Suomalaisen natsimusiikin vaikuttajat: Northern Brotherhoodin ja Horror Shopin Sami Haavisto

Sami Haavisto posing on his Instagram account wearing merchandise from the NSBM (national socialist black metal) band Goatmoon. January 10th, 2018. Hashtags including #goatmoon #proud #european #white #nationalist
Sami Haavisto poseeraa Instagram-tilillään natsibändi Goatmoonin t-paita yllään 10.1.2018 . Hashtageina mm. #goatmoon #proud #european #white #nationalist

Pitkän linjan alakulttuuritoimija ja Horror Shop -liikkeen omistaja Sami Haaviston toimia on viime aikoina käsitelty hänen uusfasististen blogikirjoitustensa sekä myymiensä natsististen tuotteiden vuoksi. Haaviston toiminimi S-Art Sami Haavisto Ky omistaa mm. aputoiminimet Horror Shop, Northern Brotherhood, Blood Ceremony Films ja Tattoo Dungeon. Lisäksi hän myy Horror Shopin kautta eurooppalaiseen pakanakultturiin keskittyviä tuotteita nimellä True Viking Shop. Horror Shopin kivijalkaliike sijaitsee Helsingin Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14.

Terroria lietsova pohjoinen veljeskunta

Haaviston kohua herättäneet Northern Brotherhood -nettivaatekaupan blogikirjoitukset on julkaistu loka-joulukuussa 2017. Kirjoitukset eivät varsinaisesti tarjoa mitään uutta tai omaperäistä – ne ovat nykyisiä trendejä seurailevaa pelkistettyä uusfasistista propagandaa ja sellaisenaan selvä heijastus uusfasistisen liikkeen ajatuksista. Tekstien yhteydessä on julkaistu puolisotilaallista kuvastoa. Blogin tarkoitus vaikuttaa olevan yksinkertainen: kannustaa “kansallismielisiä” ihmisiä aseelliseen vastarintaan “suvaisevaisuuden ideologiaa” ja sitä ylläpitäviä “maanpettureita” vastaan. Blogin kaikki kirjoitukset ovat tavalla tai toisella variaatioita tästä vastarinnan ja kansallisen heräämisen teemasta. Ensimmäisestä blogitekstistä lähtien linja on suoraviivainen:

Herää Eurooppa, sillä taistelun aatto lähenee. Valmistaudu puolustamaan perhettäsi, kansaasi ja verenperimääsi! Vaikka vihaisitkin vallassa olevaa hallitusta, älä vaivu epätoivoon ja luovuta, sillä se on juuri se, mitä he haluavat sinun tekevän! Rakasta maatasi, sen kansaa, läheisiäsi ja juuriasi. Ennen kaikkea ole valmis taistelemaan niiden puolesta, sillä kukaan muu ei tee sitä puolestasi!

(ote Northern Brotherhoodin blogista 1.10.2017)

“Veljesi taistelevat, miksi sinä et?”
Herää Eurooppa. Kuvakaappaus Sami Haaviston blogista.

Blogissa Haavisto kirjoittaa ikään kuin samanmieliselle sisäpiirin yleisölle. Haavisto käyttää äärioikeiston uudelleen määrittämiä termejä ja uudissanoja, kuten kulttuurimarxilaisuus ja suurpääoman valta, avaamatta niitä sen kummemmin. Lukijan oletetaan olevan valmiiksi perillä mistä puhutaan ja jakavan samat arvot ja ennakko-oletukset hänen kanssaan. Tämä pyrkii luomaan illuusiota oikeassa olevien etujoukon muodostamasta sisäpiiristä, jota ulkopuoliset eivät ymmärrä eivätkä pysty kritisoimaan. Samaa tyyliä käyttää blogikirjoituksissaan mm. Jussi Halla-aho. Lisäksi Haavisto koettaa esittää Northern Brotherhoodin blogin jonkinlaisena kansallismielisenä foorumina ja osana suurempaa liikettä. Blogin alaotsikko onkin “Mielipiteitä ja julistuksia, veljiemme ajatuksia!”, vaikka on päivänselvää että kaikki kirjoitukset ovat Haaviston käsialaa eikä mitään “veljiä” ole olemassa. Tyypillistä uusfasismia on myös ajatus siitä, että vain miehiä (“veljiä”) pidetään tekijöinä ja ajattelijoina naisten näkyessä vähän tai ei lainkaan.

Northern Brotherhoodin kaupittelemat vaatteet täydentävät kirjoitusten poliittista sanomaa ja jo etusivulla mainitaankin vaatekaupan agenda: “Vallankumouksellisia vaatteita uuden ajan airueille ilman kompromisseja!”. Sama linja jatkuu blogissa:

T-paita on julistus, liikkuva banderolli ja banderollissa on viesti. Viestin ääni kohoaa ja kiirii ympäri eurooppaa. Se huutaa, että NYT RIITTÄÄ, OLEMME SAANEET TARPEEKSEMME!

(ote Northern Brotherhoodin blogista 2.10.2017)

“Sodan poissaolo ei tarkoita rauhaa.”

Blogin ensimmäisessä kirjoituksessa (1.10.2017) vihollisena nähdään hallitus, mutta viholliskuva laajenee myöhemmissä teksteissä käsittämään monet muiden fasistien kirjoituksista tutut asiat. Vihollisiksi listataan mm. monikulttuurisuus, rappiolliset arvot ja näitä puolustava valtamedia (30.10.2017), Euroopan Unionin liittovaltiota ajava politiikka, (2.10.2017), suvaitsevaisuuden ideologia, maahanmuuttajat, vasemmisto, demokratia (9.10.2017) ja poliittinen poliisi (6.11.2017). Blogissa Haavisto puhuttelee lukijoitaan usein “meinä”. “Meillä” Haavisto viittaa lähinnä “kansallismielisiin” ja etnonationalistiseen oikeistoon yleensä, mutta myös kansallissosialisteihin (30.10.2017).

Selkeimmin näitä vastakkainasetteluja avaa ote blogikirjoituksesta “Nykyajan soturit”:

Tämä sota ei kuitenkaan ole vain rotujen tai kulttuurien tai ”vasemmistolaisten” ja ”oikeistolaisten” välinen. Pohjimmiltaan se on kahden erilaisen ihmiskäsityksen välinen. Demokratia, ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat käsitteitä, joista on haluttu tehdä universaaleja, kyseenalaistamattomia totuuksia. Todellisuudessa meillä Euroopassa on aina vaikuttanut toisenlainen maailmankuva, ”Weltanschauung”, aina muinaisajoista Platoniin, Maistreen, Nietzscheen ja Evolaan asti. Sen mukaan määrä ei korvaa laatua, eikä jokaisen ”ääni” ole yhtä arvokas. Sen mukaan heikkojen ja kyvyttömien ei tule hallita vahvoja, kuten demokratiassa tapahtuu. Tämän maailmankuvan koko olemassaolo pyritään nykyisin kiistämään, ja kaikki siihen viittaavat piirteet leimataan ”natsistisiksi” tai ”fasistisiksi”.

(Northern Brotherhoodin blogista 9.10.2017)

Samassa blogikirjoituksessa Haavisto avaa fasistiteoreetikko Julius Evolalta lainattua näkemystään “soturihengestä” toivoen ihmisten omaksuvan eräänlaisen kansallisen vapaustaistelijan roolin. Tämän jälkeen siirrytään puhumaan vastarinnan muodoista, yllytetään “kansallismielisiä” hylkäämään “rehellinen taistelu” ja siirtymään terroritekoihin. Lopuksi Haavisto maalailee viestinsä vahvistukseksi uhkakuvia “viimeisestä taistelusta” ja “kansojemme olemassaolosta” – tyypillistä fasistista retoriikkaa, jolla pyritään lietsomaan “kansallismieliset” epätoivoisiin terroritekoihin ja samalla oikeuttamaan tämä terrori luomalla viholliskuvia.

Rehellinen taistelu ei enää ole mahdollista, sillä vastustajamme eivät aseta itseään sellaiseen tilanteeseen. Soluttautuminen vihollisen riveihin, iskut selustaan ja ”yksinäisen suden taktiikka” sekä “solujen” muodostaminen ovat keinoja, joita jokainen harkitsee omalla tahoillaan miten parhaaksi näkee. Tämä aikakausi on viimeisen taistelun aika, sillä toista mahdollisuutta ei sen jälkeen enää tule. Kansojemme olemassaolo riippuu meistä nykyajan sotureista.

(ote Northern Brotherhoodin blogista 9.10.2017)

Blogikirjoituksessaan “Voit yrittää vaientaa meidät, mutta et tule koskaan onnistumaan” (30.10.2017) Haavisto palaa vielä samaan teemaan, pyrkien antamaan terrorille historiallista painoarvoa ja oikeutusta. Rinnastamalla uusfasistiset vallankumouspyrkimykset IRA:n kansalliseen vapaustaisteluun Haavisto noudattelee jälleen eurooppalaisen uusfasismin trendejä. Haavisto esittää “kansallismieliset” sorrettuna vähemmistönä omassa maassaan, jotka ovat ikään kuin pakotettuja toimimaan terrorin keinoin “monikulttuurisuutta ja rappiollisia arvoja” puolustavan valtamedian sensuroidessa julkisen keskustelun ja poliittisen poliisin vainotessa “väärinajattelijoita”. Esimerkeiksi sensuurin ja vainon epäoikeudenmukaisista kohteista Haavisto nimeää antisemitistisen ja natsimyönteisen Magneettimedian omistaja Juha Kärkkäisen ja uusnatsien Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen.

Historiassa on lukuisia esimerkkejä ihmisistä ja kansanosista, jotka yhteiskunnan ulkopuolelle heitettyinä ovat olleet pakotettuja radikaaleihin tekoihin saadakseen äänensä kuuluviin: pommi-iskuihin ja poliittisiin salamurhiin. Ja mitä enemmän tällaisia tekoja on tapahtunut, sitä enemmän niillä on ollut vaikutusta ympäröivään poliittiseen ilmapiiriin. Haluttu vaikutus ei kuitenkaan ole aina ollut välitön: yleisön ensireaktio tällaisiin tekoihin on saattanut aluksi olla hyvinkin torjuva. Siitä huolimatta, mitä enemmän tällaisia tekoja on tapahtunut, sitä ymmärtäväisemmäksi ihmiset ovat tulleet niitä kohtaan pidemmän ajan kuluessa. Kyse on ollut vallankumousta edeltävien olosuhteiden luomisesta. Mitä levottomammaksi yhteiskunta on muuttunut, sitä vastaanottavaisemmiksi ihmiset ovat tulleet uudelle vaihtoehdolle.

(ote Northern Brotherhoodin blogista 30.10.2017)

“Vallankumous…on tulossa”.

Samassa blogikirjoituksessa Haavisto pyrkii valamaan “kansallismielisiin sotureihin” uskoa tulevaan voittoon sodassa “vihollisia” vastaan. Hän kuvaa miten tukahduttaminen “kansallismielisiä” kohtaan kasvaa ja kiihtyy, mutta epäonnekseen se tulee kasvattaneeksi “kansallismielisten” voimaa ihmisten noustessa vastarintaan. Samalla hän asettaa “kansallismielisyyden” ja kansallissosialismin ikään kuin samalle viivalle – mitä ne Haavistolle varmasti ovatkin.

Mitä enemmän demonisointia tapahtuu, sitä enemmän kansallismielinen ja kansallissosialistinen ideologia alkaa kiehtomaan uutta sukupolvea(…) Ja mitä enemmän meitä vainotaan, sitä vaarallisempi vastustaja meistä tulee.

(ote Northern Brotherhoodin blogista 30.10.2017)

Samantyyppisiä lausuntoja kuulee yllättävän usein myös rasismia periaatteen tasolla vastustavilta. Heidän mukaansa fasisteille ei pitäisi antaa ylimääräistä huomiota, sillä se vain innostaa natseja. Jos rasismia ei kohtaa omassa päivittäisessä elämässään, voi olla helppoa tuudittautua verkossa toimivaan “Don’t feed the troll” -tason logiikkaan. Toistaiseksi tunnetuin fasistinen yhteiskunta rakennettiin kuitenkin nimenomaan hiljaisen enemmistön ansiosta.

Kirjoituksissaan (30.10. ja 6.11.2017) Haavisto toteaa yhteiskunnan vääjäämättömän luhistumisen ja Euroopan laajuisen sisällissodan (6.11.2017) olevan edessä. Tämän jälkeen vanhan maailman tuhkasta luodaan uusi, etnisesti yhtenäinen ja yksimielinen kansakunta (tai laajemmin kansakuntien Eurooppa). Tapahtumaketjua kuvataan ikään kuin luonnonvoimien kaltaisena orgaanisena ja syklisenä prosessina. Tällainen Haaviston edustama sosiaalidarwinismista ja natsi-esoteriasta ammentava pseudotieteellinen historiallinen determinismi on innoittanut fasisteja kautta aikojen heidän toimissaan. Myös Haaviston puhe luonnottomasta, mädästä ja rappiollisesta vastakohtana luonnolliselle ja terveelle on oppikirja-esimerkki fasistisesta retoriikasta, jolla pyritään oikeuttamaan fasistinen toiminta ja tässä kontekstissa erityisesti aseellinen “kansallismielinen vastarinta”.

Yllä esitetty Haaviston näkemys on täsmälleen sama kuin fasisteilla kautta aikojen. Sille on myös olemassa oma käsitteensä – palingeneesi, paluu kuvitteelliseen kansallisen yhtenäisyyden kulta-aikaan. Yleensä palingeneesiin pyritään jonkinlaisella (rotu)sodalla tai etnisellä puhdistuksella, joka yhdistää “kansan” ja tuhoaa tai ajaa pois “epäkansalliset” ainekset (kuten etniset vähemmistöt ja poliittisen vasemmiston) tietyltä maantieteelliseltä alueelta. Tunnetuin pyrkimys palingeneesiin on tietysti natsi-Saksa ja sen sotapolitiikka maan rajojen ulko- ja sisäpuolella.

Olemme vääjäämättä etenemässä kohti tapahtumia, joiden lopputulemana saattaa olla yhteiskunnan joko täydellinen tai osittainen luhistuminen. Tätä ei kuitenkaan pidä nähdä negatiivisena asiana, sillä levottomina aikoina vahvat tulevat selviämään voittajina, vaikka he olisivat lukumääräisesti vähemmistönä. Vastaavasti yhteiskuntaa rappeuttaneet ja sille suorastaan vahingolliset, alhaiset ihmiset karsiutuvat evoluution mukaisesti kuormittamasta muuta yhteiskuntaa. Luhistuneen yhteiskunnan raunioille voidaan tämän jälkeen rakentaa uusi, entistä parempi maa, joka rappiollisen ja näennäisen demokratian sijaan perustuu siihen, että valta on kansan oikeasti valitsemilla edustajilla, eikä mädän vaalijärjestelmän ja verhojen takana luotujen organisaatioiden hallussa. Sen tuhkasta rakennetaan kansallisvaltio, missä vahvempi suojelee heikompaansa eikä riistä tätä. Raunioista nousee itsenäinen maa ja kansa, jolla on päätösvalta omiin asioihinsa, ilman että alistumme EU:n tai kenenkään muun sanelupolitiikkaan. Se on maa lapsillemme ja tuleville sukupolville, paikka missä on turvallista kasvaa ja elää. Tämä sivilisaatioiden syntymisen, kasvun ja tuhoutumisen laki.

Northern Brotherhoodin blogista 30.10.2017

Northern Brotherhoodin blogikirjoitukset ovat selkeä ja militantti äärioikeistolainen taistelukutsu. Saman kutsun ovat historian saatossa kuulleet lukuisat äärioikeistolaiset terroristit, kuten Utøyan  vastajihadistinen joukkomurhaaja Andreas Breivik ja valkoista ylivaltaa kannattanut Oklahoman pommimies Timothy McVeigh. Propagandan tarkoitus on saada ihmiset ryhtymään sanoista tekoihin. Jää nähtäväksi, innostuuko joku täällä Suomessakin “veljiemme ajatuksista” ja vastaa kutsuun.

Horror Shop: pesäpallomailoja ja natsivaatteita

Haaviston fasistinen toiminta ei rajoitu Northern Brotherhoodin blogikirjoituksiin. Horror Shopin kautta Haavisto myy natsihenkisiä ja rasistisia vaatteita sekä fasististen yhtyeiden musiikkia ja oheistuotteita aina kansallissosialistisesta black metalista (NSBM) natsiskinien RAC:iin (Rock Against Communism). Lisäksi Horror Shopin vuolaat blogikirjoitukset ja päivitykset Facebookiin ja Instagramiin  mainostavat uusfasistien musiikkialakulttuureja ja antavat siinä sivussa tilaa Haaviston omille poliittisille näkemyksille. Kuvia Horror Shopin natsistisista tuotteista:

Haaviston suunnittelema t-paita jossa teksti “Vapaus Euroopalle! Kuolema abrahamilaisille uskonnoille”. Kuvassa SS-sotilasta ja pakanasoturia yhdistelevä luurankosotilas. Soturin kilvessä uusnatsien suosima “pakanallinen” hakaristimukaelma. Selkäpuolella teksti NSBM. Siinä missä äärioikeistossa ja varsinkin oikeistopopulismissa keskitytään avoimeen islamofobiaan ja perinteisempään peiteltyyn antisemitismiin, on uusfasistisessa black metal -ja pakanakulttuurissa nykyään tapana nähdä kaikki “aavikkouskonnot” – eli myös kristinusko – länsimaiselle kulttuurille ja perinteille vieraina ja vihamielisinä valloittajauskontoina (fokuksen toki ollessa lähinnä juutalaisuudessa ja islamissa). Samalla voidaan kätevästi esiintyä “kansallismielisinä vapaussotureina” ja välttää rasismisyytökset.

 

Natsi-Saksan SS-joukkojen käyttämä totenkopf-kallo.
Adolf Hitler.
NSBM, uusnatsisymboli kelttiristi ja mukaelma Kolmannen valtakunnan kotkasta.
SS Nordland -huppari. Kyseinen huppari viittaa 11. SS-vapaaehtoispanssarikrenatööridivisioona Nordlandiin, jossa taisteli myös suomalaisia SS-vapaaehtoisia. Hupparissa hakaristimukaelma, totenkopf-pääkallo, Nordland-teksti, SS-salamariimut ja SS:n motto “Meine Ehre heißt Treue” eli “Kunniani on uskollisuuteni”. Huppari oli Horror Shopin valikoimassa vielä 2017.
Haavisto suunnittelemassa “Vapaus Euroopalle” -t-paitaa 7.7.2017. Kuvakaappaus Instagramista.

Erityisen huomionarvoista on Haaviston pitkäaikainen yhteistyö Suomen tunnetuimman NSBM-yhtyeen Goatmoonin kanssa sekä hänen toimintansa black metal -keikkojen järjestäjänä Death Cult Clubin kautta yhdessä natsisympatioista tunnetun Club PRKL:n kanssa.

Sami Haavisto (vas.) ja Club PRKL:n pääomistaja Antti Siljamäki.

Muun muassa valokuvaamista, piirtämistä, tatuointia, maalaamista ja graafista suunnittelua harrastava Haavisto on suunnitellut Goatmoonille t-paitoja, valmistanut Goatmoonin pinssejä ja ottanut Goatmoonin uusimman “Stella Polaris” -levyn valokuvat. Lisäksi Horror Shop myy Goatmoonin levyjä ja oheistuotteita, kuten edellämainittuja Haaviston suunnittelemia paitoja. Myös sellaiset kotimaisen black metalin tunnetut nimet kuten Barathrum ja Impaled Nazarene ovat tehneet yhteistyötä Haaviston kanssa.

Haaviston valmistamia ja Horror Shopin myymiä Goatmoonin pinssejä.
Haaviston suunnittelema ja Horror Shopin myymä Goatmoonin paita.
Horror Shopin myymä Goatmoonin Sonderkommando Nord -huppari: “Sonderkommando Nord (suom. Erillisosasto Pohjoinen) oli toisen maailmansodan loppuvaiheissa Lapin sodan aikaan natsi-Saksan tiedustelupalvelun perustama erikoisyksikkö, jonka tehtävänä oli johtaa ja tukea Suomessa toimivaa saksalaismielistä vastarintaliikettä.”
Haavisto kommentoi levykauppa Äx:n tuoretta kohua kun liike veti kohu-uutisten vuoksi myynnistä lukuisten natsiyhtyeiden – mm. Goatmoonin – levyjä. Samalla Haavisto viittaa Äx:n tunnettuun “Sinä olet kakkapylly” -mainokseen ja vakuuttaa että Horror Shopista natsilevyjä saa jatkossakin.

 

Haaviston ystävälleen tekemä totenkopf-natsitatuointi Haaviston Instagram-tilillä 8.9.2015.

Vuonna 2014 perustettu Death Cult Club on Sami Haaviston ja natsisympatioista tunnetun Club PRKL:n yhteisprojekti, jonka kautta järjestetään keikkoja ja musiikkialakulttuureihin keskittyvää El Chopo -kirpputoria. Death Cult Clubin puitteissa Haavisto on järjestänyt muutamia black metal -keikkoja Vantaan Rockin’ Cornerissa. Näitä ovat mm. muslimivastaisesta rasismista tunnetun Sielunvihollisen keikka 9.12.2017, natsiyhteyksistä tunnettujen White Deathin ja Norrhemin keikka 10.2.2018 ja Steelfestin pääjärjestäjiin kuuluvan Jani Laineen Sawhill Sacrifice -yhtyeen keikka 17.3.2018. Kaikki yhtyeet ovat Haavistolle myös jonkin sortin yhteistyökumppaneita. Haavisto on suunnitellut Steelfest t-paitoja ja puolustellut blogissaan niin Steelfestin natsibändejä kuin rasismisyytöksiä saanutta Sielunvihollista. Horror Shop on myös myynyt Norrhemin pitkäsoittoa “Vaienneet voittajat” sekä Sielunvihollisen t-paitoja.

Haaviston suunnittelema ja Horror Shopin myymä Sielunvihollisen “Tuhontuoja” t-paita.
Haavisto suunnittelemassa Sielunvihollisen “Tuhontuoja” t-paitaa.
Horror Shopin myymiä Norrhemin levyjä.
Sielunvihollinen Rockin’ Corner 9.12.2017.
Norrhem ja White Death Rockin’ Corner 10.2.2018.

Aiemmassa Diary of a Mad Man -blogissaan sekä Horror Shopin blogissa Haavisto valittelee jatkuvasti pienyrittäjän elämän köyhyyttä ja stressiä. Festarimyynti mainitaan usein keinona paikata heikkoa taloutta. Haavisto kiertääkin ahkerasti festareita ja keikkoja eri puolella Suomea Horror Shopin myyntikojun kanssa. Erityisesti Haavisto suosii tapahtumia jotka vastaavat hänen mielenkiintonsa kohteita. Horror Shopin voikin bongata esim. black metal -ja psychobillykeikoilta, pakanamessuilta, tatuointitapahtumista ja marginaalisemmilta elokuvafestivaaleilta. Horror Shop on vakituinen myyntipöydän pitäjä ainakin seuraavissa tapahtumissa: Apocalyptic Rites, Steelfest, Turku Saatanalle, Saarihelvetti, Lintta Meet, Lumous Festival, Tavastia Stomp, Dark River, Night Visions ja Howls of Winter (Tallinna). Lisäksi Horror Shopilla on laaja nettikauppa.

Horror Shop Steelfesteillä 2016.

Julkisten keikkojen ja festivaalien lisäksi Haavisto pitää mielellään Horror Shopin myyntipöytää myös salaisilla natsikeikoilla. Haavisto piti myyntipöytää Lappeenrannassa ”Pimeys yllä pyhän maan” black metal -festivaaleilla 15.10.2016. Salaisessa tapahtumassa soitti pääesintyjänä Saksalainen NSBM-yhtye Leichenzug. Muita esiintyjiä olivat mm. NSBM-yhtye Goatmoon, islamofobinen Sielunvihollinen sekä useita natsiyhteyksistä tunnettuja yhtyeitä kuten lappeenrantalaiset White Death ja Nekrokrist SS. Horror Shopin festaria käsittelevässä blogikirjoituksessa 17.10.2016 Haavisto puolusteli Sielunvihollista ja nimitteli yhtyeen keikkoja estämään pyrkiviä (antifasisteja) ”pikkupaskoiksi”. Samassa blogikirjoituksessa Haavisto intoilee Goatmoonin keikasta: ”Vääräoppisen tuhovärssyn aikana huomaan osallistuvani yhteislauluun nyrkki ilmaan kohotettuna”. Kyseinen kappale on sisällöltään räikeän natsistinen ja antisemitistinen. Kappale on ilmestynyt Goatmoonin ”Voitto tai Valhalla” -levyllä 2014 ja sen on sanoittanut Dead Reptile Shrine -yhtyeen Sebastian “Devamitra” Porceddu.

Sorron ja hävityksen Jumalat

Saapukaa aroilta ja kankahilta

Henget ja haltiat epäluomat

Mellastakaa kuin riivatut hullut

Kun Taivas kalpenee

Ali-ihminen kuolee

Sataa ukon vasamia

Aurinko ja kotka

Maksuna väkivalta

Sorainen tie

Sotainen taival

Kohti siionia marssimme

Vannomme veristä satoa niittää

Kohti idän heimoja mittelöön

Luopiosta voittoa riemuitkaa jo

Sotasaappaan kärki halkoo viljaa

Kun veri ja sonta värjää maan

Kivääri leiskuu, tanner laulaa

Katseemme nousee

Kohti auringonpyörää

Ali-ihmisillä, idän heimoilla ja siionilla viitataan tässä kontekstissa juutalaisiin (ja mahdollisesti osin muslimeihin). Aurinkopyörä ja kotka (ja varsinkin näiden mainitseminen yhdessä) ovat tuttuja natsisymboleja ja aurinko viittaisi tässä joko aurinkopyörään tai fasistisiin pakanauskontoihin yleensä, auringon palvonnan ollessa keskeistä monessa Euroopan pakanauskonnossa.

Kappaleessa viitataan vastapuolena ja hävittävän väkivallan kohteina oleviin Siionin ali-ihmisiin. Siionilla viitataan yleensä Israeliin, ali-ihminen taas on natsien juutalaisista käyttämä haukkumasana. Samoin luopio on tyypillinen viittaus juutalaisiin klassisissa antisemitistisissä salaliittoteorioissa, joissa juutalaiset nähdään kavalina ja juonittelevina maanpettureina. Kappaleen viittauksessa “idän heimoihin” on antisemitismin lisäksi myös muslimivastainen ja antikristillinen kärki. Eurooppalaisissa ja yhdysvaltalaisissa fasismia kannattavissa pakanauskontojen virtauksissa on nykyään tapana nähdä kaikki “abrahamilaiset aavikkouskonnot” oletetun alkuperäisen eurooppalaisen kulttuurisen ja hengellisen perinteen vihollisina ja aggressiivisina valloittajauskontoina (fokuksen toki ollessa yhä juutalaisissa ja muslimeissa). Niitä pidetään usein myös esimarxilaisina humanistiuskontoina vastakohtana oletetuille antihumanistisille ja fasistisille pakanauskonnoille.

“Meinä” eli hyökkääjinä nähdään kappaleessa jonkinlainen natsisotilaan ja pakananallisen soturin hybridi, joka jumaliensa avustuksella tuhoaa ali-ihmisen modernissa sodankäynnissä. Ukon vasamilla viitataan Thoriin, skandinaavisessa mytologiassa keskeiseen ukkosen jumalaan. Aurinkopyörä on tunnettu natsi-Saksan ja uusnatsien suosima esoteerinen symboli. Auringolla viitataan tässä kappaleessa yleisemmin eurooppalaisiin pakanauskontoihin, joista monissa oli keskeistä vuoden kiertoa rytmittävän auringon palvonta. Kotkalla viitataan kappaleen kontekstissa (juutalaisten tuhoaminen) selvästikin natsi-Saksaan ja sen kotkatunnukseen, jota käytettiin virallisesti mm. valtion ja puolueen vaakunoissa, sekä epävirallisemmin lukuisissa muissa yhteyksissä. Hakaristin päällä istuva Kolmannen valtakunnan kotka on tunnetuimpia uusnatsisymboleita.

Kiertävä myyntipöytä salaisilla natsikeikoilla

Kaikesta päätellen Haavisto oli paikalla myös salaisella Turun uusnatsien “Horst Wessel 110v” -keikalla 14.10.2017. Keikalla esiintyivät RAC-yhtyeet Civic Duty, Marder, Pylvanainen ja Genocide Wolves. Kaikissa yhtyeissä on Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aktiivijäseniä. On mahdollista, että Haavisto on saanut keikalle kutsun hyvän tuttunsa ja yhteistyökumppaninsa Goatmoonin nokkamies Jaakko Lähteen kautta, sillä Lähde soittaa Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen jäsenten kautta yhdistyvässä Marderissa rumpuja. Haaviston päivitys Instagramiin 15.10.2017 sisälsi mm. tagit #secretgig #skinhead #nsbm #goodfriends #fac (rac, jossa typo). Kuvassa Haavisto poseeraa Horror Shopinkin myymässä pääkallohuivissa. Etualalla on nostettuna näytille Horst Wessel -t-paita, jota koristaa hakaristilippu ja lainaus “Horst-Wessel-Liedistä”. Horst Wessel oli SA-johtaja ja pian murhansa jälkeen (1930) hänestä tehtiin natsi-Saksan tunnetuin marttyyri. “Horst-Wessel-Lied” korotettiin 1933 natsi-Saksan toiseksi kansallislauluksi. Taustalla näkyy muita Horror Shopin tuotteita, kuten totenkopf t-paita ja lippalakkeja 100% white -tekstillä ja totenkopf-pääkallolla koristeltuna. “100%” ja “100% white” ovat yleisiä uusnatsien suosimia lyhenteitä ja viittaavat tunnuksen käyttäjän “rotupuhtauteen”. Horror Shop ei mainosta kyseisiä lippalakkeja tai Horst Wessel t-paitaa nettikaupassaan, joten on mahdollista että ne on hankittu nimenomaan natsikeikkoja varten tai myytäväksi “tiskin alta”.

Sami Haavisto ja Horror Shopin myyntitiski. Kuva on todennäköisesti otettu “Horst Wessel 110v.” natsikeikalla 14.10.2017. Etualalla Horst Wessel t-paita, taustalla 100% white -lippalakkeja.

 

Sami Haaviston tilaamia lippalakkeja 16.6.2017. Joukossa myös 100% white -lippalakki sekä rasistinen ja islamofobinen lippalakki, jossa rynnäkkökivääri ja teksti “Infidel” eli vääräuskoinen.

Horror Shop on myös todennäköisesti osallistumassa joko Jyväskylän tai Helsingin natsikeikalle 7.7.2018, sillä molemmissa kaupungeissa on ennakkotietojen mukaan tuolloin natsikeikka. Kyseinen päivä on Horror Shopin keikkakalenterissa merkitty kryptisesti “W.A.R. – private”. W.A.R. on uusnatsien – ja erityisesti natsiskinien – suosittu lyhenne sanoista White Aryan Resistance. Lyhenteen popularisoi yhdysvaltalainen uusnatsi Tom Metzger vuonna 1983 perustamallaan samannimisellä uusnatsijärjestöllä.

“Horst Wessel 110v.” natsiskinikeikan juliste.
Jyväskylän natsikeikan mainos 7.7.2018.
Helsingin natsikeikan mainos 7.7.2018.
Haavisto lähdössä natsiskinikeikalle 9.9.2017. Keikalla esiintyivät Haaviston Instagram-päivityksen hashtageissakin mainitut RAC-yhtyeet Vapaudenristi, Pylvanainen ja Sniper. Viestissä Haavisto mainitsee olevansa autolla ja taustalla näkyvä Haaviston tuolloin käyttämä musta Mercedes-Benz -pakettiauto antaa olettaa, että Horror Shopin myyntipöytä kulkee matkassa. #vapaudenristi #sniper #pylvanainen #goodtime #rac #friends.
9.9.2017 natsiskinikeikan mainos. Europa Erwache on uudehko uusnatsimusiikkia Suomessa myyvä ja julkaiseva levymerkki. Sittemmin kuopattu Gammadion Promotion järjesti useita uusnatsikeikkoja Suomessa.

Horror Shop on tuttu näky Kuopiossa vuodesta 2015 järjestetyllä salaisella NSBM-painotteisella “Apocalyptic Rites” black metal -festivaalilla. Festivaalin järjestäjätahoihin kuuluu ainakin NSBM-yhtye Circle of Dawnin jäsenistöä ja yhtye onkin esiintynyt festareilla jokaisena vuonna. Vuonna 2016 paikalla oli Horror Shop sekä NSBM-yhtyeitä, kuten yhdysvaltalainen pääesiintyjä Grand Belial’s Key, sekä kotimaiset Goatmoon ja Circle of Dawn. Horror Shopin blogissa 29.8.2016 Haavisto kehuu kuinka ”kasvonaamiot ja alumiiniset pesäpallomailat myydään hetkessä loppuun” Horror Shopin myyntipisteestä. Alumiinisia pesäpallomailoja tuskin ostettiin pesäpallon peluuta varten (vaan pääkallohuivien tapaan esimerkiksi militantin natsi-identiteetin rakennuspalikoiksi). Haaviston Instagram-päivityksessä 19.8.2017 Haavisto poseeraa Apocalyptic Rites III -festivaaleilla ja kuva on merkitty mm. hashtageilla #apocalypticrites #nsbm #normipäiväduunissa. Soittamassa olivat ainakin NSBM-yhtyeet Goatmoon ja Circle of Dawn, RAC-yhtye Vapaudenristi ja fasistinen neofolk-yhtye Pyhä Kuolema. Tänäkin vuonna Apocalyptic Rites on merkitty Horror Shopin “keikkakalenteriin”.

Horror Shop myymässä naamiohuiveja ja alumiinisia pesäpallomailoja Apocalyptic Rites II festivaaleilla 2016. Taustalla NSBM-, Adolf Hitler- ja Heinrich Himmler -aiheiset t-paidat.
Sami Haavisto Apocalyptic Rites III festivaaleilla 2017. Hashtageina mm. #nsbm #normipäiväduunissa.

Haavisto toimii myös Vkontaktessa, joka on venäläinen Facebookin venäläinen vastine ja suosittu erityisesti suomalaisen äärioikeiston keskuudessa, sillä se ei rajoita “sananvapautta” toisin kuin Haaviston antisemitistisesti nimittämä “Jewbook”. Haaviston teksti hänen omalla Vkontakten sivullaan 27.6.2017, muutama kuukausi ennen Northern Brotherhoodin blogikirjoituksia, antaa esimakua Haaviston tulevista blogikirjoituksista. Haaviston kertoo miten “Eurooppa tarvitsee laajemman puhdistuksen” ja “Päitä tulee putoamaan ja kadut lainehtimaan verestä”.

Kuvakaappaus Haaviston Vkontakte-sivulta 27.6.2017.

Haavisto myös hehkuttaa Vkontaktessa äärioikeistomuusikko Paddy Tarletonin (alias Patrick Corcoranin) Charlottesville -kappaletta. Kappale on täynnä tyypillistä uusfasistista propagandaa siitä, miten “juutalainen eliitti” yhdessä poliisin, valtamedian, seksuaalivähemmistöjen ja vasemmistolaisten kanssa toimii salaliitossa kansaa ja “kansallismielisiä” vastaan toteuttaakseen “valkoisen kansanmurhan”. Kyseisen kappaleen videokoosteessa on mm. videokuvaa äärioikeiston mielenosoituksesta Charlottesvillessa, jossa uusfasisti James Alex Fields Jr ajaa autollaan antifasististen vastamielenosoittajien yli. Yliajo johti Heather Heyerin kuolemaan ja 35 vastamielenosoittajan loukkaantumiseen. “Great song”, kirjoittaa Haavisto.

Haavisto pilkkaa Facebookia “juutalaismediaksi”. Kuva Haavistosta on sama kuin Northern Brotherhoodin blogissa.

Yllä olevassa kuvassa Haavisto kehuu Paddy Tarletonin fasistista Charlottesville-kappaletta. Kappaleen sävellys on vanhasta The Wolfe Tonesin IRA-kannatuslaulusta “Come Out Ye Black and Tans” ja siitä on tehty lukuisia mukaelmia:

The Jews’ Talmudic army swung toward us

And in the face of death, we had watched our old world sweat

Away and now our war is coming swiftly

Oh how you faggots screamed when you gathered on live-stream

Surrounding cars as they fled while you bragged

Till one of our wagoners drove his black Dodge Challenger

Straight through the horde and killed one of you scumbags

[chorus]

Come out you antifash, come out and get your faces smashed

Show the world how you take refuge in the system

Show ‘em how you cowards hide

Advocate white genocide

Cops and feds are all in bed with the reds

Huolimatta Haaviston selkeän fasistisesta aatemaailmasta ja ilmiselvistä siteistä fasistisiin musiikkialakulttuureihin, pyrkii Haavisto mahdollisuuksien mukaan kieltämään nämä tosiasiat. Joutuessaan fasismisyytösten kohteeksi hän vetoaa yleensä sananvapauteen ja kiistää sekä oman fasisminsa että fasistisen musiikkialakuttuurin metapoliittisen tason, pyrkien samalla kääntämään puheen sananvapautta rajoittaviin “mielensäpahoittajiin” ja “kulttuurifasisteihin”. Tämä on tyypillinen äärioikeiston ja varsinki alt-rightin omaksuma keskustelutaktiikka, jossa argumentoinnin sijaan pyritään lähinnä osoittamaan itsevarmuutta, pitämään keskustelun ohjat itsellä, ohittamaan tai vääristelemään vastapuolen argumentit, ja tarvittaessa vaihtamaan aihetta.

Onkin kuvaavaa ettei ahkerana bloggaajana tunnettu Haavisto ole juuri lainkaan kommentoinut asiallisesti häneen kohdistettuja fasismisyytöksiä, vaan on sen sijaan esiintynyt uhmakkaana ja itsevarmana “kansallismielisenä soturina”, jota valtamedia ja “kulttuurifasistit” vainoavat. Tässäkään ei ole mitään yllättävää, sillä tunnustautumalla fasistiksi hän joutuisi arvatenkin taloudellisiin vaikeuksiin suurten tapahtumajärjestäjien kieltäytyessä yhteistyöstä Horror Shopin kanssa. Lumouksen ja Saarihelvetin kaltaisten isojen kesäfestareiden myynti lienee Haavistolle korvaamaton ja sitä tuskin paikkaisi muutama ylimääräinen natsikeikka, vaikka maine fasistipiireissä kasvaisikin. Kaksilla korteilla pelaten Haavisto voi säilyttää paikkansa sekä ei-fasistisissa että fasistisissa alakulttuureissa maksimoiden asiakasmäärän ja yrityksensä myynnin menettämättä silti uskottavuuttaan poliittisena toimijana.

Esimerkkinä yllämainitusta toimintatavasta on Haaviston kirjoitus koskien Vantaan Bar Rock Bearin natsikeikkaa vuoden 2017 itsenäisyyspäivänä, jota Haaviston Northern Brotherhood oli järjestämässä yhdessä Sarastus-verkkolehden ja siihen vahvasti liittyvän Kiuas-kustantamon kanssa. Keikka oli jatkotapahtuma Sarastuksen organisoimalle äärioikeistolaiselle 612-marssille ja sinne oli Kiukaan toimesta järjestetty tilausbussi suoraan marssin päättymispaikalta. Kirjoituksessa Haavisto pilkallisesti kiittää 612-marssia kritisoineita Helsingin Sanomia ja Vantaan Sanomia keikan hyvästä mainostuksesta ja muistuttaa että “päitä tullaan vaatimaan vadille”:

Joukkomme kasvaa vuosi vuodelta, vaikka maanpetturit koettavatkin sen luonnetta mustamaalata. Mitä muutakaan voi odottaa maamme itsenäisyyden myymistä havittelevilta tahoilta, joiden käyttöön valtamedia on propagandasodankäynnissä valjastettu. Toisaalta näin näkyvät paniikkirekatiot kielivät siitä, että valtamediaa hallitsevat tahot ovat peloissaan – peloissaan sen takia, että kansa on herännyt ja huomaa mistä tässä kaikessa on kyse. He näkevät että kyse ei ole enää pienestä kansanliikkeestä. Ei, ihmiset ovat heränneet ja joukkomme kasvaa kuukausi kuukaudelta! Ihmisten ääntä ei voi hiljentää, kansan raivoa vaimentaa – päitä tullaan vaatimaan vadille!

(ote Northern Brotherhoodin blogista 13.12.2017)

6.12.2017 natsikeikan juliste.
Haaviston valmistamia oikeistolaisia ja fasistisia pinssejä hänen Instagram-päivityksessään 5.12.2017 eli päivää ennen 6.12.2017 natsikeikkaa Bar Rock Bearissa, jonne pinssit ovat oletettavasti menossa myyntiin. Näitäkään pinssejä ei myydä Horror Shopin verkkokaupassa, vaan ne on arvatenkin valmistettu natsikeikkoja silmällä pitäen. Pinssien aiheena on mm. “Smash cultural marxism”, suojeluskunta, Lotta Svärd ja Lauri Törni. Hashtageina on mm. #smashculturalmarxism #deadcommunistisgoodcommunist #suojeluskunta.

https://www.youtube.com/watch?v=xEqeeS0zQCw

Yleisö huutaa kuorossa “sieg heil” ja tekee natsitervehdyksiä NSBM-yhtye Goatmoonin keikalla Vantaan Bar Rock Bearissa 13.1.2018. Yleisössä näkyy uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä. Sami Haaviston Horror Shop piti paikalla myös myyntipöytää.

Sami Haavisto ja hänen kaltaisensa toimijat, jotka levittävät fasistista sanomaa alakulttuureissa ovat osaltaan merkittäviä metapoliittisia vaikuttajia, eikä heidän toimintaansa tule suhtautua “sananvapauskysymyksenä” tai olankohautuksella. Ottakaa siis yhteyttä tapahtumajärjestäjiin ja tiloja vuokraaviin tahoihin ja kertokaa heille ettei fasistisen ideologian levittäminen ole hyväksyttävää. Pysäytetään fasismi yhdessä!

Horror Shop pitää myyntipöytää ainakin seuraavissa tapahtumissa:

 • JKL Tatuointi Rock Taide Messut – Jyväskylä, Paviljonki 25.5.
 • Lintta Meet – Keuruu 1.-2.6.
 • Jököfest – Lapinjärvi, Hotelli Hanhi 15.-16.6.
 • Nummirock – Kauhajoki, Nummijärvi 20.-23.6.
 • Lahti Metal BBQ – Lahti, Teurastamo 6.-7.7.
 • Route 69 Meeting – Suolahti 13.7.
 • Lumous Darkmarket – Tampere, Vapriikki 14.7.
 • Saarihelvetti – Tampere, Viikinsaari 4.8.
 • Black Souls Matter – Jyväskylä, Poppari 8.9.
 • Tavastia Stomp – Hämeenlinna, Kylpylähotelli Cumulus Resort Aulanko 14.9.
 • Pakanalliset syysmessut – Helsinki, Kattilahalli 22.-23.9.

Yhteystiedot:

JKL Tatuointi Rock Taide Messut – Jyväskylä, Paviljonki 25.5.

Facebook.com/pg/jkltattoo/about

040 7604840

 

Lintta Meet – Keuruu, Nyyssänniemi Camping 1.-3.6.

Nyyssänniemi Camping

+358 40 700 2308

myynti@nyyssanniemi.fi

 

Jököfest – Lapinjärvi 15.-16.6.

Järjestäjä: Finnbacka Fairy Tales

040 5824110

fftales@gmail.com

Facebook.com/jokofest

Tilavuokraaja: 019 610870

019 610870

info@hotellihanhi.fi

Hotelli Hanhi, Kantatie 2, 07800 Lapinjärvi, Suomi

Facebook.com/events/205814106887639

 

Nummirock – Kauhajoki, Nummijärvi 20.-23.6.

Tel. +358 (0)50 375 9010

sposti: info(ät)nummirock.fi

Ohjelma, tuotanto, markkinointi yms.

Tero Viertola

tero@nummirock.fi

tai puhelimella +358 50 375 9010.

http://www.nummirock.fi/

 

Lahti Metal BBQ – Lahti, Sopenkorpi, Teurastamo 6.-7.7.

Järjestäjän yhteystiedot:

pkneuvonen@pakaena.net

Tilavuokraaja:

Lahden Kaupunki

03 814 2214

kirjaamo@lahti.fi

 

Lumous Darkmarket – Tampere, Vapriikki 14.7.

järjestäjä:

info@lumousfestival.fi

Lumousfestival.fi

Darkmarket tilavuokraaja:

Museokeskus Vapriikki

Tampellan alue, Alaverstaanraitti 5

03 5656 6966

vapriikki@tampere.fi

 

Saarihelvetti – Tampere, Viikinsaari 4.8.

 

Nem Agency Oy

Ryhmä- ja yritysmyynti

nem(a)nem.fi

050 559 8001 (ma – pe 9:00 – 16:00)

Yhteistyökumppanit

Tilavuokraaja:

Tampereen kaupunki, kirjaamo

sähköposti kirjaamo@tampere.fi

Puhelin 03 5653 4550

Kuljetukset Viikinsaareen:

Hopealinja

puh. +358 10 422 5600

info@hopealinja.fi

 

Black Souls Matter – Jyväskylä, Poppari 8.9. (keikka peruttu)

Poppari

Puistokatu 2 – 4

Baari puh. (014) 621 398

Tavastia Stomp – Hämeenlinna, Aulanko 14.9.

Kylpylähotelli Cumulus Resort Aulanko

Hämeenlinna Aulangontie 93

+358 3 41081633

aulanko@scandichotels.com

 

Pakanalliset syysmessut – Helsinki, Kattilahalli 22.-23.9.

Järjestäjä:

Pohjolan portit

messut@pohjolanportit.fi

https://www.facebook.com/pakanalliset.syysmessut/

Tilavuokraaja:

Kattilahalli

myynti@kaapelitehdas.fi

Sales manager Jouni Kärki

tel. +358 (0)40 755 9911

Event coordinator Katja Valpas

tel. +358 (0)40 751 5780

Suvilahti.fi/en/space-rent/kattilahalli

Katso myös

Edit. 29.5.2018 klo 18:10: Päivitetty Saarihelvetin yhteystietoja ja lisätty tieto Jyväskylän Popparin keikan perumisesta.