Nordiska motståndsrörelsens finska avdelning drabbad av omfattande hackning: internetbutikens kunduppgifter lades ut på nätet

Den sista veckan i juli spreds en stor mängd hemlig information tillhörande internetbutiken kadulle.com på nätet. Kadulle.com drivs av den finska avdelningen av nazistiska NMR. De läckta textfilerna, som laddats upp på pastebin och ghostbin, innehöll internetbutikens beställningsuppgifter (beställarnas namn, deras hem- och e-postadresser, ip-adresser, de beställda produkterna osv.) för tidsperioden 22.7.2015 – 20.1.2016. Vi har gått igenom materialet och vi anser det vara autentiskt. Det förefaller dock att en del beställningar saknas från listan eftersom viss ordningsnummer fattas. I materialet finns inte heller registrerade transaktioner för tidsperioden 24.8.2015 – 30.10.2015.

Detta är redan den tredje läckan på 2010-talet som har drabbat NMR. I alla dessa fall har personuppgifter av medlemmar och personer som stöder NMR och deras inbördes kommunikation läckts ut i offentligheten. År 2011 läcktes alla medlemsansökningar med tillhörande personuppgifter som NMR:s finska avdelning hade tagit emot. Läckan bidrog bl.a. till uppdagandet av Ulla Pyysalos, riksdagsmedarbetare till sannfinländska riksdagsledamoten Juho Eerola, och Arttu Alaric Pylkkänens, dömd för gasattacken mot Pride-demonstrationen i Helsingfors år 2011, nazistkopplingar.

År 2015 läcktes inlägg från NMR:s interna diskussionsforum ut i offentligheten vilket ledde till nya insikter om organisationens struktur och verksamhetskultur. På basis av läckan skrevs bl.a. en artikel på finska, ”I nynazisternas inre krets”, som tilldelades en guldspade i klassen grävande journalistik senare samma år. Den nyaste läckan är lika betydelsefull som de tidigare och handlar alltså inte bara om nazistgruppens medlemmar och aspirerande medlemmar utan också om alla de 159 personer som varit kunder på nazisternas e-handel under tidsperioden i fråga. De återkommande läckorna bevisar att i praktiken är alla NMR:s webbplattformer osäkra ur användarnas synvinkel. Det kan tilläggas att det har gått trögt för nazisternas e-handel i Finland redan före den senaste läckan eftersom ett flertal företag har frånträtt sina avtal med kadulle.com. I slutet av år 2016 sade en ledande bankgrupp upp ett avtal om betaltjänster som dess dotterbolag hade ingått med NMR i Finland och i början av år 2017 sade två skilda leverantörer av e-handelstjänster upp sina avtal med kadulle.com.

I den nyaste läckan avslöjades ett stort antal beställare från allt som allt 93 kommuner (i Finland finns 311 kommuner) från hela landet. I majoriteten av dessa kommuner fanns det bara en beställare och många av beställarna bor på landsbygden eller i mindre städer. Även från de största städerna i Finland fanns det bara en handfull beställare: Helsingfors 10 st, Åbo 8 st, Uleåborg och Tammerfors 7 st. Bland kunderna finns kända finländska nazister såsom Mika Ranta, grundaren av Soldiers of Odin, och veteranskinskallen Rami Leskinen, en av grundarna av den fascistiska nättidningen Sarastus (på svenska ’Gryning’). Merparten av beställarna tycks dock vara ”bara” ekonomiska stödjare som troligtvis själva inte är är med i någon som helst nazistgrupp. Men bland beställarna finns också personer som i ett senare skede bevisligen har deltagit i evenemang organiserade av NMR.

Till exempel Maiju Saari från småstaden Heinola blev stödmedlem i november 2015 och deltog året därefter i NMR:s verksamhet, bl.a. i NMR:s gatuaktion på Järnvägstorget i Helsingfors där Jimi Karttunen blev dräpt. Jyväskyläbon Raimo Rantanen blev stödmedlem i NMR:s finska avdelning på Finlands självständighetsdag 6.12.2015 och har sedermera blivit aktiv i organisationen. Han deltog t.ex. i NMR:s marsch i Falun 1.5.2017. Sampsa Muhonen, som tidigare ägde nynazistbutiken Ferus Finnum i Jyväskylä och som var delaktig i knivhuggningen i ett bibliotek i Jyväskylä år 2013, blev stödmedlem eller förnyade sitt stödmedlemskap i december 2015.

De läckta uppgifterna är också i andra avseenden intressanta. T. ex. ger försäljningssiffrorna en fingervisning om den finska avdelningens ekonomi och avsättningen av nazistisk litteratur i Finland.

Mer läsning på finska: