Helsinki: Queer rakkaus & raivo – pride ei ole vain kuukausi 9.7.2022

/// FACEBOOK EVENT ///

— English below —

Yksi Pride-kuukausi ei riitä!

On taas se aika vuodesta, kun yritykset riisuvat kuukauden pinkkipesuposeerauksen jälkeen sateenkaarisymbolinsa. Tämä vääristää ajatuksen siitä, mitä queer on. Queeriys ei ole jotain, minkä voimme – tai edes haluamme – riisua pois. Queer ei ole kaupan eikä yritysten haltuunotettavissa. Siksi kutsumme teidät 9.7. juhlimaan kanssamme rakkautta ja raivoa. Rakkaus ja raivo liittyvät yhteen. Ne tarvitsevat toisiaan, vaikka kaupallisessa Pride-puheessa tunnistetaan lähinnä laimean normatiivinen rakastaminen ja abstraktit “kohtaamiset”.

Kuitenkin niin rakkautta kuin raivoakin tarvitaan yhteisön rakentamiseen ja sen ylläpitoon. Raivo auttaa meitä puolustautumaan kohtaamaamme vääryyttä vastaan. Rakkaus pitää yhteisömme kasassa. Olemme raivoissamme, koska nykyinen translaki on yhä todellisuutta. Transnuoret jätetään oman onnensa nojaan ja hoitoihin pääseminen on epätodennäköistä. Olemme raivoissamme, koska suhteessa oleminen rakkaan kanssa voi yhä johtaa potkuihin työpaikalta, kuten Ilmarisen tapauksessa hiljattain kävi. Tällainen ilmapiiri pakottaa monet meistä kaappiin työyhteisöissämme. Olemme raivoissamme, koska sananvapauteen vedoten yhä oikeutetaan queer-ihmisiin kohdistuvan väkivaltaisen puheen jatkuminen. Väkivaltainen puhe on samaa jatkumoa muiden queer-ihmisiin kohdistuvien hyökkäysten kanssa. Me rakastamme, koska emme selviäisi ilman sitä. Rakkaus yhdistää meidät raivokkaassa taistossa ympäröivän maailman tukahduttavia normeja vastaan. Tervetuloa!

Tapaamme klo 15 Narinkkatorilla ja marssimme reittiä Narinkkatori – Mannerheimintie – Esplanadi/Aleksanterinkatu – Mikonkatu – Kaivokatu – Mannerheimintie – Hesperian puisto.

Marssin jälkeen järjestämme jatkot Ulrikassa, Leppäsuonkatu 11. Jatkojen tarkka aikataulu ilmoitetaan myöhemmin!

—–

Celebrating queer Pride during one month only is not enough!

It is again the time of the year when after a month of pinkwashing and posing, corporations strip off their rainbow symbols. This corrupts the idea of what queer is. Queerness is not something we can – or even want to – strip off. Queerness cannot be controlled by markets or businesses.This is why we want to invite you on 9.7. to celebrate love and rage with us.Love and rage relate to each other. They need each other, though the corporate Pride-speech mainly recognizes normative love and abstract “encounters”.

However, both love and rage are needed when it comes to building and maintaining communities. Rage lets us defend ourselves against the injustice we face. Love holds our community together.We are enraged because the current trans law is still a reality. We are enraged because being in a relationship with someone we love can still lead to being fired, as we recently saw in the Ilmarinen case. This attitude forces many of us into the closet in our work environments. We are enraged because violent speech towards queer people is justified by appealing to free speech. This violent speech is of the same source as other attacks towards queer people. We love, because we would not survive without it. Love unites us in an enraged battle against the surrounding world’s stifling norms. Welcome!

We will meet at 15 o’clock at Narikkatori. The route for the march is Narinkkatori – Mannerheimintie – Esplanadi/Aleksanterinkatu – Mikonkatu – Kaivokatu – Mannerheimintie – Hesperian puisto.

After the march there is an afterparty in Ulrika, Leppäsuonkatu 11 . Exact time will be added announced as soon as possible!

/// Varisverkosto, Emilia-ryhmä, A-ryhmä, Pinkkimusta Helsinki ///