Helsinki: Otetaan yö takaisin / Ta natten tillbaka / Reclaim the night

11694914_988484041219352_5687228256665909600_n
Helsingin Otetaan yö takaisin -mielenosoituksen kuvitusta. Kuva: Johanna Bruun.

[Svenska nedan / English below]

Maaliskuun 8. on Kansainvälinen naistenpäivä. Naistenpäivä ei ole onnitteluja tai ruusuja varten, vaan yhteisen kamppailun päivä tasa-arvon puolesta.

Rasismi, naisviha ja transfobia saa yhä enemmän sijaa julkisissa tiloissa. Rodullistettuihin henkilöihin, naisiin, transhenkilöihin ja muihin marginalisoituihin ryhmiin kohdistuvan väkivallan ja vihan on loputtava. Sitä, että naisten kehoja käytetään argumenttina rasistisille arvoille ei saa hyväksyä.

Siksi kokoonnumme ja otamme yön takaisin. Yhdessä määrittelemme mitä turvallisuus tarkoittaa ja miltä ympäristömme tulee näyttää. On yhteinen velvollisuutemme olla antamatta vihan kasvaa hiljaisuudessa. Antirasismi ja feminismi ovat tie tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.

Kamppailumme on rajaton. Pitäkää ruusunne!

Mielenosoitus lähtee liikkeelle Narinkkatorilta klo 19.15, ilmoitamme reitin myöhemmin. Tapahtumaan sisältyy musiikkia ja puheita.

Mielenosoituksen järjestävät Astra, Naisasialiitto Unioni, Tulva ja FemF. Mielenosoitus on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Olet tervetullut mukaan mielenosoitukseen myös järjestösi tai ryhmäsi kanssa. Ilmoittautumiset osoitteeseen: otetaanyotakaisin@gmail.com

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Den 8:e mars är den Internationella kvinnodagen. Kvinnodagen innebär inte uppvaktning och rosor, utan är en dag av gemensam kamp för jämlikhet.

Rasism, kvinnofientlighet och transfobi tar allt mer plats i det offentliga rummet. Det våld och hat som riktas mot rasifierade personer, kvinnor, transpersoner och andra marginaliserade grupper måste ta slut. Att kvinnors kroppar dessutom används som argument för rasistiska värderingar är oacceptabelt.

Därför samlas vi och tar natten tillbaka. Tillsammans definierar vi vad trygghet är och hur vår omgivning ska se ut. Det är vår gemensamma skyldighet att inte låta förtrycket växa i tystnad. Vägen till jämlikhet går genom antirasism och feminism.

Vår kamp är gränslös. Behåll era rosor!

Demonstrationen startar från Narinken kl. 19.15, vi informerar om rutten senare. Tal och musik ingår även!

Demonstrationen ordnas av Astra, Naisasialiitto Unioni, Tulva och FemF. Demonstrationen är partipolitisk obunden.

Du är välkommen med i demonstrationen även med din organisation eller grupp. Anmälningar till adressen: otetaanyotakaisin@gmail.com

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

The 8th of March is the International Women’s Day. Women’s day is not a day for celebration or flowers, it is a day of common struggle for equality.

Racism, misogyny and transphobia are increasingly visible in the public space. Violence and hate towards women, racialized people, trans people and other marginalized groups have to come to an end. The fact that women’s bodies are being used as arguments for racist values is unacceptable.

This is why we gather to reclaim the night. Together, we define what safety is and how our surroundings should be. It’s our common obligation not to let oppression grow in silence. Antiracism and feminism are the way to an equal society.

Our struggle is borderless. Keep your roses!

The demonstration starts from Narinkkatori at 7.15 p.m., we’ll announce the route later. The event includes music and speeches.

The demonstration is organized by Astra, Naisasialiitto Unioni, Tulva and FemF.

You are also welcome to join the demonstration with your organisation or group. Registration/application to the following address: otetaanyotakaisin@gmail.com

Lähde: Otetaan yö takaisin