Solidaritet med antifascisterna i Bückeburg – antifascistiskt självförsvar är legitimt och nödvändigt!

header

Bückeburg är en liten stad med 18.000 invånare i närheten av Hannover, Tyskland. På landsbygden kring staden var det möjligt för nynazistiska grupper och strukturer att vara aktiva och organisera sig utan större problem i årtionden. Till exempel ordnas det en årlig nynazistisk marsch i området, i staden Bad Nenndorf, som under en tid var den största i hela norra Tyskland. Detta är bara ett sätt på vilket de lokala nynazistiska ledarna försökte få nya anhängare för sin ideologi bland handlingsinriktade ungdomar. Under år 2008 bildade dessa militanta kader en grupp som bestod av unga nynazister i “Aktionsgruppe Bückeburg”. Många av gruppens medlemmar kom från de omgivande byarna. På grund av deras attityd som så kallade “autonoma nationalister” (som kopierar utseende och handling av den radikala vänstern) vann de popularitet bland tonåringar. Högerscenen började dominera på skolorna och oliksinnade tonåringar hotades i och efter skolan.

De erfarna nynazistiska kaderna drog nytta av situationen och organiserade ideologiska evenemang för att indoktrinera och bilda en gemenskap också via olika festligheter. År 2011 grundades “Autonome Nationalisten Bückeburg” och genom detta nådde kvaliteten på den verksamhet en ny nivå. Styrkt av sympatier bland många ungdomar fortsatte nynazisternas politiska agerande genom ett ökat våld mot antifascister och oliksinnade. Stadens centrum blev ett område som många tonåringar inte kunde besöka. I staden och i de närliggande byarna patrullerade och jagade nynazister antifascister. Det var daglig rutin att bebodda hus besköts med stålkulor, bilar förstördes och fysiska angrepp begicks. De flesta gånger privata hem attackerades skickade polisen inte ens ut en patrullbil. Undersökningar avslutades utan någon efterforskning, istället var åklagaren upptagen med att understryka ökningen av så kallade “vänsterextremistiska” brott. Polisen och stadsrådet tolkade hela situationen på ett annat sätt och efter att ha förnekat existensen av den nynazistiska scenen i åratal, sade de senare att det bara är frågan om ett opolitiskt ungdomsgäng. När nynazistiska aktiviteter blev mer och mer offentliga genom rapportering i pressen och genom grundandet av ett föräldrainitiativ, blev det nynazistiska våldet och det antifascistiska motståndet satta på samma nivå med kålsuparteorin. På detta sätt sattes offren för nynazistisk våld i en position där de målades ut för att vara orsaken till situationen. Bückeburg blev så attraktivt i högerscenen att fler nynazister från andra regioner flyttade in i området. Trycket på tonåringarna från vänstern fortsatte att öka.

Från och med 2012 började unga antifascister organisera sig för att motsätta sig denna höger-konsensus. De informerade om sin situation genom pressarbete och demonstrationer. Antifascistiskt självförsvar på gatan gjorde det också möjligt för “alternativa” ungdomar att röra sig mer fritt i stadens centrum. Samtidigt insåg den miljö som omger den nynazistiska scenen att de inte kunde vara kvar i detta område utan konsekvenser. På grund av dessa antifascistiska interventioner kunde ytterligare upptag av unga i den nynazistiska scenen förebyggas. Samtidigt som dessa åtgärder av antifascistiskt självförsvar pågick, reagerade polisen och åklagarmyndigheten med en “nolltoleransregel”. Bärandet av T-skjortor med trycket “FCK CPS” förbjöds och straffades av den lokala domstolen och kommunen gav ut order om att det var förbjudet för vissa antifascister att stanna inom stadsgränserna. Sommaren 2013 fick den lokala polisen stöd av en hel enhet kravallpoliser för att patrullera i Bückeburg och hitta nya orsaker till att skrämma och förtrycka tonåringarna från vänstern.

Situationen i Bückeburg de senaste åren understryker återigen det faktum att den antifascistiska kampen aldrig kan utkämpas sida vid sida med staten utan bara emot den!

Trots att Antifa-gruppers ingripande etablerat en säkerare tillvaro och större rörelsefrihet för de alternativa tonåringarna, visar sig nynazister fortfarande då och då i Bückeburg. Under det senaste året har de enbart visat sig i stora organiserade grupper som försöker attackera antifascister öppet bland allmänheten. Så även nu när många nynazister har flyttat eller inte är öppet aktiva längre finns det fortfarande saker att göra, antifascistiskt självförsvar är fortfarande viktigt och behövs.

År 2015 kommer det att komma en stor våg av kriminalisering av det antifascistiska motståndet. I flera kollektiva rättegångar, som sannolikt kommer att inledas i slutet av april och i november, kommer antifascister att stå inför domstol anklagade mestadels för olika fall av “kroppslig skada” respektive ”grov kroppslig skada”.

Denna typ av kriminalisering bör inte ses som enskilda angrepp på de drabbade – det är ett angrepp på oss alla och det är tänkt att driva antifascistisk politik in på ett straffrättligt plan och därmed avpolitisera den. Det finns ett behov av att vara i solidaritet med de anklagade, stå vid deras sida och stödja dem ekonomiskt. Utöver detta måste strukturer stärkas för att motstå denna attack från staten och polisen och för att slå tillbaka. Vi bör dra nytta av de kommande rättegångarna för att informera om det aktuella läget i Bückeburg. Vi startade därför en kampanj med en demonstration den 18 april och visade att vi inte låter oss skrämmas – varken av nazisterna eller polis!

Antifascistiskt självförsvar med alla medel!!

http://antifasolibbg.noblogs.org/

 

Bilder o text från demonstrationen 18.4:

Finska: Varisverkosto. Matkaraportti: Bückeburg – antifasistinen itsepuolustus on välttämätöntä ja legitiimiä

Tyska: http://antifasolibbg.noblogs.org/post/2015/04/20/demobericht-und-ein-paar-eindruecke/