Helsinki: Kansainvälinen toimintapäivä Turkin sotaa vastaan Kurdistanissa 11.6.2022

/// Facebook event ///

Maailmanlaajuinen toimintapäivä Turkin sotaa vastaan Kurdistanissa- Rojavan vallankumouksen puolustamiseksi – 11.6.2022

Osoita solidaarisuuttasi kurdeille ja tule mukaan mielenosoitukseen Helsingin Eduskuntatalon eteen lauantaina 11.6.2022 klo 14!

Kun kaikki katseet ovat kääntyneet Ukrainan hirvittävään sotaan, myös Turkin armeija on 14. huhtikuuta 2022 aloittanut toisen suuren sotaoperaation hyökäten Irakin Kurdistanin alueelle. Turkin operaation ensisijainen tavoite on iskeä Kurdistanin vapausliikettä PKK:ta vastaan ja laajentaa miehitystä kurdien hallussaan pitämillä alueilla. Samaan aikaan Turkin hallitus jatkaa Pohjois-ja Itä-Syyriassa Rojavan kaupunkien, kuten Kobanen pommittamista. Kobanen kaupunki symbolisoi erityisesti vastarintaa ISIS:tä vastaan. Päivä päivältä Turkki laajentaa sotaansa alueellisesti. Piittaamatta aiheuttamastaan tuhosta Turkin ilmavoimat, taistelu-droonit ja tykistö pommittavat siviilikohteita ja asuinalueita sekä selviytymiselle välttämätöntä infrastruktuuria. Erdoganin hallinto on tehnyt selväksi, että sen kasvuhakuinen sotapolitiikka ei lakkaa, vaikka se tarkoittaisi kansainvälisten lakien ja alueellisen suvereniteetin rikkomista.

Samaan aikaan, kun useimmat kansainväliset tahot ja valtiot ovat tuominneet Venäjän käynnistämän sodan Ukrainassa, ei juuri mitään ole lausuttu julkisuuteen Turkin pommituksista ja sotaretkestä Kurdistanissa. Erdogan käyttää Ukrainan sotaa ja NATO -neuvotteluja hyödykseen ja pyrkii sanelemaan ehtoja Suomelle ja Ruotsille liittyen kurdiliikkeen kriminalisointiin. Tämä on osa sen hallinnon laajempia pyrkimyksiä murskata demokratiaa ajava kurdiliike niin Euroopassa kuin Kurdistanissakin.NATO-jäsenyysneuvottelujen aikana, Suomen ja Ruotsin odotetaan täyttävän rikoskumppanin roolin Turkin sotakoneiston rinnalla, EU:n ja NATO -maiden muassa, ja hyväksyen hiljaa Turkin hyökkäykset. Turkin käyttämät kemialliset aseet, demografiset muutokset ja etniset puhdistukset alueilla sekä järjestelmälliset pommitukset siviilejä ja kurdijoukkoja vastaan, ovat kaikki kiistamattomia sotarikoksia. Sanktioiden ja tuomitsemisten välttämiseksi Turkin hallinto jatkaa Euroopan kiristämistä käyttäen pakolaisia kaupankäynnin välineenään.

Huolimatta NATOon liittymisestä, Suomen hallituksen ei tule myöntyä Turkin hallinnon vaatimuksiin kurdiliikkeen tukahduttamisessa Suomessa. Suomen hallituksen ei tule hyväksyä Turkin aloittamia sotatoimia Irakin Kurdistanissa, eikä sen julkisesti ilmoittamaa sotaoperaatiota Pohjois-ja Itä-Syyrian itsehallinnon alueella, vaan tehdä kaiken voitavansa sotien lopettamiseksi. Kehotamme kaikkia rikkomaan hiljaisuuden ja torjumaan Turkin valtion kurdiliikettä tukahduttavan maailmanvalloituspolitiikan.Kehotamme kaikkia puolustamaan Kurdistanissa aloitettua vallankumouksellista prosessia, joka perustuu naisten vapauteen, suoraan demokratiaan ja ekologiseen elämään osana vapaata yhteiskuntaa. Tästä kaikille elämän alueille yltävästä yhteiskunnallisesta vallankumouksesta Pohjois-ja Itä-Syyriassa, Rojavassa on tullut inspiraatio vapausliikkeille ympäri maailmaa.Liity mukaan ja anna tälle protestille äänesi!

Järjestäjinä toimii Helsingin Kurdistanin solidaarisuusverkosto ja Kurdien demokraattinen yhteisökeskus, NCDK.
Mielenosoituksen tukijoina toimivat: A-ryhmä, Vasemmistonuoret, Elokapinan antifasistinen ryhmä, Demarinuoret, Aseistakieltäytyjäliitto, Suomen Rauhanpuolustajat, Rhythms of Resistance Helsinki
………………………………………
GLOBAL ACTION DAY AGAINST THE WAR IN KURDISTAN – IN DEFENSE OF THE REVOLUTION IN ROJAVA – 11. JUNE 2022

Join in solidarity with the Kurdish people the demonstration that will take place in front of the Parliament house, in Helsinki on Saturday, 11.06.2022 at 14:00!

In the shadow of the terrible war in Ukraine, the Turkish military has begun another major offensive, which started on April 14th 2022, attacking areas of Bashur (Iraqi Kurdistan), with the main objective of hitting the forces of the Kurdish Liberation Movement (PKK) and deepening its occupation of Kurdish territories. At the same time, the Turkish government continues to bomb cities in the autonomous area of North-and East Syria, like Kobanê, a symbol of the resistance against the Islamic State (ISIS), in particular. Day by day, Turkey is expanding its war to more and more areas. Without regards for losses, Turkish aircraft, combat drones and artillery bomb civilian residential areas and infrastructure necessary for survival. Erdoğan’s government has made it clear that its expansionist policy will not stop, even if it means the violation of international laws and the territorial sovereignty of other countries.

While most international powers and countries have denounced the war that Russia unleashed in Ukraine, little has been said about Turkey’s bombings and occupation campaign in Kurdistan. Erdoğan takes advantage of the Ukraine war and NATO negotiations and pursues to dictate conditions for NATO membership to Finland and Sweden, regarding the criminalization of Kurdish movement. This is a part of his government´s larger efforts to crush the democracy striving Kurdish movement in Europe and in Kurdistan.In light of the NATO negotiations, Finland and Sweden are now expected to be complicit with the Turkish war-machine, along with EU and NATO countries, and asked to silently endorse attacks with chemical weapons, demographic change, ethnic cleansing, and systematic bombings used against the civilian population and the Kurdish militias. These attacks constitute irrefutable war crimes. To avoid pronouncements and sanctions, the Turkish government continues its policy of blackmailing Europe, using refugees as bargaining chips.

Regardless of joining NATO, Finnish government should not consent to Erdoğan´s demands to repress the Kurdish movement here in Finland. Finnish government should not accept the war operations in Iraqi Kurdistan nor the new operation in the autonomous area of North- and East Syria, that Turkey has announced to launch, but instead do everything in its power to stop these wars.We call everyone to break the silence and to repudiate the imperial and repressive policy of the Turkish State and defend the revolutionary process initiated in Kurdistan, whose paradigm is based on the liberation of women, direct democracy and ecological life as expressions of a free society. The social revolution of all areas of life in North- and East Syria, Rojava, has become an inspiration for liberation movements all around the world.Join us and let’s voice our protest!

The demonstration is organized by Helsinki Kurdistan solidarity network and Kurdish democratic community center, NCDK.

The supporters of the demonstration are: A-ryhmä, XR antifasist group, The Left youth of Finland, Social Democratic Youth of Finland, Suomen Rauhanpuolustajat (Finnish Peace Comittee), Aseistakieltäytyjäliitto
(War Resisters’ International Finland), Rhythms of Resistance Helsinki