Naistenpäivä 8.3.2024

Koti, eduskunta, isänmaa

Vihamielisyys naisia sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan on pysyvä piirre kaikissa fasismin ja äärioikeiston muodoissa. Sen ilmenemistavat voivat kuitenkin olla erilaisia. Toisaalta naiset voivat toimia fasistisen liikkeen keulakuvina, toisaalta taas naisten rooli voidaan määritellä ainoastaan lasten synnyttäjäksi ja kasvattajaksi sekä kodista huolehtijaksi. Todellisuudessa naiset ovat aina hierarkiassa miehiä alempana ja heidän toimijuutensa on miesten hallittavissa. Fasistisissa liikkeissä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt useimmiten dehumanisoidaan ja nähdään vailla minkäänlaista arvoa.

Nainen kotona

Konservatiivinen näkemys naisesta kodin hengettärenä on poliittinen työkalu. Vastuuttamalla naiset kodin ja perheen ylläpitämiseen liittyvistä asioista heidän elämänpiirinsä rajoitetaan alueelle, jota niin ikään konservatiivisesti pidetään yksityisenä. Näin ollen kaikki pyrkimykset tuoda kotona tapahtuvaa eriarvoisuutta julkisuuteen sivuutetaan “kotiasiat kuuluu kotiin” -argumentilla. Yksi esimerkki tämän argumentin haitallisuudesta on sellaisten toimien vastustus, jotka toisivat suojaa naisille lähisuhdeväkivaltaa vastaan. Lähisuhdeväkivalta on aina poliittista, koska sillä pyritään hiljentämään ja kontroillomaan heitä, jotka sitä kokevat, usein naisia. Vasta-argumentit lähisuhdeväkivaltaa estäviin toimiin pohjautuvat siihen, että kenelläkään ulkopuolisella ei ole oikeutta puuttua kodin sisäisiin asioihin. Myös tämä osoittaa fasismin misogynisen luonteen ja välinpitämättömyyden naisten fyysistä, henkistä ja poliittista hyvinvointia kohtaan.

Nainen politiikassa

Vaikka fasismi rajoittaakin naisten oikeuksia, fasistinaiset tekevät politiikkaa julkisesti. Valtiovarainministeri Riikka Purra ja kansanedustaja Laura Huhtasaari ovat hyviä esimerkkejä äärioikeistolaisista naisista, jotka ovat onnistuneet saavuttamaan merkittävän yhteiskunnallisen aseman poliittisen uransa ansiosta. Myös ulkoparlamentaarisissa fasistisissa liikkeissä on aktiivisia naisia, esimerkiksi ekofasisti Jasmina Jalonen (o.s. Ollikainen) ja SML-aktiivi Meri Kartta. Sekä Jalonen että Kartta olivat sankareina Ylen Suomineidot -dokumenttisarjassa. Suomineidot avaavat katsojille ovet sekä omaan arkeensa että ideologiaansa. Sarja päättyy Kartan sanoihin “olen natsi”. On toivottavaa, että sarjan avulla katsojat ymmärtävät sekä nousevien fasististen liikkeiden vaaran Suomessa, että naisten aktiivisen roolin niissä. Uhkana on kuitenkin, että poneja keräilevä Kartta ja kotimaan luontoa fiilistelevä Elovena-Jalonen näyttäytyvät helposti lähestyttävinä ja hyvää tarkoittavina — pullantuoksuisina ja viattomina. Juuri näin äärioikeistolaiset naiset kääntävät alisteisen aseman patriarkaalisessa yhteiskunnassa omaksi edukseen. Koska kukaan ei oleta naisen voivan olla vaarallinen – fasistinainen on susi lampaan vaatteissa.

Kehot valtion omaisuutena

Fasistit vastuuttavat valkoiset naiset synnyttämään ja kasvattamaan kansalleen valkoisia jälkeläisiä. Helmikuussa 2024 julkaistussa EU-vaaliohjelmassaan Sinimusta Liike viittaa alhaiseen syntyvyyteen “Euroopan laajuisena kriisinä, joka johtaa pitkällä aikavälillä eurooppalaisten kansojen näivettymiseen ja sukupuuttoon.” Naisten oikeus omaan kehoon ja esimerkiksi aborttiin esitetään ideologisena valintana, joka estää kansan uusiutumista. Naisten kehoista tulee valtion, isänmaan, omaisuutta. Myös lapset, joita naiset synnyttävät, ovat valtion omaisuutta, ja vuorollaan tulevat olemaan vastuussa isänmaan uusiutumisesta.

(Valkoisen) lisääntymisen takia fasistit näkevät ydinperhemallin yhteiskunnan tukipilarina. Sukupuolelle ja seksuaalisuudelle luodaan cis-binääriset ja heteronormatiiviset kategoriat, joita yksityiselämässä kuuluu noudattaa. Kategorioita noudattamattomat rikkovat käsitystä soveliaasta kodista. Fasismi ja anti-gender-liike ovat avioliitossa keskenään, ja anti-gender-liike palveleekin fasismin päämääriä. Maailmanlaajuinen anti-gender-liike pyrkii säilyttämään avioliiton naisen ja miehen välisenä instituutiona ja korostamaan perinteistä ydinperheen mallia ainoana oikeana ja hyväksyttävänä perhemuotona. Anti-gender-politiikka vastustaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, naisten kehollista itsemääräämisoikeutta ja lisääntymisoikeutta ja näkee feminismin uhkana valkoisen miehen valta-asemalle.

Feminististä antifasistista liikettä kohti

Jokaisen antifasistin on opittava tunnistamaan naisvihamielisyyden ja anti-gender-liikkeen ilmentymät fasismissa ja taisteltava niitä vastaan aktiivisesti. Feminismi on sisällytettävä antifasismiin kaikilla tasoilla, myös antifasistisen liikkeen sisäisessä toiminnassa.

Osallistu Helsingissä naistenpäivänä 8.3 Aurora Helsingin, Riseup 4 Rojavan, Helsingin vasemmistonuorten ja NCDK:n järjestämään naistenpäivän mielenosoitukseen, jossa vaaditaan naiset palkkakuoppaan ajavasta vientivetoista palkkamallista luopumista, lisärahoitusta turvakotiverkostoon sekä yhteistyön lopettamista kansanmurhaa toteuttavan Israelin ja Rojavan siviilejä pommittavan Turkin kanssa.
Naistenpäivän jatkoilla Lepakkomiehessä kerätään rahaa Naisten linjalle