Hovioikeus lakkautti Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen, natsit perustivat uuden Suomalaisapu ry -yhdistyksen

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen johtohahmot Antti Niemi (oikealla etualalla) ja Otto Rutanen (vasemmalla etualalla) Turun hovioikeudessa elokuussa 2018.

Turun hovioikeus päätti perjantaina 28. syyskuuta 2018 Pirkanmaan käräjäoikeuden tavoin, että natsijärjestö  Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) ja sen taustayhdistys Pohjoinen Perinne ry on lakkautettava. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että toiminta on “lain ja hyvien tapojen vastaista”. Hovioikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.

PVL:n asianajajana toimivan Tommi Koivistoisen mukaan PVL harkitsee valitusluvan hakemista korkeimpaan oikeuteen, mutta päätös siitä menee ainakin lokakuulle. Hovioikeuden istuntojen jälkeen PVL:n Suomen osaston johtaja Antti Niemi kertoi, että päätökselle haetaan valituslupaa, mikäli hovioikeus päättää lakkauttaa järjestön toiminnan.

Pohjoismainen Vastarintaliike Pirkanmaan käräjäoikeudessaa lokakuussa 2017. Oikealta vasemmalle Antti Niemi, Jesse Torniainen, Tomi Tiihonen ja Antti-Pekka Lehto.

Poliisi ilmoitti aikovansa perehtyä hovioikeuden päätökseen, mutta muistuttaa, ettei se ole vielä lainvoimainen:

”Poliisihallitus on laatimassa asiaa koskevia linjauksia poliisilaitoksille. Näkyvää puuttumista esimerkiksi mielenosoituksissa tehdään tilanteeseen liittyvän kokonaisharkinnan perusteella. Hovioikeus on katsonut, että toiminta tulee lakkauttaa, mikä tarkoittaa, että kaikki siihen liittyvä toiminta on lakkautettava ja yhdistyksen toiminnan jatkaminen on rangaistavaa”, sanoo tiedotteessa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio taas arvioi, että “hovioikeuden ratkaisun perusteella yhdistysten toiminta voidaan kieltää välittömästi, vaikka lakkautuspäätöksestä valitettaisiin korkeimpaan oikeuteen.”

PVL on perustettu kymmenen vuotta sitten loppuvuodesta 2008. Vuoden 2010 alussa perustetun Pohjoinen perinne ry:n kautta on pyöritetty natsijärjestön rahaliikennettä. PVL on hoitanut rekisteröidyn yhdistyksensä kautta muun muassa Kadulle-verkkokauppaa, joka suljettiin käräjäoikeuden päätöksen jälkeen, julkaissut Vastamedia- ja Magneettimedia-lehtiä sekä vuokrannut tiloja järjestön käyttöön. Pohjoinen perinne ry:n puheenjohtaja on vankilassa istuva Jesse Torniainen, varapuheenjohtaja Tomi Tiihonen ja rahastonhoitaja Antti-Pekka Lehto. Juuri ennen käräjäoikeuteen menoa PVL rekisteröi varotoimena uuden yhdistyksen nimellä Suomalaisapu ry. Jotta natsien Pohjoisen perinne -yhdistyksen lakkauttamisesta olisi siis käytännössä hyötyä, tulisi siis myös Suomalaisapu ry:n rahaliikenne jäädyttää ja yhdistys lakkauttaa.

Uusi yhdistys rahaliikennettä varten

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen ja sen Suomalaisapu-toiminnan logot.

PVL julkaisi hovioikeuden istunnon jälkeen järjestön johtajan Antti Niemen haastattelun. Haastattelussa Niemi naureskelee, että Ylen toimittajat eivät ole onnistuneet selvittämän PVL:n perustaneen kokonaan uuden yhdistyksen:

Tekihän ne kyllä sitten jonkunnäköisen jutun siitä. Pisti huvittaa, että tää on taattua Yleä, että täs on heti otsikko niinku väärin. Siinä oli Suomalaisapu pistetty heittomerkeillä, vaikka Suomalaisapu on kyllä ihan rekisteröity yhdistys. Siinä oli taas taustoja… Ei ollut tarkistettu ollenkaan.

Asiakastieto.fi sivulla Suomalaisapu ry:n yhteyshenkilönä on Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen Suomen johtaja Antti Niemi.
Kuvakaappaus Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen sivulta syyskuulta 2018, jossa järjestö mainostaa Suomalaisapu-toimintaansa.

Suomalaisapu on PVL:n vuosia sitten aloittama projekti, jolle on haettu innoitusta muun muassa Kreikan Kultainen aamunkoitto -natsipuolueelta ja italialaiselta uusfasistiselta Casa Pound -järjestöltä. Molemmat fasistijärjestöt ovat toteuttaneet “etnisesti rajattuja” hyväntekeväisyysprojekteja, joiden tarkoitus on laajentaa fasismin sosiaalista kannatusta ja samaan aikaan levittää vihaa ja vastakkainasetteluja eri ryhmien välille. Vuonna 2012 PVL:n johto keskusteli sittemmin julkisuuteen vuodetulla suljetulla foorumilla siitä millaista “hyväntekeväisyyttä” natsijärjestön pitäisi harjoittaa synnyttääkseen myönteisempiä mielikuvia. Hyväntekeväisyystyön brändin nimeksi valittiin Suomalaisapu. Vuonna 2016 Yle vahvisti myös järjestön entisen johtajan Esa Holapan haastattelusarjassa, että PVL:n “toiminnasta osaa pyöritetään Suomalaisapu-nimikkeen alla.” Suomalaisapu mainittiin PVL:n toiminnassa julkisesti ensimmäistä kertaa vuonna 2013, mutta vuonna 2014 se sai enemmän huomiota PVL:n järjestettyä syksyllä kolme kertaa yhteenottoihin johtaneita epäonnistuneita katupartioita Suomalaisapu-nimen alla.

Suomalaisapu-toiminta sai huomiota syksyllä 2014, kun natsit järjestivät kolme kertaa Helsingissä katupartioita Suomalaisapu-liivit päällä. Pohjoismainen Vastarintaliike (tuolloin vielä Suomen Vastarintaliike) julkaisi videon 25.10.2014 järjestetystä katupartiosta, jossa Jimi Karttusen tappaja Jesse Torniainen (edessä toinen oikealta) johtaa Suomalaisapu-partiota.

Sittemmin PVL järjesti parin seuraavan vuoden aikana harvakseltaan katupartioita eri paikkakunnilla Suomalaisavun nimen alla, mutta lähinnä keskittyi vaatteiden ja elintarvikkeiden keräämiseen propagandistista lahjoitustoimintaa varten. Suomalaisavulla on tiettävästi ollut ainakin kolme tai neljä varastoa, joissa säilytetään vaatteita ja elintarvikkeita. Ainakin osa varastoista on ollut PVL:n Koti-kerhotilojen yhteydessä Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Suomalaisapu on siis ollut kiinteä osa PVL:n toimintaa vuodesta 2014 lähtien.

Pohjoismainen Vastarintaliike kirjoitti sivulleen Suomalaisapu-toiminnasta joulukuussa 2015.
Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen nettisivuilla haastateltiin Suomalaisavun “porilaista vapaaehtoista” Johannes Murtoa. Cari Johannes Murto on PVL:n Porin ryhmän perustaja ja ryhmänjohtaja. Haastattelun kuvituksena on PVL:n Helsingin ryhmä keräämässä lahjoituksia Suomalaisapua varten. Kuvassa on PVL:n kielto-oikeudenkäyntiin osallistuneet johtohahmot Otto Rutanen (oikella) ja Antti-Pekka Lehto (toinen oikealta).

Kun poliisihallitus nosti vuoden 2017 alkupuolella kanteen PVL:n lakkauttamiseksi, haastehakemuksessa vastaajana olivat PVL:n Suomen valtuuston jäsenet ja Pohjoinen perinne ry. Haastehakemuksessa mainitaan, että PVL:n verkkosivujen mukaan “suomalaisavusta vastaa valtuuston puheenjohtaja Antti Niemi”. Käräjäoikeuden päätöksessä mainitaan PVL:n Suomalaisapu-toiminta useaan otteeseen. Lisäksi mainitaan, että “Pohjoinen perinne ry tukee suomalaisapua taloudellisesti” ja “Tukimaksuja on käytetty materiaalihankintoihin ja tilavuokriin ja tuettu PVL:n suomalaisapua”. Suomalaisapua käsitteleviä PVL:n artikkeleja käytettiin todisteena myös hovioikeuden päätöksessä kieltää PVL:n toiminta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kieltokanteen nostaneelta poliisihallitukselta on mennyt ohi, että käräjäoikeuden jälkeen PVL on virallistanut Suomalaisapu-toimintansa perustamalla uuden yhdistyksen.

Pohjoismainen Vastarintaliike avasi vuonna 2016 Tampereella kerhotilan ja sen yhteyteen Suomalaisavun varaston. Samanalaista kaavaa on noudatettu menneisyydessä myös sittemmin suljetuissa Turun ja Helsingin kerhotiloissa.
Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen Tampereen ryhmä poseeraa Suomalaisapu Facebook-sivun julkaisemassa kuvassa Mannerheimin patsaalla Tampereella joulukuussa 2017. Paikalla muiden PVL:n pirkanmaalaisten jäsenten lisäksi Suomalaisapu ry -yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemi (toinen oikealta), varapuheenjohtaja Toni Toorikka (oikealla) ja Petri Nordman (vasemmalla).

Suomalaisapu ry -nimiselle yhdistykselle haettiin lupaa 13. lokakuuta 2017, eli noin kaksi viikkoa ennen kuin PVL lakkauttamisoikeudenkäynti alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Koska yhdistystä ei oltu vielä rekisteröity, sitä ei mainittu erikseen vastaajana Pohjoinen perinne ry:n tapaan. Suomalaisapu ry -yhdistyksen virallinen puheenjohtaja on PVL:n johtaja Antti Niemi, ja varapuheenjohtaja PVL:n Tampereen ryhmän aktiivi ja “vuoden aktivisti” 2017 Toni Toorikka. Yhdistyksen rahastonhoitaja on Petri Nordman, joka on pitkän linjan PVL-aktiivi sekä alkukesästä 2018 aloitetun PVL:n puoluehanketta varten perustetun Kansan yhtenäisyys ry:n puheenjohtaja. Kaikki Suomalaisapu ry -yhdistyksen hallituksen vastuuhenkilöt ovat siis PVL:n tunnettuja aktiivijäseniä, joista puheenjohtaja Niemi on yksi vastaajista PVL:n kielto-oikeudenkäynnissä.

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen Suomen johtaja Antti Niemi on myös Suomalaisapu ry -yhdistyksen puheenjohtaja.
Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen tamperelainen aktiivi Toni Toorikka on Suomalaisapu ry -yhdistyksen varapuheenjohtaja.
Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen tamperelainen aktiivi Petri Nordman (keskellä mikrofoni kädessä) on Suomalaisapu ry -yhdistyksen rahastonhoitaja. Nordman on myös PVL:n Kansan yhtenäisyys ry -yhdistyksen puheenjohtaja.

Suomalaisapu ry:n tarkoituksena on sen sääntöjen mukaan “järjestää monimuotoista avustustoimintaa kuten esimerkiksi turvapartiointia julkisilla alueilla sekä vaate-, tavara- ja elintarvikekeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myydä kannatustuotteitaan ja vastaanottaa rahalahjoituksia”. Kauppalehden mukaan yhdistyksen y-tunnus on tullut voimaan 30. heinäkuuta 2018 ja se on merkitty reksteriin 2. elokuuta 2018. Suomalaisavun tarkoituksena on mitä luultavimmin jatkaa PVL:n rahaliikenteen pyörittämistä, sillä Pohjoinen Perinne ry jäädytettiin käräjäoikeuden päätöksen myötä. Nähtäväksi jää, miten poliisi ja syyttäjä kohtelevat PVL:n ja Pohjoinen perinne ry:n työtä suoraan jatkavaa Suomalaisapu ry:tä sekä puoluehanketta varten perustettua Kansan yhtenäisyys ry:tä.

Tutkija Tommi Kotonen arvioi juuri Helsingin Sanomissa, että PVL:n kieltäminen ei tule lopettamaan natsien toimintaa, sillä natsit voivat perustaa uusia yhdistyksiä tai toimia anonyymisti. Kahden uuden yhdistyksen myötä PVL on jo reagoinut Pohjoinen perinne -yhdistyksen kieltoon ja varautunut koko organisaationsa lakkauttamiseen. Viranomaistoiminnan laahatessa jäljessä jää natsien toimintaan puuttuminen ruohonjuuritason antifasististen toimijoiden ja koko yhteiskunnan harteille.

Katso myös: