Helsinki: Kansainvälisenä naistenpäivänä kirjoitamme kirjeitä naisille – poliittisille vangeille Venäjällä. 8.3.2023

ENG / RUS / FIN below

Prison Outside-ryhmä:
Wednesday 8.3.2023. 16.00-18.00

On International Women’s Day, we will write letters to women – political prisoners.

The repressive machine in totalitarian countries does not spare anyone, women fall under its soulless rink and they have a very hard time in prison. Hygiene issues, separation from children – all this gives prison life constant torture conditions of detention, become the cause of oppressed physical and emotional states.

There is something though that always gives strength in captivity – the support of persons from the other side of the bars! Letters are a source of information, a hand extended in the dark, a piece of real life.

We propose to make the 8th day of each month the day of women political prisoners. After all, it is not difficult for those who are free to offer support, to say a kind word, to tell an interesting story, but for prisoners it is a breath of fresh air and a vital necessity.

On March 8, come to the Oodi Library at Töölönlahdenkatu 4 00100 Helsinki, Finland, where we have booked room RYHMÄTILA 8 and write a letter to a woman from Russia, Belarus or Iran. We will find a way to deliver them to the addressee.

The dictators are just waiting for the political prisoners to be forgotten. Let’s disappoint them and support our brave women with kind words, let them endure this test and outlive their tormentors.
Freedom for women political prisoners!

We will have paper, pens, envelopes and drawing materials – welcome.

—-

Репрессивная машина в тоталитарных странах не щадит никого, под её бездушный каток попадают женщины и им очень тяжело приходится в заключении.
Особенности физиологии, разлука с детьми – всё это придает тюремному быту постоянные пыточные условия содержания, становятся причиной угнетенного физического и эмоционального состояний.

Но что всегда придает силы в неволе – это поддержка свободных людей! Письма – источник информации, протянутая в темноте рука, кусочек настоящей жизни.
Мы предлагаем сделать 8 число каждого месяца днём женщин-политзаключенных. Ведь подбодрить, сказать доброе слово, рассказать интересную историю нетрудно тем, кто находится на свободе, а для арестанток это глоток свежего воздуха и жизненная необходимость.
Приходите 8 марта в библиотеку Ooди по адресу Töölönlahdenkatu 4 00100 Helsinki, Finland , там для нас забронирована комната RYHMÄTILA 8 и напишите письмо женщине из России, Беларуси или Ирана. Мы найдем способ их доставить адресату.

Диктаторы так и ждут, что о политзаключенных забудут. Давайте разочаруем их и поддержим наших смелых женщин добрыми словами, пусть они выдержат это испытание и переживут своих мучителей.
Свободу женщинам-политзаключенным!

В Международный женский день пишем письма женщинам – политическим заключенным в России.

Мы принесем бумагу, ручки, конверты и материалы для рисования – приходите.

—-
Kansainvälisenä naistenpäivänä kirjoitamme kirjeitä naisille – poliittisille vangeille Venäjällä.

Totalitaaristen maiden sortokoneisto ei säästä ketään, naisille on erittäin vaikeaa vankilassa. Mutta mikä vankeudessa aina antaa voimaa, on vapaiden ihmisten tuki! Kirjeet ovat tiedon lähde, pimeässä ojennettuna käsi, pala tosielämää.

Ehdotamme, että joka kuukauden 8. päivä tehdään poliittisten naisvankien päiväksi. Vapaalla oleville ei ole vaikeaa piristää, sanoa hyvä sana tai kertoa kiinnostava tarina, mutta vangeille se on raitista ilmaa ja elintärkeää.

Tule 8. maaliskuuta Oodin kirjastoon osoitteeseen Töölönlahdenkatu 4 00100 Helsinki, jossa olemme varanneet huoneen RYHMÄTILA 8 ja kirjoitat kirjeen naiselle Venäjältä, Valko-Venäjältä tai Iranista. Löydämme tavan toimittaa ne vastaanottajalle.

Diktaattorit vain odottavat, että poliittiset vangit unohdetaan. Tuotetaan heille pettymys ja tuetaan rohkeita naisiamme ystävällisillä sanoilla, annetaan heidän kestää tämä koe ja selvitä.

Vapautta poliittisille vangeille!

Meiltä paperia, kyniä, kirjekuoria ja piirustustarvikkeet – tervetuloa.
—-

Организаторы / event is organised by Prison outside & Svetlana Utkina