Nordiska Motståndsrörelsen förbjuden i Finland – om rättegångens historia och nazisternas aktiviteter efter förbudet.

NMR har under rättegångsprocessen slutat använda sin traditionella logo. Flaggan med Tyr-runan har inte synts till på gatan i Finland sedan år 2018. Bilden är tagen vid en nazistmarsch i Åbo som anordnades av organisationen 18.8 2018. Bild: MTV3

Den här artikeln publicerades ursprungligen på finska av Varisnätverket och har nu översatts till svenska för att kunna erbjuda en antifascistisk analys av NMR-rättegången också till övriga nordiska länder. En engelsk översättning är på kommande.

Den nynazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen har förbjudits av Finlands högsta domstol men nazisterna fortsätter sin verksamhet under andra namn. I den här artikeln går vi igenom den tre år långa rättsprocessen, vad nazisterna gjort under tiden och hur deras verksamhet har förändrats. Motståndsrörelsens finska avdelning verkade tidigare under namnet Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL), men eftersom artikeln nu är på svenska kommer vi hädanefter att referera till den som NMR.

Rättegången mot nationalsocialistiska NMR fick efter flera år sitt avslut den 22.9 2020, då organisationen förbjöds av Finlands högsta domstol. Upprinnelsen till rättsprocessen var ett ökänt misshandelsfall i Helsingfors i september 2016. En av ledarna för NMR:s näste i Helsingfors, Jesse ”Eppu” Torniainen, som i samband med en flygbladsutdelning misshandlade en förbipasserande som avled av sina skador. Som en följd av den här händelsen påbörjades diskussioner om att förbjuda naziströrelsen, och i mars 2017 inledde landets polisstyrelse den egentliga rättsprocessen. Yrkandet på ett förbud har sedan dess gått igenom alla nivåer av det finska rättsväsendet för att skapa ett prejudikat för framtida domar. Tre och ett halvt år efter rättsprocessens början slog Högsta domstolen fast att NMR inte får fortsätta sin verksamhet i Finland. I verkligheten är saken ändå inte så enkel. För att kunna förstå detta kommer vi i den här artikeln att gå igenom rättsprocessen och vad nazisterna i NRM gjorde under tiden.

Rättsprocessens historia 2017 – 2020 

En del av NMR:s finska ledarskikt i Birkalands tingsrätt, oktober 2017. Från vänster till höger Antti-Pekka Lehto, Tomi Tiihonen, Jesse Torniainen och Antti Niemi.
 

2017: Förbud i tingsrätten och ansatser till gränsprövning

NMR:s finska gren grundades år 2008 (först under namnet Suomalainen Vastarintaliike, Finska Motståndsrörelsen) men blev synligare på 2010-talet, då nynazisterna började utföra attentat och överfalla politiska evenemang, privatpersoner och fastigheter de uppfattade som motståndare. Under rättsprocessen kom det fram att myndigheterna övervägt att förbjuda NMR mycket tidigare, redan efter knivhuggningen på Jyväskylä bibliotek år 2013. Vid den tidpunkten valde myndigheterna att inte göra någonting, och NMR fick fortsätta verka trots att deras strategi explicit bygger på just våld mot personer de uppfattar som sina motståndare. Först efter tragedin vid Helsingfors järnvägsstation år 2016 började myndigheterna i Finland på allvar planera ett verksamhetsförbud som första land i Norden (NMR är till exempel inte förbjudna i sitt ursprungsland Sverige trots att rörelsen har varit aktiv sedan 90-talet där).

NMR:s verksamhet har speciellt efter 2017 utåt sett framstått som egendomligt fumlande. Organisationen har nämligen använt anmärkningsvärda resurser på att informera om sin egen rättegång med hjälp av omfattande produktion av propaganda från flygblad till demonstrationer. I läckta meddelanden från det internationella nynazistforumet Iron March går det hitta fingervisningar om varför NMR, i likhet med andra motsvarande organisationer som förbjudits i andra länder, kom att välja martyrrollen. En viktig förebild har varit den år 2016 förbjudna brittiska naziströrelsen National Action med vilka finska NMR-aktivister haft nära kontakt. Precis som National Action valde också Motståndsrörelsen att i rättssalen och i sin propaganda framställa rättegången som ett försök att kränka deras yttrande- och församlingsfrihet, vilket är ett rätt så ironiskt argument med tanke på hur lite nazisterna själva skulle respektera dessa friheter efter ett hypotetiskt makttillträde.

”För yttrandefriheten”. NMR försöker åberopa en av de rättigheter de själva vill inskränka inför en demonstration i Tammerfors år 2017
NMR:s finske ledare Antti Niemi gick ännu år 2017 i fronten för självständighetsdagens nazistdemonstration, men år 2019 vågade han inte längre delta då rättsprocessen och dess möjliga konsekvenser satt allt större press på organisationen.

Hösten 2017 beslöt NMR att organisera sin andra demonstration någonsin under eget namn i Tammerfors en vecka före den lokala tingsrätten skulle pröva fallet. Nazisterna följde sin tidigare fastställda propagandalinje och demonstrationens tema blev parollen ”försvar av yttrandefrihet”. I efterhand kan vi konstatera att efter demonstrationen 2017 har NMR:s verksamhet blivit allt mera reaktiv och oförmögen att göra något annat än att reagera på initiativ från motståndarsidan, oberoende om det var fråga om myndigheter eller antifascister. Runt år 2017 visade sig NMR:s finska ledarskikt ännu offentligt på sina hemsidor och demonstrationer som i Tammerfors och på självständighetsdagen den 6:e december, men efter det året försökte organisationen ta avstånd från demonstrationer de de facto arrangerade. Detta har att göra med det faktum att Birkalands tingsrätt förbjöd NMR den 30 november år 2017.  NMR har sedan år 2016 arrangerat marschen Kohti vapautta (”för friheten”) på Finlands självständighetsdag i Helsingfors, men sedan 2017 har de valt att ljuga om att arrangemangen sköts av ”fristående nationalsocialister”.

Den första Kohti vapautta-marschen år 2016 arrangerades ännu öppet av NMR, men sedan dess har rörelsen försökt skapa en illusion om att de inte är arrangörer.

2018: Hovrätten, partiprojektet, föreningen Suomalaisapu – NMR överger sin egen flagga.

Sedan år 2018 har NMR valt att fortsätta med den taktik som organisationen valde kring självständighetsdagens marscher, det vill säga att de fortsätter med sin verksamhet genom att stegvis försöka anonymisera den i offentligheten. Från och med då slutade NMR att presentera sina medlemmar och ledare på sina hemsidor, avlägsnade beskrivningarna av organisationens struktur och ledarskap samt upphörde med många aktiviteter som t.ex. deras webbshop och podcasts. Till slut skrev ingen längre inlägg under eget namn på hemsidan Kansallinen vastarinta och i april 2020 upphörde alla uppdateringar. Samtidigt startade medlemmarna i rask takt ”nya” grupper och hemsidor, som vi kommer att presentera i korthet.

År 2018 var NMR ännu aktiva under eget namn och uppträdde offentligt med sin gröna flagga och tyr-runa, precis som systerorganisationerna i de andra nordiska länderna. NMR riktade det här året sin propaganda specifikt till skolungdomar, och delade ut priset ”Årets aktivist” till ännu en mördare, denna gång den sverigefinske Rami Joukanen (tidigare namn Fredrik Lampén) som år 2007 var aktiv i Nationalsocialistisk Front (NSF) i Sverige och dömdes för att torterat och mördat en handikappad man. Liknande prisutdelningar var tidigare vanliga i NMR, men under rättsprocessen har nazisterna valt att upphöra även med detta.

I augusti 2018 arrangerade NMR det som är deras hittills sista evenemang under eget namn, en demonstration i Åbo tillsammans med den högerextrema koalitionen Kansallismielisten liittouma (”de patriotiskas förbund”). Precis som föregående år i Tammerfors deltog tiotals nynazister från moderorganisationen i Sverige. Under den här demonstrationen blev det också tydligt hur bekväma de finländska högerextremisterna är i varandras sällskap, då demonstrationen lockade deltagare från såväl Soldiers of Odin, NMR som riksdagspartiet Sannfinländarna.

NMR:s logo med tyr-runan till vänster, och till höger den imiterande logon som skapades för föreningen Suomalaisapu.
NMR:s ledare Antti Niemi poserar med de båda flaggorna.
Antti Niemi, som lett den finska grenen av NMR sedan år 2015 har i offentligheten fokuserat på föreningen Suomalaisapus verksamhet sedan 2019.

Medan NMR förberedde sig på att rättsprocessen skulle tas upp i hovrätten grundade organisationen två nya föreningar. Den ena föreningens mål var att samla underskrifter för att grunda ett parti med namnet Kansan yhtenäisyys (”folkets enhet”), ett projekt som NMR skrotade i ett tidigt skede då de inte fick tillräckligt många underskrifter. Det är oklart om partiprojektet startades på order av den svenska moderorganisationen (som också hade ett misslyckat partiprojekt vid samma tid) eller om det var andra faktorer, som t.ex. den då pågående rättsprocessen, som hade inverkat på saken. Den andra föreningen fokuserade på den så kallade Suomalaisapu-verksamheten (”Finlandshjälpen”), som NMR försökt driva som ett välgörenhetsprojekt redan tidigare.

Dessutom kunde tidsskriften Seura avslöja att en av NMR:s ledare, den morddömde Jesse ”Eppu” Torniainen registrerat två företag i Estland under namnen Altstadt OÜ och Haamer-Kirjastus OÜ. Förutom att styra in verksamheten under olika föreningar och företag verkar det som om NMR senast vid det här laget hade börjat sköta sin ekonomi via privata bankkonton eller helt i reda pengar.

Efter att hovrätten hade beslutat att hålla fast vid tingsrättens dom, dvs. ett verksamhetsförbud för NMR, genomförde nazisterna en blixtdemonstration i Helsingfors, där hälften av deltagarna kom från Sverige. I slutet av år 2018 hade NMR funnits i Finland i tio år, vilket de firade med att en sista gång passa på och skryta om vad de fått till stånd genom åren. Ett exempel är att NMR offentligt gick ut med att ha varit med och startat upp även ”612”-marscherna i Helsingfors på självständighetsdagen år 2014. Antifascister hade avslöjat det här redan samma år tack vare rikligt bildmaterial och de högerextremas egna klumpighet, men i och med detta erkände NMR faktum även offentligt. Efter att NMR’s nazister fr.om. år 2016 började med sina egna marscher på självständighetsdagen i Helsingfors hade “612”-marscherna kommit att fungera som ett mera nertonat alternativ med fascistiska förtecken till den nationalsocialistiska marschen. Nazisterna deltog fortsättningsvis även i “612”-marschen.

Strax innan självständighetsdagen i december 2018 lämnade NMR i sista stund in en överklagningsansökan gällande hovrättens dom till Högsta domstolen för att vinna tid inför sin nationalsocialistiska demonstration, som då skulle ordnas för tredje gången. I Helsingfors mobiliserade antifascister återigen mot de högerextrema marscherna, som även detta år ordnades i två etapper: dels som den öppet nationalsocialistiska Kohti vapautta-demonstrationen och dels som den mera nertonade fascistiska ”612”-fackeltåget. I likhet med tidigare år deltog nazisterna även i den sistnämnda demonstrationen.

NMR har under rättsprocessen i Finland övergivit sin ursprungliga flagga med tyr-runan (till höger) och använder istället hakkorsvarianten ”tursaansydän” som Kohti vapautta (i mitten) eller provocerar med Nazi-Tysklands hakkorsflaggor (till vänster)

Självständighetsdagens Kohti Vapautta-demonstration år 2019 är hittills den sista demonstrationen som NMR öppet arrangerade på egen hand i Finland. Det gick inte riktigt som nazisterna hade planerat och demonstrationen blev mest känd för att NMR ställde upp fyra hakkorsflaggor i första ledet vilket ledde till att flaggorna och aktivisterna som bar dom omedelbart omhändertogs av polisen.

2019: Kohti vapautta och kansallissosialistinuoret (“nationalsocialistisk ungdom”)

År 2019 började stillsamt för såväl NMR som andra högerextrema aktörer. Det här kan ses som en del av en större trend som började föregående år och betecknas av minskad gatuaktivism av de högerextrema organisationerna. Samma trend förekommer i Sverige, där NMR:s aktivitet minskat redan innan organisationen splittrades i augusti 2019 och Nordisk Styrka tog med sig viktiga aktivister och materiel. 

I Finland gick många av NMR:s aktivister under jorden och endast ett fåtal av de äldre aktivisterna har visat sig på aktiviteter. Till dessa hör till exempel Antti Niemi och Petri Nordman i Birkaland, Otto Rutanen och Janne Moilanen i Nyland, Cari Murto och Maria Pöysti i Satakunta samt Tomi Tiihonen och Paavo Laitinen i Mellersta Finland. Det är troligt att även andra aktivister från NMR:s gamla garde fortfarande är aktiva, men håller sig borta från offentligheten i rädsla för rättsliga konsekvenser. En del av de människor som aktiverat sig i finska NMR de senaste åren verkar fortfarande vara aktiva: Ville Nurmela och Mimmi Kallila i Satakunta, Harri Aurema i Norra Österbotten, Juha Kortelainen och Toni Toorikka i Birkaland samt Jani Pihlaja och Rami Joukanen i huvudstadsregionen. NMR:s verksamhet har de senaste två åren koncentrerats till Helsingfors, Tammerfors och Björneborg men minskat eller upphört helt i Åbo och Jyväskylä.

NMR-medlemmar i Metso-biblioteket i Tammerfors. I bakgrunden från vänster till höger Birkaland-nästets Jari Mäki, Petri Nordman och Tapio Rantanen. Mötet leds av Antti Niemi till höger och i förgrunden sitter den tidigare sannfinländska (skandal)politikern Terhi Kiemunki

Under år 2019 syntes NMR:s logo inte längre till på de finska gatorna, men NMR:s medlemmar har istället börjat synas med sina ”nya” organisationer. Ledaren Antti Niemi fokuserade det här året på att utveckla föreningen Suomalaisapu tillsammans med andra nazister från landskapet Birkaland. I Birkaland har NMR varit aktiva speciellt under namnet Suomalaisapu och har under det namnet både hyrt mötesutrymmen och försökt delta på mässor där olika medborgarorganisationer har presenterat sin verksamhet. I Tammerfors har NMR också gjort vissa aktioner under namnet Kohti Vapautta.

NMR försökte år 2019 fortsätta sin verksamhet under namnet Kohti Vapautta. Samma namn har använts också under 2020 men aktiviteten har minskat jämfört med tidigare.
NMR på ett gatuevenemang under namnet Kohti vapautta i Björneborg 14.7 2019. NMR-veteranen Petri Nordman pratar i megafonen.
Kohti Vaputta-gruppens flaggor. NMR har övergått till att använda tursaansydän-hakkorset också på sina nya klistermärken, banderoller och flygblad.

I mars 2019 gav Högsta domstolen NMR rätt att överklaga ärendet i högsta instans, men utfärdade samtidigt ett tillfälligt verksamhetsförbud för organisationen. På Adolf Hitlers födelsedag i april (en dag som ofta utmärks av nazistaktioner) dök NMR upp i Helsingfors med sina Kohti vapautta-flaggor och deklarerade högtidligt att en ”ny” nationalsocialistisk rörelse har bildats. Det här ledde till att polisen meddelade att de undersöker ifall Kohti vapautta kan anses vara en fortsättning på NMR:s verksamhet. I skrivande stund är den förundersökningen klar och ärendet har gått vidare till åtalsprövning. 

Oavsett myndigheternas kommande beslut så är det solklart att Kohti vapautta är en direkt fortsättning på NMR:s gatuverksamhet under annat namn. NMR har åren 2019 – 2020 bedrivit all sin traditionella aktivism (flygbladsutdelningar, klistermärksspridning samt sporadiskt poserande med banderoller och flaggor i några få städer) under det nya namnet. Trots att NMR lyckats locka med ett fåtal nya medlemmar på gatan verkar organisationen nu lida av akut medlemsbrist, vilket märks i den kraftigt minskade aktiviteten. Det här är ändå inte speciellt förvånande, för väldigt få människor som inte redan är fanatiska nationalsocialister känner sig lockade att gå med i en förbjuden organisation på nedgång.

Skärmdump från KS-nuorets hemsida. Bild: Seura

Sommaren 2019 dök en ny grupp upp under namnet Kansallissosialistinuoret (”nationalsocialistisk ungdom”). Gruppen har i liten skala utfört aktioner i NMR:s stil och spritt klistermärken samt hängt upp banderoller på märkliga platser. På sin hemsida skriver de att ”Kansallissosialistinuoret är ett kollektiv som riktar sig till 13-25-åriga nationalsocialister”. Gruppen verkar vara antingen en nystartad ungdomsrörelse för NMR eller åtminstone stå organisationen mycket nära eftersom de publicerar signerade texter från NMR:s kärnaktivister på sin egen sida. Sidan består till stor del av antisemitistisk och rasistisk nazistpropaganda.

Sommaren 2019 deltog NMR:s finske ledare Antti Niemi på ett skandalomsusat sommarläger arrangerat av den högerextrema koalitionen Kansallismielisten liittouma. På lägret deltog flera sannfinländska politiker, Soldiers of Odin och andra högerextremister, vilket skapade rubriker när det kom fram att deltagarna skjutit prick på tavlor av vänsterpolitiker. De här kontakterna mellan utomparlamentariska grupper och sannfinländska politiker blivit synliga bland annat på självständighetsdagens ”612”-marscher och de så kallade ”188”-marscherna i Åbo, men båda evenemangen har under de senaste åren minskat i storlek.

År 2019 hamnade NMR i kris inte bara i Finland utan även i resten av Norden. I Sverige lämnade organisationens grundare och tidigare ledare Klas Lund NMR tillsammans med en mängd tidigare aktivister för att istället bilda Nordisk styrka (NS). Denna utbrytarfalang fick med sig NMR-medlemmar också från Norge och Danmark, och i det senare landet verkar NMR ha kollapsat till följd av interna konflikter.

Under rättsprocessen mot NMR i Finland har rörelsen i sin propaganda och verksamhet allt mer börjat inrikta sig mot specifika fiendebilder vilket också har konkretiserats genom olika angrepp mot judiska församlingar och hbtq-organisationer. I en rättegång mot NMR-medlemmar i Danmark framkom det nyligen att de antisemitiska gravskändningarna som utfördes runtom i Norden hösten 2019 gjordes på NMR:s högste ledare Simon Lindbergs order. Även i Finland ­utfördes liknande skadegörelse, vilket visar att ­­­­­­den finska grenen handlat i koordination med de övriga nordiska avdelningarna även under det tillfälliga verksamhetsförbudet.

Först i december 2019 började finska myndigheter i praktiken övervaka efterlevnaden av det tillfälliga verksamhetsförbudet, då polisen på förhand förbjöd NMR:s planerade demonstration på självständighetsdagen såväl under namnen NMR som Kohti vapautta. Nazisterna kringgick den här gången förbudet genom att låta “medborgargardet” Soldiers of Odin stå för arrangemanget, men demonstrationen var dåligt koordinerad och deltagarantalet låg mellan 200 och 250 nazister. Att NMR, som tidigare ansett sig vara den nationalsocialistiska revolutionens förtrupper tvingades gömma sig under Soldiers of Odins namn var ett tydligt tecken på den utomparlamentariska extremhögerns nedgång i Finland. Överlag blev det under år 2019 allt tydligt att rättsprocessen och antifascistiskt politiskt motstånd höll på att utmatta NMR. Överlag ordnade hela det högerextrema fältet mindre offentlig verksamhet under året.

NMR:s högste ledare Simon Lindberg var inbjuden som talare på självständighetsdagens demonstration år 2019, trots att NMR själva försökte låtsas som evenemanget ordnats av ”självständiga nationalsocialister” och Soldiers of Odin.”

2020: Högsta domstolen, coronaviruset, nazivandalism och ”nya” grupper

Ursprungligen var det tänkt att Högsta domstolen skulle avge sin dom redan i början av år 2020, men rättsprocessen drog ut till hösten vilket troligtvis berodde på coronapandemins utbrott och den nystartade undersökningen mot Kohti vapautta-verksamheten. Under 2020 fortsatte NMR också starta ”nya” grupper, nätsidor samt kanaler på plattformen Telegram.

NMR hade under år 2020 långt färre offentliga aktiviteter än tidigare, men nazistisk vandalism och skadegörelse ökade i omfattning. Som tidigare nämnts deltog även den finska grenen av NMR i en nordisk antisemitisk kampanj i slutet av år 2019, och i januari 2020 arrangerade organisationen ett gatuevenemang i Tammerfors där en israelisk flagga brändes på minnesdagen för Förintelsens offer. Under samma veckoslut blev den judiska synagogan i Åbo utsatt för vandalism. Ville Nurmela, den NMR-aktivist som brände den israeliska flaggan i Tammerfors, misshandlade i mars 2020 en medelålders kvinna i en trappuppgång när hon avbröt nazisternas flygbladsutdelning i Nystad. I april publicerades bilder på vandaliserade judiska minnesmärken och socialistiska monument i nazistiska Telegram-kanaler, och under resten av året också bilder av sönderslagna fönster vid flera politiska partiers kontor. I pridemånaden september utsattes två hbtq-föreningar i Helsingfors för vandalism, vilket också publicerades på de här kanalerna. Det är ännu oklart ifall den här typen av vandalism kommer att fortsätta också efter det slutliga verksamhetsförbudet.

Petri Nordman (t.h), en av NMR:s ledande aktivister i en gummibåt tillsammans med en okänd aktivist i Jyväskylä 14.3 2020. Den här ”blackface”-aktionen är en av NMR:s allt mer pinsamma försök att få uppmärksamhet de senaste åren.

Under året har NMR några gånger arrangerat gatuperformans och poserat i olika städer coronapandemin till trots, och organisationen skrev på sin Kohti vapautta-hemsida att de har förhoppningar om att krisen ska ge ny energi åt den stagnerade rörelsen. Kohti vapautta-sidan har publicerat vissa rapporter om verksamheten i år, men i motsats till tidigare har NMR börjat censurera ansikten på alla sina kanaler. NMR:s verksamhet har blivit allt mera inåtvänd, och den här anonymiteten och oberäkneligheten gör det troligtvis svårare för utomstående att komma i kontakt med organisationen.

Ett exempel på den mera anonyma verksamheten är att NMR flyttat sitt informationsflöde från de stora sociala medierna till Telegram och andra till synes anonyma kanaler. En liknande utveckling på nätet har även skett i Storbritannien och internationellt, och NMR har i Finland i flera år redan spridit information via Telegramkanaler som ”Defend Finland” och “Kansallisradikaalia toimintaa” (”nationalradikal verksamhet”).

Skärmdump från hemsidan ”Partisaani”. NMR startade Partisaani och la ner sin gamla Kansallinen vastarinta (”nationellt motstånd/patriotiskt motstånd”)-sida i maj 2020.

I maj år 2020 grundades en ny nätsida under namnet Partisaani (vilket kan tyckas märkligt då begreppet ”partisan” internationellt och historiskt sett brukar syfta på antifascistiska motståndsgrupper som verkade under andra världskriget). Partisaani-sidan följer samma mönster som NMR:s tidigare hemsida, men försöker på ett ytligt plan distansera sig från den förbjudna organisationen. Sist och slutligen är den här anknytningen illa kamouflerad eftersom NMR:s medlemmar publicerar material på sidan under sina egna namn, och Partisaani pliktskyldigt publicerar rapporter om alla nya NMR-gruppers verksamhet inklusive Kohti vapautta och Veren laki.

I februari 2020 dök det upp en “ny” nazistgrupp på sociala medier under namnet Veren laki (”blodets lag”). NMR har som en konsekvens av rättsprocessen startat specialiserade grupper istället för att som tidigare utföra all verksamhet under samma namn. Veren laki har under året organiserat ett fåtal hemliga kampsportsträningar och inte publicerat annan info. Specialiseringen märks också genom hur ”välgörenhetsföreningar” som Suomalaisapu försöker marknadsföra sig till potentiella aktivister på sätt som skiljer sig helt från exempelvis Veren lakis slagsmålsövningar.

Skärmdump från den nya NMR-gruppen Veren lakis hemsida. Sidan har ännu inget annat innehåll än länkar till sociala medier. Sidan registrerades redan i januari 2018 men blev offentlig först två år senare.
Skärmdump från Instagram. Veren laki fokuserar på kampsport. Alla publicerade bilder har anonymiserats av nazisterna själva.

För NMR och resten av extremhögern har 2020 inneburit mindre synlighet. En del organisationer har stagnerat medan andra har försökt samla leden och producera ny propaganda. Ett undantag var årets ”188”-demonstration i Åbo, som vid starten år 2018 var en bred mobilisering av olika moderata främlingsfientliga individer, nordiska NMR-medlemmar och Soldiers of Odin med flera, men som tre år senare krympt till en mindre marsch som enbart riktar sig till redan aktiva nazister under slagordet ”White lives matter”. Bilder från årets ”188”-demonstration visar att sannfinländska politiker och moderata främlingsfientliga aktivister slutat dyka upp men att NMR:s aktivister fortfarande deltar. Ungefär en månad efter de här bilderna togs föll den slutgiltiga domen i rättsprocessen mot NMR.

Hur ser framtiden ut för det förbjudna NMR?

NMR är nu förbjudet i Finland men har fortsatt verksamheten anonymt och under flera nya namn. Nazistorganisationen informerar om sina aktiviteter både via nätsidan Partisaani och flera Telegram-kanaler samtidigt som den försöker fördunkla vem som i verkligheten står bakom de till synes åtskilda formerna av aktivism. NMR spelade även tidigare ett dubbelspel kring vilka aktioner de tog äran för respektive inte, som “612”-marscherna på Finlands självständighetsdag. Rättsprocessen har dock på ett helt nytt sätt kringskurit utrymmet för NRMs aktiviteter och ändrat deras verksamhetsmiljö, vilket har tvingat nazistorganisationen att sluta sig och verka under allt mer fantasirika namn. Det är svårt att föreställa sig hur länge aktivisterna kommer orka leka katt och råtta med myndigheterna.

NMR-medlemmar tillsammans med Soldiers of Odin och andra nazister på en ”flash mob” i Tammerfors 4.10 2020. Trots att NMR förbjudits ett par veckor tidigare satte inte polisen av resurser för att avbryta propagandautdelningen utan valde att följa den på avstånd.

De senaste veckorna har finska medier skrivit mycket om NMR och att de inte är de enda våldsbejakande högerextremisterna Finland. Som exempel kan nämnas den moderate sannfinländaren Pekka Kataja som i somras utsattes för ett mordförsök i sitt hem. De huvudmistänkta har häktats och visat sig vara lokala högerextremister. NMR medverkar tillsammans med Soldiers of Odin, fascistklubben Suomen Sisu och mången sannfinländare i den tidigare omnämnda koalitionen Kansallismielisten liittouma som försöker åta sig rollen som koordinator för högerextrema evenemang i Finland. Genom att delta i evenemang som arrangeras av dessa bundsförvanter till NMR forsätter organisationens medlemmar sprida nazistisk propaganda på gatan. Ett förbud mot NMR kommer inte att stoppa den bredare fascistiska verksamhetsmiljön i Finland.

Det är värt att notera att då NMR nu har förlorat sin tidigare maktposition i den finska extremhögern så har andra aktörer fått en viktigare roll: detta gäller såväl subkulturella nazikonserter som halvoffentliga panelsamtal och konferenser. De senaste arrangeras oftast av fascistorganisationen Suomen Sisu eller av etnonationalister som uteslutits från sannfinländarnas ungdomsförbund.

Hur ser framtiden ut för nazisterna och deras motståndare nu?

NMR:s verksamhetsförbud och Högsta domstolens prejudikat firades i många länder, men fallet är mycket mera komplext och långt ifrån avgjort. Nazistorganisationen har officiellt förbjudits av myndigheterna men fortsätter existera då många av medlemmarna fortfarande är organiserade, aktiva nazister och på fri fot. Som vi tidigare nämnt så har verksamheten snarare diversifierats då medlemmarna startat nya grupper med nya namn och kanaler. Den här utvecklingen är inte förvånande med tanke på hur rättsprocesserna mot nazister i andra länder slutat. NMR har till exempel inspirerats av hur National Action i Storbritannien kringgått sitt verksamhetsförbud.

Vi skrev redan i slutet av år 2016 (på finska) att ett eventuellt förbud inte kommer stoppa nazisterna, men det betyder inte att ett förbudet inte skulle ha konkret effekt. Redan under rättsprocessen stoppades webbshoppen Kadulle och föreningen Pohjoinen Perinne Ry., som NMR skötte sin ekonomi genom. Polisen har också använt stora resurser på efterforskning och stoppade förra året NMR från att marschera under namnet Kohti vapautta. Däremot är det svårare att uppskatta ifall rättsprocesesen och förbudet kommer att öka det sociala trycket som skulle verka hämmande på deltagandet i nazistiska organisationer. Kommer NMR i fortsättningen att kunna locka intresserade att aktivera sig i en ”mystisk” och ”extrem” rörelse eller skrämma bort potentiella nya aktivister? Troligtvis kommer förbudet att höja tröskeln för många som inte redan är radikaliserade och övertygade och försvåra fascistisk massmobilisering. Diskussionerna och analyserna av den här situationen kommer och bör fortsätta.

Rättsprocessen har visat att NMR fortsätter rörelsens arbete under nya namn och anonymt, och ur en antifascistisk synvinkel är det självklart att motståndet mot nazisterna kommer fortsätta oavsett vad de kallar sig.

Har du information om NMR/PVL och andra högerextremister i Finland? Kontakta oss på varistoimitus[at]riseup.net. 

Läs även våra andra artiklar på svenska: