Salamyhkäinen äärioikeiston tapahtuma sunnuntaina Helsingissä: kansainvälisiä puhujia yhdistää antisemitismi ja misogynia

Helsingin konferenssin pääpuhujana toimii rotutohtori Jared Taylor (kuvassa keskellä) Yhdysvalloista. Suomalaisia faneja Suomen Sisusta ja Perussuomalaisista Nuorista poseerasi Taylorin kanssa Hollannissa lokakuussa 2017 järjestetyssä äärioikeiston konferenssissa.

Helsingissä järjestetään huhtikuussa 2018 Suomeen äärioikeistolaisia useasta maasta tuova äärioikeistolainen tapahtuma nimeltä “Awakening – Kohti kansallista heräämistä”. Päivän mittaiseen tapahtumaan on kutsuttu puhujiksi yhdysvaltaisia uusnatseja sekä eurooppalaista äärioikeistoa useasta maasta.

Helsingissä järjestetään sunnuntaina 8. huhtikuuta 2018 salamyhkäinen tapaaminen, jota järjestäjät kuvaavat kutsussa Suomen “ensimmäiseksi etnonationalistiseksi konferenssiksi”. Etnonationalismin käsitteellä halutaan tehdä eroa kulttuurinationalismiin, jossa ensimmäisen termin käyttäjien mielestä on unohdettu nationalismin “rodullinen” ulottuvuus. Kyseessä on siis käytännössä paluu vanhakantaiseen biologiseen rotukäsitykseen ja kulttuuria (tai uskontoa tai sivilisaatiota) painottavaa “uusoikeistolaisia” karkeampaan rasismiin. Tapahtumaa järjestää pienehkö ryhmä suomalaisia äärioikeistolaisia, joista osa on ollut järjestämässä itsenäisyyspäivän 612-mielenosoitusta. Tapahtuman viralliset järjestäjät ovat vuonna 2012 aloittanut uusfasistisia poliittisia virtauksia esittelevä Sarastus-verkkolehti sekä Rajat kiinni -liikehdinnästä osittain syntynyt Youtube-ohjelma Radio Monokulttuuri. Sarastuksen toimituskunnasta tapahtumaa järjestämässä ovat ainakin Timo Hännikäinen, Jarkko Pesonen ja Jarno Alander. Monokulttuurista taas mukana ovat Tuukka Kuru, Tiina Wiik ja Junes Lokka. Kaikki edellä mainitut ovat Suomen Sisun jäseniä.

Nimimerkkiä Elohim käyttävä Awakening-konferenssin järjestäjä Tuukka Kuru kuvailee tapahtuman luonnetta Hommaforumilla.

Äärioikeistolaisia ryhmiä Isossa-Britanniassa ja kansainvälisesti seuraava Hope not Hate -järjestö kirjoittaa, että Helsingin konferenssi on osa äärioikeistolaisten konferenssien sarjaa. Helsingin tilaisuudessa puhuvat tämän artikkelin julkaisuhetken tietojen mukaan suomalaiset Nico Saramo ja Timo Hännikäinen, yhdysvaltalaiset Jared Taylor, Francis Roger Devlin, Greg Johnson ja Paul Ray Ramsey (nimimerkki RamzPaul), skotlantilainen Colin Robertson (nimimerkki Millennial Woes), virolainen Ruuben Kaalep ja ruotsalais-islantilainen Fróði Midjord. Näistä Taylor, Johnson, Devlin ja Robertson puhuvat kaikki päivää ennen Helsingin konferenssia myös Tukholmassa Scandza Forum -konferenssissa 7. huhtikuuta. Helsingin konferenssin puhujista Robertson ja Kaalep puhuivat jo virolaisten uusfasistien järjestämässä Etnofutur II -konferenssissa 23.2.2018, jossa myös Awakening-konferenssin pääjärjestäjiin kuuluva Perussuomalaisten Nuorten Tuukka Kuru puhui.

Ruotsalaisen Marcus Folinin (nimimerkki The Golden One) ja suomalaisen Marko Hamilon piti myös puhua Helsingin tapaamisessa, mutta molemmat peruuntuivat. Folin perui tulonsa järjestäjien mukaan päällekkäisen menon takia. Oikea media -feikkiuutissivuston perustajiin kuuluvan, rasistisista ulostuloistaan tunnetun Marko Hamilon piti puhua tilaisuudessa ensimmäisen mainoksen mukaan, mutta jopa hänelle rodusta ja juutalaisista vaahtoavat yhdysvaltalaiset puhujat olivat liikaa. Hamilo kirjoitti Sarastus-verkkolehdessä julkaistussa tekstissä (22.2.2018):

Olin kutsuttu Sarastuksen ja FM Monokulttuurin järjestämään kansainväliseen Awakening -seminaariin puhujaksi. Valitettavasti joudun perumaan osallistumiseni osin aikataulullisista paineista, osin henkilökohtaiseen ja kollektiiviseen maineenhallintaan liittyvistä syistä.

Kun sain kutsun tilaisuuteen, jonka nimekkäimpänä puhujana mainittiin American Reneissance -verkkolehden perustaja Jared Taylor, mietin hetken, minkälaisen viestin annan pelkästään osallistumalla samaan konferenssiin. Taylor on niin sanotun valkoisen ylivallan (white supremacy) edustajan maineessa.

Suomalaisia ja kansainvälisiä äärioikeiston aktiiveja

Puhujia yhdistää väljemmän äärioikeistolaisen kehyksen lisäksi erityisesti antifeminismi, misogynia ja rasismi. Joidenkin puhujien ideologiassa painottuu myös voimakas antisemitismi. Saadakseen paremman kuvan tapahtuman luonteesta on tutustuttava tarkemmin tapahtuman puhujiin ja järjestäjiin.

Konferenssiin osallistuu Yhdysvalloista kolme eri puhujaa. Jared Taylor, Greg Johnson ja Francis Roger Devlin, jotka kaikki toimivat samanlaisissa fasistisissa media- tai julkaisuprojekteissa sekä pseudointellektuelleina hahmoina Alt right -liikkeessä. Kaikki kolme ovat yrittäneet brändätä itsensä salonkikelpoisiksi oikeistoälyköiksi, mutta jo historian tarkasteleminen osoittaa, että he kaikki ovat ryvettyneitä antisemitistejä, naisvihaajia ja natsististen rotuteorioiden viljelijöitä.

Jared Taylor

Jared Taylorin mielestä “rotu” on yhteiskunnan tärkein jakolinja. Taylor on toiminut kymmeniä vuosia yhdysvaltalaisessa natsiliikkeessä.

Erityisesti Awakening-konferenssin pääpuhujalla Jared Taylorilla on pitkä tausta erilaisissa valkoista ylivaltaa kannattavissa liikkeissä. Taylorin toimittama American Renaissance ja sitä julkaiseva New Century Foundation on järjestämiensä konferenssien kautta pystytty linkittämään esimerkiksi Ku Klux Klaniin ja kuuluisaan natsiin ja holokaustinkieltäjään David Dukeen. Konferenssien osallistujat ovat myös itsessään olleet kirjava joukko erilaisia fasisteja. Itse julkaisu ja New Century Foundationin julkaisemat kirjat ovat täynnä vulgaareja rotuteorioita, jotka perustuvat 1800-luvulta tuotuihin rasistisiin oletuksiin. Vaikka Taylor kieltää olevansa antisemitisti, hän kuitenkin jatkaa verkostoitumista ja tapahtumien järjestämistä sellaisten tahojen kanssa, joille antisemitismi on poliittista toimintaa ohjaava periaate. On siis selvää, ettei kyseessä ole uuden oikeiston älykkö vaan vanhoja rotuteorioita kylvävä natsi.

Tuukka Kuru haastatteli konferenssin alla Jared Tayloria esitelläkseen amerikkalaisen uusnatsin ajatuksia suomalaiselle yleisölle. Kurun kysymykset juutalaisista ja eugeniikasta sekä Taylorin vastaukset puhuvat omaa kieltään heidän molempien ideologiasta, jossa rasismi ja erityisesti antisemitismi sekä misogynia yhdistyvät ihmisvihamieliseksi kokonaisuudeksi.

Greg Johnson

Naamaansa julkisuudelta pitkään piilotellut Greg Johnson kuvattiin paikallisten antifasistien toimesta matkalla kuntosalille helmikuussa 2018. Johnson potkittiin ulos salilta välittömästi, kun salin omistaja kuuli millainen natseja yhteen kokoava antisemiitti Johnson on.

Greg Johnson on aktiivinen osallistuja erilaisissa eurooppalaisten fasistien järjestämissä konferensseissa ja tapaamisissa. Seattlesta kotoisin oleva Johnson pyörittää Counter-Currents -kirjakustantamoa, jonka kautta hän julkaisee omien kirjojensa lisäksi myös muiden tunnettujen fasistien teoksia. Suurin osa kirjoista on kuitenkin Johnsonin tai hänen aliaksensa Trevor Lynchin kirjoittamia. Johnson on luonut itsestään kuvaa kirjoissaan ja puheissaan valkoisen ylivallan kannattajana ja antisemitistinä, joka ajaa vain valkoisille tarkoitettua etnovaltiota, josta juutalaiset tulisi karkottaa. Aikaisemmin naamaansa ja kotiosoitettaan piilotelleen Johnsonin tiedot paljastuivat tänä keväänä, minkä seurauksena hänet lopulta erotettiin kuntosaliltaan salin omistajan saatua tietää asiakkaansa ideologisista taipumuksista.

Francis Roger Devlin

Francis Roger Devlin.

Francis Roger Devlin on hieman uudempi tekijä verrattuna Johnsoniin ja Tayloriin. “Miesten oikeuksia” ajava Devlin kuitenkin linkittyy samoihin liikkeisiin muun muassa toimittamalla samaa The Occidental Quarterly -lehteä, jonka neuvontalautakunnassa Jared Taylor istuu. Devlinin machofantasioita ja kuolevaa maskuliinisuutta pursuava Sexual Utopia in Power -kirja on myös julkaistu Greg Johnsonin Counter-Currents -kustantamon kautta. Aikaisemmin Yhdysvaltojen misogynistisestä miesasialiikkeestä ponnistanut Devlin on nyttemmin tullut osaksi Yhdysvaltojen uutta fasistista liikehdintää ja jakaa Suomessakin puhujalavan vertaistensa kanssa.

Colin Robertson (Millennial Woes) & Paul Ray Ramsey aka RamZPaul

Skotlantilainen videoblogisti Millennial Woes eli Colin Robertson (vas.) ja Tuukka Kuru Tukholmassa joulukuussa 2017.

Yhdysvaltalaisten vieraiden lisäksi konferenssiin on kutsuttu puhumaan skotlantilainen Millennial Woes -nimeä käyttävä Colin Robertson sekä yhdysvaltalainen RamZPaul, jonka oikea nimi on Paul Ray Ramsey. Robertson ja Ramsey ovat kummatkin äärioikeiston omia Youtube-tähtiä, jotka pääasiassa tuottavat rasismilla ja antisemitistisillä teorioilla höystettyä sisältöä nettiin. Kummatkin ovat ottaneet osaa vastaaviin tapaamisiin aikaisemmin, muun muassa osallistumalla Richard Spencerin National Policy Instituten järjestämiin konferensseihin. Ramsay on myös osallistunut Taylorin American Renaissancen järjestämiin tapaamisiin. Robertson taas on identiteettinsä paljastumisen jälkeen lähtenyt pakomatkalle Skotlannista ja voivotellut useaan otteeseen median ajojahdista. Hope not Hate kuitenkin raportoi, että vaikka median ikeessä elävän Robertsonin elämä pakosalla voikin vaikuttaa hankalalta, löytyy häneltä silti aikaa pitää puheita erilaisissa fasistien tapaamisissa.

Paul Ray Ramsey, joka tunnetaan myös nimimerkillä RamZPaul.

Fróði Midjord

Fróði Midjord puhumassa ensimmäisessä äärioikeiston Scandza Forumissa 20. toukokuuta 2017 Tukholmassa, Ruotsissa.

Ruotsalais-islantilainen Fróði Midjord toimii Norjassa, jossa hän on ollut mukana paikallisisissa identitääri-fasistisissa hankkeissa. Vuonna 2017 Ruotsissa ja Norjassa järjestettiin ensimmäistä kertaa uusfasistinen Scandza Forum. Midjord järjesti yhdessä norjalaisen Olav Torheimin kanssa Scandza Forumin Oslossa 1. heinäkuuta 2017. Tämän lisäksi Midjord kirjoitti jo lopetetun natsistisen Ruotsalaisten Puolueen (Svenskarnas Parti) lehteen sekä tekee Me Ne Frego -podcastia. Me Ne Frego oli yksi Benito Mussolinin fasistipuolueen käyttämistä iskulauseista.

Ruuben Kaalep

Virolainen Ruuben Kaalep äärioikeiston soihtumarssilla Liettuassa helmikuussa 2018.

Ruuben Kaalep on virolainen uusfasisti, joka on ollut perustamassa yhä johtamaansa Viron Konservatiivisen kansanpuolueen nuorisojärjestöä Sinistä herätystä. Nuoresta iästään huolimatta Kaalep on ehtinyt verkostoitua kansainvälisesti, ja hän on ollut puhumassa esimerkiksi vuonna 2014 Yhdysvalloissa Jared Taylorin luotsaaman American Renaissance -lehden järjestämässä konferenssissa ja ruotsalaisen Daniel Fribergin järjestämässä Identitarian Ideas IX -konferenssissa Tukholmassa helmikuussa 2017. Lisätietoa Kaalepista ja virolaisesta fasismista löydät tästä jutusta.

Timo Hännikäinen

Timo Hännikäinen tammikuussa 2018.

Timo Hännikäinen tunnetaan Suomessa ennen kaikkea hänen monen vuoden “pakkoselibaattia” käsittelevästä esseekirjastaan sekä feministi- ja naisjärjestöjen julkisesta häiriköinnistä sosiaalisessa mediassa. Hännikäinen on vuonna 2012 perustetun Sarastus-verkkolehden päätoimittaja ja yksi perustajista. Sarastus on alusta lähtien pyrkinyt toimimaan fasistisena ajatuspajana ja esittelemään laajasti erilaisia uusfasismin virtauksia, kuten traditionalismia, uutta oikeistoa, identitääriliikettä ja alt-rightia. Hännikäinen on myös Suomen Sisun jäsen ja kustannustoimittaja perustamassaan Kiuas-kustantamossa. Hännikäinen oli myös aloittamassa jokavuotista Suomen itsenäisyyspäivän 612-soihtukulkuetta vuonna 2014 yhdessä Suomen Sisun jäsenten ja Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kanssa.

Nico Anton Saramo

Nico Saramo.

Nico Saramo on Mäntsälän Perussuomalaisten sihteeri ja Perussuomalaisten Nuorten aktiivi. Saramo kirjoittaa Sarastus-verkkolehteen ja on Suomen Sisun jäsen. Vuonna 2017 hän piti juhlapuheen äärioikeiston 612-soihtukulkueessa itsenäisyyspäivänä. Saramo oli perustamassa elokuussa 2017 uutta Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat (Kelsu ry) -järjestöä ja toimii tällä hetkellä muutamasta henkilöstä koostuvan minijärjestön sihteerinä. Saramo edustaa Perussuomalaisten Nuorten uutta “roturealistista” laitaa, jolle puhuminen samassa konferenssissa valkoisen ylivallan ja antisemitismin ajajien kanssa ei ole ongelma.

Tiina Wiik ja Junes Lokka. Wiik juontaa Awakening-konferenssin.

Ennakkotietojen mukaan tapahtuman juontaa Suomen Sisun ja Radio Monokulttuurin aktiivi Tiina Wiik. Tapahtumaa ovat myös aktiivisesti järjestämässä Wiikin yhteistyökumppanit Junes Lokka ja Tuukka Kuru. Kaikki kolme tekevät yhdessä Radio Monokulttuuria ja ovat lisäksi Suomen Sisun jäseniä. Lisäksi tapahtuman taustajoukoista löytyvät niin ikään Suomen Sisuun kuuluvat ja Sarastus-verkkolehteä tekevät Jarkko Pesonen ja Jarno Alander.

Konferenssin pääjärjestäjiin kuuluva Tuukka Kuru.
Tuukka Kuru puhumassa Etnofutur II -konferenssissa Tallinnassa 23.2.2018.

Konferenssin tarkoituksena fasistien verkostoituminen

Awakening-seminaarin tarkoitus on koota yhteen suomalaista ja kansainvälistä äärioikeistoa verkostoitumaan paikallisesti ja globaalisti. Tapahtuman ilmiselvästä poliittisesta luonteesta johtuen järjestäjät eivät kerro tapahtuman sijaintia julkisuuteen ja sanovat tarkistavansa etukäteen kaikki ilmoittautujat. Järjestäjät itse korostavat tilaisuuden verkostoitumisluonnetta kutsussaan, jonka mukaan tilaisuus “kokoaa yhteen kansallismielisen kentän keskeisiä nimiä Suomesta, Virosta, Yhdysvalloista ja Britanniasta”. Kutsu jatkuu toteamuksella, että “seminaari on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja toivomme sen kokoavan Suomen kaikki kansallismieliset tahot saman katon alle tapaamaan toisiaan, verkostoitumaan, ideoimaan ja viihtymään.”

Vaikka Helsingin tapaamisen tarkoituksena on verkostoituminen, on kyseessä myös uusvanha ideologinen avaus suomalaiselta äärioikeistolta. Pitkälti suomensisulaisten järjestämä konferenssi vie Suomen Sisua kohti järjestön ideologisia juuria, johon kuuluu rotuteoriat, antisemitismi ja verhoamaton rasismi. Nähtäväksi jää, vaikuttaako tämä etnonationalistinen avaus laajemmin suomalaisen äärioikeiston kenttään.

Onko sinulla lisätietoa konferenssin sisällöstä tai tapahtumapaikasta? Ota yhteyttä varistoimitus[ät]riseup.net.

Katso myös: