Nordiska motståndsrörelsen i Finland år 2016 – En ångerfull ledare, dråp och nazistmarsch

Dråpet på Jimi Karttusen i september 2016 var det hittilt allvarligaste blodsdådet i Finland. Fotografiet är från minnesplatsen i september 2016.

Finska motståndsrörelsen började använda namnet “Nordiska motståndsrörelsen – Finland” vid årsskiftet 2015/2016. Nordiska motståndsrörelsen (NMR) är en nationalsocialistisk organisation som grundades och är ledd från Sverige och som är verksam i Sverige, Finland och Norge. Som Simon Lindberg, den högsta ledaren för Nordiska motståndsrörelsen, under den finska organisationens Framtidsdagar under sommaren 2016 sade: “vi är en och samma rörelse, fastän vi verkar i olika länder”. Den här artikeln är en övervblick över verksamheten i NMR:s finska avdelning under år 2016. I den här texten refererar vi till den finska avdelningen när vi använder förkortningen NMR, om inte annat nämns.

De största händelserna för den år 2008 grundade NMR under året 2016 var dråpet av Jimi Karttunen i september, den första offentliga nationalsocialistiska demonstrationen i organisationens historia på självständighetsdagen i Helsingfors (6.12.) samt polisledningen meddelande om att de tänkte väcka talan för att förbjuda organisationen. År 2016 hade organisationen aktivistgrupper i åtta städer: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Uleåborg, Lahtis, Björneborg och Villmanstrand. I Helsingfors är gruppen uppdelad i två, i den södra och norra avdelningen.

Det anlände fler migranter till Finland än vanligt under hösten 2015. Den av politikerna, polisen och massmedierna uppiskade hysterin tjänade den fascistiska rörelsens syften och erbjöd 2010-talets finländska fascism ett unikt tillfälle att öppet börja agera på gatan, både uppvigla till och göra våldsamma attacker samt rekrytera nya medlemmar till en fascistisk rörelse som redan hade trampat på stället i några års tid. I början av följande år, 2016, klagade NMR själva på sin nätsida att ifall medierna inte ständigt lyfte fram ämnet skulle folk sluta med att delta i rasistiska och migrantfientliga demonstrationer. Mika Ranta, grundaren av nazigruppen Soldiers of Odin (SoO) som under vintern 2015-2016 trakasserat folk på gatan, sade offentligt att han var nationalsocialist och NMR-stödmedlem. Inga grupper brukar samarbeta med NMR offentligt men aktiva i NMR gjorde en reklamvideo till SoO. Många lade märke till den synliga närvaron av NMRs symbol, som är anpassad efter tyrrunan, på reklamvideon. De som gjort videon tog ner den från nätet efter att för mycket uppmärksamhet hade riktats mot dess komprometterande detaljer. Personer som hade laddat ner filmen från nätet publicerade den på nytt som bevis på kopplingen mellan grupperna.

https://www.youtube.com/watch?v=Qex-Qw3PeQs

I videon, som togs ner från Youtube efter att den fått för mycket uppmärksamet, görs reklam både för Nordiska motståndsrörelsen och Soldiers of Odin.

Förutom att stöda nya grupperingar deltog NMR uppredade gånger i gatuaktiviteter som organiserades av andra organisationer i sådana städer där NMR själv har aktiva medlemmar eller till vilka medlemmarna reste. NMR skriver själva att de under Rajat kiinni-demonstrationerna (“Stäng gränserna” – en nationalistisk rörelse som har arrangerat tiotals demonstrationer runt Finland 2015–2017) och andra migrantfientliga demonstrationer delade ut eget material och försökte rekrytera deltagarna i de rasistiska demonstrationerna att gå med i naziströrelsen i allmänhet och bli medlemmar i NMR i synnerhet. Utöver det så försökte de aktivt delta i olika evenemang för att nätverka med andra rasister och fascister.

Antti Niemi (keps, glasögon), ordförande för Nordiska motståndsrörelsens finska råd, på Rajat kiinni-demonstration i Tammerfors 2.10.2015

Rasistiska demonstrationer, gatujippon och Framtidsdagarna

I början av år 2016 deltog alltså NMR aktivt i vågen av migrantfientliga demonstrationer som dock avtog under våren 2016. Till exempel så fikade NMR med aktiva medlemmar i Rajat Kiinni -gruppen i Åbo. Under våren fortsatte NMR med sin vanliga verksamhet, som i huvudsak innebär att limma upp klistermärken och fylla upp folks postlådor med nazipropaganda samt att skrika i megafon i centrala delar av olika städer. Det är värt att komma ihåg att det är en mycket liten kärngrupp aktivister från olika städer som åker runt från ett ställe till ett annat för att sprida nazistisk propaganda och ordna gatujippon. Med detta försöker man medvetet skapa en bild utåt av att organisationen är större än vad den i verkligheten är, så att nya personer skulle ha lättare att närma sig den lilla nazistgruppen. De aktiva medlemmarna i den finska avdelningen av NMR beräknas till 30-50 personer i hela landet och organisationen har ungefär lika många passiva stödmedlemmar som sällan deltar i gatuverksamheten och stöder rörelsen med små pengadonationer. I en artikel publicerad på Yle år 2016 uppskattas det att organisationen för tillfället består “av cirka 60-70 aktivister, medlemmar och stödmedlemmar”. Juha Kärkkäinen, den gammallaestadianistiska mångmiljonären, är ett undantag bland de utomstånde supportrarna eftersom han i praktiken överlät nätpublikationen och gratistidningen Magneettimedia, som kryllar av konspirationsteorier och som han själv hade grundat, på NMR.

Precis som tidigare arrangerade NMR under den nationella veckan mot rasism på våren sitt motevenemang med rubriken “veckan mot folkmord på vita”. Idén med veckan var att svänga uppochner på budskapet med veckan mot rasism och via det förvirra folk. Liknande motstånd till antirasism brukar NMR göra på minnesdagen för förintelsens offer, då de på gatorna och nätet sprider förintelseförnekande disinformation och annat grovt antisemitiskt material. Under året 2016 började NMR tydligt skapa mera antisemitiskt material och betona hitlerismen, vilket syns i den stora mängden judefientliga artiklar och i propagandan som rörelsen skapar. Tal om “judiska lobbare” och “internationell judism” samt andra judefientliga konspirationsteorier frodas i NMR:s texter. NMR samarbetar med ett flertal rasistiska, nationalistiska och fascistiska grupper och publikationer. Nyheter som är påspädda med NMR:s nazipropaganda sprids förutom via deras egna kanaler också särskilt via MV-lehti, den av Ilja Janitskin styrda putinvänliga nyhetssajten som specialiserat sig på spridningen av falska nyheter, samt Magneettimedia som nu redigeras av NMR själva.

En av de officiella ledargestalterna för Nordiska motståndsrörelsen Antti Niemi (glasögon) går i täten av nazimarschen 1.5.2016. Detta imponerande fotografi av en person som agerar mot nazisterna spreds över hela världen.

En större grupp NMR aktivister reste till Sverige för första maj 2016 för att delta i hela Nordiska motståndsrörelsens gemensamma demonstration i Borlänge. Antti Niemi, som hör till det nordiska rådet, gick i täten tillsammmans med andra nazistledare. Janne Moilanen, som är aktiv medlem i Helsingfors-gruppen, höll ett tal som den finländska representanten på den svenska nazimarschen. Moilanen har under år 2016 tagit en allt synligare roll i NMR. Han har bland annat piskat upp stämningen och fungerat som talare på flera av NMR:s gatujippon, till exempel som den andra talaren på nazistdemonstrationen på självständighetsdagen.

Janne Moilanen talar på demonstrationen som ordnades av NMR på självständighetsdagen 6.12.2016 i Helsingfors. Moilanen hör till aktivistgruppen i Helsingfors.
Janne Moilanen höll tal på NMR:s gatuaktion i Helsingfors 19.3.2016.

I juni 2016 ordnade NMR “Framtidsdagarna”-evenemanget i Jyväskylä för medlemmar och personer som står rörelsen nära. Ursprungligen hette den slutna tillställningen “Aktivistdagarna” och den har arrangerats ändå från år 2009. Tillställningen består av lyssnandet av propagandatal och föredrag om nationalsocialismens storhet och kampsportsträningar. I rapporten om evenemanget skriver Paavo Laitinen, som länge varit aktiv i NMR, om olika personer som länge varit aktiva och använder deras riktiga namn: Antti Niemi, Janne Kujala, Sebastian Lämsä och Otto Rutanen samt den nya aktiva gruppledaren Santeri Juhani Keränen. På bilderna syns också andra NMR aktivister som Jesse Tornianen och Tomi Tiihonen. Sebastian Lämsä, som inte har synts till i organisationens offentliga verksamhet på några år, höll ett av talen. Lämsä och Laitinen medverkade i knivhuggningen i biblioteket i Jyväskylä 2013. Baserat på fotografierna och videona som NMR själv publicerade efter tillställningen deltog cirka 40 personer, varav vissa var organisationens medlemmar från Sverige och Norge. Möjligen även nazister från andra länder deltog.

Arttu Pylkkänen och Tomi Tiihonen, som länge har varit aktiva i Nordiska motståndsrörelsen, håller upp flaggan i NMR:s slutna tillställning på sommaren 2016. Pylkkänen är dömd för gasattacken mot Pride-marschen i Helsingfors. Hemma hos Tiihonen hittades i augusti 2015 ett hemmagjort hagelgevär i samband med en husrannsakan.

På ljudinspelningen från Framtidsdagarna sammanfattar Keränen NMR:s strategi i Finland på följande sätt: “På kort sikt är målet att grunda flera aktivistgrupper i olika delar av Finland för att utbilda en så högklassig och handlingskraftig grupp nationalistiska medborgerliga påverkare som möjligt. Dessutom vill vi påverka det politiska klimatet i landet genom offentlig nationalistisk verksamhet som sätter press på eliten på samma sätt som till exempel Lapporörelsen gjorde på 1930-talet. Långstidsmålet är att bygga upp ett finländskt nationalistiskt parallellsamhälle. När man går med i Motståndsrörelsen är ett långsiktig engagemang mycket viktigt. På det sättet skapar vi tilltro till organisationens tillväxt och verksamhet. Vi har sett hur andra, flera olika organisationer har blivit till men sedan försvunnit eftersom de inte har lyckats omriga sig med en organiserad och engagerad medlemskår.”

Det handlar förstås om organisationens offentliga strategi som går ut på att nazirörelsens mörka och våldsamma sida inte blir nämnd. Esa Henrik Holappa, organisationens före detta ledare och grundare, skriver i sin biografi att NMR är noga med vilken sorts information de ger utåt och vilken bild organisation försöker skapa om sig själva i offentligheten. Precis som Lapporörelsen på 1930-talet försöker NMR framställa sin verksamhet som rumsrenare än vad den i verkligheten är och prsenterar det som “medborgerlig påverkan”. I själva verket är våldsamma misshandelsfall en naturlig del av såväl 1930-talets fascism som 2010-talets fascism. NMR försöker också måla upp en bild av att deras verksamhet skulle riktas “emot eliten”, fastän organisationen i realiteten verkar mot invandrare och arbetarrörelsen och på sätt rättfärdigar den extrema nedskärnings- och gränspolitik som Finlands verkliga politiska elit står för.

En ångerfull ex-führer och de nuvarande ledarna

En nyhetsbomb skakade om nazirörelsen i Finland den 15 maj 2016: NMR:s grundare och före detta ledare Esa Henrik Holappa kom i rampljuset för att tala om sin verksamhet i nazirörelsen, tog avstånd från nazismen och meddelade att han är emot rasism. Till det offentliga uttalandet hörde publiceringen av biografin Minä perustin uusnatsijärjestön – Suomen Vastarintaliikkeen ex-johtajan muistelmat (Jag grundade en nynaziströrelse – Finska motståndsrörelsen ex-ledares memoarer) och en bred artikelserie skriven av det grävande journalistikprogrammet Yle Spotlight och Yle Nyheter. För första gången någonsin tog en före detta medlem i NMR avstånd från organisationen, den bredare naziströrelsen och nazistisk ideologi.

I biografin berättar Holappa hur han som tonåring hamnade i nazistiskt orienterade skinheadkretsar men att han inte var nöjd med nivån på organiseringen. År 2007 tog han kontakt, på uppmaning av Richard Scutari från USA, med Magnus Söderman och Kristian Nordvall från svenska NMR. Tillsammans med Mikko Haapakoski som flyttat från Uleåborg till Helsingfors började Holappa planera grundandet av den Finska motståndsrörelsen (nuvarande Nordiska motståndsrörelsen – Finland). Medan Holappa befann sig i USA fick Haapakoski lov av Söderman, Nordvall och Klas Lund att grunda organisationen. Holappa skriver i biografin hur Haapakoski, som inte agerade offentligt, var den egentliga grundaren:

“Organisationens nya ledning, som bestod av Helsingforsborna Otto Rutanen och Ali Kaurila förutom Haapakoski, tyckte att jag ändå kunde fortsätta som deras symboliska ledare. Istället för att fungera som ledare var mina tilltänkta uppgifter att upprätthålla nätsidan Kansallinen vastarinta (“Det nationella motståndet”) och att ta en aktiv roll som skribent. Ovan nämnda trio tog hand om aktivismen och verksamheten.”

I boken och för Yle berättar Holappa hur NMR försöker utnyttja den polariserade offentliga debatten och locka till sig nya medlemmar genom att tona ner sin hårda image. Istället för nazister kallar sig medlemmarna “nationellt sinnade” eller “fosterländska”. Organisationen jobbar målmedvetet i syfte att “förena högerextrema, nationalistiska och rasistiska grupperingar i Finland.” Ett praktexempel på detta är 612-fackelmarschen på självständighetsdagen som inom loppet av två år har blivit ett viktigt projekt för de finska fascisterna. Holappa berättar att NMR, som då ännu kallades FMR, var initiativtagare till fackelmarschen. “FMR-aktivisterna skapade och upprätthöll evenemangets nätsida. Nästan alla medlemmar och stödmedlemmar deltog i marschen men höll låg profil. Den långsiktiga planen var att NMR skulle bli en osynlig paraplyorganisation för den finländska extremhögern. Holappa säger att FMR inte ville skrämma bort deltagare genom att det förstnämnda skulle öppet ha stått som arrangör för evenemanget. Därför var den officiella versionen att tillställningen var opolitisk till sin karaktär.” Detta bestyrker kontentan i de analyser som antifascister skrev om marschen redan år 2014.

Holappa var Finska motståndsrörelsens offentliga ledare mellan åren 2008-2012. Hans efterföljare, Juuso Tahvanainen, ledde organisationen från år 2012 till år 2015. I slutet av år 2015 avskaffade organisationen modellen med en ledare och grundade i stället det Finländska rådet som skulle leda organisationen. Under år 2016 leddes alltså NMR av ett råd som bestod av en representant från varje stad där det fanns en aktivistgrupp samt fyra speciella ansvarspersoner. Antti Lehto och Paavo “golaren” Laitinen var rekryterings- och publiceringsansvariga, Antti Niemi var ansvarig för aktivism och fungerade också som ordförande för rådet samt Otto Rutanen som hade ansvaret för internationella relationer. I skrivande stund (april 2017) är sammansättningen av rådet fortfarande densamma.

Niemi och Rutanen representerar den finländska avdelnigen i det Nordiska rådet som leder hela Nordiska motståndsrörelsen. Emil Hagberg och Simon Lindberg representerar Sverige och Haakon Forwald och Tommy Olsen Norge.

Vissa av ledargestalterna i finländska NMR har alltid försökt undvika publicitet. Till dem hör den i Åbo bosatta Ali Kaurila som är en central ideolog för rörelsen samt helsingforsbon Mikko Haapakoski som hör till organisationens grundare. Enligt Holappa har Kaurila bra kontakter med de andra fasciströrelserna, såsom Suomen Sisu.

Ali Kaurila, en av grundarna av finska motståndsrörelsen, på den fascistiska 612-marschen 6.12.2014.

Efter att ha lämnat naziströrelsen år 2014 tvingades Holappa bygga upp sitt liv från början. Den före detta naziledaren ångrar nuförtiden sitt agerande i nazirörelsen och tar offentligt ställning mot rasism och nazism.

Kultur, sport och dråp

En del av NMR:s årliga aktiviteter, som präglas av kultliknande drag, är hållandet av minnesstunder för kända nationalister och fascister. Under år 2016 höll organisationen olika minnestillställningar för fascistprästen Elias Simojoki, Simo Häyhä, Nazi-Tysklands “nationella martyr” Horst Wessel, Adolf Hitler, Eugen Schauman, riksdagsledamoten för fascistiska IKL Paavo Susitaival och Johan Ludvig Runeberg.

Minst lika viktigt för NMR:s verksamhet organiseringen av den inre verksamheten, med hjälp av vilken de strävar efter att skapa och upprätthålla en fascistisk (sub)kultur och samfund. I början av deras verksamhet försökte NMR delvis bryta med 1990-talets finska naziströrelse som präglades av naziskinheads och dess kvarlevor på 2000-talet. Under de senaste åren har rörelsen i allt högre grad satsat på social verksamhet som består av sport och kultur.

Organisationen ordnar sportverksamhet för sina aktivister som betonar kraft- och kampsporter samt vildmarksvandring. När det gäller kultur har organisationen en internetradio med ett program som fokuserar på fascistisk musik. Många av medlemmarna i NMR spelar också i olika band med öppet fascistiskt budskap och ordnar aktivt koncerter av olika slag. Det politiska syftet med subkulturen är att göra det lättare för utomstående att närma sig organisationen och erbjuda gemensamma aktiviteter åt de som redan är medlemmar i organisationen.

September månad år 2016 var ett omvälvande ögonblick både för NMRs finländska avdelning och i hela NMR:s historia. Jesse Tornianen, aktiv i Helsingforsgruppen, misshandlade Jimi Karttunen under nazisternas gatuaktion den 10 september i centrala Helsingfors, och Karttunen dog i sviterna av misshandeln den 16 september. Detta var det första politiska dråpet på flera decennier i Finland. Vi skrev omedelbart att den person som misshandlade Karttunen var Jesse Eppu Torniainen som har varit en av Helsingforsgruppens kärntrupp under det gångna årtiondet. Den 10 november bekräftades det att NMR var skyldiga till Karttunens död. Tornianen dömdes den 30 december till ovillkorligt fängelse i två år för grov misshandel fastän han och NMR tydligt var ansvariga för dråpet. I januari 2017 reste Jesse Torniainen, Otto Rutanen och Antti Niemi tillsammans till en nazistträff i Sverige där den svenska ledaren för NMR Simon Lindberg belönade Tornianen för hans gärningar som ansågs vara till nytta för rörelsen.

Dråpet på Karttunen fick också internationell uppmärksamhet och flera antifascistiska grupper visade solidaritet med de människor som agerar mot NMR i Finland. I Sverige ordnades det demonstrationer i flera städer var det lästes upp ett tal skrivet av nätverket Varis. Vi samlade ihop en lista på de internationella solidaritetshälsningar vi känner till. Den tyska tidningen Antifa Infoblatt tog också kontakt med Varis och pulicerade på tyska en artikel som vi hade skrivit om dråpet på Jimi Karttunen, Nordiska motståndsrörelsen och den finländska fasciströrelsen.

Marscher i Stockholm och Helsingfors

NMR ordnar sällan marscher och använder den största delen av sin tid till spridning av gatupropaganda, rekrytering och uppbyggandet av organisationen. På första maj år 2016 ordnades det en demonstration i Sverige i vilken flera finländska medlemmar deltog. Dessutom ordnade svenska NMR en demonstration i Stockholm den 12 november i vilken finländska nazister deltog. NMR har en del aktivister i Norge men i huvudsak består organisationen, som strävar efter “ett Nationalsocialistiskt Norden, av medlemmar från Sverige och Finland. Efter marschen i Stockholm meddelade NMR att de skulle också ordna en demonstration i Finland några veckor senare, på självständighetsdagen. Detta var den första offentliga demonstrationen som finska NMR ordnade efter dess grundande år 2008.

Fastän NMR var med och startade 612-marschen verkar de inte längre ha någon särskilt aktiv roll i arrangerandet av evenemanget eftersom de år 2016 ordnade sin egen nationalsocialistiska demonstration som “öppet tog ställning”. Nazistmarchen med det groteska namnet “Mot friheten” ordnades den 6 december 2016 i Helsingfors. Enligt NMR var det den största nationalsocialistiska demonstrationen i Finland sen 1930-talet. Ungefär 150 nazister från Finland, Sverige och enskilda personer från flera olika länder deltog. De som höll tal var Janne Moilanen från Helsingfors och Santeri Juhani Keränen från Uleåborg.

Janne Moilanen (till vänster) och Santeri Keränen höll tal på Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Helsingfors 6.12.2016. Antti Niemi, det finska rådets ordförande, håller megafonen.

Nätverket Varis, Vänsterunga i Helsingfors och A-ryhmä ordnade en antifascistisk motdemonstration, Helsingfors utan nazister, som samlade cirka 3000 personer. En medlem från nätverket Varis höll tal i motdemonstrationen.

Talan för att förbjuda NMRs finska avdelning och Torniainens dom

Året 2016 slutade i osäkra tecken för NMR eftersom polisledningen 22.12.2016 meddelade att de skulle komma att väcka talan för att förbjuda NMR. Talan väcktes 2.3.2017. Detta var en följd av den offentliga debatten under hösten 2016. Liknande diskussioner har förts om i Storbritannien om National Action-organisationen som slutligen blev förbjuden och sattes på listan över terrorklassade organisationer i december 2016.

Jesse Torniainen, som dödade Jimi Karttunen, i Helsingfors tingsrätt den 21.12.2016.

Utöver detta så stod Jesse Torniainen inför rätten den 30.12.2016 misstänkt för dråpet på Karttunen. Torniainen dömdes till två års fängelse för grov misshandel men åklagaren kommer att överklaga domen till hovrätten. Hovrätten väntas komma med sitt beslut under år 2017.

I början av år 2017 har NMR fortsatt på samma vis som tidigare. Kring månadsskiftet januari-februari åkte NMR på ett bakslag när kontraktet till deras klubbrum sades upp efter att nätvärket Varis hade tagit reda på var klubbrummet fanns och vem som hyr ut det. Det är ännu oklart vilka följder polisledningens talan att förbjuda NMR kommer att ha för nazistorganisationen. I vilket fall som helst så behövs antifascistisk verksamhet på gräsrotsnivå även i fortsättningen.

Läs också: