Loppu rasismille Helsingissä! -mielenosoitus

12032134_1044605362246094_925128811168844070_nSvenska nedan/English below

Loppu rasismille Helsingissä! -mielenosoitus

Aika: Lauantai 3.10. klo 14:30

Paikka: Narinkkatori (Kamppi)

Tuhannet ihmiset ovat viime kuukausina paenneet sotaa, vainoa ja epäinhimillisiä olosuhteita Suomeen. Täällä heihin on kohdistunut pelkoja ja ennakkoluuloja, joita rasistit, fasistit ja natsit lietsovat suoranaiseksi vihaksi. Nämä ”maahanmuuttokriitikot” kanavoivat vihaa myös teoiksi: uhkailuksi, tuhopolttoyrityksiksi, kivien heittelyksi, rakettien ampumiseksi. Rasistit marssivat myös Helsingin kaduilla ja pyrkivät kasvattamaan rivejään. On meidän kaikkien vastuulla estää tämä.

Näytetään, ettei rasistien temmellys Helsingissä saa jatkua, ja osoitetaan solidaarisuutta turvapaikanhakijoille! Rasistit järjestävät Helsingissä mielenosoituksen lauantaina 3.10. Mennään sanomaan EI rasismille ja fasismille! Sivustakatsomisen aika on ohi!

Tapahtuma on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta kaikki rasismia ja rasistista väkivaltaa vastustavat henkilöt ja tahot ovat tervetulleita. Tule paikalle ja kutsu ystäväsi mukaan!

Stoppa rasismen i Helsingfors! – demonstration
Tid: Lördag 3.10.2015 kl. 14:30
Plats: Narinken (Kampen)

Under de senaste månaderna har tusentals människor flytt till Finland från krig, förföljelse och omänskliga förhållanden. Här har de utsatts för fördomar och rädsla som rasister, fascister och nazister försöker blåsa upp till rent hat. De här “invandrarkritikerna” har också kanaliserat deras hat till gärningar: hot, försök till mordbrand, stenkastning och skjutande av raketer. Rasisterna marscherar på Helsingfors gator och försöker öka sina led. Det är på vårt allas ansvar att förhindra dem.

Vi vill visa att rasisternas beteende inte får fortsätta i Helsingfors och visa solidaritet med asylsökarna! Rasisterna ordnar en demonstration i Helsingfors på lördagen den 3.10. Vi kommer att säga NEJ till rasism och fascism. Tiden då man kan titta på från sidan är förbi. Demonstrationen är partipolitiskt obunden men alla personer och grupper som är emot rasism och rasistiskt våld är välkomna. Kom dit och ta med dig dina kompisar!

Stop Racism in Helsinki! -demonstration
Time: 14:30, Saturday 3th of October
Location: Narinkkatori (Kamppi)

During the past few months thousands of people have fled from war, persecution and inhumane conditions to Finland. Here they have faced fear and prejudices that racists, fascists and nazis use to incite outright hostility. In addition, these ‘immigration critics’ have turned hatred into action: threatenings, arson attempts, stonings, and firework attacks. The racists want to march also on the streets of Helsinki and are trying to increase their ranks. It is a responsibility of every one of us to prevent this from happening.

Let’s express solidarity with refugees and show that this racist tumult has no future in Helsinki! The racists are organizing a demonstration in Helsinki on Saturday the 3th of October. Let’s say NO to racism and fascism! The time of bystanding is over!

The event is party politically independent but all individuals and organizations who oppose racism and racist violence are welcome. Come there and invite your friends as well!

[Facebook-tapahtuma: Yhdessä rasismia ja fasismia vastaan]