HKI: Queers Against Borders -blokki Pride-kulkueessa

[English below]

Pinkkimusta Helsinki ja Rhytms of Resistance Helsinki ovat kutsuneet koolle blokin Helsingin pride-kulkueeseen. Queers Against Borders -banderollin taakse ryhmittyvä blokki vaatii hlbtiqa-yhteisöiltä solidaarisuutta sekä konkreettisia tekoja fasismia, rasismia ja transfobiaa vastaan. Kokoontuminen lauantaina 1.7. klo 12 Kansalaistorilla Queers Against Borders -banderollin ja rumpujen luona. Alla blokin kutsuteksti, lisää tietoa blokin facebook-tapahtumassa.

Queers Against Borders Bloc @ Pride 1.7.

Kannatamme rajatonta maailmaa ja vapaata liikkuvuutta

Vastustamme valtion kontrollia, joka kohdistuu sukupuoleen, seksuaalisuuteen, perhemuotoihin ja liikkumiseen.

Vastustamme poliisin suorittamia turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia ja etnistä profilointia. Miksi näitä rasistisia tekoja tekevän poliisin annetaan tulla Prideille puhdistamaan imagoaan?

Sukupuolemme ja kehomme ovat meidän ja me voimme elää niitä todeksi ennennäkemättömillä tavoilla. Transihmisten kehon muokkaamista eivät saa rajoittaa valtion ja lääketieteen fantasiat kaksijakoisesta sukupuolesta.

Vaadimme hlbtiqa-yhteisöiltä solidaarisuutta ja konkreettisia tekoja fasismia, rasismia ja transfobiaa vastaan sekä yhteisöjen sisällä että niiden ulkopuolella.

Blokki kokoontuu kansalaistorilla Queers Against Borders -banderollin takana klo 12. Löydät meidät sieltä missä on pinkkiä, mustaa ja paljon rumpuja. Pukeutukaa pinkkiin ja mustaan ja ottakaa korvatulpat mukaan! Lisätietoa tulossa pian.

Koollekutsujat:
Pinkkimusta Helsinki
Rhythms of Resistance Helsinki

[en]

Pink&Black Helsinki and Rhytms of Resistance are organizing a bloc in Helsinki pride march. Marching under the banner Queers Against Borders, the bloc demands solidarity and concrete acts against fascism, racism and transphobia from the lgbtiqa communities. The bloc assembles at Kansalaistori under the Queers Against Borders banner and near drums at 12 AM on Saturday 1st of July. Invitation below, more information on the facebook event of the bloc.

Queers Against Borders Bloc @ Pride 1.7.

We want a world without borders and with free movement.

We resist the state’s control over gender, sexuality, family forms and free movement.

We resist forced deportations and ethnic profiling operated by the police. Why is the same police that commits these racist acts allowed to come clean its image by participating in Pride?

Our genders and bodies are ours and we can live them real in unforeseeable ways. The body modifications of trans people cannot be limited by fantasies of binary gender by the state and medical authorities.

We demand solidarity and concrete acts against fascism, racism and transphobia from the lgbtiqa communities. Within these communities, as well as outside.

The block gathers at Kansalaistori under the Queers Against Borders banner at 12 pm. You can recognize us from our pink and black colors and by our many drums! Wear pink and black and take your earplugs with you. More info coming soon!

Organizers:

Pink and Black Helsinki
Rhythms of Resistance Helsinki