PERUTTU: Helsinki Ilman Natseja 2020

PERUTTU / CANCELLED:

Helsinki ilman natseja -koalitio on päättänyt perua itsenäisyyspäiväksi suunnitellun mielenosoituksen. Tarkoituksena mielenosoituksellamme oli vastustaa PVL:n Suomi Herää -natsimarssia, mutta vallitsevan koronatilanteen takia natsimarssi siirtyi Tampereelle. Tiedotamme myöhemmin kanavillamme antifasistisesta toiminnasta Tampereella tai muissa kaupungeissa natsimarssia vastaan! //  Helsinki without nazis coalition has decided to cancel demonstration planned for 6th of December. The purpose of our demonstration was to protest Nordic Resistant Movement’s “Finland, awake” nazi march but due to current corona situation nazi march was moved to Tampere. We will inform about antifascist activity on our channels against nazi march in Tampere or in other cities later on!

FACEBOOK EVENT

IN ENGLISH / SWEDISH BELOW

Helsinki ilman natseja – nyt ja aina!

Kutsumme kaikki itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 Helsinkiin rakentamaan maailmaa, jossa ei ole tilaa äärioikeistolle.

Pandemiasta huolimatta kamppailut vapaamman ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan sekä elinkelpoisen planeetan puolesta ovat jatkuneet ympäri maailmaa aina Hong Kongista Valko-Venäjälle. Mekään emme saa antaa poikkeusolojen passivoida, vaan aiomme tänäkin vuonna täyttää Helsingin kadut itsenäisyyspäivänä ja viedä tilan natsien Suomi Herää -marssilta.

Korkeimman oikeuden päätöksellä lopullisesti tänä syksynä kielletty Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) on yrittänyt jatkaa toimintaansa uusien peitejärjestöjen nimissä, mutta epäonnistunut niiden toiminnan aloittamisessa. Aiemmin 612-marssi on ollut yritys luoda äärioikeiston yhteisrintamaa aina natseista eduskunnassa istuviin perussuomalaisiin ja elvyttää PVL:n katutoimintaa. Tänä vuonna 612-marssin peruunnuttua PVL on yhteistyössä muun ulkoparlamentaarisen äärioikeiston kanssa luonut uuden mielenosoitusbrändin nimeltään Suomi Herää, jolla PVL pyrkii kiertämään kieltoaan.

Äärioikeiston avoimen rasismin lisäksi rakenteellinen rasismi rehottaa erityisesti poliisissa. Yhdysvalloissa jo pitkään toiminut Black Lives Matter -liike mobilisoi kesän aikana kymmeniä miljoonia ihmisiä kaduille vaatimaan loppua rasistiselle poliisiväkivallalle. Suomessa puolestaan poliisi salli kielletyn PVL:n mielenosoituksen Tampereella vain päivä sen jälkeen, kun se kaasutti mielivaltaisesti Helsingissä Elokapinan rauhanomaisia ilmastomielenosoittajia. Oikeuslaitoksen päätökset eivät lopeta natsien toimintaa, eikä poliisin turvaama kapitalistinen yhteiskuntajärjestys tule myöskään estämään globaalia ympäristötuhoa tai äärioikeiston nousua. Siihen tarvitaan aktiivista toimintaa ympäristön puolesta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla sekä vahvaa ja järjestäytynyttä antifasistista liikettä.

Ota liput ja banderollit sekä ystävät, sukulaiset ja työkaverit mukaan ja tulkaa kanssamme osoittamaan, että oikeudenmukaisempaa maailmaa tavoittelevien ihmisten voima on fasisteja vahvempi myös Suomessa!

Pidetään toisistamme huolta joulukuun pimeässä illassa. Suosittelemme mielenosoitukseen saapumista ja sieltä poistumista kaverin kanssa tai porukoissa. Pyydämme osallistujia käyttämään kasvomaskeja ja huolehtimaan turvaväleistä ja käsihygieniasta mahdollisuuksien mukaan. Ethän tule paikalle jos sinulla ilmenee COVID-19-tautiin viittaavia oireita.

Mielenosoitukseen ei haluta puoluetunnuksia, valtioiden lippuja tai muita autoritarismia edustavia tunnuksia.

Tapahtuman tarkempi aika, paikka ja reitti ilmoitetaan mahdollisimman pian. Tapahtuman järjestää Helsinki ilman natseja -koalitio, jonka muodostaa A-ryhmä, Varisverkosto, Helsingin vasemmistonuoret ja Kurdistan-solidaarisuusverkosto.

————————————

Helsinki without nazis – now and always!

We invite everyone to join us in Helsinki on independence day 6.12.2020 to build a world where there’s no room for the far-right.

Despite the global pandemic, the fight for a free and equal society and a habitable planet has continued all around the world from Hong Kong to Belarus. We can’t let these extraordinary circumstances make us passive either, so we will once again fill the streets of Helsinki this independence day and take the space away from the Suomi Herää nazi march.

After the Supreme Court of Finland definitively banned the Nordic Resistance Movement this fall, they have been trying and failing to continue their activities under various front groups. The 612 march organized in previous years has been an attempt to create a united far-right front from nazis to elected Finns Party MPs and to revitalize NRM’s street presence. Due to 612 being cancelled this year, NRM along with other extra-parliamentary far-right have created a new brand of demonstration called Suomi Herää (Finland, Awake) to try and circumvent their ban.

In addition to the blatant racism of the far-right, structural racism is especially pervasive within the police. The Black Lives Matter movement has been active in the United States for a long time, and this summer it brought tens of millions of people together to demand an end to racist police violence. In Finland the police allowed the criminalized NRM to hold a demonstration in Tampere just a day after pepper spraying peaceful Extinction Rebellion protesters in Helsinki. Judicial rulings will not stop nazis from organizing, and a capitalist society protected by police will not prevent global environmental destruction or the rise of the far-right. We need to actively work for the environment on all levels of society, as well as create a strong and organized antifascist movement. Grab your flags, banners, and bring your friends, family and coworkers along to show that the power of people fighting for an equal world is stronger than fascists’ in Finland as well!

Take care of each other in the dark December night. We recommend coming to and leaving from the demonstration with a friend or in groups. Please wear a face mask, and practice social distancing and good hand hygiene as much as possible. Do not come to the demonstration if you experience any symptoms of COVID-19.

Party insignia, national flags, or other authoritarian symbols are not welcome in the demonstration.

The time, place, and route of the demonstration will be announced as soon as possible.

The event is organized by A-ryhmä, Varisverkosto, the Left Youth of Helsinki and Kurdistan solidarity network.

—————————————

Helsingfors är nazifritt – nu och alltid!

Vi inbjuder alla som är intresserade av att bygga en värld utan extremhögern till Helsingfors 6.12.2020.

Oberoende av pandemin har kampen för ett friare och likvärdigare samhälle och en livsduglig planet fortsatt runt omkring världen från Hong Kong till Vitryssland. Vi får inte heller låta undantagomständigheterna passivera oss och vi kommer också i års att fylla Helsingfors gator på självständighetsdagen och ta utrymmet från nazisternas Finland Vakna -marsch.

Den med högsta domstolens beslut denna hösten slutligen förbjudna Nordiska Motståndsrörelsen (PVL/NMR) har försökt fortsätta sin verksamhet under nya pseudonymer och organisationer men har misslyckats med att få igång dem. Tidigare har 612-marschen varit ett försök att skapa en gemensam högerextremisk front för allt från nazisterna till sannfinländarna som sitter i riksdagen och att återuppliva Nordiska Motståndsrörelsens gatuaktivism. När 612-marschen inställt i år, har NMR i samarbete med den övriga utomparlamentariska extremhögern upprättat en ny demonstrationsbrand under namnet “Vakna Finland!”, med vilken NMR strävar att runtgå sitt förbud. Utöver extremhögerns öppna rasism, framkommer det strukturell rasism särskilt bland polisen. Den i USA redan länge existerade Black Lives Matter -folkrörelsen mobiliserade under sommaren miljoner av människor ut på gatorna och kräva ett slut på rasistiskt polisvåld. I Finland tillät polisen återigen den förbjudna Nordiska Motståndsrörelsens demonstration i Tammerfors bara en dag efter att ha gasat godtyckligt Elokapinas fredliga klimatdemonstranter.

Rättsväsens beslut slutar inte nazisternas verksamhet och den av polisen beskyddade kapitalistiska samhällsordningen kommer inte heller att hindra det globala miljöfallet eller extremhögerns uppgång. För detta behövs det aktiv verksamhet för klimaten på alla samhällets delområden och en stark samt organiserad antifascistisk rörelse.

Ta med flaggorna och banderollerna och dina vänner, släktingar och arbetskamrater och kom med oss och visa att kraften hos människorna som strävar mot ett mera rättvist värld är starkare än fascisterna också i Finland!

Vi tar hand om varandra i den mörka Decembernatten och rekommenderar att du kommer till och går från demonstrationen med en vän eller i grupper. Vi ber att ni deltagare använder ansiktsmasker och tar hand om säkerhetsavstånd och handhygien så bra som möjligt. Var snäll och kom inte med om du har COVID-19 symtom.

Till demonstrationen tas inte partitecken, statsflaggor eller andra autoritära märken.

Evenemangets exakta tid, plats och rutt meddelas så snart som möjligt.

Demonstrationen ordnas av koalitionen Helsingfors utan nazister, som formas av A-Ryhmä, Varisnätverket, Helsingfors Vänsterunga och Kurdistans solidaritetnätverk.

Lue myös: