Veri ja katoava maaperä – Amerikkalainen ekofasismi eilen, tänään ja huomisen ilmastokriisissä

Toim. huom. seuraava Alex Amendin kirjoitus on julkaistu 9. heinäkuuta 2020 Political Research Associates -sivulla. Vaikka teksti on kirjoitettu amerikkalaiseen kontekstiin, se auttaa silti hahmottamaan ekofasistisia virtauksia myös Suomessa ja muualla maailmassa. Artikkelin lähteistä löytyy lisämateriaalia, joka selventää ekofasismista käytävää keskustelua sekä antaa lisäeväitä ekofasismin haastamiseen. Kirjoituksessa usein toistuvat käsitteet valkoinen nationalismi (white nationalism) ja valkoiset nationalistit (white nationalists) ovat Suomessa harvemmin käytössä. Pohjois-Amerikan kontekstissa niillä kuitenkin viitataan uusnatseihin ja muihin valkoista rotua korostaviin äärioikeistolaisiin (lue lisää esimerkiksi täältä).

Parikymppinen Mike Mahoney, eli Mike Ma, on rakentanut merkittävän seuraajakunnan sosiaalisessa mediassa omalle väkivaltaiselle, akselerationistille äärioikeistolaiselle ympäristönsuojeluaatteelleen.

“Me olemme virus”. Näin ilmaistiin maaliskuun puolivälissä julkaistussa suositussa twiittissä, joka ylisti raportteja ilman ja veden saastumisen vähenemisestä maissa, joissa uuden koronaviruksen takia oli otettu käyttöön ulkonaliikkumisrajoituksia. Huhtikuun puoleen väliin mennessä tästä “koronavirus on maapallon rokote” -viestiä julistavasta twiitistä oli tykätty jo lähes 300 000 kertaa [1].

Yhden, vaikkakin nyt loputtomasti pilkatun [2], näkökulman mukaan ihmistoiminnan poissaollessa maapallo tulee “parantamaan” itsensä. Tämä ajatus viittaa toivoon siitä, että HIV/AIDS-kriisin jälkeen pahimman maailmanlaajuisen pandemian vanavedessä maailma muuttuisi paremmaksi. Toisen näkökulman mukaan luonnonympäristön tilan kohentuminen ihmisten massakuolemien kustannuksellaa vie meidät paljon synkemmälle polulle.

Ihmiselämän aliarvostaminen — etenkin niiden väestönosien, joita pidetään alempiarvoisina — valkoiseen identiteettiin olennaisena osana nähdyn ympäristönsuojelun vuoksi on äärioikeiston ympäristönsuojelun sekä ekofasisistisen ajattelun ydin. Ekofasistinen unelma ei ole ainoastaan valkoinen vaan myös “vihreä” etnovaltio.

Huhtikuun 5. päivänä tapahtui outo yhteensattuma: samaan aikaan kun maailmanlaajuisten koronatartuntojen määrä ylitti [3] 1,2 miljoonaa ja kuolinluvut lähenivät 70 000, suomalainen kirjailija Pentti Linkola, joka on jo pitkään yhdistetty ekofasismiin, kuoli 87-vuotiaana [4]. Vuosikymmenien ajan Linkola oli ajanut ihmisväestön “hallittua karsimista” [5], kuvaillut ihmiskuntaa luonnon “omana kasvaimena” [6], ja esittänyt, että lapsikuolleisuuden vähenemisen tulisi “huolestuttaa biologeja” [7].

Viime vuosina kasvava ekofasistinen virtaus äärioikeiston sisällä on ottanut Linkolan ajatukset ja kuvan omikseen. He ihailevat Linkolan sitoutumista yksinkertaiseen elämään, hänen äänekästä ympäristön ja kulttuurin tuhon vastustamista, sekä hänen ehdottamaansa ratkaisua: kansanmurhaa.

Vaikka tämän alakulttuurin toiminta tapahtuu lähinnä verkossa, viime vuoden kaksi joukkomurhaa osoittavat sen voivan olla poikkeuksellisen tappava. Molempien murhaajien manifestit yhdistivät ympäristöajatteluun valkoisen ylivallan kannattajien epäkohtina pitämiä asioita. Se, että nämä Uuden-Seelannin Christchurchissa ja Yhdysvaltojen Texasin El Pasossa tapahtuneet hyökkäykset — tappavimmat äärioikeiston hyökkäykset sitten vuoden 2011 [8] — osuivat viimeiseen kalenterivuoteen kielii siitä, että todistamme jotain uutta.

Viime kuukausien uutiset näyttäisivät vahvistavan, että kyseessä on epämiellyttävä trendi. Joulukuussa 2019 Yhdysvalloissa toimivan Atomwaffen Division -uusnatsiryhmän jäsen paljastui radikaalin ympäristöryhmä Earth First!:in entiseksi jäseneksi [9]. Vice-lehti puolestaan raportoi tammikuussa todisteista, joiden mukaan Ruotsissa tapahtuneen minkkitarhan — perinteinen vasemmalle kallellaan olevien ekosabotoijien kohde — tuhopolton taustalla oli mahdollisesti uusnatsiryhmä The Basen jäsen[10]. Maaliskuussa valkoisen ylivallan kannattajat naamioituvat ympäristöryhmä Extinction Rebellionin jäseniksi Isossa-Britanniassa ja levittivät viestejä, joissa juhlittiin koronavirusta [11]. Toukokuussa puolestaan antifasistit paljastivat Yhdysvaltojen Oregonissa toimivan, nyt jo hajonneen, ekofasistisen ryhmän The Green Brigaden johtajan henkilöllisyyden [12].

Nämä kehityskulut, ja ekofasismi yleisesti, todistavat ettei ympäristöaktivismi ole aina linjassa vapauttavan politiikan kanssa, kuten perinteisesti on kuviteltu. Ympäristönsuojelulla on itse asiassa myös oikeiston parissa syvät juuret, joita monet tämän päivän valkoisista nationalisteista yrittävät herättää henkiin. On tärkeää ymmärtää valtavirran ympäristöliikeen alttius “hiipivälle fasismille”, jossa muuten vasemmalle kallellaan olevat ympäristönsuojelijat ottavat omakseen äärioikeiston ekologista kriisiä koskevia ajatusmalleja ja lähestymistapoja [13]. (Esimerkiksi, Michael Mooren juuri julkaisema dokumentti väittää, että ympäristönsuojelijoiden tulisi priorisoida toimintaa, joka tähtää väestönkasvun ehkäisemiseen [14].)

Tänä päivänä äärioikeistotoiminnan tärkein yksittäinen käsite on Yhdysvaltojen ja Euroopan vähemmistöjen ja enemmistöjen suhteen ennuste – kehityskulku, jota äärioikeistolainen liike kutsuu “suureksi väestönvaihdoksi” [15]. Yhdysvaltojen väestöraportti arvioi tämän tapahtuvan vuonna 2045. Samalla vuosikymmenellä ilmaston lämpemisen arvioidaan saavuttavan 1,5 Celsiusasteen raja, mikä tulee kiihdyttämään ruokapulaa, tulvia, kuivuuksia sekä köyhyyttä [16]. On todennäköistä, että tilanteessa, jossa nämä kaksi kehitystä jatkuvat samanaikaisesti, äärioikeistolaiset edelleen syyllistyvät ympäristönsuojelun nimissä tehtäviin väkivallantekoihin (olivatpa nämä sitten valtioiden hyväksymiä tai yksilöiden tekoja).

Tuleva ilmastokriisi, joka tulee sekoittamaan kaiken politiikan, avaa mahdollisuuksia ekofasisteille. Samoin tulee tekemään sukupolvien välinen kuilu, jossa nuorempi sukupolvi – riippumatta poliittisesta kannastaan – hylkää vanhempien sukupolvien ilmastonmuutosdenialismin. Väittelyt siitä, kuka on syypää tai kenen tulisi kantaa vastuu tulevasta kriisistä yhdistettynä valkoiseen identiteettiin nojaavaan nousevaan oikeistopopulistiseen liikehdintään saattaa hyvinkin avata ovia yhä autoritaarisemmille vaihtoehdoille.

Historian paluu

Yhdysvalloissa stereotyyppinen kuva puita halaavista hipeistä on pitkään kätkenyt alleen sen faktan, että rasistiset projektit olivat sulautettu amerikkalaisen ympäristösuojelun ensimmäisten päivien liikkeeseen ja nykyaikaiseen ekologiseen ajatteluun.

Historioitsija Peter Staudenmaierin vuonna 1995 julkaistu essee “Fascist Ecology: The ‘Green Wing’ of the Nazi Party and its Historical Antecedents in Germany” (suom. Fasistinen ekologia) kuvailee sitä, miten 1800-luvun Saksan romanttinen poliittinen suuntaus takoi “luonnnon ihailun sekä kansallismielisyyden poikkeukselliseen synteesiin” [17]. Staudenmaier käyttää esimerkkinä 1800-luvun saksalaista nationalistia Ernst Moritz Arndtia, joka esittää saksalaisen kansan ytimen löytyvän maan luonnosta ja erityisesti metsistä [18]. Arndt oli fanaattinen antisemitisti, ja kuten Staudenmaier kirjoittaa, “hänen kaunissanaiset ja aikaansa edellä olevat vetoamukset ekologiseen ymmärrykseen olivat aina muotoiltu saksalaisen kansan ja maaperän hyvinvointia edistäviksi.” Maaperä ja volk (kansa) olivat erottamattomia, ja Arndtin mukaan maan liikahyödyntäminen johti suoraan saksalaisen rodun heikkenemiseen [19].

Vuonna 1866, saksalainen zoologi Ernst Haeckel kehitti termin “ekologia”, jonka jälkeen hän perusti Saksan Monistien liiton. Tämä liitto “yhdisti tieteeseen perustuvan ekologisen holismin völkisch-aatteen yhteiskuntanäkemyksiin”. Näiden piiriin kuului Haeckelin henkilökohtaisesti kannattama näkemys “pohjoismaisen rodun ylemmyydestä” sekä sosiaalidarwinismi ja rotuoppeihin nojaava eugeniikka. Hänen seuraajansa veivät näitä ajatuksia vielä pidemmälle: “yhdistäen huolen luonnosta tiivisti osaksi taantumuksellisia ajatuksia yhteiskunnasta”, kuten Staudenmaier kirjoittaa, koska “ekologia on alusta asti ollut kietoutunut erittäin taantumukselliseen poliittiseen maailmankuvaan.” [20]

Saksalaisen nationalisimin nousu oli siis tiiviisti kytköksissä myyttiseen käsitykseen rodusta ja luonnosta, joita teollisuuden kehitys uhkasi. 1900-luvun alkuun mennessä sellaiset henkilöt kuten psykologi Ludwig Klages, joka Staudenmaierin mukaan “ennusti kaikki nykyaikaisen ekologisen liikkeen teemat” [21], toivoivat yksinkertaiseen elämään palaamista, mikä oli heidän mukaansa saksalaiselle kansalle (volk) luonnollisempaa. Tämä suhtautumistapa sisälsi sekä Saksan maaseudun ja maanviljelijäelämän palvonnan, että räikeän antisemitismin, jossa juutalaisista tehtiin vihatun ja väärän edistyksen ideologian syntipukkeja. Myöhemmin, tämä ajattelu muovasi suoraan natsi-Saksan “Blut und Boden” (veri ja maa) -filosofiaa.

Haeckelin eugenistiset uskomukset myös innoittivat yhtä Yhdysvaltojen vaikuttavimmista varhaisista ympäristönsuojelijoista, Madison Grantia, joka oli presidentti Theodore Rooseveltin läheinen ystävä. Roosevelt myötävaikutti usean luonnonsuojeluryhmän sekä Bronxin eläintarhan perustamiseen [22]. 1900-luvun alussa, jolloin siirtolaisuus kasvoi teollisessa Amerikassa, Grant ei nähnyt isoa eroa Suurten tasankojen biisonin pelastamisessa sukupuutolta ja valkoisen “pohjoismaisen” kannan suojelemisessa Etelä- ja Itä-Euroopasta saapuvilta tulokkailta [23]. Grant oli aikansa keskeisiä hahmoja eliitin johtaman eugeniikkaliikkeen piirissä, ja hänen vuonna 1916 julkaistu kirjansa “The Passing of the Great Race” levitti rotujen pseudo-tieteellistä kategorisointia, millä oli valtavia seurauksia. Grant myös ohjasi maahanmuuton ja seka-avioliittojen vastaisten lakien kehittämistä, ja nämä lait toimivatkin malleina natsi-Saksan samankaltaisille poliittisille linjauksille [24]. Adolf Hitler kirjoitti itse myöhemmin Grantille tämän kirjan olevan “hänen Raamattunsa” [25]. Roosevelt, joka tarjosi kirjan myöhemmälle painokselle mainostekstin, on oikeutetusti arvostettu työstään kansallispuistojen ja muistomerkkien laajentamisessa, mutta presidenttinä hän myös luennoi valkoisille naisille heidän velvollisuudestaan estää “rodullinen itsemurha” hankkimalla lisää lapsia (26).

Tämän historian arvo ei ole jäänyt nykypäivän valkoisilta nationalisteilta huomaamatta. Kun äärioikeistolainen kustantamo julkaisi Grantin kirjan uusintapainoksen vuonna 2012, kirja sisälsi Jared Taylorin kirjoittamat alkusanat [27]. Taylor päätoimittaa vaikutusvaltaista valkoista ylivaltaa ajavaa kuukausittain julkaistua American Renaissance -verkkojulkaisua. Ylistettyään Grantia sen ymmärtämisestä, miten “rajoittamaton lisääntyminen on tuhoavaa”, Taylor jatkoi, että “The Passing of the Great Race epäilemättä auttoi tekemään väestön tulevaisuuden ajattelemisesta salonkikelpoista Yhdysvalloissa” [28].

Väestö ja maahanmuutto

1960- ja 70-luvulla uusmalthusialaiset pelot liikakansoituksesta nousivat ympäristöliikkeeessä keskiöön. Kaksi vuosisadan puolivälin kirjaa – William Vogtin “The Road to Survival” ja Henry Fairfield Osborn Jr:in “Our Plundered Planet” – auttoivat luomaan perustukset tälle näkökulmalle [29]. Lisäksi Paul Erhlichin myyntimenestykseksi noussut “The Population Bomb” toi nämä pelot osaksi valtavirtaa. Erlichin lisäksi taantumuksellinen ekologi Garret Hardin väitti esseesään “Lifeboat Ethics: the Case Against Helping the Poor” maapallon olevan saavuttamaisillaan “kantokykynsä” rajoja köyhien maiden väestönkasvun seurauksena. Vaikka jotkut ympäristöliikkeessä haastoivat Erhlichin ja Hardinin väitteitä (tunnetuimmin biologi Barry Commoner), heidän kirjoituksensa saivat paljon huomiota ja ne omaksuttiin osaksi tunnettujen ympäristöjärjestöjen linjaa, kuten Erhlichin kirjan julkaisseen Sierra Clubin [30].

Hardinin kirjoitukset ovat olleet erityisen vaikutusvaltaisia ja ne ovat auttaneet elvyttämään Taylorin huolen Yhdysvaltojen “väestön demografisesta tulevaisuudesta” kokoamalla maahanmuuttovastaista politiikkaa tukevia ekologisia argumentteja. Hardinin pitkän aikavälin vaikutus voidaan mitata hänen popularisoimansa “kilpailullisen ulossulkemisen periaatteen” hyödyntämisessä. Periaatteen mukaan kahden väestön taistellessa rajallisista raaka-aineista toinen tulee lopulta väistämättä aina häviämään. Hardinin väitteeseen on vedottu vuoden 1961 rotuerottelua perustelevassa asiakirjassa [31] ja samoin tähän väitteeseen vetosivat myös Etelä-Afrikan apartheidia puolustavat valkoiset nationalistit vuonna 2018 [32]. Hardinin argumentit globaaliin etelään annetun ulkomaanavun sekä maahanmuuton haitallisuudesta ympäristölle ovat edelleen vaikutusvaltaisia valkoisten nationalistien keskuudessa. Edelleen vaikutusvaltaisia ovat myös hänen esittämänsä keinot maailman väestönkasvun hallitsemiseksi [5], mihin kuuluu esimerkiksi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen hylkääminen maailmanlaajuisen syntyvyyden sääntelemiseksi.

Hardin löysi täydellisen yhteistyökumppanin John Tantonista, joka on valkoinen nationalisti ja luonnonsuojelija [33]. Vuonna 2019 kuollut Tanton oli valtavan merkittävä hahmo Yhdysvaltojen maahanmuutonvastaisessa liikkeessä. Hän perusti useita maahanmuuttovastaisia järjestöjä, kuten Federation for American Immigration Reformin (FAIR), the Center for Immigration Studiesin (CIS) ja nyt jo lakkautetun lehden The Social Contract (joka sen ensimmäisessä numerossaan julkaisi Hardinin tunnetun “the Tradegy of the Commons” -artikkelin). Tanton aloitti julkisen aktivisminsa kotiosavaltionsa Michiganin luonnonsuojeluriidoissa, ja oli 1970-luvulla Sierra Clubin kansallisen komitean jäsen [34]. Kuten Hardin, myös Tanton näki maahanmuutosta johtuvan väestönkasvun keskeisenä uhkana ei vain ympäristölle vaan myös yhdysvaltalaiselle kulttuurille. Edesmennyt perijätär Cordelia Scaife May jakoi Tantonin pelot, ja käytti omaisuuttaan rahoittaen FAIRia, CISiä ja muita vastaavia järjestöjä [35]. Tanton ja hänen liittolaisensa yrittivät vuosituhannen vaihteessa vallata Sierra Clubin hallituksen ja muuttaa sen jälleen yhdeksi maahanmuuttovastaista politiikkaa ajavaksi järjestöksi [36]. Valtausyritys epäonnistui, mutta hänen urakoimansa valkoisen nationalismin jyrkkä käänne Yhdysvalloissa löysi lopulta puolestapuhujansa presidentti Donald Trumpista.

Tantonin ryhmät ovat tarjonneet Trumpin hallinnolle työntekijöitä sekä lakiesityksiä ja ovat tuottaneet lukemattomia raportteja ja kommentteja, jotka esittävät maahanmuuton tärkeänä ympäristöhuolena [37]. FAIR-järjestön raportti vuodelta 2016 kuvailee maahanmuuttoa Yhdysvaltojen väestön kasvun “turbiinina” ja suosittelee maahanmuuton vähentämistä “parhaimpana tapana saavuttaa ympäristön kestävyys pitkällä aikavälillä”, kun taas CIS-järjestön raportti vuodelta 2008 toteaa, että koska maahanmuutto siirtää ihmisiä vähäpäästöisistä maista hiiltä paljon käyttäviin Yhdysvaltoihin, heikentää se USA:n ilmastotavoitteita.

Helmikuussa 2020 CIS-järjestön asianajaja todisti Valkoisen talon ympäristön laatua käsittelevän neuvoston (Council on Environmental Quality) edessä yhdessä Tantonin järjestöjen samaa linjaa edustavan, valheellisesti nimetyn Progressives for Immigration Reform (PFIR), puheenjohtajan kanssa [38]. Molemmat ryhmät ovat jo pitkään vaatineet ympäristölainsäädännön (National Environmental Policy Act NEPA) — vuonna 1969 säädetyn lain, joka vaatii kaikkia valtiollisia toimijoita tekemään ympäristöarvioinnin ennen mitään “laajamittaista liittovaltiollista toimenpidettä” joka vaikuttaa ympäristöä merkittävästi |39] — laajentamista sisällyttämään maahanmuuttolainsäädännön. NEPA:n alkuperäinen lakiteksti edellyttää “laajan väestönkasvun” sisällyttämisen ympäristövaikutusarviontiin [40], epäilemättä Erlichin ja Hardinin vaikutuksen ansiosta 60-luvulla. Helmikuisessa todistuksessaan CIS ja PFIR vaativat NEPA:n nojalla maahanmuuton laskemista osaksi “väestöä”.

Maahanmuuttovastainen liike on Trumpin hallinnon alla muuttunut republikaanipuolueen huonomaineisesta periferiasta keskeiseksi maahanmuuttolainsäädännön ajajaksi Stephen Millerin kaltaisten Valkoisen talon liittolaistensa kautta. Vaikka hallinto ei vielä ole täysin omaksunut ympäristöllisiä perusteita maahanmuuton rajoittamiseksi, PFIR on hahmotellut sitä, miten Trump voisi näin tehdä toisella kaudellaan. Hyvin tuotetulla videolla, jossa Keski-Amerikan siirtolaisten “karavaanit” yhdistellään jätekasoihin ja tieruuhkiin, ryhmä vaatii Trumpilta uuden toimiston perustamista ympäristöministeriön sisälle, minkä tehtävänä olisi tutkia väestönkasvun vaikutuksia ympäristöön ja jolla olisi “täydet valtuudet maahanmuuton ja kansalaisuuden antamisen osalta” [41]. PFIR ehdottaa kaiken maahanmuuton pysäyttämistä kunnes tällainen tutkimus on tehty ja lopettaa videonsa suoraan vetoomukseen:

“Herra Presidentti, muut hallinnot ovat epäonnistuneet tutkimaan väestönkasvun vaikutuksia luonnon raaka-aineisiin ja aarteisiin. Sinulla on nyt mahdollisuus luoda ympäristöperintö ei vain itsellesi vaan Amerikan tuleville sukupolville. Muista, taloudellinen menestys ei ole ainoa presidentin onnistumisen mittari. Osa Amerikan tekemisestä jälleen suureksi (Make America Great Again) on tehdä siitä jälleen vihreä.”

Intellektuellit

Helmikuisessa artikkelissaan journalisti Shane Burley kuvaa sitä, kuinka kaksi vaikutusvaltaisinta valkoista nationalismia ajavaa kustantamoa — yhdysvaltalainen Counter-Currents Publishing ja eurooppalainen Arktos Media — ovat kehittäneet “älylliset perusteet uudelle fasismille” [42]. Nämä kustantamot ovat myös näkyvimpiä ekofasistisen ajattelun ja ajatusten lähteitä, ajaen “syväekologiaa”. Syväekologia on edesmenneen norjalaisen filosofin Arne Naessin [43] alullepanema biosentrinen ympäristöfilosofia, jonka mukaan “Olisi parempi ihmisille, jos heitä olisi vähemmän, ja paljon parempi muille eliöille” [44]

Esimerkki Pentti Linkola -aiheisesta meemistä.

Yllättyksettömästi, tämä uskontunnustus herättää vastakaikua ekofasistisessa ajattelussa ja on johtanut joihinkin rumiin perusteluihin syväekologian puolestapuhujien keskuudessa [45]. Suomalainen ekofasisti Pentti Linkola päätyi samankaltaiseen syväekologiseen ajatteluun paljon murhanhimoisemmalla raivolla, ja Arktos Media on julkaissut hänen esseekokoelmansa englanniksi nimellä “Can Life Prevail?” [46] Kirjan esittelyn on kirjoittanut yhdysvaltalainen ekofasisti Brett Stevens, joka pyörittää Amerika.org -sivustoa sekä PenttiLinkola-com -fanisivua [47]. Monet henkilöt, jotka ovat vaikutusvaltaisen ja valkoista nationalismia ajavan podcast-verkoston The Right Stuffin taustalla, ovat viime aikoina kääntäneet suomalaisia dokumentteja, joissa Linkola esiintyy [48] – samalla kun Linkolan kuvalla ja kirjoituksilla täydennetyt meemit leviävät äärioikeistolaisten keskuudessa netissä.

Arktos on myös julkaissut kaksi Ludwig Klagesin esseekokoelmaa, joissa vastustetaan ihmiskunnan “yhä kiihtyvää koneellistumista” sillä se saa aikaan “luonnollisen maailman häpäisemisen”[49]. Klagesin töitä ovat ylistäneet Yhdysvaltojen äärioikeiston piirissä uusnatsijulkaisija National Vanguard [50] sekä nyt jo arkistoidun altright.com -nettisivun kirjoittajat, joiden mukaan Klages on kehittänyt “hyödyllisen syväekologisen näkökulman” [51].

Counter-Currents on myös kirjoittanut Klagesista [52], ja säännöllisin väliajoin muista heidän itsensä vakiinnuttaman ekofasistien kaanonin henkilöistä – joista osan he ovat pelastaneet unholasta – kuten Hitleriä palvovasta Savitri Devista, englantilaisesta fasismin ja luomuviljelyn edelläkävijästä Jorian Jenksinsistä, englantilaisesta kirjailija Henry Williamsonista, mutta myös Linkolasta ja eugeniikkaa ajavasta ympäristönsuojelijasta Madison Grantista.

Vuonna 2012 tehdyssä haastattelussa, Counter-Currentsin päätoimittaja Greg Johnson hahmotteli ekofasististen uskomusten päälinjoja, väittäen että “luontokeskeisyys” – käsitteistö, jota on lainattu syväekologiasta ja biosentrismistä – yhdistää fasismin ja ekologian, toisin kuin “erittäin ihmiskeskeinen ja luonnonvastainen” nykyajan liberaali maailmankuva [53]. Johnsonin mukaan biosentrinen näkökulma “noudattaa orgaanista, hierarkiaan perustuvaa näkemystä yhteiskunnasta sekä tasa-arvon, modernin teknologian ja kapitalismin hylkäämistä” [54]. Niin syväekologian kannattajat kuin myös Naess ja ekofasistit kuten Johnson yhdistävät antroposentrisen maailmankuvan osaksi juutalais-kristittyä perinnettä [55]. Ekofasistit, mukaan lukien alkuperäiset natsiteoreetikot kuten Alfred Rosenberg, usein painottavat tätä faktaa samalla omaksuen pakanallisuuden ja laajentamalla juutalaisvastaisia salaliittoteorioita syyttämällä heitä kapitalismista sekä teollisen yhteiskunnan aiheuttamasta ympäristötuhosta.

Johnson kuvaa haastattelussaan lisäksi sitä, kuinka luonnon monimuotoisuuden arvostaminen tulee ulottaa myös ihmisten monimuotoisuuden arvostamiseen, esittäen, että jos ensin mainittu nähdään säilyttämisen arvoisena, miksi ei jälkimmäistäkin. Tästä näkökulmasta, Johnson selittää, “päädytään samankaltaisiin ajatuksiin kuin Savitri Devi… joka on sanonut, että hänen haaveenaan on maailma, jossa on monta rotua ja jokaisella rodulla on paikkansa maailmassa, jossa se voi elää oman mielensä mukaan” [56].

Tämä visio “ihmisten monimuotoisuuden” säilyttämistä varten luoduista alueista, toisin sanoen etnovaltioista, on linjassa Euroopan Uuden Oikeiston (EUO) kirjoitusten kanssa, joita Counter-Currents ja Arktos media ovat pyrkineet jäljittelemään ja levittämään, ja joista Richard Spencerin kaltaiset alt-rightin johtohahmot ovat vahvasti ammentaneet[57]. EUO:n johtava filosofi Alain de Benoist on hahmotellut lähes identtisen käsityksen etnopluralismista, tai idean “rotujen oikeudesta eroihin” [58]. Ranskalainen poliittikan tutkija Stéphane Françoise on pannut merkille Benoistin mielenkiinnon ympäristön kestävyyteen liittyvään käsitteeseen bioregionalismi — joka hahmottelee ihmisten sopeutumista oman elinympäristönsä ainutlaatuisiin ominaisuuksiin, jotka määrittävät kunkin “bioalueen” ja elävät sen määrittämien rajojen sisällä harmoniassa luonnon kanssa [59]. Françoise kuvailee [60] Benoistin kiinnostusta bioregionalismiin “konseptina, joka yhdistää juurtuneen paikallisuuden” hänen etnopluralismiinsa [61].

Tämän vuoden huhtikuussa Counter-Currents julkaisi muistokirjoituksen Linkolalle [62] ja juhlisti kansainvälistä Maan päivää linkittämällä vanhoihin artikkeleihinsa ekologiasta [63]. Sivu julkaisi myös uuden artikkelin, jossa se ehdottaa, että oikeistolaisen ympäristönsuojelun tarkoituksena tulisi olla “ihmisväestön pitäminen hallittavalla tasolla, mutta eri rotujen luonteenomaisten erojen säilyttämisen arvostaminen itsetuhoisan sukupuuton sijaan” [64]. Artikkelin mukana jaettiin kuva, joka on kiertänyt laajasti 8chan-kuvalaudalla valkoisten ylivallan kannattajien toimesta. Kuvassa on uuden yhteiskunnan tärkeimmät käsitteet, joihin sisältyvät “ympäristönsuojelu” sekä “etninen autonomia”. Vuotta aikaisemmin Christchurchin ampuja käytti samaa kuvaa manifestinsa kansikuvana [65].

Tappajat [66]

Maaliskuun 15. päivänä 2019 28-vuotias valkoinen australialaismies Brenton Tarrant käveli Al Noorin moskeijaan Uuden-Seelannin Christchurchissa perjantairukouksen aikana. Varustautuneena aseilla ja kypärään kiinnitetyllä kameralla hän lähetti suorana murhanhimoisen riehumisensa, jatkoi sitä toisessa moskeijassa, ja tappoi loppujen lopuksi 51 viatonta ihmistä.

Ennen joukkumurhaansa Tarrant julkaisi manifestinsa “Suuri väestönvaihto” (The Great Replacement) 8chan-alustalla, joka oli viime vuoteen asti valkoisen ylivallan kannattajien sekä nettihäiriköiden pelikenttänä toiminut kuvalauta. Tarrantin otsikko oli viittaus ranskalaiseen kirjailija Renaud Camusin, joka kehitti salaliitteorian suuresta väestövaihdosta, jonka mukaan maailmanlaajuinen eliitti pyrkii korvaamaan valkoiset eurooppalaiset ei-eurooppalaisilla maahanmuuttajilla. Tämä sama teoria innoitti valkoisen ylivallan kannattajia vuonna 2017 Charlottesvillen (Virginia, Yhdysvallat) soihtumarssilla, jossa osallistujat julistivat “Juutalaiset eivät meitä korvaa”.

Christchurchin joukkomurha oli viimeisin tapaus valkoisen ylivallan kannattajien tekemien hyökkäysten maailmanlaajuisesti kasvavassa sarjassa [67]. Tämä hyökkäys erottui kuitenkin muista hyökkäyksistä tappavuudellaan sekä sillä, miten Tarrant oli räätälöinyt hyökkäyksen, jotta se kehkeytyisi meemiksi äärioikeistoyhteisön keskuudessa, mistä hän oli itsekkin noussut: lähettämällä hyökkäyksensä suorana, täyttämällä manifestinsa täyteen viittauksia ja ideoita, jotka ovat pitkään kiertäneet äärioikeiston nettifoorumeilla, ja jopa kaivertamalla lauseita ja nimiä aseeseensa ja suojavarusteisiinsa.

Merkille pantavaa on myös Tarrantin tunnistautuminen ekofastiksi sekä se, kuinka tarkasti hän toisti liikkeen ideoita kuvaillessaan “maahanmuuttoa ja syntyvyyslukuja” olevan uhkia niin “valkoisille” valtioille kuin myös ympäristölle. “Liikaväestö tuhoaa ympäristön”, tappaja kirjoitti. “Me eurooppalaiset olemme yksi niistä ryhmistä, jotka eivät ylikansoita tätä maailmaa. Tunkeutujat ovat niitä, jotka ylikansoittavat maailmaa. Tappakaa tunkeutujat, tappakaa liikaväestö ja niin tekemällä pelastatte ympäristön.”

Tarrantin manifesti päivitti uusmalthusialaisen ylikansoituksen pelon liittämällä teorian “suuresta väestönvaihdosta” yhteen ilmastokriisin kanssa, ja väittämällä, että “vihreä nationalismi on ainoa oikea nationalismin muoto.” Ja kuten Devin visio rodullisesta monimuotoisuudesta ja Benoistin etnopluralismista, myös Tarrant puolusti “vihreää” versiota “etnisestä autonomiasta”:

“Tulevaisuuden Eurooppaa ei ole tehty betonista ja teräshöyryistä ja johdoista, vaan metsistä, järvistä, vuorista ja niityistä. Englannin kieli ei ole missään defacto [sic] kieli vaan maanosassa kaikki eurooppalaiset kielet, uskomukset ja perinteet ovat arvostettuja. Jokainen valtio ja jokainen etnisyys on mukautunut omaan ympäristöönsä ja jos heitä aiotaan suojella, niin pitää tehdä myös heidän ympäristölleen”

Christchurchin hyökkäys oli tappavin äärioikeiston hyökkäys sitten vuoden 2011, jolloin Anders Breivik tappoi 77 ihmistä hyökkäämällä vasemmistolaisten nuorten kimppuun Norjassa. Tarrantin mukaan tämä hyökkäys oli “todellinen inspiraatio” hänen omalle hyökkäykselleen [68]. Myös Breivik kirjoitti manifestin – tietosanakirjan kokoisen kokoelman äärioikeistolaisia salaliittoteorioita, mutta hänen kommenttinsa ympäristöstä ovat jääneet jokseenkin huomioimatta.

Vaikka Breivik omaksui osan ilmastonmuutoksen kieltävistä väitteistä ja uskoi, että ympäristönsuojelu oli kommunistien salajuoni, hän myös lainasi taantumukselliselta ekologialta. Tarkemmin sanoen, hän syytti liikakansoituksesta “toisen ja etenkin kolmannen maailman ihmisten toimintaa”, jonka on luonut “marxilainen/multikulturalistinen/itsetuhoisen humanistinen/kapitalistinen globalistinen eliitti”. Samalla tavalla kuin Garret Hardinin vastustaa ulkomaanapua, myös Breivik hyökkää Yhdistyneiden Kansakuntien yleismaallista ihmisoikeusjulistusta vastaan väittäen sen mahdollistavan “kolmannen maailman” liikakansoituksen, joka uhkaa vallata Euroopan. Kuulostaen Linkolalta ja Hardinilta (joka popularisoi käsityksen maapallon “kantokyvystä”), Breivik kirjoittaa:

“Meidän tulisi luoda väestön kantokykyä koskevia linjauksia jokaiselle maanosalle tai maalle… jos näiden linjausten noudattamisessa epäonnistuneita maita uhkaa nälänhätä, meidän ei tule auttaa niitä tukemalla niiden korruptoituneita johtajia tai lähettämälle niille apua missään muodossa. Ei ole yleisesti hyväksyttyä yhteisymmärrystä maapallon kantokyvystä. Planeettamme väestön ei tulisi ylittää 3 miljardia, joten on pantava toimeen radikaaleja toimenpiteitä.”

Murhanhimoisen päivänkakkaraketjun lailla Breivik inspiroi Tarrantia, jonka “suuri väestönvaihdos” -manifesti puolestaan inspiroi toista tappajaa, joka ympäristöön liittyvillä huolillaan oikeutti 23 viattoman ihmisen ampumisen Walmartissa, El Pasossa, Texasissa vuonna 2019. Manifestissa, joka oli myös julkaistu 8chan-kuvalaudalla, El Pason ampuja kuvailee kuinka hän kohdistaa hyökkäyksensä “tunkeutujiin” yhtenä keinona “pääsemisessä eroon riittävästä määrästä ihmisiä… [niin että] meidän elämäntapamme tulee kestävämmäksi”.

“Ympäristö on huonommassa tilassa vuosi vuodelta”, murhaaja kirjoittaa, väittäen Meksikosta kohdistuvan maahanmuuton olevan kaksinkertainen uhka niin valkoisten poliittiselle vallalle kuin myös ympäristölle. “Jos ette saa tästä dokumentista mitään muuta irti niin muistakaa tämä: TOIMETTOMUUS ON VALINTA. En enää kestä toimettomuuden tuomaa häpeää tietäen, että Yhdysvaltain perustajaisät ovat antaneet minulle oikeuden pelastaa meidän maamme tuhon partaalta.”

Huomattavaa näissä manifesteissa ei ole ainoastaan niiden tarjoama “ideologinen oikeutus” ja propaganda, huomautti historioitsija Graham Macklin, vaan myös niissä esitetty “asekutsu”, joka kannustaa uusia murhaajia perässäseuraamiseen [69].

Tarrant teki tämän kutsun selväksi manifestinsa päätelmässä, joka on nimeltään “Epävakauttaminen ja akselerationismi” [70] ja jossa hän kutsuu muita seuraamaan hänen esimerkkiään väkivalloin ja luomalla eripuraa yhteiskunnan romahduttamiseksi, mistä uudet valkoiset etnovaltiot voivat nousta.

Vihreä akselerationismi ja Ted-setä

El Pason joukkomurhan välittömissä jälkimainingeissa Southern Poverty Law Centerin analyytikko Cassie Miller huomasi, että salattua viestintää hyödyntävillä Telegram-kanavilla äärioikeistoketjut juhlivat terrori-iskua ja tekivät hyökkääjästä “pyhimystä” [71]. Sama Telegram-yhteisö edustaa “suurinta keskittyymää akselerationistisille ideoille”, kirjoittaa Miller.

Valkoista ylivaltaa ajavan liikkeen sisällä akselerationismi nähdään “uskona, jonka mukaan yhteiskuntajärjestelmän sisäiset ristiriidat tulisi työntää äärirajoilleen, kiihdyttäen järjestelmän itsetuhoisia tendenssejä niiden päihittämisen sijaan. Tällä nopeutetaan järjestelmän romahtamista tai tuhoa, jolloin luodaan edellytykset radikaalille yhteiskunnalliselle muutokselle”, kuten uusnatsiryhmä The Base asian ilmaisee Telegramiin jakamassaan meemissään [72]. Ennen kuin liittovaltion poliisi hajoitti ryhmän tänä keväänä, The Base oli pitänyt selviytymiskoulutuksia, jotka ovat tärkeä osa ekofasistien nykypäivän toimintaa.

On helppo huomata sitä, miten akselerationistinen muutoksen teoria voisi sisällyttää itseensä radikaalin, jopa murhanhimoisen, toiminnan ympäristötuhon estämiseksi. Ekofasisteille “järjestelmä” ei ole pelkästään rappeutunut länsimaalainen sivilisaatio, joka mahdollistaa tuhonsa siirtolaisuuden ja egalitarismin kautta, vaan tämän lisäksi muodostaa luonnolle uhan sen kapitalistisen ja teollisen taloutensa takia. Monikulttuurisuutta juhlivan tekno-teollisen yhteiskunnan kaataminen voisi samalla edistää sekä valkoista nationalismia, että auttaa planeettaa.

Vuonna 2019 Telegramissa toimi aktiivisesti “Ecogram” niminen ryhmä, joka koostui monenlaisista ekofasistista tileistä — mukaan lukien pakanallisia ja “uusrodullisia” (neo-volkisch) tilejä, Pohjois-Carolinalaisen valkoisen ylivallan kannattajan ylläpitämän eläinkodin tilin [73], kuten myös vallankumouksellista fasismia peräänkuuluttavia tilejä. Yksi tileistä kuvaili itseään seuraavasti: “Eilen olimme [oikeisto]libertaareja, tänään olemme millaisia tahansa ekofasismi-terrorwave-romahduskultti-akselerationisteja (engl. EcoFash terrorwave collapse cult accelerationists). Asia on näin, koska ainoa tapamme ilmaista valkoisten omaa etua on suora ja käytönnönläheinen toiminta.” Toinen tili, joka kuului lyhytikäiselle The Green Brigade -ryhmälle, kuvaili itsensä “koostuvan avoimista akselerationisteista ja eko-extremisteistä, jotka ovat keskittyneet maitamme, eläimiämme ja kansaamme riistävän järjestelmän tuhoamiseen.” Ryhmä julkaisi joulukuussa kuvia väitetystä lentolehtisten jakotilaisuudesta Arkansasin osavaltiossa. Tilaisuuden mainoslehtisissä oli kuva ihmisen kallosta, jonka alla oli ympäristöryhmä Earth First!:n logosta suoraan otettu jakoavain ja kivinen vasara [74].

Akselerationistien peräänkuuluttama “järjestelmän” kaataminen selittää myös äärioikeiston kasvavan kiinnostuksen Ted Kaczynskia kohtaan — yhdysvaltalaista terroristia, joka tappoi 3 ja haavoitti 20 ihmistä kirjepommeilla, tarkotuksenaan aloittaa teknologian vastainen vallankumous. Heti hänen pidätyksensä jälkeen anarkistit [75] ja radikaalit ympäristötoimijat [76] tukivat Kaczynskia niiden kirjoituksiensa vuoksi, joissa hän hyökkäsi ympäristöä tuhoavia ja ihmiskuntaa orjuuttavia teknologisia kehityskulkuja vastaan. Vähemmissä määrin oli myös pohdintaa Kaczynskin arvosta äärioikeistolle, mutta esimerkiksi Stormfront-nettifoorumilla on keskusteluja aiheesta jo vuodelta 2002. On huomionarvoista, että Anders Breivik kopioi Kaczynskia polveilevassa manifestissaan [77].

Viime vuosien aikana sosiaalisessa mediassa on kuitenkin noussut esiin hajanainen äärioikeistolaisten yhteisö, jonka jäsenet ovat lisänneet mänty-emojin profiilinimiinsä ja omaksuneet Kaczynskin ajatuksia. Tämän mänty-yhteisön jäsenet jakavat keskenään meemejä, joissa esiintyy “Ted-setä” ja hänen Montanassa sijaitseva mökkinsä, sekä keskustelevat vakavasti Kaczynskin teknologiavastaisista ideoista sekä halustaan elää yksinkertaisemmin ja terveellisemmin luonnon helmassa. Vaikka osa Kaczynskin äärioikeistolaisista faneista tunnustaa, ettei hän ole “roturealisti”, juhlivat he silti hänen vihaansa vasemmistoa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ajavaa aktivismia kohtaa. (Kazcynskin pahamaineisen manifestin, “Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus”, ensimmäinen osa käsittele “Nykyvasemmiston psykologiaa” ) [78]. Jotkut uusista seuraajista, kuten Atomwaffen-ryhmän jäsenet, pyrkivät kirjeenvaihtoon Kaczynskin kanssa lähettemällä tälle kirjeitä vankilaan [79].

Mike Mahoney, joka tunnetaan nimellä Mike Ma, on yksi tästä yhteisöstä noussut minijulkkis ja entinen jäsen Milo Yiannopoulosin seurueessa, joka loi Mäntypuolueen (Pine Tree Party) [80]. Puolue otti omakseen Yhdysvaltojen vallankumouksen aikaisen “Vetoomus taivaasen” (“An Appeal To Heaven”) –lipun. Ma julkaisi vuonna 2019 omakustanneromaanin nimeltä “Häirinnän arkkitehtuuri” (“Harassment Architecture”). Teos on täynnä brutaalia väkivaltaa, rasismia ja naisvihaa — ja siihen sisältyy fantasia ihmisten ampumisesta homobaarissa ja vasemmistolaisen naisen tallomista asfalttiin — ja se huipentuu akselerationistisen terrorin fantasiaan, jota kirjan kertoja kuvailee “puhdistavaksi tuleksi”. Romaanin lopussa Ma:n kirjan (jota myydään Amazonissa sekä äänikirjana Audiblessa) sankari pitää puheen:

“Me olemme täällä koska ymmärrämme, että tämä päivä on kestämätön ja julma, että huominen tulee olemaan ainoastaan huonompi, ellei joku toimi… Tänään on se päivä, jolloin olet hyväksynyt, että sinä olet kaaoksen moottori, kiihdyttäjä. Sinä suunnittelet häirintää.. Viikon kuluttua me palaamme maailmaan omana itsenämme, mutta tällä kertaa me kiihdytämme maailmaa sisältä käsin.”

Harrassment Architecturesta tehtyä PDF:ää sekä äänikirjaa on jaettu akselerationistien Telegram-kanavilla sen julkaisusta lähtien. Kirja on myös sisällytetty Telegramissa natsien äänikirjastoon (Audio Nazi Library), jossa on mukana myös William Piercen pahamaineinen rotusotaa kuvaava romaani “Turnerin päiväkirjat” (The Turner Diaries), ja valkoista ylivaltaa kannattavien joukkomurhaajien, kuten Dylann Roofin ja Christchurchin ampujan manifestit.

Vielä alle kolmekymppinen Ma on kerryttänyt itselleen vakaan seuraajakunnan sosiaalisessa mediassa, julkaisten päivittäin tarinoita Instagramissa. Näissä tarinoissa on mukana hänen faninsa joko poseeraten hänen kirjojensa kanssa tai yllään Ma:n kauppaamia tuotteita, kuten t-paitoja, joissa lukee “Kaczynski Electric”. Hänen seuraajakuntansa —suurimmaksi osaksi nuoria valkoisia miehiä, joista monet ovat kiinnostuneet painonnostosta, aseiden käsittelystä ja erämaassa selviytymistä — on muiden äärioikeistoympäristönsuojelijavaikuttajien näkökulmasta hedelmällistä maaperää uusien jäsenten rekrytoinnille.

Toinen vaikutusvaltainen Pine Tree -yhteisöstä ponnistanut hahmo on hämäräperäinen yhdysvaltalainen elektronisen musiikin tekijä Storm King [81], joka on useassa haastattelussa, mukaan lukien rasistisissa podcasteissa, tarkentanut vuosien mittaan sitä, kuinka hänen mukaansa äärioikeiston tulisi vallata ympäristönsuojelu takaisin “testaamattomana hyökkäyskulmana”, joka voisi auttaa heitä järjestäytymään [82]. Storm King puhuu erityisesti “hidastamisen” puolesta: vaihtoehtoinen apokalyptinen lähestymiskulma akselerationismiin [83], joka sisältää verkosta irtautumista ja omavaraisten poliittiset näkemykset jakavien yhteisöjen luomista. “Muuta perheesi mieluiten erittäin kauas ihmisten läheltä, jossa et ole haavoittuvainen”, Storm King neuvoi haastattelussa vuonna 2018. “Se on pohjimmiltaan varautumista. Sinä hidastat omaa elämääsi” [84].

Romahdus

Myös Ma on ottanut tämän kehyksen omakseen, vaikka se olisikin vain brändäystarkoituksessa, yhdessä iskulauseistaan: “KIIHDYTÄ MAAILMAA, HIDASTA HEIMOASI!” (ACCELERATE THE WORLD, DECELERATE YOUR TRIBE!). Näille kahdelle äärioikeistolaiselle ympäristövaikuttajalle ympäristö- ja talouskriisin muodossa tuleva romahdus on tervetullut mahdollisuus.

Romahdus on myös aiheena Aktrosin tämän vuoden maaliskuussa julkaistussa ranskalaisessa selvyitymiskirjassa nimeltä “CBRN: Surviving Chemical, Biological, Radiological & Nuclear Events”, joka käsittelee yleisesti pandemioita, “Tuntematonta virusta” (“Unknown Virus”) ja “Flunssaa” (“The Flu”). Kirja on esimerkki siitä, kuinka taitavia (ja onnekkaita) uusfasistiset organisaatiot ovat hyödyntämään poliittisia ja ekologisia kriisejä.

Meneillään oleva koroviruskriisi on tehnyt meistä kaikista, ainakin jollain tasolla, “maailmanloppuun valmistautujia”. Se on myös toiminut tietyllä tavalla kenraaliharjoituksena siihen, miten yhteiskunta tulee reagoimaan tulevan ilmastokriisin kokoiseen katastrofiin. Tähän mennessä se on johtanut kasvaneeseen aasialaisvastaiseen liikehdintään ja väkivaltaan, jota ruokkii Donald Trumpin pakkomielle kutsua Covid-19-virusta “Wuhan virukseksi” sekä muut salaliittoteoriat viruksen alkuperästä [85]. Samaan aikaan Trumpin hallinto on kiihdyttänyt pakkopalautuksia ja keskeyttänyt suuren osan maahanmuutosta vedoten kansalliseen hätätilaan; näihin säädöksiin ovat vaikuttaneet osaltaan samat maahanmuuttovastaiset järjestöt, jotka vedoten ympäristöön puhuvat maahanmuuttoa vastaaan [86]. Vetoomuksiin, joissa Trumpia pyydetään “vapauttamaan” demokraattien johtamat osavaltiot, ovat vastanneet aseistautuneet mielenosoittajat samalla kun äärioikeisto on juhlinut tulevan taloudellisen romahduksen mahdollisuutta [87]. Heinäkuun 2020 alussa koronaan kuolleiden määrä oli yli 130 000 henkeä.

Samalla kun lääkärit, sairaanhoitajat ja työntekijät arjessa ovat suoriutuneet sankarillisesti, äärioikeisto pyrkii hyödyntämään kriisiä monilla tavoin. Vasemmalle kallellaan olevan ympäristöliikkeen tulee tiedostaa, että maa sen jalkojen alla jatkaa muuttumistaan, ja huomioida mitä tämä uhka merkitsee tulevaisuuden suurelle kriisille. Heidän täytyy sisäistää kirjoittaja ja aktivisti Daniel Denvirin varoitukset, joiden mukaan nationalismi “muodostaa suuremman uhkan ilmastonmuutoksen ratkaisemiselle kuin ilmastodenialismi” [88]. Etnonationalististen liikkeiden ja ryhmien nousua — joita ajaa muukalaispelko, jotka ilmaisevat itsensä väkivallan kautta ja jotka kasvavissa määrin väittävät edustavansa ympäristöaatetta — ei voida erottaa ilmastokriisin itsensä muodostamasta haasteesta. Kaikessa tässä on kyse samasta kamppailusta.

Alex Amend

Lähteet:

[1] Shulz, Thomas, Twitter-postaus, 17.3.2020: https://archive.is/Cflee.

[2] Emmanuel Felton: “The Coronavirus Meme About ‘Nature Is Healing’ Is So Damn Funny,” BuzzFeed News, 4.4.2020.

[3] Joshua Berlinger: “April 5 coronavirus news,” CNN, 5.4.2020.

[4] Nina Svahn and Anniina Nirhamo: “Luonnonsuojelija Pentti Linkola on kuollut – Elämäkerturi: “Hänellä oli ymmärrystä ja herkkyyttä kuunnella toista ihmistä“, Yle, 5.4.2020.

[5] Pentti Linkola: “Can Life Prevail?: A Radical Approach to the Environmental Crisis” (Arktos, 2011), 152.

[6] Pentti Linkola: “Humanflood,” in Apocalypse Culture II, toim. Adam Parfrey (Port Townsend: Feral House, 2000), 436–51.

[7] Pentti Linkola: “Can Life Prevail?: A Radical Approach to the Environmental Crisis” (Arktos, 2011), 128.

[8] Weiyi Cai and Simone Landon: “Attacks by White Extremists Are Growing. So Are Their Connections.” The New York Times, 3.4.2019.

[9] Nate Thayer: “Secret Identities of U.S. Nazi Terror Group Revealed,” nate-thayer.com, 6.12.2019.

[10] Zachary Kamel, Mack Lamoureux and Ben Makuch: “‘Eco-fascist’ Arm of Neo-Nazi Terror Group, The Base, Linked to Swedish Arson,” VICE, 29.1.2020.

[11] Ben Makuch: “Fascists Impersonate Climate Group to Say Coronavirus is Good for Earth,” VICE, 25.3.2020.

[12] “William Rehm IV: Oregon Member of “The Base” Exposed!,” Eugene Antifa, 9.5.2020.

[13] Alexander Reid Ross: “Against the Fascist Creep,” (AK Press, February 2017).

[14] Emily Atkin: “Really, Michael Moore?,” Heated, 27.4.2020.

[15] Thomas Chatterton Williams: “The French Origins of ‘You Will Not Replace Us,’” The New Yorker, 27.11.2017.

[16] Coral Davenport: “Major Climate Report Describes a Strong Risk of Crisis as Early as 2040,” The New York Times, 7.10.2018.

[17] Peter Staudenmaier and Janet Biehl: “Ecofascism Revisited: Lessons From the German Experience”, (Porsgrunn: New Compass, 2011), 18.

[18] Saksan poliittiset romantikot kehittivät saksalaisen rodun ja metsämaiseman välisen yhteyden 1700- ja 1800-luvulla osittain roomalaisen historioitsijan, Tacituksen, kirjoituksiin perustuen. Tacitus kirjoitti vuonna 98 kirjan “Germania; or on the Origin and Situation of the Germans”. Hän kirjoitti saksalaisista ihailevaan sävyyn, siinä missä roomalaiset hänen mielestään olivat irstaita ja korruptoituneita. Katso Caroline Delph: “Nature and nationalism in the writings of Ernst Moritz Arndt (1769-1860),” teoksessa “Nature In Literary And Cultural Studies: Transatlantic Conversation on Ecocriticism”, edited by Catrin Gersdorf and Sylvia Mayer, 331-354. Amsterdam: Rodopi Editions, 2006.

[19] Ibid.

[20] Staudenmaier: “Ecofascism…”, 19.

[21] Staudenmaier: “Ecofascism…”, 22.

[22] Jedediah Purdy: “Environmentalism’s Racist History,” The New Yorker, 13.8.2015.

[23] Adam Serwer: “White Nationalism’s Deep American Roots,” The Atlantic, huhtikuu 2019.

[24] Paul Lombardo: “Eugenic Laws Against Race Mixing,” Eugenics Archives; James Q. Whitman: “Hitler’s American Model: The United States and the Making of Nazi Race Law,” (Princeton: Princeton University Press, 2017) 12. Kuten Whitman huomauttaa, Hitler ylisti vuonna 1924 säädettyä lakia maahanmuutosta Mein Kampf -kirjassaan. Madisonilla oli tärkeä rooli lain muotoilussa.

[25] Purdy: “Environmentalism’s Racist History.”

[26] The Eugenics Archive, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

[27] Suom. huom. Uusnatsi Jared Taylor on myös suomalaisten fasistien suosiossa. Hän vieraili vuonna 2018 Helsingissä puhumassa äärioikeiston Awakening-seminaarissa ja yritti päästä Turussa järjestettyyn tapahtumaan uudestaan vuonna 2019, mutta hänet käännytettiin Euroopasta. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on uudelleen julkaissut Scripta-blogissaan Taylorin “rotujen välisiä eroja” käsitteleviä tekstejä.

[28] Jared Taylor, johdanto Madison Grantin teokseen “The Passing of the Great Race”, by Madison Grant (Indianapolis: Wermod & Wermod (The Palingenesis Project), 2012), xi.

[29] Purdy: “Environmentalism’s Racist History.”

[30] Tutkija Betsy Hartmann on kuvaillut miten valtavirran ympäristönsuojelu Yhdysvalloissa on ottanut ylikansoituksen politiikan omakseen kahdessa aallossa, ensin 1960- ja 70-luvulla ja uudestaan Kylmän sodan jälkeen 1990-luvulla. Kuten Hartmann kirjoittaa, ylikansoituksen politiikka on “poliittisesti hyödyllistä valtaa pitäville” ja “sumentaa ympäristötuhon juurisyitä”, jotka ovat rikkaiden maiden erittäin tuhlaavat kulutustavat sekä fossiilisen energia-alan järisyttävä poliittinen voima sekä massiiviset tuotannon prosessit. Tutkijat ovat viime aikoina pystyneet laskemaan että vain 20 yritystä tuottaa kolmasosan kaikista maailman hiilidioiksidipäästöistä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutoksen. Betsy Hartmann: “Reproductive Rights and Wrongs: The Global Politics of Population Control”, (Chicago: Haymarket Books, 2016), xi.; Matthew Taylor and Jonathan Watts: “Revealed: the 20 firms behind a third of all carbon emissions,” The Guardian, 9.10.2019. Suom. huom. Garret Hardinia koskevasta keskustelusta suomeksi katso esim. Kiista yhteismaista Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka.

[31] Carelton Putnam: “Race and Reason: A Yankee’s View”, (New York: Public Affairs Press, 1961), 51.

[32] Lara Johnston: “Apartheid as Seen by the Boers: The Population History of South Africa,” Occidental Observer, 1.3.2018.

[33] Alex Amend: “First as Tragedy, Then as Fascism,” The Baffler, 26.9.2019.

[34] John F. Rohe, Mary Lou & John Tanton: “A Journey Into American Conservation”, (Washington DC: FAIR Horizon Press, 2002).

[35] Nicholas Kulish and Mike McIntire: “Why an Heiress Spent Her Fortune Trying to Keep Immigrants Out,” The New York Times, 14.8.2019.

[36] Hop Hopkins: “How the Sierra Club’s History With Immigrant Rights Is Shaping Our Future,” Sierra Club, 2.11.2018.

[37] “Where the White House Gets its Racist Immigration Policies,” Political Research Associates, 1.3.2018.

[38] Julie Axelrod: “Council on Environmental Quality Holds Public Hearing on the National Environmental Policy Act,” Center for Immigration Studies, 28.2.2020.

[39] “Summary of the National Environmental Policy Act,” Environmental Protection Agency.

[40] The National Environmental Policy Act, 42 U.S.C. § 4321 (1969).

[41] PFIRorganization, “NEPA: Let’s Make America Green Again,” YouTube Video, 8.10.2019.

[42] Shane Burley: “How White Racists Dream: Metapolitics and Fascist Publishing,” Full Stop, 24.2.2020. Suom. huom. Counter-Currents Publishing -kustantamon johtaja Greg Johnson on vieraillut myös suomalaisten fasistien kutsumana puhumassa Suomessa vuonna 2018 ja uudelleen vuonna 2019 myymässä kirjojaan.

[43] Syväekologia on keskeisesti biosentrinen, jossa kaikea elävää mikrobeista ihmisiin pidetään itseisarvoisena. Naess ja ajatuksen kannattajat näkevät tämän vastakohtana “pinnalliselle ekologialle”, joka heidän mukaansa on ihmiskeskeistä ympäristönsuojelua tavoitteenaan säilyttää ympäristö ihmisiä varten. Katso Alan Drengson: “Some Thought on the Deep Ecology Movement,” Foundation for Deep Ecology.

[44] Arne Næss: “The Ecology of Wisdom: Writings by Arne Naess,” (Berkeley: Counterpoint Press, 2010), 28.

[45] Melko pahamaineisessa tapauksessa 1980-luvulla syväekologiaa kannattava radikaali ympäristöryhmä Earth First! julkaisi pääkirjoituksia nimimerkkien takaa, jossa AIDS:a juhlittiin “tervetulleena” väestönhallinnan keinona ja katsottiin ettei länsimaiden tulisi puuttua sen leviämiseen. Martha F. Lee: “Earth First!: Environmental Apocalypse”, (Syracuse: Syracuse University Press, 1995), 101-103.

[46] Suom. huom. Pentti Linkolan esseekokoelma on julkaistu alunperin vuonna 2004 suomeksi nimellä Voisiko elämä voittaa – ja millä ehdoilla. Linkolan ympärille kehittyi Suomessa jo varhain myytti hänen väitetystä “toisinajattelijuudestaan”, joka on suojannut hänen äärioikeistolaisia näkemyksiä kritiikiltä. Ulkomaalaisessa mediassa Linkolaa on kohdeltu vähemmän silkkihansikkain ja hänet mielletään suoraan ekofasistiseksi ajattelijaksi. Katso esim. Vice-lehti ja New Statesman. Suomessa natsismia ihannoivan Linkolan ajattelua on kritisoinut esimerkiksi Ville Lähde, Olli Tammilehto, Veikka Lahtinen ja Taneli Viitahuhta.

[47] Stenvensin Amerika.org banneri on Linkola-fanisivun alalaidassa. Stevens on myös ollut mukana aikasemmalla fasistisella nettifoorumilla, jota ylläpiti niin kutsutun Libertarian National Socialist Green Party vuosina 1999-2005. Puolue otti omakseen natsi-Saksan hakaristilipun vihreällä pohjalla. “Me perimme Vihreältä puolueelta äärimmäiset mallit käytönnöllisen ekologian arvosta”, lukee foorumin arkistoidussa versiossa. Katso Libertarian National Socialist Green Party.

[48] “Pentti Linkola – Cry, Beloved… (1988),” The Right Stuff, 7.12.2019.

[49] Ludwig Klages: “The Biocentric Worldview”, (Budapest: Arktos, 2013), 123; Ludwig Klages: “Cosmogonic Reflections”, (Budapest: Arktos, 2015).

[50] Lukuisia Klagen esseitä ja aforismeja löytyy amerikkalaisen uusnatsin Kevin Alfred Stromin ylläpitämästä nettiarkistosta. Strom perusti National Vanguard -ryhmän, joka erkaantui National Alliance -järjestöstä, joka oli aikoinaan huomattava uusnatsijärjestö. Strom on julkaissut useita käännöksiään National Vanguardin nettisivuilla.

[51] Joakim Anderson: “Ludwig Klages and the Biocentric Worldview,” AltRight.com, 6.11.2015.

[52] James J. O’Meara: “Forward — Into the Past! Circling the Cosmos with Herr Prof. Dr. Ludwig Klages,” Counter-Currents, 7.7.2015.

[53] Sekä Naess että Johnsonin kaltaiset ekofasistit pitävät Devin tavoin länsimaiden ihmiskeskeistä näkemystä alkuperänä juutalais-kristillistä perinnettä.

[54] Robert Stark: “Robert Stark Interviews Greg Johnson on Eco-Fascism,” Voice of Reason Radio Network, 2.4.2012.

[55] Syväekologit vetoavat Ensimmäiseen Mooseksen kirjan luvun 1 jakeeseen 26: “Jumala sanoi: »Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu.»

[56] Emt. Juutalaisvastaisessa Occidental Observer -lehdessä juuri julkaistun “Racial Ecologism” -nimisen artikkelin kirjoittaja painottaa tätä ekofasistisen ajattelun osaa: “Me olemme jo huomauttaneet väestön ja elinympäristön tasapainon tärkeydestä. Tätä vasten on ironista, miten Yhdysvaltojen osavaltioiden ja liittovaltion hallitus pyrkivät integroimaan ihmisten eri rotuja ja edistämään seka-avioliittoja, samalla kun ne käyttävät miljoonia säilyttääksen eri eläimien ja kalojen yksilöllistä perimää.” Nelson Rosit: “Racial Ecologism: An Environmental Position Paper for the Dissident Right,” Occidental Observer, 2.12.2019.

[57] Counter-Currents-sivun esittelylause kuuluu “Pohjois-Amerikan Uusi Oikeisto”. Suom. huom. Suomessa uusfasistisen “Uuden Oikeiston” ajatuksista on inspiroiduttu ja edelleen levitetty erityisesti Suomen Sisun ja Sarastus-verkkolehden parissa.

[58] Spencer Sunshine: “Rebranding Fascism: National-Anarchists,” Political Research Associates, 28.1.2008. Suom. huom. suomeksi Alain De Benoistin uusfasistista ajattelua käsitellään Jouko Jokisalon kirjassa Euroopan radikaali oikeisto.

[59] Blair Taylor erittelee myös toista yhteyttä bioregionalismin ja rasististen liikkeiden välillä Kirkpatrick Salen kautta, joka on pitkään keskittynyt kirjoittamaan ympäristöstä ja teknologiasta. Sale on julkaissut Dwellers of the Land -nimisen kirjan ja luonut yhteyksiä usean irtaantumista ajavaan ryhmän, kuten uuskonfederalistisen League of the Southin kanssa. Blair Taylor: “Alt-right ecology: Ecofascism and far-right environmentalism in the United States,” in Far Right and the Environment: Politics, Discourse and Communication, ed. Bernhard Forchtner (Routledge, 2019).

[60] Stéphane François: “La Nouvelle Droite et l’écologie : une écologie néopaïenne?” Parlement[s], Revue d’histoire politique, no. 12 (2009): 132 -143.

[61] Yhdysvaltojen kontekstissa tämä visio perustuu niin sanottuun “Northwest Territorial Imperative” (“Luoteisen alueen imperatiivi”) -konseptiin, jonka mukaan valkoisten ylivallan kannattajien tulisi muuttaa suurissa määrin maan luoteisosiin, perustaen sinne oman tukikohtansa. Uusnatsikirjoittaja Harold Covington— jonka kirjoituksia Greg Johnson on mainostanut — pyrki kuolemaansa saakka (2018) popularisoimaan tätä kutsua ja perustamaan “luoteisrannikolle itsenäisen ja riippumattoman valkoisen valtion” joka oli heidän mukaansa “ainoa tapa turvata valkoisen rodun tulevaisuus tällä maanosalla”. Katso Blair Taylor: “Alt-right ecology: Ecofascism and far-right environmentalism in the United States,” in Far Right and the Environment: Politics, Discourse and Communication, ed. Bernhard Forchtner (Routledge, 2019) and “The Northwest Front,” The Northwest Front. Tämä muistuttaa myös uusnatsien yrityksiä perustaa “Pioneerien pikku-Eurooppoja” Georgiassa, Idahossa ja Oklahomassa 1990- ja 2000-luvun vaihteessa. Katso Mark Potok: “Closed Circuit,” The Intelligence Report, November 20, 2013. Saksassa on kypsyneempi liike niin sanottuja “kansallisia uudisasukkaita” (Völkisch settlers), jotka pyrkivät olemaan “luomupienviljelijöitä, taidokkaita käsityöntekijöitä ja avuliaita naapureita kyläyhteisöissä” ja joiden lukumäärän arvioidaan olevan noin 1000. Katso Maik Fielitz: “Practicing The Radical Right Exit: The Case of the Volkisch Settlers,” Center for Analysis of the Radical Right,” 7.8.2018.

[62] Timo Hännikäinen: “Remembering Pentti Linkola December 7, 1932 — April 5, 2020,” Counter-Currents, April 7, 2020. Suom. huom. yhdysvaltalaiselle äärioikeistosivulle viitatun tekstin kirjoittanut Timo Hännikäinen on naisvihastaan sekä näennäisintellektuaalista uusfasismia edustavan Sarastus-verkkolehden perustamisesta tunnettu suomalainen fasisti. Vuoden 2020 alusta Suomen Sisun johdossa istunut Hännikäinen on yksi itsenäisyyspäivän 612-fasistimarssin keskeisistä järjestäjistä.

[63] John Morgan: “Earth Day Special,” Counter-Currents, 22.4.2020.

[64] “Ecofascism Resurgent,” Counter-Currents, 22.4.2020.

[65] Christchurchin ampujan manifestistin analyysissa Matthew N. Lyon paikantaa ampujan antikapitalistiset kirjoitukset osaksi fasistisen Kolmannen tien (“Third Position”) perinnettä, jolla on juurensa Saksan natsipuolueen “vasemmistolaisessa” strasseristisiivessä. Myös tämä osa fasismin perinnöstä on jo pitkään puhunut ympäristönsuojelun puolesta. Valkoisen ylivallan kannattajien American Freedom Party, joka ennen tunnettiin nimellä American Third Position, kannattaa periaatteissaan ympäristönsuojelua ja väittää olevansa Yhdysvaltojen “ainoa oikeasti vihreä puolue”. Katso Matthew N. Lyons: “The Christchurch massacre and fascist revolutionary politics,” Threewayfight, April 18, 2019, ja American Freedom Party: “Environment”. Suom. huom. Katso myös tämä suomeksi kirjoitettu Christchurchin ampujan manifestinanalyysi: Uuden-Seelannin terroriteko osoittaa, että äärioikeisto on yksi liike. Analyysi tekijän manifestista.

[66] On merkillepantavaa että näillä kahdella aikaisemmalla väkivaltaisella teolla on yhteys ekofasistiseen alakulttuuriin. Vuonna 2005 16-vuotias Libertarian National Socialist Green Party -foorumin käyttäjä tappoi kymmenen ihmistä itsensä mukaan lukien. Hän aloitti kotoaan ja jatkoa entiseen lukioonsa joka sijaisti Yhdysvaltojen Minnesotan osavaltion Red Lakessa. Katso Sarah Left: “A neo-nazi ‘angel of death,’” The Guardian, 22.3.2005. Vuonna 2007 Pekka-Eric Auvinen tappoi seitsemän kanssaopiskelijaansa sekä koulun rehtorin ennen itsensä tappamista. Hetki ennen murhia Auvinen, joka oli syvästi ihmisvihamielinen, julkaisi Pentti Linkolalla osoitetun kunnianosoitusvideon. Katso Brendan O’Neill: “Rating humanity,” The Guardian, 14.11.2007.

[67] Weiyi Cai and Simone Landon: “Attacks by White Extremists Are Growing. So Are Their Connections,” The New York Times, 3.4.2019.

[68] Adam Taylor: “New Zealand suspect allegedly claimed ‘brief contact’ with Norwegian mass murderer Anders Breivik,” The Washington Post, 15.3.2019.

[69] Graham Macklin: “The El Paso Terrorist Attack: The Chain Reaction of Global Right-Wing Terror,” CTC Sentinel vol 12, no 11 (Joulukuu 2019): 2.

[70] Suom. huom. tässä kirjoituksessa viitataan usein akselerationismiin, joka ei itsessään ole fasistinen taktiikka ja/tai ajatus vaan tulee itse asiassa kommunismin teoriaperinteestä. Tyypilliseen tapaan kapitalismin ja sen rakenteiden kumoamiseen pyrkivästä ajatuksesta jää jäljelle fasistien käsittelyssä vain karkea taktiikka, joka ihannoi ihmisiin kohdistuvaa väkivalta ja sekasorron aiheuttamista. Varis-verkosto on kirjoittanut äärioikeistolaisesta akselerationismin tulkinnasta koronakriisin yhteydessä tässä jutussa.

[71] Cassie Miller: “El Paso Massacre Galvanizes Accelerationists,” Hatewatch, 5.8.2019.

[72] Julkaisussa oli myös tyylitelty kuva William Piercen The Turner Diaries -kirjan kannesta. Kuten Matthew N. Lyon analyysissa Christchurchin ampujan manifestissa todetaan, Piercen kirjalla/rotusotaoppaalla on ollut erittäin suuri vaikutus ja siihen sisältyy yksi ensimmäisistä valkoisen ylivallan akselerationismin ilmauksista. Katso “The Christchurch massacre and fascist revolutionary politics,” Three Way Fight, 18.4.2019.

[73] Tia Foster oli aktiivinen nimellä “White Tree” Telegramissa ja muissa sosiaalisissa medioissa. Hän hallinoi myös Ananda Animal Refuge and Rescue sekä Mercy Line Transportin sosiaalisen median tiljeä. Katso Asheville Anti Racism, “TIA AZAR FOSTER, ECO-FASCIST MONSTER,” 3.9.2019.

[74] Sama tili on mainostanut Latinalaisessa Amerikassa toimivan anarkistisen terroriryhmän ITS:än (Individualists Tending Toward the Wild) manifestia, ja jakanut meemejä jotka kehottavat “LUKEMAAN BAYAQIA” (“READ BAYAQ”) samalla tavalla miten uusnatsit levittävät “LUE SIEGE” (“READ SIEGE”) -propagandaa. ITS on saanut alkunsa Meksikossa ja se on väkivaltainen, teknologiavastainen anarkistiliike joka on lähettänyt kirjepommeja (selvästi jäljitellen Kaczynskia, joka tuomitsi ryhmän teot vankilasta vuonna 2011) yliopistoprofessoreille ja tutkijoille muuan muassa nanoteknologian alalla. Katso “Ted Kaczynski on Individualists Tending Toward Savagery (ITS),” The Anarchist Library, 2017. Muut anarkistit ovat tuominneet ryhmän. Katso Scott Campbell, “There’s Nothing Anarchist About Eco-Fascism: A Condemnation Of ITS,” It’s Going Down.

[75] “Days of War, Nights of Love”, (Salem: Crimethinc, 2001) 220.

[76] “Letters: Ted Kaczynski and Derrick Jensen,” AnarchistNews.org, 2.10.2019.

[77] Hans Rustad: “Behring Breivik kopierte Una-bomberen,” Document, 24.7.2011.

[78] Suom. huom. Tässä kontekstissa lienee paikallaan mainita, että Theodore Kaczynskin manifestin Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus vuonna 2005 Savukeidas-kustantamolle suomentaneen Timo Hännikäisen uusfasistinen Kiuas-kustantamo otti vuonna 2020 uuden painoksen kirjasta. Mainittu luku “Nykyvasemmiston psykologia” on tätä ennen jo uudelleen julkaistu Hännikäisen Sarastus-lehden verkkosivuilla.

[79] Alexander Epp and Roman Höfner: “The Hate Network,” Der Spiegel, 7.9.2018.

[80] Joe Bernstein: “Here’s How Breitbart And Milo Smuggled White Nationalism Into The Mainstream,” BuzzFeed News, 5.10.2017.

[81] Storm King käytti ennen tilinsä poistoa Twitteristä nimimerkkiä @linkolawave, joka viittaa Pentti Linkolaan ja Kingin tuottaman musiikin genreen joka tunnetaan fasisti-/fasismi-sanasta johdetulla nimellä “Fashwave”.

[82] Borzoi: “Stormking and Borzoi Talk Kaczynski,” The People’s Square (podcast), 2018.

[83] Storm King kuvailee dekselerationismia vastauksena uustaantumuksellisen ajattelijan Nick Landin kehittelemään akselerationismiin, eikä valkoisen ylivallan akselerationismiin.

[84] Borzoi: “Stormking and Borzoi Talk Kaczynski,” The People’s Square (podcast), 2018.

[85] Stephanie Young: “New York City Has Logged 248 Complaints of Coronavirus Discrimination,” The Wall Street Journal, 19.4.2020.

[86] Michael Edison Hayden and Eddie Bejarano: “Trump’s Immigration Order Was Drafted by Officials With Ties to Hate Groups, According to Report,” Hatewatch, 24.4.2020.

[87] Cassie Miller: “White Supremacists See Coronavirus as an Opportunity,” Hatewatch, 26.3.2020; Michael D. Shear and Sarah Mervosh, “Trump Encourages Protest Against Governors Who Have Imposed Virus Restrictions,” The New York Times, 17.4.2020.

[88] Daniel Denvir: “All-American Nativism: How the Bipartisan War on Immigrants Explains Politics as We Know It,” (London: Verso, 2020), 274.

Varis-verkoston kirjoituksia ekofasismin ja ilmastonmuutoksen vastustamisesta:

Muita kirjoituksia fasismista ja sen vastustamisesta: