Varis Helsinki liittyy Pohjoismaisten antikapitalistien ARNA-verkostoon

Varisverkoston Helsingin ryhmä on liittynyt antikapitalistisia, feministisiä ja antifasistisia ryhmiä Pohjoismaissa yhteentuovaan ARNA-verkostoon. ARNA on lyhenne sanoista Autonomous Revolutionary Nordic Alliance. Voit lukea ARNA:n periaatteet suomeksi tämän tekstin loppupuolelta. Syitä ARNA:an liittymiseen on useita: yhteisten tapahtumien järjestäminen ja verkostoituminen Pohjoismaisella tasolla, vastavuoroisesti oppiminen eri maissa toimivien tovereiden ryhmiltä, sekä Variksen Helsingin ryhmän politiikan laajentaminen. ARNA:ssa vaihdetut ajatukset autonomisten liikkeiden analyysista, taktiikoista ja strategioista eri teemojen parissa ovat mahdollisuus laajentaa Variksessa ja yleisemmin suomalaisissa ulkoparlamentaarisissa ryhmissä ja liikkeissä käytävää poliittista keskustelua. ARNA on jo ottanut osaa autonomisten liikkeiden sisäiseen keskusteluun esimerkiksi antifasismiin, feminismiin, internationalismiin, ekologiaan ja antikapitalismiin liittyvistä teemoista.

Varis ja ARNA tehneet yhteistyötä vuosia

Varisverkosto on tehnyt ARNA-verkoston kanssa yhteistyötä käytännössä jo vuosien ajan osallistuen erilaisiin mobilisaatioihin, vaihtaen tietoa, raportoiden ARNA:an liittyvistä tapahtumista ja kääntäen ARNA:n tekstejä suomeksi. Marraskuussa 2016 joukko Varisverkoston jäseniä osallistui tuolloin jo kolmannen kerran järjestettyyn Connecting European Struggles -konferenssiin Malmössä, jossa kuulimme tuoreeltaan ARNA:n perustamisesta. ARNA:n ensimmäinen laajempi kampanja oli Pohjoismainen mobilisaatio Hampurin G20-konferenssiin kesällä 2017. Vaikka Varisverkoston ryhmistä yksikään ei liittynyt tuolloin ARNA:an, tuimme antikapitalistista mobilisaatiota esimerkiksi levittämällä siitä tietoa Suomessa:

Syksyllä 2017 toverit Ruotsin Göteborgissa järjestivät ison antifasistisen mielenosoituksen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) natsimielenosoitusta vastaan. Varis järjesti yhdessä ARNA:n suomalaisten ja Pohjoismaisten antifasististen ryhmien kanssa ryhmämatkan Göteborgiin:

Vuonna 2018 ARNA oli mukana mobilisoimassa ihmisiä lakko-oikeuden puolesta Tukholmassa järjestettyyn massa-aktioon nimeltä Strike Back. Varisverkosto tuki aktiota levittämällä siitä tietoa, kannustamalla ihmisiä osallistumaan ja tekemällä liveseurantaa tapahtumapäivänä:

Loppuvuodesta 2019 ARNA julkisti kampanjan nimeltä Antifasistinen Offensiivi, joka huipentui kutsuun tulla Helsingiin itsenäisyyspäivänä 2019 osoittamaan mieltä natsimarsseja vastaan.
Koronapandemia aiheutti noin kaksi vuotta kestäneen tauon kansainvälisiin poliittisiin mobilisaatioihin ja tapahtumiin alkuvuodesta 2020 kevääseen 2022 saakka. Vuonna 2022 ARNA kutsuu ihmisiä osallistumaan Take Concrete Action -nimiseen massa-aktioon Ruotsin Gotlannissa, jossa suoralla toiminnalla vastustetaan sementinvalmistaja Cementaa:

Mikä on ARNA?

THE AUTONOMOUS REVOLUTIONARY NORDIC ALLIANCE (ARNA)

Me olemme pohjoismaisten antikapitalististen, feminististen ja fasismin vastaisten ryhmien verkosto. Tavoitteemme on organisoida vahva pohjoismainen läsnäolo Hampurin G20-kokousta vastaan heinäkuussa. Liittoutuma on luotu osana mobilisaatiota G20-kokousta vastaan, mutta tavoitteemme ovat huomattavasti tätä pidemmällä: toivomme, että pystymme luomaan kestävän verkoston yhteiselle tominnalle, logistiikalle ja poliittiselle keskustelulle. Kansainvälinen tavoitteemme tarkoittaa, että mme aktivismissamme yli rajojen vastustaessamme valtiota, patriarkaattia ja kapitalismia. Lue lisää poliittisista näkemyksistämme ja ohjelmastamme alta.

HALUATKO LIITTYÄ ARNA:AN?

Me olemme verkosto, joka tarkoittaa sitä, että ryhmät säilyttävät autonomiansa, vaikka haluammekin tehdä tiivistä yhteistyötä solidaarisuuden ja vapaan yhteenliittymisen merkeissä. Hyväksymme jatkuvasti uusia ryhmiä mukaan verkostoomme. Hyväksymme mukaan vain ryhmiä, emme yksilöjäseniä. Jos olet kiinnostunut liittymään ARNA:aan, etkä kuulu mihinkään ryhmään, suosittelemme, että perustat uuden ryhmän tovereidesi kanssa tai liityt mukaan johonkin jo mukana olevaan ryhmään. Jos ryhmäsi haluaa liittyä mukaan, tai haluat keskustella jostain ARNA:aan liittyvistä asioista, lähetä sähköpostia lähimmälle jo mukana olevalle ryhmälle. ARNA:lla ei ole erillistä keskusjärjestöä ryhmien ulkopuolella.

POLIITTINEN OHJELMA

Haluamme yhteiskunnan ilman luokkia ja valtioita

Poliittisia tavoitteitamme ohjaa yhteinen päämäärä: haluamme vapauttaa ihmiskunnan ja luoda vapaita yhteenliittymiä kaikilta kaikille. Jo määritelmällisesti tämä tarkoittaa loppua vastuuttomalle luonnon hyväksikäytölle, sodille ja kansallsvaltioille.

Olemme vallankumouksellisia

Luokkayhteiskunta on murhanhimoinen luomus. Kaikki historiallinen edistys sen sisällä on kohdannut väkivaltaista vastarintaa sen taholta. Tiedostamme, että tarvitsemme vallankumouksen kaataaksemme kapitalismin ja luodaksemme uuden maailman.

Olemme parlamentaarista politiikkaa vastaan

Porvarilliset parlamentit ovat osa kapitalistisen järjestelmän hallintoa. Ne muuttavat niihin liittyvät periaatteellisimmatkin vallankumoukselliset väistämättä byrokraateiksi, jotka ylläpitävät luokkayhteiskuntaa.

Olemme reformismia vastaan

Reformismi on aina sidoksissa parlamentaariseen politiikkaan ja luokkayhteiskuntaan. Se jakaa liikkeitä ja estää niitä murskaamasta kapitalismia, sen sijaan vahvistaen sitä. Vastustamme kaikkia ryhmiä, liikkeitä ja suuntauksia, jotka tekevät sopimuksia luokkavihollistemme kanssa, ja jotka yrittävät esiintyä radikaalien liikkeiden nimissä ja ottaa ne haltuunsa.

Olemme feministejä

Patriarkaalista sortoa esiintyy jokaisella yhteiskunnan tasolla. Kamppailemme seksismiä vastaan niin kaduilla kuin vallankumouksellisten liikkeiden sisällä. Kaiken antikapitalistisen toiminnan keskiössä on kamppailu vallan ja resurssien puutetta vastaan, josta naiset ja binäärisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolelle asettuvat ihmiset joutuvat kärsimään. Ei ole olemassa vallankumouksellista taistelua ilman feminististä kamppailua.

Olemme antifasisteja

Yhteiskuntamme ovat rakentuneet globaalin työn ja riiston välisen jaon varaan. Kymmenet tuhannet ihmiset kärsivät ja kuolevat eurooppalaisten valtioiden harjoittaman politiikan vuoksi. Fasistiset liikkeet ja taantumukselliset ryhmät yrittävät luoda rasistista vastakkainasettelua, joka kätkee todelliset yhteiskunnalliset konfliktit globaalin työväenluokan ja omistavan luokan välillä. Tämän vuoksi luomme ja kehitämme antifasistisia ja antirasistisia strategioita ja harjoitamme niitä jokaisella elämän osa-alueella.

Olemme solidaarisia toisillemme

Solidaarisuus ei ole meille vain sana vaan elämäntapa ja välttämättömyys. Solidaarisuus on järjestäytymistä tukeaksemme toisiamme ja muodostaaksemme aitoja kollektiivisuuden muotoja, jotka ylittävät kaikki kansalliset rajat ja vastustavat pääoman ja valtioiden yrityksiä jakaa meitä. Solidaarisuus on aseemme.

ARNA:n yhteystiedot:
https://www.infoarna.org

https://www.facebook.com/AutonomousRevolutionaryNordicAlliance/

https://twitter.com/AutonomousRevNA

https://www.instagram.com/arna.update