymään näkemästä itseään natsien maalitauluina ja järjestäytymään laajapohjaiseen, yhteiseen ja monimuotoiseen itsepuolustukseen.

Siksi sanomme, että antifasismi ei ole hyökkäys joka murskaa vihollisemme, jos emme samalla muuta järjestelmää.

Antifasismi ei ole ainoastaan kamppailua mielipiteistä tai valtion vastuulla oleva kysymys. Antifasismi tarkoittaa, että emme kumarra natseille missään olosuhteissa. Antifasismi on aina itsepuolustusta!

Tee se luokkasi puolesta!

Förbundet Allt åt alla Lund (suom. Kaikki kaikille -liitto Lund)

1 Trackback / Pingback

  1. Kommentti Ylen uutisointiin: Me emme sovi natsien kanssa mitään | Varis

Comments are closed.