Tamperelaiset vaativat: Nollatoleranssi rasismille!

12032134_1044605362246094_925128811168844070_n

 

Svenska nedan/English below

Tamperelaiset vaativat: Nollatoleranssi rasismille!

Perjantaina 2.10. klo 14:30

Kokoontuminen: Koskikatu 1

Sivustakatsomisen aika on ohi! Tule paikalle näyttämään, että tamperelaisilla on suuri sydän, eikä meillä ole tapana hyökätä vähempiosaisia vastaan! Toivotetaan pakolaiset ja turvapaikanhakijat tervetulleeksi ja näytetään, ettei rasismille ole sijaa Tampereella! Tampere kuuluu kaikille!

Suomeen on viime kuukausien aikana saapunut tuhansia turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. He ovat joutuneet jättämään kotinsa, omaisuutensa ja pahimmassa tapauksessa perheensä sodan, vainon ja kuoleman pelossa. Pitkään ja hengenvaaralliseen matkaan on usein sisältynyt nöyryytystä ja epäinhimillistä kohtelua. Matkan päätepisteissä pakolaisia ei ole odottanut vain apu ja turva, vaan myös ennakkoluulot,torjunta ja suoranainen viha. Rasistiselle käytökselle täytyy nyt tulla loppu! Me kaikki olemme ihmisiä yhteisessä maailmassa.

Viime viikkoina rasistiset ja fasistiset mielipiteet ovat muuttuneet myös teoiksi: vastaanotto- ja majoituskeskuksia sekä turvapaikanhakijoita ja avustustyöntekijöitä kohtaan on kohdistunut hyökkäyksiä, vainoa ja väkivaltaa. Lahdessa Ku Klux Klanin asuun pukeutuneet “maahanmuuttorkiitikot” heittelivät kiviä SPR:n avustustyöntekijän päälle ja ampuivat raukkamaisesti raketteja pakolaisia kuljettanutta bussia päin.

Rasistisen vihan ja väkivallan viljelijät yrittävät tuoda vastenmielisen aatemaailmansa myös Tampereelle. Rasistisen mielenosoituksen koolle kutsuneet henkilöt eivät ole Tampereelta, vaan haluavat lietsoa vihaa ja ennakkoluuloja tamperelaisten välille. On meidän kaikkien yhteinen tehtävä näyttää, että rasismi ei ole tervetullutta Tampereelle!

Samalla osoitamme solidaarisuutta pakolaisille, joita vastaan rasistinen viha ja ennakkoluulot kohdistuvat. Toivotetaan yhdessä turvapaikanhakijat ja siirtolaiset tervetulleeksi ja sanotaan ei rasismille ja fasismille!

Tapahtuma on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta kaikki rasismia ja rasistista väkivaltaa vastustavat henkilöt ja tahot ovat tervetulleita. Sivustakatsomisen aika on ohi, tule paikalle ja kutsu ystäväsi mukaan! Sano ei rasismille ja fasismille!

——

Mielenosoituksen jälkeen suosittelemme jatkamaan toiseen rasisminvastaiseen mielenosoitukseen, joka alkaa Tullintorilla klo 16:15

https://www.facebook.com/events/976937648995501/

Tammerforsborna kräver: Nolltolerans mot rasism
Fredag 2.10. kl. 14:30
Samling: Koskikatu 1

Tiden då det är möjligt att följa med från sidan är förbi! Kom till demonstrationen och visa att tammerforsborna har ett stort hjärta, att vi inte brukar attackera de som har det sämre. Vi önskar flyktingarna och asylsökarna välkomna och visar att rasismen inte har en plats i Tammerfors! Tammerfors tillhör alla!

Under de senaste månaderna har tusentals människor flytt till Finland. De har tvingats lämna sina hem, sin egendom och i värsta fall sin familj på grund av krig, förföljelse och död. Den långa och livsfarliga resan har ofta inneburit förnedrande och omänsklig behandling. Vid resans slut har de inte endast möts av hjälp och trygghet utan också fördomar, avvisning och rent hat. Nu får det vara slut på det rasistiska beteende! Vi är alla människor i en gemensam värld!

Under de gångs veckorna har de rasistiska och fascistiska åsikterna också blivit gärningar: såväl mottagningscentraler och boenden som asylsökande och hjälparbetare har utsatts för attacker, förföljelse och våld. I Lahtis kastade “invandrarkritiker”, iklädda Ku Klux Klan dräkter, fegt stenar och sköt raketer på en buss som transporterade flyktingar. De som vill odla de rasistiska hatet och våldet försöker hämta sina motbjudande värderingar till Tammerfors. De som har kallat till den rasistiska demonstrationen är inte från Tammerfors, men försöker skapa fördomar och hat mellan personer som bor i Tammerfors. Det är allas vår uppgift att visa att rasismen inte är välkommen till Tammerfors. Samtidigt visar vi solidaritet med flyktingarna som utsätts för det rasistiskt våld och fördomar. Tillsammans önskar vi asylsökarna välkommna och säger nej till rasism och fascism.

Evenemanget är partipolitiskt obundet men alla personer och grupper som är emot rasism och rasistiskt våld är välkomna. Kom dit och ta med dig dina kompisar! Säg nej till rasism och fascism.

Efter demonstrationen rekommenderas att fortsätta till en annan demonstration mot rasism som börjar kl. 16:15 https://www.facebook.com/events/976937648995501/

The time of idle bystanding is past! Come over to prove that the people of Tampere have big hearts and we have no habbit of attacking towards the disadvantaged! Let’s wish refugees and asylum seekers welcome and demonstrate that racism has no place in Tampere! Tampere belongs to everyone!

During the past months thousands of asylum seekers and refugees have arrived on Finland. They have been forced to leave their home, belongings and in the worst cases even their families due to war, persecution and fear of death. The long and perilous journey has often included humiliation and inhumane treatment of individuals. At the end of their journeys these refugees have not been welcomed by help and safety alone, but also prejudice, rejection and straight forward hate. Racist behaviour must come to an end! We are all people in a shared world.

In the last weeks racist and fascist opinions have also turned into acts: both reception centers and housing facilities as well as asylum seekers and volunteer workers have been faced with attacks, pogrom and violence. In Lahti “immigration critics” accompanied by an apparent Ku Klux Klan members threw rocks at the Finnish Red Cross volunteers and, cowardly enough, shot fireworks at a bus transporting refugees.

The sowers of racist hate and violence are trying to bring their revolting ideology to Tampere as well. The people organizing the racist demonstration on Tampere are not from the city, but rather just want to provoke hatred prejudice amongst the people of Tampere. It is the common duty of us all to show that racism is not welcome here!

At the same time we are presenting solidarity towards the refugees, towards whom the racist hate and prejudice are aimed. Let us wish the refugees migrants welcome together and say no to fascism and racism!

The demonstration is committed to any political party, and everyone who is against racist and fascist violence are welcome. The time of idle bystanding is over, come over and bring your friends! Say no to racism and fascism!