Rahat hoitajille — pidetään kiinni oikeudesta lakkoon!

Tämä on Emilian, Varis Helsingin ja A-ryhmän yhteinen kannanotto hoitajien työtaisteluun 15.9.2022.

Rahat hoitajille — pidetään kiinni oikeudesta lakkoon!

Hallitus antoi tiistai-iltana eduskunnalle lakiesityksen “välttämättömästä sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamisesta työtaistelun aikana”. Koronakriisin aikana sankareina pidetyt, alipalkatut ja ylityöllistetyt hoitajat ovat täysin oikeutetusti vaatineet parempaa palkkausta ja parempia työoloja. Vaatimuksia on vauhditettu laillisilla lakkovaroituksilla — eli normaaleilla työtaistelutoimenpiteillä. Vaatimuksiin vastaamisen sijaan hallitus on ottanut asiassa työnantajan puolen, ja esittää nyt pakkolakia, joka vie kokonaan työtaisteluoikeuden sote-alalla ja antaa työnantajille oikeuden poiketa työaika- sekä vuosilomasäännöksistä ja määrätä hoitajia sakkouhalla töihin. Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer vastustavat pakkotyölakiesitystä. Emilia, Varis Helsinki ja A-ryhmä seisovat hoitajajärjestöjen rinnalla, ja vaativat lakiesityksen perumista ja parempaa palkkausta sote-alalle. Tuemme Tehyn ja Superin vaatimuksia sote-alan pelastusohjelmasta ja palkankorotuksista. Rahaa palkankorotuksiin on, jos niin halutaan. Me sanomme: otetaan varat palkankorotuksiin verottamalla pääomia!

Lakiesitys on hyökkäys työntekijöiden lakko-oikeutta vastaan, samalla kun se ei ratkaise ongelmaa, jota varten se nimellisesti on tehty. Pakkolaki vain sysää ongelman tulevaisuuteen, kun viimeisetkin rippeet alan houkuttelevuudesta rapistuvat. Ilman sote-alan kunnollista palkkausta sama ongelma aliresurssoinnista ja palkkakuopasta tulee olemaan edessä taas vuosien päästä. Lisäksi riippumattomat tuomioistuimet voivat jo nyt rajoittaa tai perua lakkoja jos ne uhkaavat henkeä ja terveyttä. Esimerkkinä tästä Helsingin käräjäoikeus kielsi teho-osastojen lakot sairaanhoitopiirien tekemien turvaamistoimihakemusten perusteella. Tehy ja SuPer toteavat tiedotteessaan, että edellämainittuja keinoja käytettiin juuri vajaa vuosi sitten miesvaltaisten alojen samantyyppisissä työtaisteluissa.

Saman tiedotteen mukaan lakiesitys “kohtelee naisvaltaista alaa työtaisteluissa aivan eri tavoin kuin miesvaltaisia aloja”. Myös Emilia, Varis Helsinki ja A-ryhmä huomauttavat, että koko keskustelu ja kysymys on sukupuolitettu ja yhdistyy laajempiin yhteiskunnallisiin normeihin sukupuolirooleista ja mitä työtä arvostetaan. Naisvaltaista hoitoalaa on pidetty kulueränä ja “kutsumusalana”, ja ala on ollut palkkakuopassa. Epäsuhta on näkynyt erityisesti hoitoalan työkiistaa koskevassa julkisuudessa, jossa legitimiteettiä ovat nauttineet usein miespuoliset työnantajat, lääkärit ja sairaanhoitopiirien johtajat, samalla kun hoitoalan työntekijäpuolta on syyllistetty ja koitettu hiljentää. Tässä paljastuu itseään feministiseksi väittävän hallituksen tekopyhyys. Samalla tämän “vasemmistohallituksen” SDP ja Vasemmistoliitto ovat työväenpuolueina pettämässä koko historiansa. Erityisesti SDP:n politiikka lakiesitykseen liittyen on ollut kokonaisuudessaan farssi, ja näyttäytyy lähinnä oikeistolta odotettavalta työväenluokan kyykytyspolitiikalta.

Hoitajien työtaistelussa on kyse ennakkotapauksesta ja siksi se on meidän kaikkien asia. Jos hallitus saa esityksensä läpi, voimme nähdä miten tulevaisuudessa mikä tahansa ala voidaan nähdä yhteiskunnallisesti oleelliseksi ja lailla rajata se lakko-oikeus. Työväenluokka on taistelemalla saanut oikeutensa, ja vain taistelemalla niistä pidetään kiinni, sillä kukaan muu ei tule oikeuksiamme puolustamaan. Koko tilannetta ei olisi nyt käsillä, jos päättäjät ja työnantajapuoli olisivat puuttuneet sote-alan palkkaukseen jo vuosia sitten. Hoitajakriisi on vain jatkumoa pitkälle kriisien ketjulle koronasta sähkön hintoihin, jotka nyt ja tulevaisuudessa tullaan aina maksamaan koko moninaisen työväenluokan kustannuksella — ellemme käännä kehitystä toiseen suuntaan tässä ja nyt. Muiden alojen työntekijäjärjestöjen täytyy herätä hiljaisuudestaan ja tukea hoitajien työtaistelua kaikkien lakko-oikeuden puolesta.

Tehy ja SuPer ovat ilmoittaneet kaikille kansalaisille avoimesta #MeidänKaikkienAsia -mielenilmauksesta, joka järjestetään Helsingin kansalaistorilla huomenna perjantaina kello 11 alkaen. Emilia, Varis Helsinki ja A-ryhmä osallistuvat mielenilmaukseen, ja kannustavat kaikkia mukaan puolustamaan oikeuksiamme ja ratkaisemaan hoitajapula parantamalla palkkausta ja työoloja! Kukaan ei meitä tule pelastamaan, ja siksi mielenilmaus on mahdollisuus koko moninaiselle työväenluokalle kohdata toisensa ja järjestäytyä yhdessä nykyisiin ja tuleviin kamppailuihin.

Mukana kamppailussa,

Emilia, Varis Helsinki & A-ryhmä

Katso myös: