Varis Tampere: Solidaarisuutta hoitajille!

Yhä jatkuva koronakriisi on osoittanut kouriintuntuvasti, miten yhteiskunnassa raskaita ja tärkeimpiä taakkoja kantavat ovat myös heikoimmin palkattuja. Osalla rattaat pyörimässä pitävän työväenluokasta ei ole ollut mahdollisuutta tai oikeutta jäädä kotiin. Kenties tärkeimpiä näistä vastuunkantajista ovat olleet hoitotyöntekijät, joiden on täytynyt jatkaa työntekoaan muiden turvaamiseksi vaarantaen samalla oman ja läheistensä terveyden. Tämä itsensä likoon laittaminen ei kuitenkaan näy hoitajien työoloissa tai palkkauksessa, jota myös osa nykyisistä hurskastelevista hallituspuolueista on ollut leikkaamassa.

Kriittisen tärkeää työtä tekevät terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat kärsineet jo pitkään kohtuuttoman heikosta toimeentulosta. Kuten kaikki työläiset, myös hoitajat ansaitsevat panoksestaan kunnollisen korvauksen. Valtaosa suomalaisista tuki jo ennen epidemiaa esitettyjä vaatimuksia hoitajien palkkauksen nostamisesta ja työolojen parantamisesta. Viime viikkoina hoitajat ovat saaneet jatkuvaa suitsutusta arvokkaasta työstään. Kiitokset ja kauniit sanat eivät kuitenkaan lohduta alipalkattuja, henkilöstöpulasta ja jatkuvasta paineesta kärsiviä, usein pätkätyöhön pakotettuja ammattilaisia. Symbolisten tuenosoitusten lisäksi meidän on puolustettava hoitajia ja muita terveydenhuoltoalan työntekijöitä konkreettisin toimin, kuten ulosmarssein ja tukilakoin. On yhteinen velvollisuutemme auttaa niitä, jotka päivittäin auttavat meitä!

Epidemia on tuonut esiin tahtomme ja kykymme auttaa niin läheisiä kuin tuntemattomia. Olemme vahvoja tukiessamme toisiamme yhdessä. Älkäämme siis unohtako, että monet niistä poliitikoista, jotka nyt kiittelevät yhteishengestä, piilottelevat samalla saksia selkiensä takana. Tulevina kuukausina tulemme näkemään, kuinka elinkeinoelämä ja sen ostamat kansanedustajat vaativat kaikilta joustoa epidemiaa seuraavan talouskriisin hillitsemisessä. Tuleva talouskriisi on kuitenkin kapitalismin itsensä, ei koronan aikaansaannos, ja siitä aiotaan pistää maksamaan kalleimmin ne, jotka ovat jo nyt kantaneet suurimman kuorman. Ongelma on kaikkialla sama; pandemian kustannukset kaatuvat työväenluokan harteille joka puolella maailmaa. Talousjärjestelmän kriisiytyminen yhä uudestaan ja uudestaan on viime vuosina johtanut aina vain koveneviin tulonsiirtoihin köyhiltä rikkaille. Tämä ei kuitenkaan ole väistämätöntä, eikä meidän tarvitse antaa sen tapahtua.

Näin kansainvälisena työväenluokan juhlapäivänä eli Vappuna vaadimme hoitajille ja muille hoito- ja hoivatyön tekijöille parempia työoloja ja palkkausta. Vaadimme varojen käyttämistä kaikkien toimeentulon turvaamiseen, ei pankkien ja suuryritysten johtajien ja omistajien rikastuttamiseen.

Koronakriisistä kapinaan!

Solidaarisuutta hoitajille – ei yhtään periksi riistäjille!

Varis Tampere

Katso myös: