Tulevaisuusfoorumi: parempi työelämä planetaarisissa rajoissa 31.1.2023

EVENT

* Rauhanasema, Veturitori 3, Helsinki *

* 31.1.2023 / kl.17.00 *

20. vuosisata oli järjestäytyneen työvoiman kultakausi, jolloin tiukan kamppailun tuloksena saavutettiin monet itsestäänselvyyksinä pitämämme asiat, kuten 8 tunnin työpäivä ja viisipäiväinen palkkatyöviikko. Joukkovoimaksi järjestäytyvät työntekijät ja ympäristötoimijat voivat yhdessä yltää vastaaviin saavutuksiin ekologisen jälleenrakentamisen vuosikymmenellä.

Yhteiskuntamme elinkeinorakenteineen on ison murroksen edessä. Kasvupakkoinen fossiilikapitalistinen järjestelmä on viemässä meitä kohti ekologista ja yhteiskunnallista romahdusta, joiden välttämiseksi yhteiskuntiemme on löydettävä tavat järjestää tuotanto ja hoiva ympäristön asettamien reunaehtojen rajoissa.

Ymmärrys ekologisen siirtymän välttämättömyydestä jaetaan laajasti, mutta mitä voivat olla konkreettiset askeleet järjestelmämuutoksen aikaansaamiseksi? Millä tavoin elinehdot ja toimeentulo turvataan samalla kun tuotanto järjestetään uudelleen? Mitä hyvää ja arvokasta mahdottomalta tuntuvista mutta välttämättömistä rakennemuutoksista voi seurata ja miten ympäristölle kestämättömän tuotannon alasajon pitää työntekijänäkökulmasta toteutua? Ja voisiko näillä rakenteellisilla muutoksilla tasoittaa myös alueellisia ja taloudellisia kuiluja ihmisryhmien välillä?

Tule mukaan työ- ja ympäristöväen yhteiseen tulevaisuusfoorumiin! Foorumi on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille. Tilaisuuteen osallistuvat edustavat siellä vain itseään, ilman mandaattien tai toimivaltuuksien asettamia rajoitteita. Tilaisuudessa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita (ks. esim. Allianssi ry:n Turvallisemman tilan periaatteet ja vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt) ja keskustelun yhteisenä tavoitteena on poteroitumisen ja syyttelyn sijaan käsitellä rakentavassa hengessä maapallon elinolosuhteiden kannalta kriittisiä kysymyksiä.

Tilaisuuden toivotaan edistävän työväen ja ympäristöväen lähentymistä ja sitä kautta ratkaisuja sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään siirtymään. Foorumi voi toivottavasti avata yhteyksiä eri taustoista tulevien toimijoiden ja näkökulmien välille ja saattaa näitä yhteen myös jatkossa.

Foorumin koollekutsuu ja järjestää Ilmastolakko-ryhmä. Tilaisuudessa on tarjolla pientä ruokaa ja juomaa. Jos ilmoittautumisten yhteydessä ilmenee tarvetta lasten puuhanurkkaukselle foorumin yhteydessä, myös sellainen järjestetään.