Feministinen antifasistinen kamppailu – osa laajempaa kamppailua vapaudesta

“Muodonmuutos uuskoloniaaliseen maailmaan on vasta alkanut, mutta siitä on tulossa yhtä dramaattinen ja eksyttävä, kuin oli alkuperäinen eurooppalainen siirtomaavaltainen ihmisrodun valloitus. Kapitalismi on jälleen repimässä ja uudelleenrakentamassa maailmaa, eikä mikään tule pysymään samana. Ei rotu, ei sukupuoli, eikä varmastikaan mikään aiemmin omaamanne kulttuuri.”Johdanto kirjaan Night-Vision. Illuminating War&Class on Neo-Colonial terrain.

Tänään on Kansainvälinen naistenpäivä. Haluamme tässä tekstissä nostaa esille osamme laajemmassa antifasistisessa kamppailussa, sekä huomioida erilaisia kamppailuja, joissa antifasismi ei ole ollut prioriteettina, mutta joita tuemme. Haluamme sijoittaa itsemme osaksi laajempaa liikettä, joka tavoittelee vapautta kaikille alistetuille.

Tänä vuonna Turussa olemme mukana laajassa koalitiossa, johon monet ryhmät osallistuvat. Katso Feministinen katuparturointi Turussa 8.3. Olemme tehneet yhteistyötä erilaisten feminististen järjestöjen ja ryhmien kanssa, myös muuten kuin naistenpäivänä.

Varis-verkosto on jo neljä vuotta peräkkäin ollut kolmessa eri kaupungissa mukana järjestämässä mielenosoituksia radikaalin tasa-arvon ja antifasismin puolesta. Olemme osoittaneet tukemme tovereille Malmössä, muun muassa Showan Shattakille, jota puukotettiin naistenpäivän mielenosoituksessa kolme vuotta sitten.

Olemme osallistuneet mm. Connecting European Struggles -konferenssiin vuonna 2015 (myös v. 2014 ja 2016), missä erilaiset antikapitalistiset ja antiautoritaariset ryhmät ympäri Eurooppaa kokoontuivat yhteen keskustelemaan fasismista ja sukupuolesta, esittelemään paikallisia tilanteita ja ehdottamaan ratkaisuja eri tilanteisiin ja konteksteihin. Ja tietenkin tekemään uusia tuttavuuksia ja solmimaan uusia kontakteja eri ryhmien välille, saamaan inspiraatiota ja pohtimaan miten voimme tukea toisiamme ja suunnitella tulevaisuutta.

Vuoden 2015 CES:in kutsu sanoo: “Meille sukupuoli on käytäntöjä. Jotain, jota tuotetaan päivästä päivään erilaisissa sosiaalisissa suhteissa. Sukupuoli liittyy ruumiiseen ja materiaan monimutkaisilla tavoilla ja siinä yhdistyvät seksuaalisuus, työ (maksettu ja ilmainen), halu, valta ja politiikka. Feminismi on vapauden politiikkaa, joka tarjoaa meille uusia tapoja elää. Feminismi ei ole tärkeämmän tekemisen puutteessa harrastettavaa satunnaista tai luksuspolitiikkaa. Se on tarpeellinen osa vallankumouksellista politiikkaa.” Yhdymme tähän ja katsomme, että antifasismin pitää sisältää jokaisen itsemäärämisoikeus tehdä omalla keholla mitä haluaa sekä jyrkkä ei raiskaamiskulttuurille. Tuemme queer- ja trans-kamppailuja, sillä ne koskettavat joitain meistä erityisesti. Näemme sukupuolen moninaisuuden ainostaan vahvuutena.

Viime vuonna näimme kuinka natsilahko Pohjoismaisen vastarintaliikkeen poliisille ilmoitettu mielenosoitus johti antirasistin kuolemaan. Natseja vastaan mobilisoitiin tapon jälkeen jopa 15 000 ihmisen antifasistinen mielenosoitus Helsingin kaduille.

Olemme nähneet kuinka uudet ystävämme mm. Irakista ja Kurdistanista ovat saaneet kielteisiä päätöksiä turvapaikkahakuprosessin tuloksena. Olemme kuulleet, miten heitä on kohdeltu poliisin toimesta, ja miten rasistiset ryhmät, jotka ei välttämättä ole olleet Odinin sotilaita, ovat hakanneet heitä verisiksi. Ja olemme aktiivisesti vastustaneet valkoista ylivaltaa ja fasistista politiikkaa sekä niitä tukevia yhteiskunnallisia rakenteita yhdessä.

Olemme antaneet tukemme myös ympäristökamppailuun mm. Pyhäjoella, joka on ollut yksi tärkeimmistä ja militanteimmista kamppailusta Suomessa vuosiin.

Kurdistanissa, hyvin monimutkaisessa sotatilanteessa, ihmiset mm. Rojavassa ja Bakurissa yrittävät elää ja rakentaa elämää, missä sukupuolten tasa-arvo, ekologisuus ja antifasismi toteutetaan käytännössä. Olemme kirjoittaneet tästä kamppailusta useamman kerran sekä antaneet tukemme mm. tukemalla naisten leipomoita Rojavassa.

Kun elämme työttöminä, matalapalkkaisissa duuneissa, palveluammateissa tai hoitotöissä, yliopistoissa opiskelijoina tai pätkötyöläisinä, huoltajina, vanhainkodissa, vankiloissa tai mielenterveyspalvelujen asiakkaana, nämä kamppailut antavat toivoa. Haluamme muutoksen. Vaikka Variksessa keskitämme voimiamme erityisesti fasismin vastustamiseen, kaikki toimemme ovat osa laajempaa kamppailua kaikkien vapauden, puhtaan ympäristön ja radikaalin tasa-arvon puolesta.

Periaatteissamme sanotaan: “Varis kannattaa tasa-arvoon, vapauteen ja keskinäiseen avunantoon perustuvaa yhteiskuntaa, jossa ihmisiä ei ajeta kilpailemaan keskenään. Työskentelemme kaikkia syrjinnän muotoja vastaan niin yhteiskunnassa kuin omassa verkostossammekin. Ihanteemme ovat leppymätön vastakohta kaikelle sille kapitalismin ihmisvastaisuudelle, joka täydellisimmin ruumiillistuu fasismissa.” Siellä lukee myös näin: “Vastustamme fasismia kaikissa muodoissaan poliittisesti, ideologisesti ja fyysisesti… Periaate on yksinkertainen; me emme anna fasistien toimia ilman häiriöitä.“

Olemme seuranneet kehitystä Yhdysvalloissa ja haluamme ottaa tilaisuuden nostaa esille ryhmän ja henkilön, joilta voimme saada vielä lisää toivoa ja kykyä toimia näinä aikoina. Tässä hengessä haluamme toimia, ja myös tässä hengessä voimme voittaa.

Haastamme yhdessä sen, mitä amerikkalainen musta feministi bell hooks kutsuu valkoisen ylivallan kapitalistiseksi patriarkaatiksi. Suosittelemme lukemaan Butch Leen ja Red Roverin kirjan Night-Vision, joka sai aloittaa tämänkin tekstin. bell hooks kuvaa kirjaa näin: “Night-Vision oli minulle niin mukaansatempaava, koska se omaa taistelutahtoisuuden hengen, jonka reformistinen feminismi yrittää tappaa, koska taisteleva feminismi nähdään uhkana liberaalille porvarilliselle feminismille, joka haluaa vain olla tasa-arvoinen miesten kanssa.” Tästä saa hyvää inspiraatiota.

Hyvää naistenpäivää!

Ottakaa yhteyttä, jos haluatte liittyä Varikseen tai tukea uuden ryhmän perustamisessa.