Itsenäisyyspäivän uusi fasistinen perinne: 612-mielenosoitus 2014-2016

Suomen itsenäisyyspäivänä 2014 aloitettu “612-soihtukulkue” sai alkunsa äärioikeiston yhteistyöstä. Tässä tekstissä luomme katsauksen kolmena vuonna järjestetyn 612-mielenosoituksen taustoihin, järjestäjiin ja muutoksiin sekä tapahtumassa että sen toimintaympäristössä. Kirjoitus on rajattu käsittelemään fasistien poliittista toimintaa itsenäisyyspäivänä eikä niitä monia tapoja, joilla sitä on vastustettu.

Vuoden 2014 lokakuussa verkossa avattiin 612-soihtukulkueen sivut, joilla mainostettiin itsenäisyyspäivänä ensimmäistä kertaa järjestettävää “isänmaallista soihtukulkuetta”. Kirjoitimme tuolloin, että taustalla on joukko äärioikeiston aktiiveja Suomen Pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä Suomen sisuun.

Fasististen toimijoiden järjestämällä soihtukulkueella oli alusta lähtien (ainakin) kolme poliittista tavoitetta:

  1. Tuoda äärioikeisto kaduille ja rikkoa suomalaisessa yhteiskunnassa vallinnut konsensus siitä, ettei äärioikeisto järjestä mielenosoituksia.
  2. Tuoda Suomen hajanainen äärioikeisto yhteen mielenosoitukseen yhdistämään voimansa.
  3. Luoda uusi itsenäisyyspäivän fasistinen perinne, johon poliittista itsenäisyyspäivän viettoa kaipaavat äärioikeistolaiset ja heidän sympatisoijansa voivat osallistua.

Kolme vuotta ja kolme kulkuetta myöhemmin 612-mielenosoitus on kasvanut Suomen äärioikeiston merkittävimmäksi yksittäiseksi vuosittaiseksi tapahtumaksi. Yllä mainituista tavoitteista kaikki ovat jossain määrin toteutuneet, mutta tämä ei  ole onnistunut yhdessä vuodessa eikä kohtaamatta vastarintaa. Yhteiskunnallinen konteksti ja äärioikeistolainen ympäristö ovat muuttuneet huomattavasti ensimmäisen kulkueen järjestämisen jälkeen. On siis paikallaan luoda silmäys 612-mielenosoituksen historiaan, jotta voimme arvioida mitä tänä vuonna ja jatkossa tapahtuu.

Taustalla äärioikeiston kasvu

Suomen äärioikeiston tapahtumat olivat vielä ennen vuoden 2015 syksyn murrosta hyvin pieniä, eikä avoimia tapahtumia järjestetty käytännössä lainkaan. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella äärioikeisto aloitti määrätietoisen järjestäytymisen pitkän hiljaiselon jälkeen, johon kuului lähinnä internetissä kirjoittelua ja satunnaisia piilossa järjestettyjä natsikonsertteja. Vuonna 1998 perustettu Suomen Sisu sai ensimmäiset jäsenensä sisään kunnallisvaltuustoon vuonna 2008. Samana vuonna Hommaforum alkoi koota yhteen nettirasisteja. Vuonna 2008 Suomen Sisun uusfasistit saivat kilpailijan aggressiivisemmasta ja avoimesti kansallissosialismia julistavasta Suomen vastarintaliikkestä (nykyään Suomen Pohjoismainen vastarintaliike, PVL). Pohjoismaista vastarintaliikettä perustamassa oli myöhemmin julkisesti antirasistiksi kääntynyt Esa Henrik Holappa yhdessä valkoisen vallan musiikkialakulttuurista tulleiden aktivistien kanssa. Tämänkään jälkeen julkisia ennalta ilmoitettuja äärioikeistolaisia tapahtumia ei järjestetty vielä moneen vuoteen, sillä Suomen Sisu oli käytännössä jäissä aktiivien puuhastellessa lähinnä perussuomalaisten puoluekoneiston sisällä ja PVL:n koko maassa alle 20 jäsenestä koostuva lahko liimaili tarroja yön hämärissä. Äärioikeisto keskittyi siis lähinnä sisäänpäin kääntyneeseen toimintaan, hitaaseen uusien jäsenten rekrytointiin ja epätoivoisiin yritykseen luoda itselleen tilaa toimia.

Vuoden 2011 eduskuntavaalit kuitenkin muuttivat kaiken. Perussuomalaisten nousu kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi järisytti koko suomalaista yhteiskuntaa. Rakenteellinen rasismi alkoi purskahdella yhä karkeammin esiin kaduilla ja kabinetteissa. Perussuomalaisten taktinen jättäytyminen oppositioon ja Jyrki Kataisen muodostaman sixpack-hallituksen tekemä kurjistamispolitiikka pahensivat tilannetta. Tähän kaikkeen vaikutti myös 2008 alkanut globaali talouskriisi. Sekä parlamentaarinen että ulkoparlamentaarinen äärioikeisto hyötyivät tilanteesta.

Vuonna 2012 äärioikeiston paletti täydentyi pseudointellektuaalisella sisällöllä, kun naisvihansa levittämisestä tunnettu Timo Hännikäinen perusti yhdessä Jarkko Pesosen, Riku Hautalan, Jukka Aakulan, Rami Leskisen, Kai Murroksen ja muiden eksentristen fasistien kanssa Sarastus-verkkolehden. Sarastuksella on ollut perustamisestaan saakka läheiset suhteet äärioikeiston kaikkiin suuntauksiin ja se on pyrkinyt välttämään klikkiytymistä. Sarastuksella on yhteyksiä niin PVL:ään ja valkoista ylivaltaa ajavaan musiikkialakulttuuriin kuin Suomen Sisuun aina kansanedustajia myöten. Erityisen läheiset siteet Sarastuksella on kuitenkin ollut juuri Suomen Sisuun, sillä Sarastuksen perustajajäsenistä Pesonen, Hautala ja Aakula olivat suomensisulaisia. Myös Hännikäinen liittyi Suomen Sisun jäseneksi viimein vuonna 2015. Leskinen taas on pyörinyt 1990-luvulta lähtien natsimusiikkipiireissä ja tuntee PVL:n jäseniä.

Suomen Sisun toinen tuleminen ja aktivoituminen perussuomalaisten nuoren kansanedustajan Olli Immosen johdolla vahvisti äärioikeiston sanomaa ja tarjosi legitimiteettiä orastavalle uudelle äärioikeistolle.

Vielä vuoden 2014 alussa yksikään äärioikeistolainen järjestö Suomen Sisusta Pohjoismaiseen vastarintaliikkeen ei kyennyt järjestämään mielenosoituksia tai muitakaan julkisesti mainostettuja tapahtumia. Yksi 612-soihtukulkueen ensimmäisistä tavoitteista olikin rikkoa vallitseva konsensus siitä, että äärioikeisto ei marssi Suomen kaduilla.

Ketkä aloittivat 612-soihtukulkueen?

Heti ensimmäisen, vuonna 2014 järjestetyn 612-mielenosoituksen mainonnasta kävi selväksi, että äärioikeiston yhteistyöprojektina järjestetyn kulkueen pääjärjestäjiin kuuluu Sarastuksen Timo Hännikäinen ja Suomen Sisun Teemu Lahtinen. Tapahtuman kotisivut oli ja on yhä rekisteröity Hännikäisen nimiin. Julkisuudessa tapahtuman järjestäjäksi ilmoitettiin rekisteröimätön 612-yhdistys, jota on edustanut puheenjohtaja Hännikäinen ja varapuheenjohtaja Jari-Pekka Marin. Lisäksi tapahtumaa mainosti välittömästi Pohjoismainen vastarintaliike ja joukko pienempiä äärioikeistolaisia toimijoita. Tietoa tapahtumasta levitettiin myös käytännössä kaikilla nationalistisilla alustoilla, kuten Hommafoorumilla, Poliittisen korrektiuden parhaat -Fb-sivulla ja niin edelleen. Vuonna 2014 oli yllättävää, että Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kaltaiset Hitlerin kansallissosialismin nimeen vannovat katunatsit järjestävät mielenosoituksen yhdessä salonkikelpoisempana esiintymään pyrkivien Suomen Sisun fasistien kanssa.

Etualalla vasemmalta oikealle: 612-yhdistyksen varapuheenjohtaja Jari-Pekka “Jape” Marin keskustelee järjestyksenvalvojana toimivan Pohjoismaisen vastarintaliikkeen Ali Kaurilan kanssa vuoden 2014 marssilla. Etualalla oikealla 612-yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hännikäinen.

Sarastuksen ja Suomen sisun yhdessä omistaman Kiuas-kustantamon julkaisemassa Lihamylly-muistelmateoksessaan (2017) Timo Hännikäinen kirjoittaa, että aloite marssiin tuli armeijassa pitkän uran tehneeltä Jari-Pekka “Jape” Marinilta. Pohjoismaisesta vastarintaliikkeestä eronnut entinen johtaja Esa Holappa taas on kertonut, että PVL oli aloitteellinen osapuoli kulkueen järjestämisessä.

Hännikäinen kertoo muistelmateoksessan oman poliittisesti värittyneen näkemyksensä 612-soihtumarssin aloittajista (hakasulkeissa olevat tarkentavat tiedot toimijoiden taustajärjestöistä lisätty):

Ketkä sitten olivat tapahtuman järjestäjät? Minun ja Marinin lisäksi suunnittelussa oli mukana suuri ja sekalainen joukko ihmisiä. Teemu Lahtinen [Perussuomalaiset, Suomen Sisu] osallistui järjestelyihin alusta saakka, Jarkko Pesonen [Sarastus, Suomen Sisu] on ollut aktiviinen kahden jälkemmäisen kulkueen organisoinnissa. Lisäksi joukossa on ollut useita vähemmän nimekkäitä aktiiveja, joiden sosiaaliryhmä vaihtelee työttömästä peruskoulun opettajaan. Ainoa vastarintaliikeläinen, jonka tiedän suunnitteluun osallistuneen, on alkujaan turkulainen Ali Kaurila [Pohjoismainen vastarintaliike], ja hän todennäköisesti myös hankki järjestökavereitaan turvamiehiksi ensimmäiseen kulkueeseen.

Hännikäinen myöntää muistelmissaan Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aktiivien olleen ensimmäisenä vuonna 612-soihtumarssin järjestyksenvalvojina, mutta kiistää PVL:n olleen yksi kulkueen järjestäjistä. Luultavasti siksi, että PVL:n kaltaisen avoimen kansallissosialistisen järjestön kanssa julkisen yhteistyön tekeminen tekisi vaikeaksi väittää äärioikeistolaista mielenosoitusta “epäpoliittiseksi soihtukulkueeksi”.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (joka tunnettiin vuoteen 2015 asti nimellä Suomen vastarintaliike) perustaja ja ensimmäinen johtaja Esa Holappa on kuitenkin vahvistanut PVL:n aktiivisen roolin kulkueen järjestämisessä. Viime vuonna Yle haastatteli Holappaa ja kirjoitti 612-mielenosoituksesta:

Suomen Vastarintaliike työskentelee määrätietoisesti yhdistääkseen Suomen äärioikeistolaiset, nationalistiset ja rasistiset ryhmittymät. Yksi esimerkki tästä on itsenäisyyspäivänä pidettävä kansallismielinen soihtukulkue 612. Holapan mukaan SVL oli aloitteellinen soihtukulkueen järjestämisessä ja ensimmäisessä kulkueessa SVL:n aktivistit toimivat järjestysmiehinä.

SVL-aktivistit myös loivat ja ylläpitivät tapahtuman nettisivua. Lähes kaikki jäsenet ja tukijäsenet osallistuivat kulkueeseen, mutta matalalla profiililla. Pitkän tähtäimen suunnitelmana oli, että SVL:stä tulisi koko suomalaisen äärioikeiston näkymätön kattojärjestö. Holappa sanoo, ettei liike halunnut karkottaa mahdollisia osallistujia sillä, että Suomen Vastarintaliike toimisi avoimesti järjestäjänä. Siksi virallinen versio oli, että soihtukulkue on epäpoliittinen tapahtuma.

Yle kirjoitti myös toisessa Holapan haastatteluun pohjaavassa jutussa:

Vuonna 2014 järjestetyllä 612-marssilla Suomen Sisu ja SVL tekivät tiivistä yhteistyötä, vaikka mainostettiin ettei SVL ole mitenkään toiminnassa mukana. Suomen vastarintaliike esimerkiksi teki 612-verkkosivut.

Tämä vahvisti oikeaksi näkemyksen, jonka mukaan kulkueen panivat yhdessä alulle Pohjoismainen vastarintaalike, Sarastus, Suomen sisu ja Jari-Pekka Marinin kaltaiset yksittäiset toimijat.

Vuoden 2014 soihtukulkue

Ensimmäinen 612-mielenosoitus järjestettiin vuonna 2014.

Vuoden 2014 soihtukulkue marssi lähes vapaasti yllättäen antirasistit ja antifasistit – historiallinen virhe, joka teki tapahtuman vastustamisesta vaikeampaa sitä seuraavina vuosina. Töölöntorilla kokoontui noin 130-150 ihmistä, ensimmäisenä vuonna pääasiassa mainittujen äärioikeistolaisten järjestöjen jäseniä, heidän ulkomailta kutsumiaan äärioikeistolaisia aktivisteja sekä pieni joukko järjestöjen sympatiseeraajia. Ensimmäisen 612-mielenosoituksen tarkoituksena olikin tasoittaa äärioikeiston sisäisiä ristiriitoja ja saada se yhteiselle marssille, jonka kaltaista ei oltu Suomessa järjestetty vuosikymmeniin. Hommaforumin perustajiin kuuluva ja nykyään Perussuomalaisten Suomen Uutiset -verkkolehteä toimittava Matias Turkkila oli paikan päällä ja teki kuvaraportin, jossa nimitti tapahtumaa “oikeistolaiseksi soihtukulkueeksi”.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä valmiina tappelemaan viiltosuojahanskat kädessä 612-mielenosoituksessa. Vasemmalla Jimi Karttusen taposta tunnettu Jesse Torniainen.
Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä turvamiehinä vuoden 2014 612-mielenosoituksessa. Vasemmalta oikealla Pauli Kaila, Ali Kaurila ja Kimmo Saarela.

Tapahtuma alkoi soihtujen jaolla, josta vastasivat ainakin osittain PVL:n aktiivit. Paikan päältä otetuista ja myöhemmin julkaistuista kuvista käy ilmi, että tapahtuman järjestyksenvalvonnasta vastasivat Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aktiivit Ali Kaurilasta Jesse Torniaiseen (PVL:n natsit kantoivat mm. radiopuhelimia ja viiltosuojahanskoja). Koska verkossa julkaistu kuva-aineisto todisti asian, ei tapahtuman järjestäjille jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin myöntää PVL:n aktivistien osuus tapahtumassa. Hännikäinen kirjoitti Sarastuksessa aihetta käsittelevässä kirjoituksessa: “Itseäni ei sinänsä haittaa, että osa järjestysmiehistä oli uusnatseja.” Siitä lähtien 612-soihtukulkueen epämääräinen linja vaikuttaa olleen se, että PVL:n natsiaktiviien osallistuminen marssille myönnetään ja samaan aikaan vähätellään natsien roolia tapahtuman järjestämisessä.

Ennen kulkueen lähtöä tapahtuman pääjärjestäjiin kuuluva Timo Hännikäinen asteli lavalle ja piti puheen “kutsuttuna juhlapuhujana”, vaikka hän toimi itse myös 612-yhdistyksen puheenjohtajana. Tämän jälkeen kulkue marssi Saku Snickerin kantaman siniristilipun johdattamana soihtujen kanssa Töölön läpi Hietaniemen hautaustamaalle, jossa Marin ja PVL:n silloinen johtaja Juuso Tahvanainen (johti järjestöä 2012-2015) laskivat seppeleet näyttävästi sankarihaudoille. Osallistujat marssivat soihdut tanassa kolmen henkilön riveissä, mikä luo sotilaallista vaikutelmaa ja saa kulkueen osallistujamäärän vaikuttamaan todellista suuremmalta. Hännikäisen ja Pesosen rinnalla marssi Marin ja PVL:n jäsenten järjestyksen valvontaa radiopuhelimilla johtanut Kaurila. Vajaat kaksi vuotta myöhemmin Jimi Karttusen Helsingissä tappanut Jesse Torniainen kirjoitti heti tapahtuman jälkeen PVL:n kotisivulle raportin, jossa hän hehkutti 612-soihtumarssia: “Koko päivä oli kaikin puolin täydellinen menestys suomalaiselle kansallismielisyydelle sekä yhä näkyvämmälle toiminnalle.” Torniainen totesi myös, että tapahtumaan osallistui “aktivisteja muista Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen järjestöistä sekä vieraita Saksasta ja Italiasta”.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäsen Kimmo Saarela (silmälasit) jakaa soihtuja vuoden 2014 612-mielenosoituksessa.
Pohjoismaisen vastarintaliikkeen johtajana vuonna 2014 toiminut Juuso Tahvanainen laskemassa seppelettä 612-mielenosoituksen lopussa.
Jari-Pekka “Jape” Marin laskemassa toista kunniaseppelettä vuonna 2014.

Monet lehdet kirjoittavat kulkueen olleen äärioikeistolainen, mutta se tuskin laski monessa liemessä keitettyjen fasistien mielialaa. Kulkue onnistui ensimmäisessä tavoitteessan eli äärioikeiston kadulle saamisessa. Muut tavoitteet eivät vielä toteutuneet ensimmäisenä vuonna. Koko äärioikeistoa ei merkittävimmistä ryhmistä huolimatta saatu yhteen paikkaan, eikä mikään (fasistinen) perinne tietenkään synny yhdestä kerrasta. Lisäksi ensimmäisellä kerralla kulkueeseen ei osallistunut kenties muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta muita henkilöitä kuin jo ennestään poliittisesti vakaumuksellisia fasistiryhmien jäseniä Suomesta ja PVL:n natsitovereita Pohjoismaista ja muualta Euroopasta. Muiden tavoitteiden toteuttamiselle luotiin kuitenkin jo pohjaa ensimmäisenä vuonna.

Muutosten vuosi 2015

Äärioikeiston itsenäisyyspäivän vietto on kokenut eriasteisia muutoksia vuodesta 2014 lähtien. Ainoa pysyvä asia on ollut 612-soihtumarssi. Vuonna 2014-soihtukulkue oli vielä itsenäisyyspäivän ainoa äärioikeistolainen marssi Helsingissä. Vuoden 2015 syksyllä esiin räjähtänyt siirtolaisvastaisuus kuitenkin moninkertaisti myös itsenäisyyspäivän äärioikeistolaiset mielenosoitukset.

Vuoden 2015 alkuvuosi oli hiljainen ja vaikutti siltä, että yhtenäisyysmarssistaan huolimatta äärioikeiston toiminta ei merkittävästi lisääntynyt. Kesäkuussa 2015 612-mielenosoituksen taustalla olevat äärioikeistolaiset järjestöt Pohjoismainen vastarintaliike, Suomen sisu ja Sarastus jatkoivat fasismin normalisointia ja kokeilivat kepillä jäätä kokoontumalla yhdessä Porvoossa Eugen Schaumanin patsaalle. Elokuussa 2015 alettiin samoihin aikoihin useassa kaupungissa järjestää Rajat kiinni -nimellä tunnetuiksi tulleita maahanmuuttovastaisia mielenosoituksia ja niille vastamielenosoituksia. Ruotsin ja Saksan kaltaisissa maissa vuosikymmeniä vanha antifasistinen vastamielenosoituskulttuuri rantautui yhden syksyn aikana Suomeen.

Vuonna 2015 äärioikeiston mielenosoituksia järjestettiin useita ja niistä keskusteltiin edellistä vuotta enemmän julkisuudessa.
Fasismin vastustajat pyrkivät estämään äärioikeiston 612-mielenosoituksen vuonna 2015.

Vuoden 2015 itsenäisyyspäivänä 612 ei enää ollut ainoa äärioikeistolainen mielenosoitus, mutta se kokosi yhteen kaikista eniten eri toimijoita. Antifasistit järjestivät 612-mielenosoitusta vastaan Vapaus pelissä -nimisen mielenosoituksen. 612-mielenosoitusta ennen järjestettiin Suomen Sisun lippujuhlan lisäksi keskenään riidelleet äärioikeiston Itsenäinen Suomi 2015 -mielenosoitus Kansalaistorilla ja Rajat Kiinni!- ja Erotaan EU:sta -“kansanliikkeiden” mielenosoitus Narinkkatorilla. Jokaiselta mainituista mielenosoituksista valui väkeä alkuillasta järjestettyyn 612-mielenosoitukseen.

Kansalaistorilla kokoontunut Itsenäinen Suomi 2015 -mielenosoitus kulki 612-mielenosoituksen aloituspaikalle liittyäkseen siihen. Edessä oikealla Suomen Sisun tamperelainen aktiivi Terhi Kiemunki.

Vuoden 2015 612-mielenosoitus kokoontui sateisella Töölöntorilla. Toisena vuonna siihen osallistui arviolta 300-400 henkeä. Tapahtumaa järjestivät ja mainostivat samat tahot kuin ensimmäisenä vuonna. Sivulleen kirjoittamassaan kutsussa Sarastuksen toimitus totesi:

On kuitenkin selvää, että tapahtumalla on erityinen arvo itseään kansallismielisinä, traditionalisteina tai identitaareina pitäville.

Traditionalismi ja identitaarisuus ovat Suomessa vähemmän tunnettuja Toisen maailmansodan jälkeisiä eurooppalaisia uusfasismin suuntauksia. Sarastus luokittelee itsensä muun ohessa traditionalistiseksi verkkolehdeksi.

Tapahtumassa soitti Tampereen Rajat kiinni -mielenosoituksissa esiintymisen aloittanut äärioikeistolainen artisti Stormheit. Juhlapuhujana toimi jo 1980-luvun lopulla äärioikeistolaisessa toiminnassa aktivoitunut Tapio Linna, mikä oli 612-mielenosoituksen järjestäjien kädenojennus pitkän linjan fasistiaktivistille. Kulkueen lähtiessä liikkeelle sitä johdatti siniristilippua kantava Jarkko Pesonen, Sarastuksen ja Suomen Sisun jäsen sekä yksi 612-mielenosoituksen järjestäjistä. Tapahtuman jälkeen esimerkiksi PVL:n oululainen aktiivi Santeri Keränen kirjoitti positiivisen matkakertomuksen järjestön verkkosivulle.

Ylöjärveläinen Stormheit esiintyi vuoden 2015 612-soihtumarssilla.
Suomalaisen uusfasismin pitkän linjan vaikuttaja Tapio Linna oli vuoden 2015 612-mielenosoituksen juhlapuhuja.

Vuonna 2015 äärioikeisto saavutti ensimmäisen lisäksi toisen kolmesta tavoitteestaaan. 612-mielenosoitus kokosi hajanaista äärioikeistoa yhteen ja toi kolmen tapahtumaa järjestävän tahon (PVL, Suomen sisu, Sarastus) lisäksi sekalaisemman joukon keskenään riiteleviä uusia äärioikeistolaisia ryhmiä yhteen (Rajat kiinni, Jotain Rajaa, Itsenäinen Suomi 2015 jne.). Tapahtuma onnistui myös hämärtämään eroa isänmaallisen fiilistelyn ja järjestäytyneen fasismin välillä tuoden itsenäisyyspäivää fiilisteleviä ihmisiä samalle marssille PVL:n hitleristien kanssa ilman, että ensin mainitut edes välttämättä tajuavat millä asialla he marssivat.

Vuoden 2015 612-mielenosoitus. Sarastuksen ja Suomen Sisun Jarkko Pesonen kantaa kulkueen kärjessä siniristilippua.

2016 itsenäisyyspäivä: ennätysmäärä äärioikeiston marsseja

Vuoden 2015 tapaan myös vuosi 2016 oli Suomen äärioikeistolaiselle liikehdinnälle nopean muutoksen aikaa. Syksyllä 2015 alkanut Rajat kiinni -liikehdintä kuihtui silmissä vuodenvaihteen jälkeen ja hajosi helmikuussa 2016 sisäisiin riitoihin ja kokemattomien johtajien sekoiluun. Samaan aikaan Soldiers of Odin -natsipartiojärjestö levisi nopeasti useille paikkakunnille ja entiset Rajat kiinni -aktiivit alkoivat järjestää toimintaa Suomi ensin -nimellä.

Soldiers of Odin ja Suomi ensin -liikkeen sekoilu Helsingin lähiöissä ja eri puolilla Suomea saivat kaikesta huolimatta pidettyä yllä rasistista katutoimintaa kriittisten kuukausien yli, ja tuulet alkoivat jälleen kääntyä alkusyksystä. Pohjoismainen vastarintaliike pahoinpiteli järjestön tapahtuman ohi kulkeneen ja sen politiikkaa vastustaneen Jimi Karttusen syyskuun 10. päivä ja kuvasi veriroiskeen vieressä makaavan uhrin propagandavideolleen. Vain päivää myöhemmin Suomi ensin -ryhmän mielenosoituksessa rasistit pahoinpitelivät paikallisen musliminaisen Helsingin Itäkeskuksessa. Seuraavalla viikolla levisi uutinen, että PVL:n Jesse Torniaisen pahoinpitelemä ohikulkija, Jimi Karttunen, oli kuollut sairaalassa saamiinsa vammoihin.

Jimi Karttusen tapon takia antifasistit järjestäytyivät itsenäisyyspäivänä ensisijaisesti PVL:ää vastaan, joka ilmoitti järjestävänsä ensimmäisen avoimen mielenosoituksensa itsenäisyyspäivänä 2016 nimellä “Kohti vapautta”. Vaikuttaa siltä, että vuonna 2016 PVL halusi järjestää “avoimen poliittisen” kansallissosialistien marssin “epäpoliittisen” 612-soihtukulkueen rinnalla, vaikka järjestö oli ollut mukana aloittamassa 612-mielenosoitusta vuonna 2014. Äärioikeiston tilanne oli kahden vuoden aikana muuttunut paljon, kun ympäri maata oli järjestetty Suomessa ennennäkemätön määrä siirtolaisivastaisia mielenosoituksia. PVL kenties koki, että sen ei tarvitse enää piilotella 612-mielenosoituksen sisällä vuoden 2014 tapaan vaan se voi järjestää kokonaan oman ja avoimesti natsistisen marssin. Hakaniemessä kokoontunut “Kohti vapautta” -mielenosoitus keräsi lähes ainoastaan PVL:n jäseniä Suomesta, Ruotsista ja muista maista. Marssille osallistui arviolta 150 henkeä. PVL jatkoi omalta marssiltaan suoraan osallistumaan 612-mielenosoitukseen, jonka järjestäjät ilmoittivat viime vuosista rohkaistuneina jo etukäteen julkisuudessa ettei uusnatsien osallistuminen häiritse heitä.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen natsimielenosoitus “Kohti vapautta” kokoontui Hakaniemessä. PVL kulki Kaisaniemen puistoon, josta sen osallistujat jatkoivat 612-mielenosoitukseen.

Vuoden 2016 itsenäisyyspäivää leimasivat useiden äärioikeistoryhmien tapahtumat. Rajat kiinni -liikehdinnästä jäljelle jäänyt rasistinen ympäristö oli uudelleenjärjestäytynyt syksyllä ja järjesti nyt tapahtumia Suomi ensin ja Fortress Europe -nimillä. Suomen Sisu, Verkkolehti Sarastus, Soldiers of Odin ja jopa hiljaiselosta herännyt Suomalaisuuden liitto järjestivät ohjelmaa kukin omilla tahoillaan. Suomalaisuuden liiton itsenäisyyspäiväksi suunniteltu Pyhä kuolema -konsertti tosin peruttiin William K:ssa esiintyjän äärioikeistokytkösten takia. Pyhän Kuoleman keikan otti hoitaakseen verkkolehti Sarastus. Suomalaisuuden liiton virheestä oppineena Sarastus ei ilmoittanut keikkapaikkaa julkisesti etukäteen, mutta muutamaa päivää ennen itsenäisyyspäivää selvisi, että kyseessä on Pub Pete Etu-Töölössä.

Kaikkia mainittuja ryhmiä kokosi yhteen 612-soihtukulkue, jonka juhlapuhujana toimi Suomen Sisun Lapin piirijärjestön piiripäällikkö Tuukka Kuru. Tuukka Kuru tunnetaan myös Rajat kiinni -taustastaan ja Monokulttuuri FM -nettiradio-ohjelmasta. Lähes kaikkien äärioikeistoryhmien kanssa veljeilleen Kurun valinta ja useiden äärioikeistoryhmien aktiivisuus näkyi myös soihtukulkueen osallistujamäärässä. Suomi ensin, Fortress Europe ja Pohjoismainen vastarintaliike siirtyivät kannattajiensa kanssa omista mielenosoituksistaan 612-mielenosoitukseen. Samoin Suomen Sisun lippujuhla jatkui suoraan 612-marssilla.

Vuoden 2016 612-mielenosoitus kokoontui kahden edeltävän vuoden tapaan Töölöntorilla ja marssi sieltä Hietaniemen hautausmaalle. Suomen Sisun tiedottaja ja Kokoomuksen jäsen Kristian Viding kantoi tänä vuonna Suomen lippua kunniapaikalla kulkueen kärjessä. Fasistit ovat toistelleet poliisin hätäistä arviota 3 000 mielenosoittajasta, mutta eri arvioiden ja silminnäkijöiden mukaan marssijoita oli todellisuudessa vajaa tuhat, mikä on helppo laskea myös marssirivistöjen lukumäärästä.

Suomen sisun tiedottaja ja Kokoomuksen jäsen Kristian Viding kantoi Suomen lippua vuoden 2016 612-mielenosoituksen kärjessä.
Suomen Sisun Lapin piiripäällikkö Tuukka Kuru piti juhlapuheen vuoden 2016 612-mielenosoituksessa.

Vaikka osallistujien lukumäärä ei ehkä vastannutkaan fasistien toiveita, vuonna 2016 612-soihtumarssi pääsi laadulliseen tavoitteeseensa koko äärioikeistoa yhdistävänä mielenosoituksena. Vaikka Pohjoismainen vastarintaliike oli etääntynyt soihtukulkueen taustavoimista ja puuhasi nyt omaa marssiaan, se järjesti oman marssinsa muiden järjestöjen tavoin niin, että tapahtumista saattoi jatkaa suoraan soihtukulkueeseen. Myös 612-soihtukulkue, jonka järjestäminen lankesi tänä vuonna pääosin Suomen Sisun ja Sarastuksen aktiiveille, piti ovensa auki Pohjoismaiselle vastarintaliikkeelle. “Meille on aivan sama, tuleeko vaikka kuu-ukkoja”, soihtumarssin mediahenkilö Jari-Pekka Marin vastasi kyselyihin uusnatsien osallistumisesta, “kulkueen ainoa funktio on kunnioittaa edellisten sukupolvien työtä.”

Vuoden 2017 aikana tämä yhtenäisyys on alkanut rakoilla erityisesti PVL:n ja Suomen Sisun keskinäisten suhteiden tulehtuessa, mutta itsenäisyyspäivän viettoon tällä ei vaikuta toistaiseksi olevan vaikutusta.

Lopuksi

Vuonna 2017 itsenäisyyspäivä vaikuttaa muistuttavan melkoisesti vuotta 2016. Suomen Sisu järjestää perinteisen lippuvartionsa Tähtitorninmäellä, Pohjoismainen vastarintaliike on ilmoittanut järjestävänsä viime vuoden tapaan kansallissosialistisen “Kohti vapautta” -mielenosoituksensa ja 612-soihtukulkue kokoontuu jälleen Töölöntorilla keräämään koko äärioikeiston kenttää yhteeen. Sarastus järjestää lisäksi 612-mielenosoituksesta bussikuljetuksen Vantaalla järjestetämäänsä natsikonserttiin, jossa soittaa Vapaudenristi, Pyhä kuolema ja Sankar’hauta.

Myös viime vuonnna ensimmäistä kertaa järjestetty ja jopa 3000 ihmistä fasisteja vastustamaan antifasistinen Helsinki ilman natseja -mielenosoitus saa jatkoa tänä vuonna. Kannustamme kaikki osallistumaan itsenäisyyspäivän antifasistiseen mielenosoitukseen sekä vastustamaan itselleen sopivin tavoin Helsingissä kokoontuvia äärioikeistolaisia mielenosoituksia! Kirjoitamme pian lisää vuoden 2017 tulevasta itsenäisyyspäivästä.

Katso myös:

6.12.2017 Helsinki ilman natseja

Itsenäisyyspäivä muuttumassa äärioikeiston temmellyskentäksi – 612-soihtumarssi yhdistää järjestöjä (2016)

Äärikansallismieliset marssivat Helsingissä itsenäisyyspäivänä (2014)

 

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Varisverkosto: Itsenäisyyspäivän uusi fasistinen perinne: 612-mielenosoitus 2014-2016 – Helsinki ilman natseja
  2. Kuvakertomus: Helsinki ilman natseja – äärioikeiston tila kapenee – Toimittaja testaa
  3. Gatorna: A secretive far-right event in #Helsinki on Sunday: international speakers united by anti-semitism and misogyny – Enough is Enough!

Comments are closed.