Tampere: Otetaan yö takaisin / Reclaim the Night

Tampereen Otetaan yö takaisin -mielenosoituksen kuvitusta. Kuva: Tiitu Takalo.
Tampereen Otetaan yö takaisin -mielenosoituksen kuvitusta. Kuva: Tiitu Takalo.

[In English below]

Otetaan yö takaisin!

Maaliskuun 8. päivä on Kansainvälinen naistenpäivä. Naistenpäivä ei ole vain onnitteluja tai ruusuja varten, vaan yhteisen kamppailun päivä tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden puolesta.

Rasismi, naisviha ja transfobia saavat yhä enemmän sijaa julkisessa tilassa. Rodullistettuihin henkilöihin, naisiin, transihmisiin ja muihin marginalisoituihin ryhmiin kohdistuvan väkivallan ja vihan on loputtava. Naisten kehojen käyttämistä rasistisen puheen ja toiminnan perusteena ei voida hyväksyä. Antirasismi ja feminismi yhdessä ovat tie tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.

Naistenpäivänä on aika ottaa yö takaisin ja määritellä yhdessä uudelleen, mitä turvallisuus tarkoittaa. Rasistiset katupartiot levittävät turvallisuudentunteen sijaan pelkoa ja vihaa, eivätkä turvaa tuo myöskään vartijat ja valvontakamerat. Otetaan yö takaisin on vaatimus läpikotaisin tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, jossa ei ole sijaa väkivallalle tai seksuaaliselle häirinnälle.

Kamppailu on rajaton. Pitäkää ruusunne!

Mielenosoitus alkaa Keskustorilta klo 17.30 ja päättyy Minna Canthin patsaalle. Musiikkia ja puheita! Tuo mukanasi myös omia soittimia, pillejä yms. Pidetään ääntä ja otetaan tila haltuun!

Mukana: Aatos, Astra, Feministinen ajatushautomo Hattu, Interaktio ry, ManseRoR – Rhythms of Resistance Tampere, Monikulttuurinen Manse, Oikeutta eläimille, Sukupuolentutkimuksen oppiaine Tampereen yliopistossa, TAL, Tampereen Queer-kerho, Tampereen Vapaa liikkuvuus -verkosto,Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto, Tulva ja Varisverkosto.

Tervetuloa mukaan mielenosoitukseen myös järjestösi tai ryhmäsi kanssa. Ei puoluepoliittisia tai uskonnollisia tunnuksia. Ilmoittautumiset osoitteeseen: vattu.tampere@gmail.com. Rasistiset, seksistiset, äärioikeistolaiset tai muuten tasa-arvon vastaiset tai sellaisiksi tulkittavat tahot eivät ole tervetulleita kulkueeseen.

#otetaanyotakaisin #laappijat #eiminunnimissani

Reclaim the night!

The 8th of March is the International Women’s Day. Women’s day is not only a day for celebration or flowers, it is a day of common struggle for equality, justice and solidarity.

Racism, misogyny and transphobia are increasingly visible in the public space. Violence and hate towards racialized people, women, trans people and other marginalized groups has to end. The fact that women’s bodies are being used as arguments for racist values is unacceptable. Antiracism and feminism together are a way to an equal society.

On Women´s Day it is time to reclaim the night and redefine safety together. Racist street patrols spread hate and fear instead of sense of security. Guards and security cameras do not make the streets safe either. Reclaim the night is a demand for thoroughly equal society in which there is no room for violence or sexual harassment.

The struggle is borderless. Keep your roses!

The demonstration starts from Keskustori at 5.30 p.m. and ends by the statue of Minna Canth in Hämeenpuisto. Music & speeches! Bring your own musical instruments, whistles and such! Let´s make noise and take up space!

Organized by Vattu together with: Aatos, Astra, Feminist Think Tank Hattu, Freedom of Movement Tampere Network, Gender Studies at the University of Tampere, Interaktio ry, Justice for Animals, ManseRoR – Rhythms of Resistance Tampere, Multicultural Manse, TAL, Tampere Queer Club, The Green Left in the University of Tampere, Tulva and Varis network.

You are welcome to join the demonstration with your group or organization. Religious or political party symbols are not allowed at the demonstration. Registration to the following address: vattu.tampere@gmail.com. Groups regarded as racist, sexist, right-wing or otherwise anti-equality are not welcomed.

#reclaimthenight #laappijat #eiminunnimissani

Lähde: Otetaan yö takaisin!