Varis-verkosto täyttää 5 vuotta!

Keskiviikkona 13. helmikuuta 2019 tuli kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun antifasistinen Varis-verkosto perustettiin. Viisivuotissynttäreitä juhlitaan tulevana viikonloppuna Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella.

Vuoden 2013 lopulla joukko antifasisteja useasta eri kaupungista alkoi kokoontua ja suunnitella uuden antifasistisen verkoston perustamista. Tästä syntyi Varis-verkosto, jolle perustettiin ryhmät Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. Lisäksi verkostolle perustettiin mediaryhmä, joka alkoi valmistella verkkosivuja tiedotusta varten. Muutaman kuukauden valmistelun jälkeen tulivat Variksen ensimmäiset julkiset siiveniskut helmikuussa 2014:

Viime vuosina olemme saaneet lukea fasismin uudesta tulemisesta ympäri Eurooppaa. Suomessa väkivaltaa ihannoivat uusnatsit ovat hyökänneet muun muassa Helsingin Prideille, Jyväskylässä kirjaston keskustelutilaisuuteen, ja lukemattomien maahanmuuttajien kimppuun – välillä puukottaen satunnaisia uhrejaan selkään kun nämä ovat koittaneet paeta henkensä edestä. Toisella laidalla parlamentaarisesti järjestäytyneet uusfasistit ovat systemaattisesti vähätelleet uusnatsien rikoksia, vaatineet naiskansanedustajien raiskauksia ja ay-liikkeen oikeuksien rajoituksia. Järjestelmällisesti he ovat lietsoneet vihaa, rasismia ja ennakkoluuloja ihmisten välille. Ihmisten huoli on oikea, mutta fasistien vastaukset vääriä ja läpimätiä. On aika sanoa EI, yhdessä!

Tämän takia olemme perustaneet koko Suomen kattavan verkoston, jonka tavoitteena on tuhota järjestäytynyt fasismi ja poistaa sen yhteiskunnallinen kasvualusta. Varis-verkosto koostuu riippumattomista ja itsenäisistä ryhmistä, jotka päättävät itse tavoitteistaan ja toimintaperiaatteistaan. Kaikki päätöksenteko ryhmien välillä ja sisällä tapahtuu tasavertaisesti.

Otetaan yö takaisin -mielenosoitus Helsingissä 15.3.2014. Feministiset mielenosoitukset Helsingissä ja Turussa olivat ensimmäiset mielenosoitukset, joita Varis-verkosto järjesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa

Ensimmäinen vuosi oli kiireinen, sillä verkoston ryhmät hakivat toimintamuotoaan eri kaupungeissa ja kokeilivat paljon erilaisia toimintatapoja. Helsingin ryhmä esimerkiksi jalkautui Vantaan Myyrmäkeen levittämään tietoa uusnatseista sen jälkeen, kun alueella propagandaansa levittäneet natsit olivat pahoinpidelleet paikallisen henkilön tämän kritisoitua heidän toimintaansa. Suomen tavoin myös Ruotsissa natsit tekivät väkivaltaisia hyökkäyksiä, joista erityistä huomiota saivat natsien hyökkäykset Kärrtorpissa ja Malmössä. Tampereella tehtiin solidaarisuustoimintaa ruotsalaisille antifasisteille ja pidettiin yllä yhteyksiä Jyväskylään. Tuen osoituksena ruotsalaisille tovereille Turussa järjestettiin Helsingin tavoin 2010-luvulla ensimmäistä kertaa feministinen Otetaan yö takaisin -mielenosoitus, joka sai tulevina vuosina jatkoa Kansainvälisenä naistenpäivänä. Viisi vuotta myöhemmin Suomeen on luotu antifasistinen liike, jonka ei enää tarvitse hakea esikuvia muista maista vaan toimintaa järjestetään ja kehitetään omaehtoisesti paikallisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta käsin.

Katujen puhdistusta Vantaan Myyrmäessä vuonna 2014.

Variksen ensimmäinen vuosi sujui vauhdikkaasti, osin siksi, että toiminnan taustalla oli jo 2010-luvun ensimmäisinä vuosina eri yksilöiden ja epämuodollisempien ryhmien toimesta aloitettu antifasistinen toiminta sekä siitä saadut kokemukset. Vuosikymmenen alussa näkyvin fasistiryhmä oli ollut pieni Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL), joka tunnettiin tuolloin vielä nimellä Suomen Vastarintaliike. PVL pääsi toistuvasti otsikoihin käyttämällä väkivaltaa, sillä järjestö hyökkäsi monta kertaa erilaisten vasemmistohenkisten ja liberaalien toimijoiden kimppuun. PVL:n väkivaltainen toiminta oli yksi keskeisistä syistä minkä takia Suomessa alkoi syntyä järjestäytynyttä antifasistista toimintaa, sillä vapautta ja tasa-arvoa kannattavilla toimijoilla syntyi välitön tarve itsepuolustukselle. Samaan aikaan kuitenkin myös muut fasistiset ryhmät hakivat antifasistien tavoin uutta muotoaan, sillä fasististen liikkeiden pitkäaikaisin järjestö Suomen Sisu aktivoitui uudelleen vuonna 2013. Tätä edeltävänä vuonna oli jo perustettu osin suomensisulaisten toimesta uusfasistinen Sarastus-verkkolehti. Fasistisen ympäristön monipuolistuminen johti lopulta siihen, että yksin toimimisen käytäntönsä hylännyt PVL alkoi järjestää yhdessä Suomen Sisun ja Sarastuksen kanssa vuoden 2014 lopulla itsenäisyyspäivän 612-mielenosoitusta.

Turku: Otetaan yö takaisin! Taistele Showan! Mielenosoitus 15.3.2014.

Fasistien hiljainen riviensä kerääminen ei kuitenkaan olisi saanut yhtä paljon vahinkoa aikaan ilman vuoden 2015 tapahtumia. Tuolloin Suomessa syntyi kesän alussa Juha Sipilän perusporvarillinen hallitus, joka toivotti mukaan Perussuomalaiset ja avasi portit parlamentaariselle yhteistyölle äärioikeiston kanssa. Syksyllä 2015 alkanut Euroopan “pakolaiskriisi” taas synnytti Suomessa ennen näkemättömän äärioikeistolaisten mielenosoitusten sarjan, joka tunnettiin väljästi nimellä Rajat kiinni -liike. Aiempien vuosien antifasistisesta toiminnasta huolimatta tilanteeseen ei oltu osattu varautua tarvittavilla tavalla, ja toisena toimintavuotenaan Varis kohtasikin todellisia haasteita toimintansa jatkamisessa. Monessa kaupungissa useiden antifasistien kaikki aika ja energia meni vastamielenosoitusten järjestämiseen Rajat kiinni -mielenosoituksille. Onneksi osa ulkoparlamentaarisen liikkeen toimijoista oli tuolloin aktiivisesti mukana vastustamassa hallituksen luokkapolitiikkaa, ennen kaikkea Joukkovoimassa ja opiskelijaliikkeessä, sillä muuten leikkauspolitiikan synnyttämä oikeutettu viha olisi voinut kohdistua hallituksen sijasta siirtolaisiin.

Antifasistinen vastamielenosoitus Tampereella 2.10.2015. Tampereen Variksen jäseniä oli yhdessä muiden paikallisten antifasistien kanssa järjestämässä tapahtumaa Tamperelaiset vaativat: Nollatoleranssi rasismille!

Kuluttavan syksyn 2015 jälkeen Varis-verkoston piirissä käytiin vuoden 2016 alussa vakavaa keskustelua toiminnan suunnasta ja jatkuvuudesta. Suunnan hahmottamista hankaloitti myös se, että kahden ensimmäisen vuoden aikana myös osa verkoston perustajista siirtyi osittain tai kokonaan tekemään muunlaista autonomista poliittista toimintaa tai jättäytyi taka-alalle uraan ja/tai perheeseen liittyvien syiden takia. Monet olivat olleet aktiivisia antifasisteja jo vuosia ennen Variksen perustamista. Samaan aikaan kuitenkin uusia ihmisiä liittyi mukaan verkostoon, joka puhalsi uutta intoa verkoston tekemiseen ja muutti myös osittain toiminnan painopisteitä. Variksen toiminnalle asetettiin tuolloin yhdessä uusia tavoitteita, joita toiminnan pitää täyttää ollakseen mielekästä. Muutaman ensimmäisen vuoden jälkeen oli selvää, että ilman kritiikkiä ja itsekritiikkiä poliittinen toiminta ei voi kehittyä. Jälkikäteen voimme todeta, että selkeämpien kritiikin ja itsekritiikin menetelmien luominen paikallisryhmissä ja verkoston laajuudella heti alussa olisi kannattanut. Tulemme käsittelemään lähitulevaisuudessa tätä, antifasistisen toiminnan lähihistoriaa ja monia muita aiheita verkkosivuillamme (itse)kriittisessä hengessä.

Jimi Karttusen tappaminen ravisutti Suomea syyskuussa 2016.

Vuoden 2016 lopulla koko Suomi järkyttyi, kun PVL-aktiivi tappoi Jimi Karttusen Helsingissä. Juuri tästä antifasistit olivat koko vuosikymmenen varoittaneet. Kyseessä ei ollut todellakaan ensimmäinen kerta kuin PVL:n jäsenet pahoinpitelevät ohikulkijoita, mutta ensimmäistä kertaa pahoinpitely johti henkilön kuolemaan. Surullisen tapauksen seurauksena verkostomme piirissä käytiin keskustelua toimintatavoista, sillä kaikki katsoivat, että tarvittiin aiempaa laajempaa yhteiskunnallista painetta natseja vastaan. Tästä syystä tuimme kaduille 20 000 ihmistä kerännyttä antifasistista Peli poikki -mielenosoitusta ja olimme hiukan myöhemmin perustamassa Helsinki ilman natseja -koalitiota, joka järjesti ensimmäistä kertaa 3000 ihmistä Helsingin kaduille itsenäisyyspäivänä saaneen Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen. Itsenäisyyspäivän antifasistisista mielenosoituksista on neljässä vuodessa syntynyt uusi antifasistinen perinne. Samaan aikaan antifasistien piirissä on käyty paljon keskustelua suurten vastamobilisaatioiden järjestämisestä sekä tämän suhteesta pienempään, suorempaan ja paikallisempaan antifasistiseen toimintaan.

Turku ilman natseja -mielenosoitus 18.8.2018.

Yleisen poliittisen tilanteen siirtyessä enemmän oikealle ja arvojen koventuessa on suomalaiselle fasistiliikkeelle avautunut viime vuosina enemmän tilaa toimia. Vuosikymmenen alkupuolella ei Suomessa olisi tullut kuuloonkaan, että PVL:n kaltaiset avoimesti kansallissosialistiset järjestöt järjestävät omissa nimissään ja tunnuksillaan mielenosoituksia. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat muodostaneet uhkan antifasisteille, mutta tämä on myös tarjonnut mahdollisuuden kasvaa ja luoda uusia liittolaisuuksia. Kun PVL on marssinut Tampereella, Turussa ja Helsingissä natsilippujen alla, ovat tuhannet ihmiset lähteneet kanssamme kaduille vastustamaan natseja. Vaikka olemme luoneet kontakteja useisiin kaupunkeihin (erityisesti Jyväskylään, mutta myös esimerkiksi Ouluun, Lahteen, Poriin ja Joensuuhun) ja saamme vinkkejä eri puolilta Suomea, emme ole toistaiseksi onnistuneet perustamaan uusia Variksen paikallisryhmiä. Kehotamme kaikkia paikallisen toiminnan aloittamisesta kiinnostuneita ottamaan meihin yhteyttä.

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus 6.12.2018.

Viimeiset kaksi vuotta olemme keskittyneet ydintoimintamme ylläpitämiseen eli paikalliseen antifasistiseen toimintaan sekä laajemmin antifasistisen kulttuurin levittämiseen Suomessa. Samalla olemme käyneet keskusteluja siitä miten antikapitalismi, feminismi ja kansainvälinen solidaarisuus liittyvät antifasismiin ja kuinka niitä voidaan konkretisoida omassa toiminnassamme. Koska toimintamme lähtee paikallistasolta, on se saanut hyvin erilaisia muotoja eri kaupungeissa. Olemme myös avoimia uusille antifasistisille toiminnan tavoille, joita paikallisryhmiin liittyvät ihmiset ovat kiinnostuneita toteuttamaan. Paikallisryhmässä pääsee osallistumaan välittömästi antifasistiseen toimintaan ja pienempiäkin tapahtumia järjestämällä voi vaikuttaa kaupungissa tapahtuvan toiminnan suuntaan. Verkoston tuomiin etuihin kuuluu, että paikallisryhmän lisäksi on jatkuvasti mahdollista tehdä yhteistyötä sekä saada ideoita ja tukea eri kaupunkien tovereilta.

Kiitämme kaikkia verkostomme jäseniä, niin nykyisiä kuin entisiä, jotka ovat olleet mukana Variksen toiminnassa vuosien varrella. Lisäksi tervehdimme kaikkia, jotka ovat itsenäisesti ja yhteistyössä kansamme toimineet antifasistisesti kuluneen vuosikymmenen aikana.

Antifasismi on itsepuolustusta!

5-vuotias Varis-verkosto, 13. helmikuuta 2019