Intervju med norska Antifascistisk Aksjon (AFA)

This interview is also published in English. Haastattelu on myös julkaistu suomeksi.

Varisnätverket har det senaste året intervjuat kamrater från olika grupper runtom i Skandinavien för att få en bättre förståelse av hur läget är i våra grannländer. Vi har tidigare intervjuat researchkollektiven Garm i Sverige och Redox i Danmark, och nu har turen kommit till den norska antifascistiska gruppen Antifascistisk Aksjon (AFA). Medlemmar från vårt nätverk har tidigare besökt kamraterna på både deras 20-års och 25-års jubileum i Oslo och vi är väldigt glada över att få publicera den här intervjun med dem.

Hej Antifascistisk Aksjon! Ni grundades 1994 och är fortfarande aktiva. Kan ni beskriva er grupp för läsare som inte är bekanta med norsk antifascism? Hur har aktivismen förändrats under de år ni varit aktiva?

Hej!

Under 70- og 80-talet fanns det i Norge en ganska brokig samling av nazister, fördelade i olika smågrupper och partier. Fast grupperna var ganska små så var de våldsamma. Vänsterbokhandlar blev uppeldade, en första maj-demonstration fick en bomb inslängd och “innvandrerkontoret” i stadsdelen Sagene fick ingångsporten sprängd med dynamit, för att bara nämna några av de nazistiska angrepp som skedde på den tiden.

Samtidigt reste fascisten Arne Myrdal och hans organisation runt i Norge och det uppstod flera konfrontationer mellan hans anhängare, ofta uppbackade av nazistiska grupperingar, och antifascister från bland annat Blitzhuset i Oslo.

Flera av nazisterna från den tiden följer med in på 90-talet. När så norska AFA startar upp i 1994 så är det detta man har att förhålla sig till – nazister som inte drar sig för att utföra terrorangrepp och som gärna söker fysisk konfrontation. Devisen “Antifascism är självförsvar” var lika sann då som nu.

Metoderna som användes då var kartläggning av nazisterna, fysisk konfrontation där de visade sig och blockader och motdemonstrationer mot nazimarscher och torgmöten. I det hela så har vår aktivism inte förändrat sig så mycket sen den tiden, bara ramverket runt. Där vi förr kunde nöja oss med att fotografera de som besökte den kända nazistpuben, måste vi idag i större grad följa med på vad som händer i stängda chatforum. Nazister konfronteras än idag, men nu har alla en kamera i fickan och övervakningskameror är uppsatta i alla gatuhörn.

Den största förändringen idag mot förr är att striden som togs mot fascismen på 90-talet har gjort Oslo till en mycket mer trygg stad idag. Fascisterna är inte längre samma hot på gatan – och så ska vi behålla det!

Norska antifascister i direkt aktion mot en av nazisternas pubar i Oslo på 90-talet

Vi har tidigare intervjuat danska Redox och svenska Garm, som är researchkollektiv. Varför är efterforskning och undersökande journalistik viktigt för antifascister?

För att inte dras med i sensationalism är det viktigt att ha faktisk kunskap. När Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) re-lanserades i Norge 2011 fick de extremt mycket uppmärksamhet. En nattlig utdelning av flygblad i brevlådor kunde ge en förstasida i lokaltidningen. Detta hjälper nazisterna med rekrytering och sprider samtidigt oro i de miljöer som riskerar att utsättas för nazistisk och fascistisk aggression.

Vi har upplevt att det varit viktigt att kunna vara en trovärdig röst i våra miljöer, både mot de som överskattar det nazistiska hotet och mot de som underskattar det. Det är också mycket viktigt att ha kunskap om de du ska agera med direkt aktion mot.

Hur har den högerextrema rörelsen i Norge förändrats under de senaste åren (eller årtiondet)? Har förändringarna påverkat vilken sorts aktivism ni gör?

Nazisterna (e.g. NMR) har blivit kraftigt försvagade. De var på sin topp i Norge runt 2017, då de också skulle organisera sin första förhandsannonserade demonstration i Norge. På grund av en stor antifascistisk mobilisering blev marschen i Fredrikstad avlyst och de höll istället en liten pop up-demonstration i andra änden av landet. Den misslyckade demonstrationen kombinerat med fiaskot i Göteborg ett par månader senare, samt våra direkta aktioner och medföljande ström av avhoppare, har försvagat NMR kraftigt. Senast de visade sig offentligt var de runt 6 personer – och det var efter att en bil med svenskar rest över gränsen för att bidra.

Däremot är de sista årens utveckling i organisationen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) intressant. De har tidigare hållt sig till torgmöten utanför Stortinget eller andra platser centralt i Oslo, där de ibland klarade att samla ca 20 anhängare. Under ledning av Lars Thorsen har de blivit mycket mer aggressiva och en vanlig taktik idag är att de reser runt i bil och bränner koraner utanför lokala moskeer. Den mer konfrontativa taktiken har resulterat i färre deltagere på deras markeringar och stora antifascistiska demonstrationer i regi av Oslo mot Rasisme.

I Norden har NMR gått från att vara en stark och koordinerad organisation till medlemstapp, problem med rättsväsendet och att bli allt mer inaktiva de senaste åren. Hur är situationen i Norge?

Vi ser samma tendenser i Norge. På vår hemsida kan man se en översikt över medlemmar av NMR. Majoriteten av de som listas har varit inne i organisationen i ungefär ett halvt år innan man hoppat av. (Det enda som krävs för att de ska tas bort från översikten är att de kontaktar oss och genomför ett ordentligt avhopp.)

Under coronaåren såg vi hur de försökte parasitera på konspirationsrörelsen. Resultatet blev snarare att NMR förlorade medlemmar till konspirationsrörelsen snarare än tvärtom.

Hur är det med Nordisk Styrka som bröt sig loss från NMR? De har varit ganska osynliga i Sverige men hävdar att de har norska aktivister?

Nordisk Styrka är fortfarande ett oskrivet kapitel i Norge. Hemsidan är inte uppdaterad sedan 2020, och vi har inte sett någon faktisk aktivitet som kan knytas til dem. Däremot var splitten tung för NMR.

Hur är det politiska läget i Norge just nu? Är fascisterna starka på gatan eller i parlament?

Fascisterna är svaga på gatan, och till skillnad från våra grannländer så kan man säga att vi har lite av en vänstervind i parlamentet. Partierna Rødt och Sosialistisk Venstreparti gick båda fram i valet, medan högerpartierna tappade och Arbeiderpartiet tappade mindre än väntat. Huruvida detta vill hålla i sig är svårt att sia om.

Extremhögern världen över är allt mera aktiv online och försöker skapa egna mediaplattformer för sin propaganda. Har samma utveckling skett i Norge och hur ska antifascister bemöta det?

Från att en gång hållt sig till forum för att senare migrera till Facebook så ser vi på nytt en förändring i fascisternas närvaro online. De äldre håller fortfarande fast vid Facebook eller de olika utmanarna (VK, MeWe etc) medan de yngre allt oftare är på Instagram, men också Discord och Telegram.

Angående medieplattformer så har vi de “traditionella” sidorna som Document.no och Resett.no. Det finns också mindre sidor som försöker kopiera de svenska “alternativ”medierna, men utan större framgångar.

NMR har också sin podcastsatsning men vi kan inte se att den genererar särskilt många nya medlemmar eller ny aktivitet per idag.

Genom vilka kanaler kan vi följa Antifascistisk Aksjon? Kan man stöda er ekonomiskt på något sätt?

Vi har både Facebook och Instagram, men vi är kraftigt censurerade där. Vi har ett Telegramkonto man också kan följa, men först och främst önskar vi att man besöker vår hemsida www.antifa.tk (som dessvärre inte går att dela i sociala medier på grund av censur). Där hittar man också uppdaterade länkar till våra sociala medier och numret till vår tipstelefon.

Sättet man kan stödja oss ekonomiskt på är köpa vår merch från Anarres Bokkafe. Men allra helst ser vi att människor går ihop och organiserar sig!