Helsinki: Ei aseita Turkkiin! mielenosoitus 30.1.2023

EVENT

Mielenosoitus 30.1. klo 16:30

Puolustusministeriö, Eteläinen Makasiinikatu 8, Helsinki

Suomi myönsi tiistaina 24.1. puolustustarvikkeiden vientilupia Turkkiin, vaikka se oli kiristänyt vientilupien myöntämistä vuodesta 2019 Turkin hyökättyä Pohjois-Syyriaan. Kokoonnumme maanantaina 30.1. puolustusministeriön eteen osoittamaan tyytymättömyytemme ulkoministeri Savolan väkivaltaista päätöstä kohtaan myöntää vientilupa, sekä vastustamaan kaikenmuotoista yhteistyötä Turkin kanssa nyt ja tulevaisuudessa, sen suorittaessa kansanmurhaa Kurdistanissa.

Suomen ei tule taipua Turkin vaatimuksiin tai katsoa sormien läpi Turkin räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia ja sotarikoksia pyrkiessään jäseneksi sotilasliitto Natoon. Näin ei toimi ihmis- ja perusoikeuksia puolustavat oikeusvaltiot, joksi Suomikin identifioituu.

RiseUp4Rojava- Finland kutsuu sinut osoittamaan tukeasi ja solidaarisuutta kurdeja, sekä Kurdistanin sosialistista vallankumousta kohtaan, samalla vastustaen puolustustarvike- ja asekauppaa Turkin kanssa!

————————-

Demonstration 30.1. at 4:30 pm

Ministry of Defence, Eteläinen Makasiinikatu 8 Helsinki

On Tuesday 24 January, Finland granted export licenses for defense equipment to Turkey, despite having tightened the granting of export licenses since 2019 following Turkey’s invasion of northern Syria. On Monday 30 January, we will gather in front of the Ministry of Defense to show our dissatisfaction with Defense Minister Savola’s violent decision to grant export licences, and to oppose any form of cooperation with Turkey now and in the future, as it carries out genocide in Kurdistan.

Finland must not give in to Turkey’s demands or turn a blind eye to Turkey’s flagrant violations of human rights and war crimes in its bid to become a member of the military alliance NATO. This is not how constitutional states that defend human rights and fundamental freedoms, as Finland identifies itself as, operate.

RiseUp4Rojava- Finland calls for you to come and show your support and solidarity with the Kurds, as well for the socialist revolution in Kurdistan and oppose the trade in military equipment and arms with Turkey!

/ Kurdistan solidaarisuus -verkosto Helsinki