Antifasismia yli rajojen

whyz1t6On selvää, että Yhdysvallat on liittynyt niiden maiden joukkoon, jotka dominonappuloiden lailla ovat antautuneet toinen toisensa jälkeen osaksi taantumuksellista muukalaisvastaista, rasistista, ja jopa fasistista tendenssiä. Tämä on tapahtunut protektionistisen retoriikan, uskonnollisen fundamentalismin pysäyttämisen sekä kansallisten etujen ja identiteetin suojelemisen varjolla. Kuten käännösartikkelimme NYC Antifalta osoitti, Trumpin kauhukabinetti on jo yllyttänyt joitain ihmisiä toteuttamaan pinnan alla kyteneitä rasistisia taipumuksiaan, minkä lisäksi se on antanut tilaa valkoista ylivaltaa ajaville järjestöille kuten KKK:lle ja NPI:lle (National Policy Institute). Natsistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) ensimmäisen Suomessa julkisesti järjestettävän mielenosoituksen ajoittuminen itsenäisyyspäivälle 6. joulukuuta on taas yksi esimerkki äärioikeiston mahdollisuudesta normalisoitua yhteiskunnassa. Tätä täytyy vastustaa.

Näemme antifasistisen taistelun ulottuvan kansallisten rajojen yli ja päämääränämme on rakentaa kulttuuria ja kamppailua, joka ei kietoudu yhden asian ympärille. Tällä tarkoitamme sitä, että fasismin vastustamiseen kuuluu myös kaikkien hierarkkisten rakenteiden ja riiston muotojen purkaminen. Tämä merkitsee limittäisten asioiden, kuten etnisyyden, sukupuolen ja seksuaalisuuden, välisiä yhteyksiä, toisin sanoen intersektionaalisuutta, ja taistelemista sortoa kuten rasismia, seksismiä, homo- ja transfobiaa vastaan. Tuomme tämän esille asiana, jonka parissa me antifasistit teemme, ja jonka puolesta täytyy tehdä, työtä täällä ja joka puolella.

Tämän hetkinen politiikka Euroopassa ja Yhdysvalloissa on fasismiin päin kallellaan. Fasismin nousun kapitalistiseen järjestelmään liittävästä analyysista seuraa, että meidän on vastustettava myös valtion ja kapitalismin väkivaltaa, joka riistää ja tuhoaa maapalloamme sekä uhkaa eläin- ja ihmiskuntaa. Ponnistelemme järjestääksemme yhteiskunnan positiivisella ja elämää kunnioittavalla tavalla. Ponnistelujamme vastustaa kuitenkin suuret voimat, joita vastaan on kamppailtava fiksulla tavalla. Nationalismin kasvu Suomessa ja fasismin normalisoituminen yhä enemmän ”tavalliseksi” nationalismiksi ovat asioita, joita pitäisi vastustaa kaikilla rintamilla. Nationalismi, jonka voi yksinkertaistaa näkemykseksi kansallisvaltiosta kulttuurisesti homogeenisenä alueena, on vanhentunut ja väärä tapa järjestää yhteiskunta, ja johtaa käytännössä väkivaltaan. Uudenlaisia tapoja organisoida yhteiskunta tarvitaan kiireesti.

Olemme aikaisemmin kirjoittaneet antifasismin ja Rojavan vallankumouksen välisestä yhteydestä. Vallankumous on ollut inspiraation lähde antifasisteille, feministeille ja kapitalismin vastustajille ympäri maailman. Viimeisin aiheesta julkaisemamme artikkeli toi esille mitä Rojavassa eli Länsi-Kurdistanissa tapahtuu. Se osoittaa muiden kamppailujen, kuten naisten osuuskuntien, tukemisen tärkeyden. Rojavan vallankumous, kurdien kamppailu ja kurdien naisliike osoittavat, että on olemassa myönteinen tie pois synkkyydestä, jota kansankiihottajat kuten Trump lupaavat. Puhumattakaan Daeshista tai PVL:n kaltaisista fasistisista järjestöistä, tai soihtukulkueissaan Suomessa yhdessä kulkevista fasisteista, rasisteista ja nationalisteista. Rojavan ja muiden alueiden kurdit työskentelevät fasismia vastaan opettaen naisia ja miehiä, jotta he välttäisivät hierarkioille rakentuvan yhteiskunnan luomisen, ja sen sijaan rakentaisivat yhteiskunnan, joka todella pohjautuu yhteisöön ja rakentuu alhaalta ylös. Havin Guneserin sanoja lainataksemme, ”Meillä on mahdollisuus antaa uusi suunta ja rakentaa sen varaan”.

Guneser, joka on kurdien naisliikeen jäsen, puhui Tukholmassa 19. marraskuuta Jineoloji-konferenssissa. Jineoloji kääntyy karkeasti ”naisopiksi”. Tämä saattaa kuulostaa essentialistiselta queerimman sukupuolianalyysin näkökulmasta, joka tarjoaa mies/nainen erottelua laajemman ymmärryksen sukupuolesta. Voimme kuitenkin yhdessä oppia, kritisoida ja keskustella ajatuksistamme millainen on hierarkiaton yhteiskunta. Meidän täytyy luoda fasismille vaihtoehto, joka on ottaa huomioon meidän oman erityisen kontekstimme.

Guneserin puhe käsitteli fasismin nousua, kapitalismin kriisiä ja naisliikettä: ”Kapitalistinen sivilisaatio on kriisissä. Rakenteellisten kriisien vuoksi kapitalismi näyttää oman todellisen heikkoutensa (vaikka se käyttää mediaa jne. antamaan kuvan itsestään vahvana). Trump ja Brexit kielivät meille fasismin voiman kasvusta ja siitä, että tässä historiallisessa hetkessä ei tule syntymään parempaa sivilisaatiota vaan luodaan pahempaa… Meillä oli kansallisvaltiot, joissa enemmistö (oli se sitten kielellinen tai etninen) oli määrittävä tekijä. Nyt vastakkainasettelu ei tapahdu maiden välillä vaan maiden sisällä. Ihmiset alkavat olla avoimempia uudelleen kolonialisoinnille ja -orjuuttamiselle.”

Guneserin tarkoituksena ei ole kehottaa ihmisiä jäämään toivottomiksi ja lyödyiksi: ”Meillä on myös mahdollisuus määrittää tulevaisuutemme. Mikä on kaikkien näiden ryhmien, puolueiden ja organisaatioiden yhteinen nimittäjä? Onko tarkoitus luoda monokulttuuri, jotta ei olisi moninaisuutta, varsinkin liittyen naisiin.” Voidaksemme taistella on meidän tehtävä se yhdessä. Meidän pitäisi taistella erilaisin taktiikoin ja päämärin monokulttuurillistamista vastaan, jossa yksi kansa tai kansakunta muodostaa oikean tavan olla.

Me rakennamme ja haluamme antifasismia, joka osallistaa ja tukee yhtä lailla naisten, työväenluokan, siirtolaisten, rodullistettujen ihmisten, transsukupuolisten ja LGBTQI-väen kamppailuja sekä myös ympäristö- ja eläinoikeuskamppailuja. Tuemme niitä, jotka toimivat näiden asioiden parissa. Meidän tulee olla vahvoja ja meidän täytyy olla valmiita tukemaan toisiamme. Eikä pelkästään tukemaan vaan myös varmistamaan, että toverimme saavuttavat tavoitteensa. Jos emme tue toisiamme, kaadumme helposti yksi kerrallaan..

Tule mukaan Helsinki ilman natseja – mielenosoitukseen 6.12.

Tämän vuoden itsenäisyyspäivänä 6.12. järjestetään ennätysmäärä äärioikeiston tapahtumia. 15:30 oman marssinsa aikoo järjestää Pohjoismainen Vastarintaliike PVL, jonka Suomen haara SVL pahoinpiteli syyskuussa Jimi Karttusen Helsingin Asema-aukiolla kuolettavin seurauksin. Sama järjestö on aikaisemmin syyllistynyt useisiin muihin pahoinpitelyihin, esimerkiksi kaasuiskuun Pride-marssille 2010.

Liity joukkoomme 6.12. osoittamaan, ettei PVL, eikä mikään muukaan äärioikeiston järjestö tai yhteistyöhanke ole tervetullut Helsinkiin. Kokoonnumme Asema-aukiolla klo 14:30, siirtyen sieltä alustavasti kohti Senaatintoria tekemään selväksi natseille mitä mieltä olemme rasismista ja fasismista.

Helsinki ilman natseja – nyt ja aina!

https://www.youtube.com/watch?v=mUXzl7VvJgE

Havin Guneser puhumassa Tukholmassa 19.11.2016.

Katso myös:

Antifasistinen vastaus trumpilaiseen tulevaisuuteen

Helsinki ilman natseja 6.12.

Antifasistit ja ay-liike vastustivat natsimarssia Ruotsissa