Solidaarisuutta Helsingistä Unkariin – Free Maja!

Tämä uutinen on käännös BASC:n tekstistä. Kansikuva: helsinkiläiset antifasistit osoittavat solidarisuutta Majalle

Berliinin hovioikeus päätti torstaina 27.6, että toverimme Maja pitää luovuttaa Unkariin. Hyvin lyhyen ajan kuluttua tästä päätöksestä, noin kello neljän aikaan aamuyöstä, Maja vietiin ulos sellistä ja ajettiin pois Saksasta ilman, että asianajajalle tai Majan perheelle oli ilmoitettu. Tämä oli tietoinen yritys rajoittaa ja lopulta estää nopeita oikeudellisia- ja solidaarisuustoimia.

Tänä aamuna kello 10.50 Saksan liittovaltion perustuslakituomioistuin antoi väliaikaisen määräyksen, jonka mukaan luovuttamista on lykättävä, kunnes Majan asianajajan kiireellinen hakemus on käsitelty. Maja oli luovutettu Unkarin viranomaisille kello 10 alkaen. Määräys tuli siis liian myöhään. Kaikki viranomaiset (JVA Dresden, LKA Sachsen, Berliinin syyttäjänvirasto) kieltäytyivät antamasta perheelle tietoja Majan olinpaikasta, heidän piti sen sijaan lukea lehdistä, että Maja oli viety Itävallan ja Unkarin rajalle useita tunteja aikaisemmin.

Ei-binäärisenä henkilönä queer-vihamielisen maan vankilajärjestelmässä Majaa odottaa käsittämätön kohtalo. Saksan viranomaiset tietävät tämän hyvin, mutta pitävät silti autoritaarisen Unkarin innokasta vainoa etusijalla. Saksan valtio kerskailee mielellään “virheettömällä oikeusvaltiollaan”, mutta kun sille sopii, se ohittaa oman oikeusvaltiollisen julkisivunsa ja antaa omien kansalaistensa mädäntyä mitä epäinhimillisimmissä olosuhteissa Unkarin vankiloissa, tai yrittää kiertää omaa perustuslakituomioistuintaan.

Maja on Unkarissa alttiina sellaisille fasistisille ja queervastaisille olosuhteille, joita voimme vain kuvitella. Siellä ei ole syyttömyysolettamaa saati oikeusvaltiollista prosessia. Vaarana on jopa 24 vuoden vankeustuomio, mikä tuskin olisi mahdollista Saksassa, mutta mikä ei näytä häiritsevän Saksan viranomaisia ​​antifasistien suhteen. Ei ole ollut epäselvyyttä siitä, etteivät Unkarin vankilat ja oikeusjärjestelmä täytä mitään eurooppalaisia ​​normeja. EU-parlamentti kiisti Unkarin demokraattisen aseman jo vuonna 2022.

Luovuttaminen pannaan kuitenkin täytäntöön ennen kuin saksalaiset tuomioistuimet pystyivät tutkimaan sitä tarkemmin. Tästä eteenpäin Saksan viranomaiset ovat osasyyllisiä mikäli Maja kohtaa väkivaltaa, eristämistä ja poliittisen näytösoikeudenkäynnin. Pelkäämme Majan puolesta näissä olosuhteissa emmekä ymmärrä, miten tämä päätös on voinut syntyä. Olemme vihaisia ​​siitä, kuinka viranomaiset ovat polkeneet Majan ihmisoikeudet ja vienneet hänet tuntemattomaan paikkaan ja eristäneet hänet asianajajista ja perheestä. Olemme vihaisia ​​siitä, kuinka halveksivasti viranomaiset kohtelevat Majan perhettä ja kieltäytyvät antamasta heille mitään tietoja. Tieto Majan tilanteesta tulee hajanaisesti ja muuttuu nopeasti. Siksi kehotamme kaikkia käyttämään lähitunnit Majan lopullisen luovuttamisen estämiseen ja solidaarisuustoimiin. Pidä itsesi ajan tasalla.

Vapaus Majalle! Vapaus kaikille antifasisteille! 

#Freemaja-mielenosoitus Saksassa kesäkuussa 2024

Lue lisää: