Solidarity for the arrested, #strikeback and #kämpasthlm

(Finnish below / suomeksi alla)

We want to send our warm revolutionary greetings and support from Tampere (Finland) to those Norwegian and Finnish comrades who were arrested preemptively at the borders of Sweden. These people were on their way to Strike Back demonstrations and actions in Stockholm.

We are also sending love and hugs to everyone who participated in the defense of the right to strike and opposed Nazis today in Stockholm. Let’s keep on building powerful autonomous anti-capitalist and anti-fascist movements all around Nordic countries and globally.

From Tampere with solidarity

Haluamme lähettää lämpimät vallankumoukselliset terveiset ja tukea Tampereelta niille norjalaisille ja suomalaisille tovereille, jotka otettiin kiinni ennaltaehkäisevästi Ruotsin rajoilla. Kiinniotetut olivat matkalla Strike Back -mielenosoitukseen ja aktioihin Tukholmassa.

Lähetämme myös rakkautta ja halauksia kaikille, jotka puolustivat lakko-oikeutta ja vastustivat natseja tänään Tukholmassa. Jatketaan voimakkaiden autonomisten antikapitalististen ja antifasististen liikkkeiden luomista ympäri Pohjoismaista ja globaalisti.

Solidaarisuutta Tampereelta