Turku: Naistenpäivän mielenosoitus – Tulevaisuus on intersektionaalinen!

Suomeksi alempana, på svenska nedan

❗️

The Future is Intersectional!

We’re organising a demonstration on the International Women’s Day to raise awareness of injustices that are still setting women all around the globe back even today.

This is a call for you to join us!

We fight for all women, regardless of race, ethnicity, religion, age, ability or bodies. We believe that all women deserve equal rights!

Women all over the world are still subjugated to all kinds of violence, within and outside of relationships. Within relationships over 67% of the victims of domestic abuse are women, and with the rise of the #metoo-movement it has become evident that sexual abuse of women is a societal crisis. Some women are more vulnerable than others, and it is important to raise awareness of this issue to lower the bar for women to report abuse.

Intersectionality, and the realization that this issue infuses every part of society, is the key to change, today and in the future!

We meet at Vähätori at 6pm, there will be speeches for about 10min, then we walk via the library bridge to Vanha Suurtori. There will be opportunity to hang out and discuss further or just chill after the demo, place for this will be announced later, so keep an eye on the event.

Supporting and organizing this event;
Genusvetenskapliga ämnesföreningen Judith vid ÅA, Åbo Gröna Vänster, Turun Vasemmistonuoret, Varis-verkosto, Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret

❗️

SVENSKA
Framtiden är intersektionell!

Vi organiserar en demonstration på den Internationella Kvinnodagen för att uppmärksamma orättvisor som än idag håller kvinnor runt jorden tillbaka.

Detta är en kallelse för dig/er att komma med oss!

Vi kämpar för alla kvinnor, oberoende av ras, etnicitet, religion, ålder, funktionsvariation, kropp. Alla kvinnor förtjänar lika rättigheter!

Kvinnor runt jorden utsätts än i dag för våld av alla slag, i förhållanden och utanför dem. I förhållanden är över 67% av offren av våld i hemmet kvinnor, och i samband med uppkomsten av #metoo-rörelsen har det blivit uppenbart att sexuellt våld mot kvinnor är en samhällelig kris. Vissa kvinnor är mer sårbara än andra, och det är viktigt att uppmärksamma detta problem för att sänka tröskeln för kvinnor att anmäla övergrepp.

Intersektionalitet, och insikten att detta problem berör varje del av samhället, är nyckeln till förändring, idag och i framtiden!

Vi samlas kl18 vid Vähätori, tal i ca 10min, sedan går vi via biblioteksbron till Vanha Suurtori. Det blir häng för diskussion eller bara chill efter demon, plats för detta uppdaterar vi med senare, så håll ett öga på eventet.

Stöder och organiserar eventet;
Genusvetenskapliga ämnesföreningen Judith vid ÅA, Åbo Gröna Vänster, Turun Vasemmistonuoret, Varis-verkosto, Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret

❗️

SUOMEKSI
Tulevaisuus on intersektionaalinen!

Järjestämme mielenosoituksen Kansainvälisenä Naistenpäivänä kiinnittääksemme huomiota epäoikeudenmukaisuuksiin jotka vielä tänä päivänä rajoittavat naisia ympäri maailman.

Tämä on kutsu teille liittyä mukaamme!

Me taistelemme kaikkien naisten puolesta, rodusta, etnisyydestä, uskonnosta, iästä, toimintakyvystä tai kehosta riippumatta. Me uskomme että kaikki naiset ansaitsevat yhdenvertaiset oikeudet!

Naisia ympäri maailmaa alistaa vielä tänä päivänä väkivallan eri muodot, parisuhteissa ja niiden ulkopuolella. Parisuhteissa ovat yli 67% kotiväkivallan uhreista naisia, ja #metoo-liikkeen yhteydessä on tullut selväksi että naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on yhteiskunnallinen kriisi. Jotkut naiset ovat alttiimpia kuin toiset, ja on tärkeää kiinnittää huomiota tähän ongelmaan jotta kynnys väkivallasta ilmoittamiselle alentuisi.

Intersektionaalisuus, ja ymmärrys siitä että tämä ongelma koskee yhteiskunnan kaikkia osia, on avain muutokseen, tänään ja tulevaisuudessa!

Kokoonnumme Vähätorilla klo18, puheita noin 10min, kävelemme kirjastosillan kautta Vanhalle Suurtorille. Demon jälkeen hengailua, keskustelua, tai vain chillailua, paikan ilmoitamme myöhemmin, joten pidä silmällä tätä tapahtumaa.

Tukemassa ja järjestämässä tapahtumaa;
Genusvetenskapliga ämnesföreningen Judith vid ÅA, Åbo Gröna Vänster, Turun Vasemmistonuoret, Varis-verkosto, Varsinais-Suomen Vasemmistonuoret