Tampere: Tulevaisuus on feministinen – Naistenpäivän mielenosoitus

(English below]

Kansainvälisenä naistenpäivänä Tampereella juhlimme ja jatkamme feminististä kamppailua paremman maailman puolesta!

‘Kokoonnumme klo 19:00 Tullintorilla, josta marssimme Hämeenpuistoon Minna Canthin patsaalle sinä moninaisena ja yhtenäisenä joukkona, joka olemme. Järjestäytyessämme yhteen vahvistamme voimiamme ja ääniämme. Yhdessä voimme kurottaa pidemmälle kohti sitä feminististä tulevaisuutta, jonka toivomme itsellemme ja tuleville sukupolville. Yhdessä voimme luoda tuota tulevaisuutta tähän päivään.

Emme hyväksy yhteiskunnan eri osa-alueilla jatkuvaa sukupuolittunutta väkivaltaa, jolla on lukemattomia ilmenemismuotoja. Viime vuosina #metoo-liike on nostanut kaikkien tietoisuuteen lukemattomat ahdistelutapaukset ja sen, miten yleistä naisiin kajoaminen on. Siten liike on ollut tärkeä askel feministisessä kamppailussamme.

Aiomme jatkaa näiden askelten ottamista.

#metoo:n paljastamat ahdistelutapaukset kytkeytyvät samaan seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan perintöön, joka saa erilaisia muotoja niin Suomessa kuin ympäri maailman. Tämä väkivallan kierre näkyy sekä yksilöiden teoissa että seksististisissä rakenteissa. Ahdistelutapaukset ovatkin vain jäävuoren huippu, kun tarkasteluun otetaan kaikki naisiin ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva rakenteellinen väkivalta, kuten jatkuva taloudellinen epävarmuus, itsemääräämisoikeuden rajoittaminen ja feminiinisten kehojen objekteiksi ja riiston kohteeksi alistaminen. Erilaiset yksilöt kohtaavat erilaisia väkivallan muotoja, jotka kuitenkin kumpuavat samasta lähteestä. Kaikki nämä sortavat käytännöt saavat voimansa samoista patriarkaalisista asenteista, jotka pitävät naisia, rodullistettuja ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä alisteisina mahdollistaen väkivallan kierteen jatkumisen.

Me katkaisemme yhdessä tämän kierteen.

Sukupuolittunutta väkivaltaa on esiintynyt täällä jo pitkään, eikä sitä voi ulkoistaa maahanmuutosta johtuvaksi, vaikka äärioikeisto ja muut rasistit koittavatkin tehdä näin pyrkiessään käyttämään naisten oikeuksien puolustamista keppihevosena nationalistiselle politiikalle. Tuemme ja puolustamme toisiamme ja kaikkia heitä, joita yksilöt tai kapitalistinen järjestelmä pyrkivät alistamaan. Kamppailemme kaikkia sorron ja syrjinnän muotoja vastaan. Toistemme erilaisuutta kunnioittaen ja moninaisuus rikkautenamme luomme uusia yhteisöjä ja tapoja olla. Määrittelemme itse identiteettimme.

Kokoonnumme yhteen osoittaaksemme, miten paljon meitä onkaan!

Kokoonnumme yhteen vastustaaksemme seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa!

Ja mikä tärkeintä, kokoonnumme yhteen rakentaaksemme jotain uutta! Pelkkä vanhojen valtarakenteiden purkaminen ei riitä, ja siksi astumme esiin muistuttaaksemme toisiamme siitä, miten yhdessä voimme luoda tasa-arvoisen maailman. Rakennamme parempaa tulevaisuutta teoillamme jokaisessa hetkessä, tässä ja nyt!

Tulevaisuus on feministinen!

—————————————————————————

Mielenosoitus- ja juhlakulkueen viralliset jatkot: Smash the Patriarchy! -club
https://www.facebook.com/events/305842560114611/

Jokainen sukupuoleen tai muihin ominaisuuksiin katsomatta on tervetullut osallistumaan yhteiseen mielenosoitukseemme!
Ilmiselvää lienee, että kaikenlainen rasismi, seksismi, homo- ja transfobia ja muu syrjintä joutavat historian roskakoriin.
Puoluepoliittiset tunnukset eivät kuulu kulkueeseemme, sillä järjestäydymme itsenäisesti ja tasa-arvoisesti.

Tervetuloa kaduille juhlimaan kanssamme!

Tapahtuman järjestää Varis Tampere, TAL ja Smash the Patriarchy -club.

IN ENGLISH:

On International Women’s Day in Tampere we’re celebrating and continuing the feminist struggle for a better world!

We will assemble at 7 p.m. in Tullintori from where we’re going to march to the statue of Minna Canth in Hämeenpuisto. We’ll march as that diverse and united group we are. When we get organized together we strengthen ourselves and our voices. Together we can reach further towards that future we hope to achieve for ourselves and for the future generations. Together we can bring some of that future to this day.

We do not accept the continuous gendered violence with various manifestations on different spheres of society. In the last couple of years the #metoo movement has raised awareness on the numerous cases of harassment and on the fact how common it is for women to get harassed. Thus the movement has been an important step in our feminist struggle.

We will continue taking these steps.

The harassment cases revealed by #metoo are connected to the same legacy of sexual and gendered violence which takes many forms in Finland and all over the world. This cycle of violence can be seen both in the actions of individuals and in the sexist structures. Harassment is just the tip of the iceberg when considering all the forms of structural violence against women and gender minorities, such as constant financial insecurity, limitations on self-determination and the subjection of feminine bodies to mere objects and targets of exploitation. Different individuals face different forms of violence which all stem from the same source. All these oppressing practices are fueled by the same patriarchal attitudes which consider women, racialized people and gender and sexual minorities subordinate making it possible for the cycle of violence to continue.

Together we will break this cycle.

Gendered violence has occurred here for a long time already and it can’t be considered to be caused by immigration even though the far-right and other racists are attempting to do so as they try to exploit the defense of women’s rights for their own ends to promote nationalistic politics. We support and defend each other and all those who individuals or capitalist system attempt to oppress. We fight against all forms of oppression and discrimination. With respect towards each other’s differences and with the diversity as our strength we are creating new communities and ways of being. We are defining our own identities.

We are gathering together to show how numerous we are!

We are gathering together to resist sexual and gendered violence!

And most importantly, we are gathering together to build something new! Just the demolition of old structures isn’t enough and that is why we are emerging to remind each other of the possibility of creating a equal world together. We are building a better future for all of us in every moment, here and now!

The future is feminist!

—————————————————————————

The official after-party of the demonstration: Smash the Patriarchy! -club
https://www.facebook.com/events/305842560114611/

Everyone regardless of their gender or other attributes is welcome to join our common demonstration!
It is probably obvious that all kinds of racism, sexism, homo- or trans-phobic behavior and other forms of discrimination have their place in the trash can of history.
Symbols of political parties don’t belong to our march as we are getting organized in independent and equal way.

Welcome to the streets to celebrate with all of us!