Helsinki: Rauha Rojavaan! Loppu Turkin hyökkäykselle! 27.5.2023

/// EVENT /// (ENG/FIN)

Tule vaatimaan loppua Turkin raa’alle hyökkäykselle Kurdistaniin ja osoittamaan tukesi Rojavan vallankumoukselle!

Kokoonnumme lauantaina 27.5. kello 14.00 Rautatientorille, josta marssimme Pikkuparlamentin puistoon.

Vaatimuksemme Suomen tulevalle hallitukselle:

1) Vuonna 2019 asetettu ase- ja puolustustarvikkeiden vientikielto Turkkiin palautettava

Ase- ja puolustustarvikkeiden vienti Suomesta Turkkiin jäädytettiin vuonna 2019 Turkin aloitettua raaka hyökkäyssotansa Pohjois-Syyriassa. Turkin hyökkäys ja sotatoimet ympäri Kurdistania jatkuvat edelleen, mutta NATO-prosessin myötä Suomi myönsi jälleen puolustustarvikkeiden vientiluvan Turkkiin. Ihmisoikeuksia kunnioittava Suomi ei varusta hyökkäyssotia käyviä ja sotarikoksia tekeviä valtioita.

2) Turkin hyökkäyssota Kurdistaniin ja Erdoğanin hallinnon harjoittama poliittinen repressio tuomittava

Kurdien vapautusliike puolustaa Kurdistanin neljässä osassa autonomiaa, demokratiaa ja tasa-arvoa. Vastavoimaksi Turkin harjoittamalle sorrolle syntynyt liike on Turkin hallinnon uhkaama niin Turkissa kuin sen ulkopuolellakin. Turkissa kurdien vapautusliikkeen organisaatiot ovat poikkeuksetta kriminalisoituja. Kurdimielisiä puolueita julistetaan jatkuvasti laittomiksi, mikä uhkaa nytkin HDP-puoluetta. Kurdijournalisteja, -juristeja, -poliitikkoja ja muita on pidätetty massoittain Turkin parhaillaan käytäviä vaaleja edeltävinä viikkoina.

Vuonna 2012 kurdien vapautusliikkeen taistelijat Pohjois-Syyriassa vapauttivat merkittäviä alueita ISISin terrorin alta, ja Rojavana tunnettu itsehallinnollinen alue perustettiin. Rojavaan on 10 vuodessa rakennettu vahvaan paikallisdemokratiaan, ekologiaan ja tasa-arvoon perustuva yhteiskunta, huolimatta sitä ympäröivästä Syyrian sisällissodasta. Turkki näkee itsehallinnollisen alueen menestyksen uhkana.

Turkki aloitti vuonna 2019 täyden hyökkäyssodan Rojavaan. Hyökkäystä edelsi presidentti Erdoganin vuosia kestänyt puhe ”turvavyöhykkeestä”, joka tulisi perustaa Syyrian puolelle estämään kurdien vapautusliikkeen keskinäinen tuki yli valtioiden rajojen. Turkin ja sen tukemien islamistien sotatoimet Pohjois-Syyriassa jatkuvat edelleen.

3) Sananvapautta ei saa rajoittaa Turkin mielivaltaisisita vaatimuksista huolimatta

Turkki pyrkii tukahduttamaan kurdien vapautusliikkeen toimintaa kaikkialla, missä se toimii. Esimerkiksi PKK:n julistaminen terrorijärjestöksi, mikä itsessään on eurooppalaisissa tuomioistuimissa todettu perusteettomaksi, pakottaa muita valtioita valitsemaan lämpimien suhteiden Turkkiin ja kurdien sananvapauden välillä. Turkin mukaan koko kurdiliike lukuisine toimijoineen on jatketta PKK:lle.

Suomi kääntyi Nato-prosessin aikana entistä enemmän Ankaran suuntaan, ulkoministeri Haaviston allekirjoittaessa Suomen, Ruotsin ja Turkin välisen Yhteisymmärrysasiakirjan, tai tuttavallisemmin YYA-paperin. Paperissa Suomi sitoutuu kieltämään PKK:n, sekä siihen liittyvien tai sen innoittamien ryhmien toiminnan. Kun koko kurdien vapautusliike on Turkin silmissä jatke PKK:lle, antaa YYA-paperi perusteet niin kurdien poliittisten ryhmien kuin kaikkien heille solidaaristen toimijoidenkin kieltämiseen.

YYA-paperi ei onneksi ole lainvoimainen, mutta Suomen lämmitellessä suhdetta Turkkiin, on sillä suuri merkitys. Paperin allekirjoittamisen jälkeen Suomessa on muun muassa kielletty mielenosoituksessa kurdiliikkeen liput, annettu perusteettomia kunnianloukkaussyytteitä presidentti Erdoganin vastustamisesta, sekä takavarikoitu rauhanomaisen Erdogania vastustavan mielenosoituksen rekvisiittaa.

HUOM! Kurdien vapautusliikettä tukevien lippujen ja bannereiden tuominen on erittäin tervetullutta.

ÄLÄ TUO SEURAAVAA KUVASTOA MIELENOSOITUKSEEN:

-Hyökkäyssotia käyvien valtioiden liput
-Venäjän raakaa hyökkäyssotaa tukevat ja putinistiset symbolit
-Rasistisiset ja muut sortavat symbolit

Puolustetaan yhdessä Rojavan vallankumousta, rauhaa ja sananvapautta, jotka kaikki ovat Turkin ikeen alla väkivalloin uhattuina. Nähdään lauantaina 27.5! Ota yhteyttä Twitterissä @R4RFinland tai sähköpostitse r4rfinland@riseup.net mikäli sinulla on kysyttävää mielenosoituksesta.

////////////////////////////

Come demand an end to Turkey’s brutal invasion of Kurdistan and show your support for the Rojava revolution!

We will gather on Saturday 27 May at the Helsinki Railway Square at 14.00, from where we will march to Pikkuparlamentti.

Our demands to the new government of Finland:

1) The ban on arms and military equipment exports to Turkey imposed in 2019 to be reinstated

In 2019, arms and military equipment exports from Finland to Turkey were frozen after Turkey launched its brutal war of aggression in Northern Syria. The Turkish offensive and military operations around Kurdistan continue, but following the NATO process, Finland again granted an export licence for military equipment to Turkey. A Finland that respects human rights does not arm states engaged in wars of aggression and war crimes.

2) Turkey’s war of aggression in Kurdistan and the political repression of the Erdoğan regime must be condemned

The Kurdish liberation movement defends autonomy, democracy and equality in all four parts of Kurdistan. The movement, which has emerged in response to Turkish repression, is under threat from the Turkish regime both inside and outside Turkey. In Turkey, organisations of the Kurdish Liberation Movement are without exception criminalised. Pro-Kurdish parties are constantly being outlawed, and the HDP is now under threat. Kurdish journalists, lawyers, politicians and others have been arrested en masse in the weeks leading up to the current elections in Turkey.

In 2012, fighters of the Kurdish liberation movement in northern Syria liberated significant areas from ISIS terror and the autonomous region known as Rojava was established. In 10 years, a society based on strong local democracy, ecology and equality has been built in Rojava, despite the surrounding Syrian civil war. Turkey sees the success of the autonomous region as a threat.

In 2019, Turkey launched a full-scale war of aggression against Rojava. The offensive was preceded by years of talk by President Erdogan of a “safe zone” to be established on the Syrian side to prevent mutual support of the Kurdish liberation movement across state borders. Military operations in northern Syria by Turkey and Islamists backed by it continue.

3) Freedom of expression must not be restricted despite Turkey’s arbitrary demands

Turkey seeks to suppress the Kurdish liberation movement wherever it is active. For example, the declaration of the PKK as a terrorist organisation, which itself has been found unjustified by European courts, forces other states to choose between warm relations with Turkey and freedom of expression for Kurds. According to Turkey, the entire Kurdish liberation movement, with its numerous organisations, is an extension of the PKK.

During the NATO process, Finland turned increasingly towards Ankara when Foreign Minister Haavisto signed the Trilateral Memorandum between Finland, Sweden and Turkey. In the paper, Finland undertakes to ban the activities of the PKK and groups associated with or inspired by it. As the entire Kurdish liberation movement is seen by Turkey as an extension of the PKK, the memorandum provides grounds for banning Kurdish political organisations and all those who stand in solidarity with them.

Fortunately, the memorandum is not legally binding, but as Finland warms relations with Turkey, it is of grave importance. Since the memorandum was signed, Finland has, among other things, banned flags of the Kurdish liberation movement at a demonstration, issued unfounded defamation charges against for opposing Erdogan, and confiscated props from a peaceful demonstration against Erdogan.

NOTE! Bringing flags and banners supporting the Kurdish liberation movement is very much welcomed. DO NOT BRING THE FOLLOWING IMAGERY TO THE DEMONSTRATION:

– Flags of states waging wars of aggression
– Symbols supporting Russia’s brutal war of aggression and Putinist symbols
– Racist and other oppressive symbols

Let’s come together to defend the Rojava revolution, peace and freedom of expression, all of which are under violent threat by the Turkish state. See you on Saturday 27.5! Contact us on Twitter @R4RFinland or email r4rfinland@riseup.net if you have any questions about the demonstration.