Kiitos kaikille Joelia kahden vuoden aikana tukeneille

[In English below / På svenska nedan]

Suurkiitos kaikille, jotka ovat tukeneet Joelia hänen kahden vankeusvuotensa aikana

Tänä päivänä tasan kaksi vuotta sitten Joel pidätettiin epäiltynä taponyrityksestä. Hän puolusti muiden mukana rasisminvastaista mielenosoitusta, jota vastaan kolmekymmentä natsia hyökkäsi Tukholmassa. Mielenosoituksen olivat järjestäneet paikalliset antirasistit sen jälkeen kun natsijärjestö Ruotsin vastarintaliike (Svenska motståndrörelsen, SMR) oli spray-maalannut propagandaansa alueelle. SMR:n hyökkäyksen aikaan paikalla oli kaksi poliisia, jotka todistivat Joelin vastaisessa oikeudenkäynnissä kyseessä olleen pahin tilanne, johon he olivat uransa aikana joutuneet. Todistusaineistona käytetyllä videolla natsit kiljuvat “Sieg Heil!” ja “Tappakaa punikit!” samalla kun ihmiset yrittävät suojella toisiaan ja lapsiaan huomatessaan hyökkääjien olevan natseja.

20131215182143521_4_original

Ruotsin vastarintaliikkeen uusnatseja, jotka häädettiin naapurustosta metsään heidän ensin hyökättyä mielenosoitukseen.

Hyökkääjinä toimi noin 30 Ruotsin vastarintaliikkeen jäsentä, joiden tausta on 1990-luvulla vaikuttaneessa Valkoinen arjalainen vastarinta -järjestössä (Vitt Ariskt Motstånd, VAM). SMR:n jäsenet ovat murhanneet siirtolaisia, ammattiyhdistysaktiiveja sekä ylipäänsä ihmisiä, jotka eivät satu olemaan samaa mieltä heidän kanssaan. Joelin vastaisen oikeudenkäynnin aikana media pyrki näyttämään natsien hyökkäyksen mielenosoitukseen kahden huligaanijoukon yhteenottona, mutta luulemme ettei kukaan SMR:n historiaa tunteva näe asiaa sillä tavalla.

Käräjäoikeus katsoi, että oikeus itsepuolustukseen oli voimassa tilanteen aikana, mutta tuomitsi kuitenkin Joelin kuudeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan taponyrityksestä. Sekä syyttäjä että Joel valittivat päätöksestä, ja hovioikeus laski hänen tuomionsa viiden ja puolen vuoden vankeuteen. Nyt Joel istuu Tidaholmin ykkösluokan vankilassa, ja hänellä on enää vajaa kaksi vuotta rangaistusta jäljellä. Hänellä on kaikki hyvin, ja hän pitää itsensä kiireisenä kirjoittamalla kirjeitä, treenaamalla sekä osallistumalla aktiivisesti Fånggruppenin toimintaan.

Joel on antifasisti, joka on tuomittu Ruotsin historian pisimpään vankeusrangaistukseen poliittisesta rikoksesta. Joelin tuomion jälkeen on kuitenkin jaettu vielä 20 vankeusvuotta lisää antifasisteille ympäri ruotsia. Me autamme heitä taloudellisesti esimerkiksi jakamalla matkakorvauksia vankiloissa vieraileville läheisille, tuottamalla omaa kuuden viikon välein ilmestyvää Samsara-lehteä, auttamalla vuokran maksussa vankeuden aikana ja niin edelleen. Jos haluat tukea työtämme, voit esimerkiksi ostaa tukituotteitamme tai lahjoittamalla rahaa tilillemme: SE 068 0000 8327 9943 8650 120, BIC SWEDSESS

Solidaarisuutta kaikille vangituille sosialisteille.

Lojaalisuus. Ystävyys. Sitoutuneisuus.

Free Joel
* * * * *

A BIG THANK YOU TO ALL OF YOU WHO HAS SUPPORTED JOEL THIS 2 YEARS

(today) IN JAIL/PRISON!

Today, two years ago. Joel was arrested on suspicion of attempted manslaughter on a nazi whom together with 30 other nazis attacked a peaceful demonstration. The background for the demonstration was that the nazi-organization SMR (Swedish Resistance Movement) had spray-painted propaganda around the area in the suburb Kärrtorp, south of Stockholm and the demonstration was arranged as a protest against this by anti-racists living in the area. On the spot where SMR attacked there were two cops present who under the trial against Joel witnessed about how it was the worst situation they had been apart of during their career as cops. On video which were used for evidence during the trial, the nazis screamed ”Sieg heil!” and ”Kill the red!”, the people on the spot have witnessed about how they tried to protect their children as they understood it was the nazis who was attacking.

There were approximately 30 nazis and members of SMR who have their background in VAM (White Aryan Resistance) which were active during the 90’s. Many members of SMR have murdered immigrants, trade unionists, or people who simply don’t think the way they do. During the trial against Joel the media tried to make the attack on the demonstration sound like it was a settlement between two rival hooligan firms, but we doubt that anyone who actually has knowledge about who SMR are and what they are capable of sees the situation as such.

The court meant that the right for self-defense prevailed under the situation in the square, though Joel was convicted in District Court for manslaughter and 6,5 years. Both the prosecutor and Joel appealed against the decision and Joel was sentenced to 5,5 years in The court of Appeal. Today Joel sits on the Class 1 prison Tidaholm and have barely two years left on his punishment. He feels good, he keeps himself busy by writing letters, working out and being active in Fånggruppen.

Joel is the anti-fascist who’s been sentenced for the longest imprisonment ever in Sweden (for a political crime). But after Joels sentence, another 20 years has been distributed between anti-fascists around Sweden. We offer to help them economically, for example with travels for their relatives to and from the prisons, we hand out our own newspaper Samsara every sixth week, we offer economic help with rent during time of arrest etc. If you want to help us with out work you can either buy any of our shirts or put a contribution to our bank account. (IBAN: SE 068 0000 8327 9943 8650 120, BIC SWEDSESS)

In solidarity with all imprisoned socialists.

Loyality. Friendship. Commitment.

Free Joel

* * * * *

Idag för 2 år sedan anhölls Joel misstänkt för dråpförsök på en nazist som tillsammans med 30 andra nazister anföll en fredlig demonstration. Bakgrunden till demonstrationen var att den nazistiska gruppen SMR hade klottrat propaganda i området runt förorten Kärrtorp söder om Stockholm och demonstrationen var annordnad som en protest emot detta av antirasister bosatta i området. På platsen då SMR attackerade fanns 2 poliser närvarande som under rättegången mot Joel vittnade om att det var den värsta situationen de varit med om under hela sin karriär som poliser. På videofilmer som användes som bevis under rättegången skriker nazisterna “Sieg Hail” och “Döda dom röda”, personer på plats har vittnat om hur de försökte skydda sina barn då de förstod att de var nazister som attackerade.

Nazisterna var ca 30 stycken och medlemmar i SMR som har sin bakgrund i VAM (Vitt Ariskt Motstånd) som var aktiva under 90-talet. Många av medlemmarna ur SMR har mördat personer med invandrarbakgrund, fackligt aktiva eller personer som helt enkelt inte tycker som dem. Under rättegången mot Joel försökte media att få attacken på demonstrationen att låta som att det var en uppgörelse mellan två rivaliserande huliganfirmor, men vi tvivlar på att någon som faktiskt har kunskap om vilka SMR är och vad de är kapabla till förstår situation som sådan.

Domstolen menade att rätten till nödvärn rådde under situationen på torget, dock dömdes Joel för dråpförsök i Tingsrätten till 6,5 år. Både åklagaren och Joel överklagade beslutet och Joel dömdes till 5,5 år i Hovrätten. Joel sitter idag på Klass 1 anstalten Tidaholm och har knappt 2 år kvar på sitt straff. Han mår bra, han håller sig sysselsatt med att skriva brev, träna och vara aktiv i Fånggruppen.
Joel är den antifascist som dömts till längst fängelsestraff någonsin i Sverige (för ett politiskt brott). Men efter Joels dom har ytterligare närmare 20 år delats ut till en mängd antifascister runt om i Sverige. Vi i Fånggruppen åtar oss att hjälpa samtliga antifascister som döms till fängelsestraff i Sverige. Vi erbjuder oss att hjälpa dem ekonomiskt tex med resor för deras anhöriga från och till anstalterna, vi ger ut vår egen tidning Samsara var sjätte vecka, erbjuder ekonomisk hjälp med hyra under häktningstiden m.m. Om ni vill hjäpa oss i vårt arbete kan ni antingen köpa någon av våra tröjor eller sätta in ett bidrag på vårt konto. (Bankgiro 627-0086, Swish: 123 091 64 45)

I solidaritet med alla socialister som sitter inne.

Loyalty. Friendship. Commitment

Free Joel