Solidaarisuusbrunssi / Solidarity brunch / Благодійний обід

English below/ Українська версія нижче

Aika: Sunnuntai 22.5 klo 11-17

Paikka: Oranssi, kaasutehtaankatu 1, Helsinki

Kutsumme teidät solidaarisuus brunssille, joista saaduilla lahjoituksilla tuetaan feministisiä aloitteita Ukrainassa.

Kiovan ReSew kooperatiivin jäsenet yhdessä Helsingin toverien ja feministien kanssa kestitsevät teitä ukrainalaisella borssi-keitolla, pasteijoilla, suolaisilla ja makeilla piirakoilla jne. Kaikki ruoka tulee olemaan vegaanista ja pyrimme tarjoamaan myös gluteenittomia vaihtoehtoja. Tarkempi ruokalista tullaan lisäämään facebookin sivuille myöhemmin.

Kaikki brunssista saadut tuotot tullaan suuntaamaan Kharkivissa, Ukrainassa toimivalle feministiselle Bilkis -aloitteelle ja tukemaan naisia, jotka ovat kokeneet perheväkivaltaa, kodittomuutta tai menettäneet työpaikkansa. Näiden naisten kertomuksia löytyy Lviviläisen Zhinka dlia zhinky (Woman for Woman) feministiprojektin nettisivuilta.

Brunssi tullaan järjestämään kahdessa eri vuorossa, joista ensimmäinen alkaa klo 11 ja toinen klo 14.

Varaa brunssille paikkasi ilmoittamalla kumpaan vuoroon olisit tulossa, sekä nimesi ja henkilöiden lukumäärä, laittamalla sähköpostia: ua-tukibrunssi-hki@protonmail.com

Pyydämme teitä varaamaan paikkanne 20.5 mennessä, jotta osaamme varautua ruokien määrällä yms.

Suositeltava lahjoitus brunssista on 20e.

Olemme vastakkain sen tosiasian kanssa, että tällä hetkellä ympäri maailmaa käydään laajamittaisia sotia usealla rintamalla. Ukrainan itäsosissa on sota kestänyt jo kahdeksan vuotta ja viimeiset kaksi kuukautta Ukrainan muita osia on miehitetty väkivaltaisesti. Sota pakottaa meidät jättämään kotimme ja hakeutumaan tuntemattomille maille rauhan etsimisessä, mutta sitä emme pysty löytämään edes niinkutsutusta ystävällismielisestä vieraasta maasta. Joka päivä seuraamme kauhulla, meille välillä tuttujen ihmisten kuolemaa ja kotikaupunkiemme tuhoa. Joka päivä, me feministeinä katsomme ja koemme tuskaa siitä, kuinka Ukrainan feministien vuosien mittaan tehdyt saavutukset tuntuvat häviävän kuin tuhka tuuleen.

Mutta me näemme ja tiedämme, että on niitä, jotka jäivät aloilleen ja jatkavat tärkeää työtä ja kamppailua. Samalla myös me kamppailemme täältä käsin huolimatta siitä, että kaikkien meidän työ, on sodan sytyttyä käynyt yhä haastavammaksi.

Kutsumme sinua osoittamaan solidaarisuuttasi: Tule brunssille ja tue Ukrainan feministejä

//////////////////////

Bilkis – itsenäinen, intersektionaalinen ja inklusiivinen feministinen aloite Kharkivistä. Tällä hetkellä jotkut jäsenistä asuvat Lvivissä ja toiset Berliinissä.

He hankkivat ja toimittavat humanitaarista apua ja perustarvikkeita, kuten ruokaa ja lääkkeitä niille, jotka ovat jääneet Kharkiviin. He myös avustavat asunnon ja suojan löytämisessä sekä kriisipesäkkeistä poispääsemisessä. Nyt Bilkis kerää varoja auttaakseen evakuoituja ihmisiä taloudellisesti. Se on hyvin ajankohtaista, koska heillä, joille oli mahdollista päästä pois Kharkivista, Luganskista ja Donetskin alueelta, ei ole mukanaan mitään.

https://www.facebook.com/fem.bilkis

Woman for Woman on projekti, joka muodostettiin kriisin kohtaamien naisten tukemiseksi. Projekti julkistaa heidän tarinoitaan, koska kukaan muu ei kerro heidän tarinaansa paremmin kuin naiset itse.

He tukevat naisia taloudellisesti, hankkivat tuotteita ja lääkkeitä, sekä tarjoavat naisille erilaisia työtehtäviä ja hankkivat heille pitkäaikaisempaa työtä. Tarinoiden lista kasvoi sodan takia. Jokaisen naisen tarina on tarkistettu ennen julkaisua, joten lahjoittajat voivat olla varmoja, että saadut varat todellakin suunnataan avun tarpeessa oleville henkilöille.

Projekti on toteutettu erään Naisten näkökulmat -nimisen kansalaisjärjestön aloitteesta, ja se on auttanut naisia 22 vuoden ajan vaikeissa elämän tilanteissa, jotka liittyvät perheväkivaltaan, syrjintään työmarkkinoilla, työttömyyteen, jne.

https://woman4woman.org.ua/

ReSew on Kiova-lähtöinen feministinen ompelu-osuuskunta, joka keskittyy intersektionaaliseen queer feminismiin, ympäristöaktivismiin ja taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen. Rauhan aikoina ReSew ohjasi työpajoja feministeille ja LGNTQI+ yhteisöille ja teki päällä mukavia ja edullisia vaatteita trans* ja ei-binäärisille ihmisille. Kun alkoi sota, muuntautui osuuskunnan työpaja suojaksi.

https://www.facebook.com/ReSewKyiv

…………………………………………….

When? Sunday, May 22, from 11:00 to 17:00

Where? Oranssi (Kaasutehtaankatu 1, Helsinki)

We invite you to a solidarity brunch in support of feminist initiatives in Ukraine.

Members of the Kyiv cooperative ReSew together with Helsinki comrades and feminists will treat you to Ukrainian borsch, dumplings, salty and sweet pies, salads and other dishes. All food will be vegan and we will aim to provide gluntenfree options too. A more detailed menu will be added in the Facebook event later.

All funds raised will be sent to the Kharkiv feminist initiative Bilkis and to targeted assistance to women in Ukraine who have suffered from domestic violence, homelessness or lost their work. The stories of these women can be found in the website of the Lviv feminist project Zhinka dlia zhinky (Woman for Woman).

The brunch will be done in two shifts, the first starting at 11 and the second at 14.
Reserve your place from either of the shifts with your name and how many persons will you be, by sending and email to: ua-tukibrunssi-hki@protonmail.com

We kindly ask you to reserve a place for brunch by May 20 – this will give us the opportunity to plan better the required number of dishes and portions for the visitor. Recommended donation for brunch – 20 Euros.

We are now facing the fact that several large-scale wars are taking place around the world. In eastern Ukraine, the war has been going on for 8 years, and last two months of full-scale violent occupation of other parts of the country. War forces us to leave home and go to unknown lands in search of some peace, which can not be found even in a so called friendly foreign country. Every day we, as people, watch with horror the death of sometimes familiar people and the destruction of our native cities and towns. Every day, as feminists, we watch with pain as all the achievements of Ukrainian feminism that have been fought for years melt like ice in hot water. But we see and know that there are those who have remained and continue their important work and struggle, as we also struggle from here, despite all of our work getting more complicated during the war.

We invite you to show your solidarity: come to the brunch and support Ukrainian feminists.

/////////////////////

Bilkis – independent intersectional and inclusive feminist initiative from Kharkiv. At the moment some of the members of initiative live in Lviv others in Berlin. They provide humanitarian aid and purchase basic needs like food and medicine and get them delivered for those who stayed in Kharkiv. They also provide assistance in finding housing, shelter and leaving hot spots. Now Bilkis are raising funds to help evacuated people financially. It is very actual as people who managed to evacuate from Kharkiv, Lugansk and Donetsk region come without nothing.

https://www.facebook.com/fem.bilkis

Zhinka dlia zhinky (Woman for Woman) is a Ukraine based project created to help women in crisis. They publish the womens´ stories, because no one will tell their story better than the women themselves. The project offers simple tools of support – financial assistance, purchase of products and medicines, and they provide women with different jobs and more long term work. The list of stories became wider because of war. Every woman’s story is checked before publication, so the benefactors can be sure that their good intentions will really help a person in need.

The project is implemented by the team of the Non-Governmental Centre “Women’s Perspectives”, which has been helping women in difficult life circumstances related to domestic violence, discrimination in the labor market, unemployment, etc. for 22 years.

https://woman4woman.org.ua/

ReSew is a Kyiv-based feminist sewing cooperative focusing on intersectional queer feminism, environmental activism, and economic justice. In more peaceful times ReSew conduct workshops for the feminists and LGBTQI+ community and make comfortable and accessible clothes for trans* and non-binary people. Since the beginning of the war, the cooperative workshop has been transformed into a shelter.

https://www.facebook.com/ReSewKyiv

…………………………………………….

Коли? Неділя, 22 травня, з 11:00 до 17:00

Де? Oranssi (Kaasutehtaankatu 1, Гельсінкі)

Запрошуємо вас на благодійний обід у підтримку феміністичних ініціатив в Україні.
Учасниці київського кооперативу ReSew разом із товаришками та феміністками Гельсінкі пригощатимуть вас українським борщем, варениками, пирогами, салатами та іншими стравами. Вся їжа буде веганською і ми постараємось забезпечити й безглютенові страви. Детальне меню буде опубліковане на сторінці ФБ події пізніше.

Всі зібрані кошти будуть відправлені харківській феміністичній ініціативі Bilkis та на адресну допомогу жінкам в Україні, які постраждали від домашнього насильства, залишились без житла чи роботи. Історії цих жінок можна дізнатись з львівського феміністичного проєкту Жінка для жінки.

Бранч буде проводитися в дві зміни, перша об 11, друга о 14.

Забронюйте місце в будь-якій із змін, надіславши електронний лист на адресу: ua-tukibrunssi-hki@protonmail.com В листі зазначте, будь-ласка, своє ім’я, кількість людей та в яку зміну ви хочете прийти. Дуже просимо вас зарезервувати місце на бранчі до 20 травня – це дасть нам можливість краще спланувати необхідну кількість страв і порцій для відвідувачок.

Рекомендований донейшн за обід – 20 Євро.

Зараз ми стоїмо перед фактом, що кілька масштабних воєн відбуваються по всьому світу. На сході України, війна йде уже 8 років, а два місяці як відбувається повномасштабна насильницька окупація інших територій країни. Війна – змушує нас покидати домівки і їхати у невідомі краї у пошуках хоча б спокою, якого неможливо знайти навіть на привітній чужині. Щодня ми, як люди, з жахом, спостерігаємо смерть іноді знайомих людей і руйнації рідних нам міст і місць. Щодня ми, як феміністки, з болем спостерігаємо, як всі досягнення українського фемінізму, що виборювались роками, тануть як лід у гарячій воді. Але ми бачимо і знаємо, що є ті, хто залишились і продовжують свою справу і боротьбу, як і ми боремося звідси, незважаючи на те, що під час війни наша робота ускладнилася.

Ми запрошуємо вас солідаризуватись: приходьте на обід і підтримайте українських феміністок.

//////////////////////

Білкіс – незалежна інтерсекційна та інклюзивна феміністична ініціатива з Харкова. На даний момент частина учасниць ініціативи проживає у Львові, інші у Берліні. Вони займаються закупівлею базових продуктів та медикаментів, транспортуванням продуктів харчування та гуманітарної допомоги для тих, хто залишився в Харкові, надають допомогу в пошуку житла, притулку та виїзду з гарячих точок, а також, гуманітарну допомогу тим, хто не може виїхати. Наразі Білкіс збирають кошти, щоб матеріально допомогти евакуйованим людям. Це дуже актуально, оскільки люди, які змогли евакуюватися з Харкова, Луганської та Донецької області, приїжджають майже без нічого.

https://www.facebook.com/fem.bilkis

Жінка для жінки – це проєкт, створений для допомоги жінкам, які опинилися у кризових життєвих обставинах. На сторінці проекту публікуються їх розповіді, адже ніхто крім них не розкаже свою історію краще. Проект пропонує прості інструменти підтримки – фінансову допомогу, придбання продуктів і ліків або замовлення послуг та надання роботи. Через війну список історій розширився.

Кожна історія жінки перевіряється перед публікацією, отже наші благодійниці можуть бути впевнені, що їх добрий намір дійсно допоможе людині в скруті.

Проєкт здійснюється командою громадської організації Центр «Жіночі перспективи», яка протягом 22 років допомагає жінкам, які опинилися у складних життєвих обставинах, пов’язаних з домашнім насильством, дискримінацією на ринку праці, безробіттям та ін.

https://woman4woman.org.ua/

ReSew — це київський феміністичний швейний кооператив, який зосереджується на міжсекційному квір-фемінізмі, екологічному активізмі та економічній справедливості. В мирний час ReSew проводять воркшопи для феміністичної та ЛГБТКІА+спільноти та шиють одяг зручний та доступний для транс* і небінарних людей. З початком війни майстерня кооперативу перейшла у формат укриття.

https://www.facebook.com/ReSewKyiv