Varis-verkosto kiittää liittolaisia ja tukijoita vuodesta 2018

[English below]

Varis-verkosto kiittää liittolaisia ja tukijoita vuodesta 2018

Vuosi 2018 on ollut viime vuosien tapaan kiireellinen vuosi antifasisteille. Olemme toimineet paikallisesti, maanlaajuisesti ja kansainvälisesti fasismia vastaan osana fasismin, patriarkaatin ja kapitalismin vastaista liikettä.

Emme ole etujoukko emmekä toimi yksin tässä laajassa antifasistisessa rintamassa. Suuremmat koalitiot ovat yhdistäneet ihmisiä antifasistiseen toimintaan Helsingissä, Tampereella ja Turussa yli yksittäisten ryhmien rajojen. Autonominen paikallinen toiminta yhdistää ihmisiä Tampereelta Afriniin ja Oslosta Charlottesvilleen osaksi globaalia antifasistista liikettä.

Vuoden 2019 helmikuussa tulee kuluneeksi viisi vuotta antifasistisen Varis-verkoston perustamisesta. Olemme toistuvasti olleet iloisia kaikista yhteydenotoista, joita Varis on saanut eri ihmisiltä ja ryhmiltä. Perustamisemme jälkeen yhteydenotot ovat lisääntyneet jatkuvasti. Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet viikoittain viestejä ihmisiltä, jotka haluavat kertoa meille tietoja paikallisten fasistien toiminnasta häiritäkseen sitä, pyytääkseen vinkkejä antifasistiseen toimintaan omalla paikkakunnallaan, kysyäkseen tietoa fasisteista tai ehdottaakseen muunlaista yhteistyötä.

Olemme kiitollisia kaikesta meille toimitetusta tiedosta, ja toivomme ihmisten jatkossakin välittävän meille tietoa erilaisten äärioikeistolaisten ryhmien toimijoista ja toiminnasta Suomessa.

Kiitämme kaikkia liittolaisiamme ja tukijoitamme yhteistyöstä sekä toivotamme hyvää antifasistista uutta vuotta 2019!

Jos sinulla on tietoa äärioikeiston toiminnasta Suomessa ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen varistoimitus[at]riseup.net. Jos taas olet kiinnostunut antifasistisesta toiminnasta, lue Varis-verkoston periaatteet ja ota yhteyttä lähimpään Variksen paikallisryhmääsi.


Varis thanks allies and supporters for the year 2018

The year 2018 has been, like previous years, a busy year for anti-fascists. We have acted locally, nationally and internationally against fascism as a part of the movement against fascism, patriarchy and capitalism.

We are not a vanguard and we are not acting alone in this broad anti-fascist front. Bigger coalitions have brought people together in anti-fascist actions in Helsinki, Tampere and Turku over the boundaries of individual groups. Local autonomous action unites people from Tampere to Afrin and from Oslo to Charlottesville to a part of a global anti-fascist movement.

In February 2019 will mark the five year anniversary of the anti-fascist network Varis. We have repeatedly been happy about all contacts that Varis has gotten from different people and groups. After our foundation, the contacts have increased continuously. During this year we have gotten roughly weekly messages from people who want to give us information about their local fascists actions to disrupt them, to ask for advice for anti-fascist action in their local area, to ask for information about fascists or to suggest other form of co-operation. We are thankful for all the information given to us and we hope that people will continue to deliver us information about different far-right actors and actions in Finland in the future too.

We thank all our allies and supporters for co-operation and we wish you a happy anti-fascist new year 2019!

If you have information about far-right activities in Finland, contact us via e-mail: varistoimitus[at]riseup.net. If you are interested in taking anti-fascist action, please read the principles of Varis and contact your nearest Varis local group.