AFA Tukholma: Matkakertomus Rojavasta

Kääntäjän alkusanat: Tämä on suomennos Tukholman AFA:n ruotsiksi helmikuussa 2015 julkaiseman Rojavan matkakertomuksen englanninkielisestä käännöksestä. Rojavan ja koko Syyrian sekä Turkin kurdialueiden tilanne on muuttunut paljon kirjoituksen julkaisuajankohdasta, mutta sen perussanoma Rojavan tukemisesta ja kansainvälisen solidaarisuuden merkityksestä on edelleen yhtä ajankohtainen.

Tätä kirjoittaessa on kulunut noin viikko siitä, kun Rojavan kantonien puolustusjoukot, YPG ja YPJ, julistivat voiton Kobanessa.

ypg-660x440

Voitto Kobanessa merkitsee kurdeille valtavan paljon. Kobanen kaupungin vastarinnasta on tullut ISISin vastaisen taistelun symboli. Kurdit käyttävät ISISistä nimeä Daesh. Daesh on lyhenne ISISin nimestä, mutta muistuttaa tallomista tai murskaamista merkitsevää arabian kielen sanaa “Daes”. Omassa kontekstissaan sana halventaa ISISiä ja vie siltä oikeuden nimetä itse itsensä. ISISin fasistit ovat kieltäneet sanan käytön hallitsemillaan alueilla ja he ottavat sen niin vakavasti, että sanan käyttäjiä uhataan kielen katkaisemisella.

Monet ovat pohtineet, miten kurdit ovat voineet taistella Daeshia vastaan. He ovat kamppailleet Daeshia vastaan heikosti aseistautuneina. Useat ovat kiireesti muistuttaneet, että YPG:n ja YPJ:n joukkoja avustanut kansainvälinen koalitio on tehnyt ilmaiskuja Daeshia vastaan. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä selitys sille, kuinka Kobanen voitto saavutettiin, sillä pommitukset eivät vastanneet odotuksia. Ilmaiskujen alkaessa lokakuussa monet arvelivat voiton olevan lähellä. Kesti kuitenkin neljä kuukautta ennen kuin taistelu voitiin julistaa voitetuksi. Vastausta kysymykseen, miten kurdit onnistuivat voittamaan Daeshin Kobanessa, on etsittävä muualta.

AFA Tukholma lähetti ennen uuttavuotta 2016 delegaation Surucin kaupunkiin, joka sijaitsee Kobanen rajalla. Halusimme osoittaa solidaarisuutta paikan päällä auttamalla käytännössä työssä ja luoda yhteyksiä tulevaisuutta varten. Kantonien kamppailu on osa antikapitalistista kamppailua, jota käydään ympäri maailmaa. Nyt kantonit on kuitenkin pakotettu itsepuolustussotaan fasistista Daeshia vastaan. Yritimme ymmärtää, mikä on vastarinnan menestyksen salaisuus. Tapasimme paikan päällä Kobanen kantonin naisjohtajia ja puhuimme Daeshia paenneiden ihmisten kanssa. Yksi heistä oli Ape Nemir, vanha mies, josta on tullut vastarinnan symboli Kobanessa. Hän kertoi, että kolme hänen neljästä pojastaan taistelee Kobanessa YPG:n joukoissa.

Ape Nemir lähetettiin kuukautta aiemmin sairaalaan Surucista, kun häntä ammuttiin neljättä kertaa. Tavatessamme Nemirin hänen vaimonsa ja neljäs poikansa elivät pakolaisleirillä Surucin ulkopuolella. Ennen sodan syttymistä Nemirin vaimo osallistui aktiivisesti kantonin toimintaan. Kohtasimme Nemirin pienessä kylässä neljän kilometrin päässä Kobanesta. Ape Nemir tuijotti kaupunkia ja sanoi: “Haluan ainoastaan palata ja taistella. Mitä minä teen täällä? Minusta ei ole hyötyä täällä. Kobane on meidän ja me kieltäydymme lähtemästä!”

rojava-afa-stockholm
Ape Nemir seisoo kuvassa keskellä.

Kolme vuotta sitten [vuonna 2012] Pohjois-Syyriassa syntyi valtatyhjiö, kun Al-Assadin hallinto ei sisällissodan takia kyennyt enää hallitsemaan aluetta. Alueen kurdit ja PKK:n syyrialainen sisarpuolue PYD eturintamassa onnistuivat korvaamaan hallinnon omilla rakenteillaan ja ottamaan vallan. Tämän seurauksena kurdit julistivat laajassa konferenssissa kolme vuotta sitten kolme autonomista aluetta. Näitä alueita kutsutaan kantoneiksi. Kantonit ovat yhdessä sopineet allekirjoittavansa uuden yhteiskuntasopimuksen. Kyse on ideologisesti tietoisesta päätöksestä, sillä kurdit hylkäävät perinteisen valtion rakentamisen eivätkä kutsu sopimusta yhteiseksi perustuslaiksi. Samassa konferenssissa todettiin, että kantonien pitää kyetä puolustamaan itseään. PYD:llä on vahvat siteet vallankumoukselliseen PKK:hon. PYD pitää PKK:n tapaan tarpeellisena sukupuolten jakamaa yhteistä johtajuutta. Tämän seurauksena puolustusjoukot on jaettu kahteen siipeen. YPJ on ainoastaan naisille suunnattu ja YPG on kaikille avoin. Kantoneille luotiin myös sisäisen turvallisuuden elin, jonka nimi on Asayish. Kyse ei ole poliisivoimista, sillä poliisi on muodostettu valtion suojelemiseksi. Asayish on olemassa puolustaakseen ihmisiä. Joukkojen koulutuksessa on epätavallista se, että sotilaallisen ja poliisikoulutuksen rinnalla iso osa koulutuksesta koostuu sukupuolten tasa-arvoon liittyvästä opetuksesta, jonka tarkoitus on vahvistaa naisten roolia. Surucissa jututtamamme ihmiset olivat haastatelleet Jazeeran kantonin asukkaita ja kertoivat meille, että Asayishin pitkän aikavälin tavoite on lakkauttaa itsensä kouluttamalla laajasti koko väestö. Myös Asayshin joukot koostuvat tasavertaisesti naisista ja miehistä.

afa-sthlm-7-mindre-1024x576
Poika näyttää voitonmerkkiä tuen osoituksena Rojavalle. Hän elää yhdellä useista Surucin ulkopuolella sijaitsevista pakolaisleireistä.

Rojavassa yhteiskuntarakenne on järjestetty uudella tavalla. Kantonien järjestäytymistä kuvaa demokraattinen konfederalismi, joka on saanut vahvoja vaikutteita anarkismista ja joka vastustaa valtion rakentamista. Demokraattisen konfederalismin taustalla on PKK:n johtaja Abdullah Öcalan. Rojavassa yhteiskunta rakentuu ruohonjuuritason osallistumiselle ja autonomialle toisin kun kapitalistisissa maissa, jossa markkinat asettavat ehdot muun yhteiskunnan rakentamiselle. Kantonien voima perustuu neuvostoille, jotka ovat järjestäytyneet kadun, naapuruston, kaupungin ja kantonin tasolla. Työ kantoneissa on organisoitu osittain osuuskuntien muotoon, joissa johtajat on korvattu yhdessä valituilla edustajilla. Rojavan kantonit pyrkivät jokapäiväisessä työssään palauttamaan vallan ja vastuun elämän järjestelyistä ihmisten omiin käsiin.

Jo kolme vuotta jatkunut Rojavan kokeilu on nähtävä yhtenä perimmäisistä syistä voiton takana. Ihmiset eivät taistele Daeshia vastaan vain pelon ja selviytymisen takia, he taistelevat myös jonkin puolesta – jonkin minkä he kokevat omakseen. Ihmiset ovat nopeasti alkaneet tuntea oman voimansa Rojavan kantonien ansiosta. He ottavat osaa päätöksentekoon ja vaikuttavat siihen omilla ehdoillaan. He ovat ottaneet elämän takaisin omaan hallintaansa. Tämä on yksi vastarinnan keskeisistä syistä. Ihmisillä on tahtoa taistella yhteiskunnan puolesta, jonka kokevat omakseen ja jonka ovat itse luoneet. Toinen vastarinnan vahvuuksista on naisten rooli siinä. Rojavassa naiset ovat taistelleet tiensä kohti oikeuksia ja vapautta, jotka puuttuvat suurimmalta osalta maailman naisista. Rojavassa naisten asema on ainutlaatuinen ja yksi vallankumouksen tärkeimmistä moottoreista. Naisten taistelu on kaksitahoista. Rojavan sisällä he taistelevat sukupuolten tasa-arvon puolesta, sen ulkopuolella naisten orjuuttamista vaativia Daeshin fasisteja vastaan. Rojavan naiset tekevät työnsä tehokkaasti ja onnistuneesti. He ovat mukana kansalaisyhteiskunnan jaetussa johtajuudessa sen kaikilla tasoilla. Myös aseellisen kamppailun puolella naiset ovat erittäin tehokkaita. Aseellinen kamppailu vahvistaa myös yhteiskunnallista kamppailua. Rojavan kokeilu tekee tyhjäksi stereotyyppiset väitteet miesten ja naisten töistä, sekä uskomuksesta, että taistelu olisi luontaista vain miehille. Daesh ei muodosta suurinta uhkaa kantoneille. Kapitalistiset intressit uhkaavat Rojavaa, mutta toistaiseksi uusliberalismin puolestapuhujille ei ole annettu lainkaan vaikutusvaltaa kantoneissa. Kobanen jälleenrakentaminen tulee yllyttämään uusliberaaleja intressiryhmiä tavoittelemaan vaikutusvaltaa kantoneissa. Tämä on yksi suurimmista haasteista, joita kantonit tulevat sodan jälkeen kohtaamaan.

dk95
Kobanen puolustuksen aikana kaatuneen taistelijat lepäävät Surucin ulkopuolella sijaitsevassa kylässä.

Kobanen jälleenrakennukseen tarvitaan sementtiä, jonka ainoa tuottaja lähialueilla on Turkki. Turkkia hallitsevan Erdoganin taantumuksellinen AKP-puolue pitää kurdeja suurimpana Turkin kansallisvaltioon kohdistuvana uhkana. Erdogan sanoi hiljattain, että Turkki avustaa jälleenrakennusta. [Sittemmin Turkin armeija on hyökännyt Kobanea vastaan useita kertoja. Turkin hyökkäykset Syyrian puolelle kiihtyivät syyskuussa 2016. Suom.huom.] Kysymys kuitenkin kuuluu, millä ehdoilla? Rojava on tällä hetkellä Turkin ylläpitämässä kauppasaarrossa. Kauppasaarron takia mitään hyödykkeitä ei päästetä kantoneihin ja ne joudutaan salakuljettamaan Turkin rajan yli. Turkki vastustaa Rojavaa lukuisin eri tavoin. Kauppasaarron lisäksi Turkin armeija on auttanut Daeshia Kobanen ympäristössä. Apu on ollut Daeshin toiminnan katsomista läpi sormien, tai joissakin tapauksissa suoraa tukea, kuten aseita ja Daeshin taistelijoiden päästämistä Turkin rajan yli. Turkin armeija on etsinyt hoitoa saavia haavoittuneita YPG:n ja YPJ:n taistelijoita Surucista ja laittanut heitä haavoittuneina vankilaan.

Keskustellessamme Kobanen edustajan kanssa hän korostaa kaikkialta maailmasta osoitettavan solidaarisuuden tärkeyttä. “Toivotamme tervetulleiksi kaikki projektiamme tukevat ihmiset, sillä se ei oikeastaan ole ainoastaan meidän. Samaa taistelua käydään useassa eri muodossa ympäri maailmaa. Olemme kiitollisia kaikesta solidaarisuudesta, jota ihmiset osoittavat ympäri maailmaa tukiessaan meitä monin tavoin täällä paikan päällä ja kotonaan. Toivotamme naispuoliset aktivistit erityisesti tervetulleiksi, sillä on todella tärkeää, että naiset jakavat kokemuksiaan ja tukevat toisiaan kamppailussa. On myös tärkeää, että naispuoliset aktivistit tulevat tänne Rojavaan, sillä olemme edistyneet tavalla, jollaista ei ole nähty missään muualla maailmassa.”

Yhä useammat edistysmieliset tahot ympäri maailmaa ovat havahtuneet huomaamaan, mitä Rojavassa tapahtuu. Aktivistit eri puolilta maailmaa ovat lähteneet Rojavaan tukemaan kamppailua. Rojavan kansainvälisen prikaatin perustamiseksi on juuri tehty julkilausuma. Prikaatissa on tarvetta niin taisteluihin osallistumiselle kuin Kobanen jälleenrakennukselle. Rojavan kamppailussa on monta osa-aluetta, joissa voi tukea ja edistää vallankumousta.

AFA Tukholma näkee Rojavan alueellisen kamppailun osana kansainvälistä kamppailua. Rojava vain yksi vastarinnan etulinjoista kapitalistisessa maailmassa. Se on kuitenkin erityisen tärkeä, koska Rojavassa on todella luotu tila, joka voi toimia perustana kapitalismista vapaan yhteiskunnan rakentamiselle. Rojava on esimerkki siitä, miten ihmiset voivat ottaa oman elämänsä haltuun luomalla todelliselle demokratialle perustuvia autonomisia alueita.

AFA Tukholma kutsuu kaikkia edistysmielisiä tahoja tukemaan Rojavan kamppailua. Rojava osoittaa, että vapaus valtiosta ja pääomasta antaa ihmisille mahdollisuuden luoda uusi tasa-arvoinen yhteiskunta. Kapitalismin sisällä uutta yhteiskuntaa ei kuitenkaan voi rakentaa. Siksi meidän on luotava nykyisen yhteiskunnan korvaava uusi yhteiskunta. Missä ikinä oletkin, kehotamme sinua järjestäytymään ja liittymään kamppailuun!

BIJI BIJI ROJAVA! KAMPPAILU JATKUU!

//AFA Tukholma

Antifa.se

https://twitter.com/afasthlm

Katso myös:

Antifasismia yli rajojen

Onneksi olkoon Antifascistisk Aktion – 20 vuotta taipumatonta antifasismia

Voimia Rojavalle!