HKI 1.5. Aikanne kuuluu teille – Helsingin vappumarssin kaunein blokki

Kokoontuminen Hakaniementorilla ke 1.5. klo 11.

Vietä laatuaikaa hyvässä seurassa ja marssi kanssamme työväen vappumarssin kauneimmassa blokissa. Marssimme ilman puolueiden tunnuksia. Pitäkäämme yhdessä huolta, että blokki pysyy turvallisena ja äänekkäänä. Blokissa ei ole tilaa minkäänlaiselle syrjinnälle.

Blokkia järjestävät A-Ryhmä, Varisverkosto Helsinki, Toveriverkosto ja Helsingin anarkistinen musta risti sekä joukko yksittäisiä ihmisiä.

AIKANNE KUULUU TEILLE. Sipilät, trumpit ja orpot haluavat teidät risutalkoisiinsa haravoimaan metsiä. Me emme halua, että toimeliaisuuttamme ja ihmisarvoamme mitataan sillä kuinka halukkaita olemme kierähtämään selällemme leikkurin edessä.

TULEVAISUUS KUULUU FEMINISTEILLE. 175 vuotta Minna Canthin syntymän jälkeenkään meillä ei ole todellista yhdenvertaisuutta. Me haluamme elää maailmassa, jossa hyökkäys yhdenkin elävän olennon ainutlaatuisuutta vastaan nähdään uhkana kaikkien vapaudelle.

LISÄARVO KUULUU LÄHETEILLE. Yritykset haluavat työntekijöiden kantavan itselleenkin kuuluvat kulut minimipalkkaa, jos sitäkään, vastaan. Tietotyössä ja alustataloudessa tuotantovälineet ovat jo usein työläisten hallussa, me haluamme myös kaiken lisäarvon heidän haltuunsa.

VAPPU KUULUU ANTIKAPITALISTEILLE. Vapun historia työväen taistelun näyttämönä palautuu Chicagossa vuonna 1886 todisteitta pommi-iskusta epäiltynä hirtettyjen anarkistien muistolle. Nostamme sateenkaarilippuiset astalomme ilmaan tehdäksemme kunniaa heille ja kaikille muille kapitalismin vastaisessa taistelussa aikojen saatossa henkensä uhranneille.

VOITTO KUULUU ANTIFASISTEILLE. Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto ovat menneen talven lumia ja ISISin kalifaattikin on hiljan kukistettu pohjois-Syyriassa, mutta fasismin mörköä ei näytä voivan lopullisesti karkottaa sen paremmin Suomesta kuin muualtakaan maailmasta. Tästä syystä yksittäisten voittojen välilläkin meidän pitää jatkaa sitä vastaan taistelua, jotta olemme seuraavalla kerralla vieläkin valmiimpia torjumaan sitä.

AUTONOMIA KUULUU TEILLE. Meille itsehallinto ei tarkoita minkään keisarikunnan tai europarlamentin teille tarjoamaa mahdollisuutta vedota kansanedustajiinne joka neljäs vuosi vaan suoraa ja rajatonta omaehtoisuutta, jossa kaikki elämän osa-alueet ovat koko ajan yhteisen päätöksenteon piirissä.

ELÄMÄNNE EDELLYTYKSET KUULUVAT TEILLE. Valtiot ja suuryritykset haluavat teidän kärsivän seuraukset ilman saastuttamisesta, Amazonin sademetsien avohakkaamisesta ja Kainuun pohjavesien pilaamisesta. Me haluamme zapatistien tavoin kaiken kaikille, tai täkäläisemmin laajentaa joka miehen oikeudet kattamaan jok’ikisen elävän olennon oikeudet hankkia haluamallaan tavalla elantonsa – tuli elanto sitten metsästä, tehtaasta, serverifarmista tai Maata kiertävästä satelliitista.

KAIKKI KUULUU TEILLE.

++++

We meet at Hakaniemi Square on Wed 1.5. at 11 am.

Come and have a good time in good company while marching together with us in the most beautiful bloc. We will be marching without party insignia but not without a party atmosphere. Let´s all make sure the bloc stays safe and loud. There is no space for any kind of discrimination in this bloc.

The bloc is organized by A-Ryhmä, Varisverkosto Helsinki, Toveriverkosto and Helsingin anarkistinen musta risti and individual people.

YOUR TIME BELONGS TO YOU. All the Sipiläs, Trumps and Orpos of the world want to enlist you to rake the forests. We don’t want our activeness or humanity to be measured based on how willing we are to roll on our backs in front of the cutter.

THE FUTURE BELONGS TO THE FEMINISTS. Even 175 years after Minna Canth’s birth we still don’t have true equality. We want to live in a world in which an attack against the uniqueness of a single living being will be seen as a threat to everybody’s freedom.

THE SURPLUS VALUE BELONGS TO THE COURIERS. Businesses want their employees to bear the burden of their costs for nothing but a minimum wage, if even that. In the fields of knowledge work and the platform economy the means of production are often already in the hands of the workers; we want them to also have all their surplus value.

MAY DAY BELONGS TO ANTI-CAPITALISTS. The history of May Day as the scene of working class struggle goes all the way back to Chicago in 1886, where a number of anarchists were hanged, after being accused, without evidence, of a bombing. We raise our rainbow flags in the air to honour them and all others who have given their lives in the centuries long battle against capitalism.

AUTONOMY BELONGS TO YOU. To us autonomy doesn’t mean the opportunity, granted by an empire or a European parliament, to appeal to our representatives every fourth year. To us it means direct and unlimited self-governance, in which all the aspects of life are always within shared decision-making.

YOUR LIFE BELONGS TO YOU. States and corporations want you to suffer the consequences of them polluting the air, clearing the rainforests of the Amazon and ruining the groundwaters of Kainuu and North Karelia. We want to follow the example of the Zapatists in giving all to all, or broadening the rights of every living being to include the right to make a living in the way they need to, whether it’s from the forests, factories, server farms or satellites.

EVERYTHING BELONGS TO YOU.