Helsinki ilman natseja 6.12.2023

/// Facebook event ///

(Below in English / nedan på svenska)

Helsinki ilman natseja – nyt ja aina!

Kutsumme kaikki jälleen itsenäisyyspäivänä 6.12.2023 Helsinkiin Töölöntorille klo 16:00 osoittamaan, että äärioikeistolle ei ole kaduilla sijaa – ikinä!

Helsinki ilman natseja on jo vuodesta 2016 kerännyt tuhansia mielenosoittajia kaduille vaatimaan rasismista ja fasismista vapaata yhteiskuntaa ja ollut mukana rakentamassa antifasistista liikettä. Viime vuonna äärioikeiston 612-soihtumarssi blokattiin jo toistamiseen ja pakotettiin kiertoreitille. Tämä saavutus asettuu kuitenkin vuosikausia kestäneeseen jatkumoon, jossa järjestäytynyt antifasistinen työ on marginalisoinut äärioikeiston toimintaa ja kuihduttanut tapahtumia. Jatkamme hyvänä alkanutta kehitystä ja viemme natseilta tilan tuuman kerrallaan. Tavataan Töölöntorilla, 612-marssin perinteisellä aloituspaikalla, antifasistisen riemukkaissa merkeissä.

Nykyisen hallituksen politiikkaa vastustamaan syntynyt massiivinen liikehdintä toimii inspiraatioina yhteiskunnalliselle kamppailulle ja jatkamme sitä ylpeydellä ja ilolla Töölöntorilla. Monet nykyään eduskunnassa tai jopa hallituksessa istuvat oikeistopoliitikot ovat vuosien saatossa osallistuneet 612-marssille ja nyt he levittävät vihamielistä ideologiaansa valtion korkeimmissa viroissa.

Israelin lokakuussa kiihdyttämä kansanmurha palestiinalaisia siviilejä kohtaan on kauhea muistutus siitä, mihin antidemokraattisuuteen ja kaikenlaisen vallan keskittymiseen tähtäävien “ratkaisujen” polku voi lopulta pahimmillaan viedä. Siksi antifasismi on antirasismia, kamppailua trans- ja homofobiaa vastaan sekä taistelemista ympäristön varjelun ja naisten oikeuksien vuoksi. Se on vapauden puolustamista, jota äärioikeisto koettaa toiminnallaan rajoittaa.

On tärkeää pitää yhtä erityisesti kriisien ja mullistusten keskellä ja toimia vapaudellisten tavoitteiden puolesta. Voittaa voimme yhdessä, emme erillään. Ota siis liput ja banderollit sekä ystävät, sukulaiset ja työtoverit mukaan ja tulkaa kanssamme näyttämään, että äärioikeistolle ei ole tilaa Helsingin kaduilla tänäkään vuonna! Mielenosoitukseen ei haluta puoluetunnuksia, valtioiden lippuja tai muita autoritarismia edustavia tunnuksia. Tapahtuman tarkempi aika ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Tapahtuman järjestää Helsinki ilman natseja -koalitio, jonka muodostavat A-ryhmä, Varisverkosto, Helsingin vasemmistonuoret, Aurora Helsinki ja Emilia-ryhmä.

**********************************************

Helsinki without Nazis – now and always!

We invite everyone to Helsinki again on Independence Day 6.12.2023 to show that there is no place for the far right on the streets – ever!

Helsinki without Nazis has gathered thousands of demonstrators to the streets since 2016 to demand a society free of racism and fascism, as well as been involved in building an anti-fascist movement. Last year, the far-right 612-march was blocked for the second time and forced to go on a detour. However, this achievement comes after years of organised antifascist work that has marginalised far-right activity and stifled their events. We will continue the work we’ve started and take back space from the Nazis inch by inch. Let’s meet at Töölöntori, the traditional starting point of the 612-march, for an antifascist jubilation.

The massive movement against the policies of the current government has inspired social struggle which we will resume with pride and joy in Töölö. Many right-wing politicians currently sitting in parliament or even in the government have participated in the 612-march over the years and are now spreading their hateful ideology in the highest offices of state.

The genocide of Palestinian civilians, which Israel escalated this October, is a terrible reminder of where the path of anti-democratic ‘solutions’ and the concentration of power can ultimately lead. Antifascism is therefore also anti-racism, a struggle against trans- and homophobia, and a fight for the protection of the environment and women’s rights. It is defending our freedom, which the extreme right is trying to restrict through its actions.

It is important to stand together, especially in times of crisis and upheaval, and to work towards libertarian goals. We can win together, not apart. So bring your flags and banners, your friends, relatives and colleagues with you and join us to show that there is no room for the far right on the streets of Helsinki this year! Party insignia, state flags or other authoritarian symbols are not wanted in the demonstration. The exact time of the demonstration will be announced well in advance of the event.

The event is organised by the Helsinki without nazis coalition, which includes A-ryhmä, Varis network, The Left Youth of Helsinki, Aurora Helsinki and Emilia.

**********************************************

Helsingfors utan nazister – nu och för alltid!

Vi bjuder åter igen alla till Helsingfors på självständighetsdagen 6.12.2023, för att visa att det inte finns utrymme på gatorna för extremhögern – någonsin!

Helsingfors utan nazister har sedan 2016 samlat tusentals demonstranter till gatorna för att kräva ett samhälle fritt från rasism och facism, och har också varit med och bygga en antifacistisk rörelse. Förra året blockerades extremhögerns 612-fackeltåg redan för andra gången, och de tvingades ta en omväg. Denna bedrift hör ändå till en mångårig kontinuitet, där organiserat antifascistiskt arbete har marginaliserat extremhögerns verksamhet och försvagat deras evenemang. Vi fortsätter på en utveckling som har haft en bra start, och tar utrymmet av nazisterna, en tum åt gången. Vi träffas på Tölö torg, 612-marschens traditionella startplats, med munter antifascistisk stämning.

Den massiva rörelsen mot den nuvarande regeringens politik fungerar som inspiration för den samhälleliga kampen, och vi fortsätter med den på Tölö torg, med stolthet och glädje. Många av högerpolitikerna som sitter i riksdagen, eller till och med i regeringen, har under årens lopp deltagit i 612-marschen, och nu sprider de sin fientliga ideologi i statens högsta ämbeten.

Folkmordet som Israel accelererade mot civila i oktober är en hemsk påminnelse om vart antidemokratiska, och allehanda maktkoncentrerande “lösningar” som värst kan leda. Därför är antifascism även antirasism, kamp emot trans- och homofobi, samt kämpande för naturens beskydd och för kvinnors rättigheter. Det är att försvara friheten, som extremhögern försöker begränsa med sin verksamhet.

Det är viktigt att hålla ihop speciellt under kriser och förändringar, och agera för friheten. Vi kan vinna tillsammans, inte som åtskiljda. Ta alltså med flaggor och banderoller samt vänner, släkt och arbetskamrater, och kom med oss och visa att det inte finns utrymme för extremhögern på Helsingfors gator i år heller!

Vi vill inte ha partisymboler, staters flaggor eller andra auktoritära symboler i demonstrationen. Evenemangets exakta tidpunkt meddelas i god tid innan själva evenemanget.

Evenemanget ordnas av koalitionen Helsingfors utan nazister, som består av A-ryhmä, Varisnätverket, Helsingfors Vänsterunga, Aurora Helsinki och Emilia-gruppen.

Helsinki ilman natseja (vuonna 2022)

Lue lisää / read more / läs mera: