NMR:s Samuli Matilainen åtalad för att ha mördat en annan medlem – skyllde på ”sinnesvillor” i rätten

[In English / Suomeksi]

Ett triangeldrama mellan finländska medlemmar av den nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) ledde till ett mord i Riihimäki i december 2020. Aktivisten Samuli Matilainen från NMR:s näste i Helsingfors står nu åtalad för att ha mördat aktivisten Toni Hakulinen från NMR:s näste i Birkaland. 

Bakgrunden till brottet

Toni Hakulinen mördades i en privat lägenhet i Riihimäki den 5:e december 2020, dagen före Finlands självständighetsdag (som de senaste åren präglats av nazistiska demonstrationer och fackeltåg). Strax efter dådet började  det sippra ut uppgifter enligt vilka det hela handlade om nynazisternas interna konflikter.

I början av år 2021 valde åklagaren att gå till rätten under åtalspunkterna mord, lindrig skadegörelse och grovt hemfridsbrott. Rättegången inleddes i Tavastehus tingsrätt den 8:e mars 2021. Enligt åklagaren har den åtalade Samuli Matilainen först vandaliserat offret Toni Hakulinens bil med en kettlebell-vikt och sedan trängt sig in i Salla Silvennoinens lägenhet och orsakat skadegörelse. Till slut har Matilainen enligt åklagaren systematiskt mördat offret på ett brutalt vis.

Offret, den åtalade och en av de tre målsägande är alla aktivister i Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), som förbjöds i Finland år 2020. Därför är rättegången samhälleligt betydande och utgör grunden till vårt beslut att publicera namnen på de inblandade som öppet deltagit i den våldsamma nazistorganisationens verksamhet samtidigt som vi försöker respektera offrets anhöriga.

Samuli Matilainen
Toni Hakulinen.
Salla Silvennoinen

Mordoffret är Toni Hakulinen (f.1979), en central aktivist i NMR:s näste i Birkaland och sångare i RAC-bandet Genocide Wolves. Den åtalade är Samuli Matilainen (f.1992) som varit aktiv i NMR:s näste i huvudstadsregionen. De målsägande är utöver offrets anhöriga också en tredje person, nämligen Salla ”Sally Enare” Silvennoinen som också är NMR-aktivist. Silvennoinen lärde känna Matilainen fem år tidigare via ett nätforum kopplat till NMR, medan hon lärde känna Hakulinen via aktivismen och nazistiska konserter. Hakulinen och Matilainen kände också varandra redan tidigare, då den förstnämnde fungerade som mentor och instruktör när Matilainen antogs som aktivist.

Då de här detaljerna tas i beaktande är det tydligt att Nordiska Motståndsrörelsen är den största gemensamma nämnaren i dödsfallet. Alla inblandade i triangeldramat kände varandra genom organisationen och i vittnesmålen framkom att de spenderat mycket tid tillsammans genom nazistisk aktivism. Alla tre har också deltagit i NMR:s gatuaktioner, delat ut propaganda och poserat med fanor och banderoller offentligt.

Toni Hakulinen var sångare i RAC-bandet Genocide Wolves.
Salla Silvennoinen. Silvennoinen kallar sig “Sally Enare” i olika sociala medier, där hon sprider stora mängder nazistisk propaganda.
Salla Silvennoinen med en NMR-tröja.
Samuli Matilainen med NMR:s fana.

Matilainens bakgrund präglas av hatfulla handlingar fastän händelseförloppet i det här dådet är särskilt brutalt. Matilainen och andra NMR-aktivister trakasserade år 2018 lågstadieelever i en Helsingforsförort, och det framkom att vissa av aktivisterna varit beväpnade. Samma år reste han tillsammans med Silvennoinen till Uleåborg, där de tillsamman med en lokal aktivist vandaliserade stadens Pride-flaggor och störde paradens deltagare. Även Silvennoinen har en brottslig bakgrund, och är exempelvis dömd för hets mot folkgrupp år 2019. I den här rättegången är hon delaktig som målsägande och anklagar Matilainen för grovt hemfridsbrott.

Samuli Matilainen med en NMR-banderoll i Uleåborg 21.7 2018
Salla Silvennoinen med samma banderoll. NMR försökte den här gången störa Prideparaden i Uleåborg.

Högsta domstolen i Finland förbjöd i oktober 2020 den Nordiska Motståndsrörelsen i Finland på grund av att organisationen är antidemokratisk, våldsförhärligande och hatisk. Hyllandet av våld är en central del av den högerextremistiska världsbilden och verksamheten. Nationalsocialistiska och fascistiska organisationer bygger på hatiska och våldsamma utopier, vilket ofta även märks i medlemmarnas mångsidiga brottsliga förflutna. Det här är särskilt tydligt i NMR:s fall, då många av medlemmarna är dömda för bland annat hets mot folkgrupp, våldsbrott och mord. I Finland är flera kärnaktivister dömda för grova brott, som Jesse Torniainen, som 2016 dödade en förbipasserande som inte gillade nazisterna propaganda och Rami Joukanen (tidigare Fredrik Lampén) som 2007 dömdes för ett tortyrmord på en handikappad i Sverige.

Den förbjudna organisationens aktivisters brottshistoria och mordet i Riihimäki stödjer den antifascistiska rörelsens och Högsta domstolens analys om att NMR i alla fall utgör ett fysiskt hot och en säkerhetsrisk.

Händelsekedjan som ledde fram till brottet

Mordet på Toni Hakulinen blev kulmen på en händelsekedja där svartsjuka och Matilainens besatthet av Salla Silvennoinen urartade. I rättssalen fick åhörarna inblick av Matilainens och Silvennoinens relation, men de inblandade beskrev relationen på väldigt olika sätt. Medan Matilainen hävdade att relationen var sexuell beskrev Silvennoinen den som enbart vänskap. Enligt Silvennoinen hade hennes relation till offret fördjupats under hösten 2020, och antydde att den varit av romantiskt slag.

Ett par månader innan mordet hade Matilainen flyttat in som underhyresgäst i en separat lägenhet i Silvennoinens hus. Deras vänskaps- och grannrelation fick sig en törn i november 2020, då Matilainen bröt sig in i hennes lägenhet utan tillstånd. Hemfridsbrottet blev inte det enda, och han hotade henne flera gånger. I rättssalen fick åhörarna uppfattningen att Matilainens svartsjuka och besatthet berodde på att Silvennoinen under samma höst inlett en relation med Hakulinen. Samuli Matilainen själv beskrev sitt tillstånd som ”psykotiskt”. Efter att han insett att hans känslor inte var besvarade beslöt han att säga upp sitt hyreskontrakt veckan före mordet då han upplevde att han inte kunde bo kvar eller hantera sin besatthet.

Dagen före mordet hälsade Toni Hakulinen på hos Silvennoinen och tillbringade natten hos henne, vilket hon i rätten förklarade med att de förberedde sig för självständighetsdagens firande. Festligheterna fick dock ett abrupt slut nästa morgon, då Matilainen vandaliserade Hakulinens parkerade bil med en kettlebell-hantel. Efter detta beväpnade han sig med en teleskopbatong och morakniv i sin egen lägenhet och bröt sig genom Silvennoinens låsta dörr. Enligt Silvennoinens vittnesmål hade han frågat Hakulinen ”vad han gör med min tjej”, vilket tyder på att brottets motiv var svartsjuka och misogyni mot Silvennoinen.

I lägenheten hamnade Matilainen i slagsmål med Hakulinen, som var beväpnad med knogjärn och teleskopbatong. Efter ett tag lyckades Matilainen få övertaget och mördade Hakulinen på ett brutalt sätt (dödsorsaken fastslogs i rätten vara 50 stick- och skärsår i hals och bröst). Vid det här laget hade Silvennoinen redan flytt lägenheten och ringt nödcentralen.

Enligt åklagaren är bevisen entydiga och menar att dådet varit överlagt och särskilt brutalt, och misshandeln har utförts med berått mod och intention att döda. Åklagaren hänvisar till att Matilainen tidigare hade pratat om att döda Hakulinen och att det hela var planerat. Som meddelanden Matilainen och Silvennoinen skickat varandra, där Matilainen berättar om sin svartsjuka och nämner att han är ”rädd för att han kommer döda Hakulinen någon dag”.

Samuli Matilainen håller tal på en NMR-demonstration i Åbo 18.8. 2018

Försvaret åberopar sinnesförvirring

Samuli Matilainen erkände skadegörelsen och hemfridsbrottet men nekade till att ha mördat Hakulinen. Han erkände dock att han var den som åsamkat honom skadorna som ledde till döden. Försvaret nekar till att dådet skulle ha utförts på ett ovanligt grovt vis och anser att det handlar om ett dråp. Försvaret försökte ange som förmildrande omständigheter hans tidigare ”romantiska relation” till Silvennoinen och hans ”besatthet av henne”. Enligt försvaret har Matilainen bara varit en förälskad man som förstod hur besatt han var av henne och försökte hantera det genom att flytta därifrån. Som bevis för detta har försvaret valt att lägga fram ett avslutat hyreskontrakt (daterat sex dagar före mordet) och hennes textmeddelanden, där Silvennoinen lovat att inte bjuda in ”manliga eller kvinnliga gäster” innan Matilainen flyttat bort.

Försvaret försökte också hävda att Matilainen varit rädd för offret. Försvaret underströk det faktum att offret hade varit beväpnat och och att Matilainen hade via Silvennoinen hört att Toni Hakulinen också hotat döda honom. Försvaret lyfte här fram chattloggar mellan Hakulinen och Silvennoinen som inkluderade “tusentals sjaskiga meddelanden”. Chattloggarna var också fyllda med våldsförhärligande och nationalsocialistiska budskap. Toni Hakulinen hade till exempel varit eld och lågor över att han nu hade ”en naziprinsessa och ett kommande fjärde rike”.

Enligt åklagaren har det inte funnits tecken på att Matilainen varit rädd eller handlat i självförsvar när han aggressivt bröt sig in i lägenheten. Dessutom hade Matilainen enbart små skador på sina händer, vilket tyder på att han varit den dominerande under slagsmålet.

Matilainens vittnesmål under rättegången var i stort sett logiskt och han kunde beskriva omständigheterna. Matilainen erkände sina gärningar men framhöll att han varit psykotisk och lidit av minnesförlust och förvirring. Det är oklart om försvaret valt att betona hans instabilitet för att yrka på en lindrigare dråpsdom. Det är även oklart om Matilainen varit påverkad av alkohol eller droger då delar av rättegångsmaterialet är hemligstämplat.

Åklagaren yrkar på livstids fängelse för mord eller minst elva års fängelse för dråp. Såväl åklagare som försvar önskade att Matilainen skulle genomgå en sinnesundersökning, vilket domarna ansåg vara befogat. Matilainen sitter fortsättningsvis häktad i Åbo tills domen faller.

Vi kommer de närmaste dagarna att publicera en analys av fallet (inledningsvis på finska) där vi går igenom hur dragen av snedvridet och misogynt beteende som präglar fallet också präglar den nationalsocialistiska ideologin. Vi kommer också fortsätta analysera vad det här fallet kan berätta om NMR:s pågående kris.

Läs också: